Advertentie

VB – vacaturebank – banners – Hardwerkende – klik hier! – 1456×180
Voor de harddenkende Rotterdammer
serieus

In een tijd van bezuiniging komt D66 met het Stadsinitiatief. Hoe kan het dat er in deze tijd zo’n groot bedrag wordt gespendeerd aan een brug? Is dat verantwoord?
“Het is niet zo dat de gemeente is gestopt met planontwikkeling, en ik neem aan dat Sies niet meent dat dit wél moet gebeuren. Ik denk dat achter het Stadsinitiatief veel meer een principiële vraag zit: heeft het stadhuis het exclusieve recht op planontwikkeling en planuitvoering? Ik denk van niet. Ondernemende Rotterdammers mogen ook meedoen, en het stadhuis moet haar deuren openzetten voor deze ondernemers.”

En daarvoor is het Stadsinitiatief de oplossing?
“Het Stadsinitiatief is niet de enige oplossing. Je kan hier duizend verschillende varianten voor verzinnen en je kan hier duizend jaar over discussiëren. Maar de gedachte hierachter is eenduidig: maak gebruik van de creativiteit in de stad. Rotterdam zit vol met innovatieve en slimme mensen die bereid zijn hun schouders eronder te zetten. Je bent gekke Henkie als je daar geen gebruik van maakt. Je maakt van één euro drie euro, juist in economische krapte.”

Maar om nou juist in economische krapte een ‘blanco cheque’ uit te schrijven… “Daar is geen sprake van. Er zijn strenge voorwaarden gesteld en bij de uitvoering houdt de gemeente een vinger aan de pols. De initiatiefnemers krijgen alleen het bedrag als de uitvoering correct verloopt. De onafhankelijke board heeft alles financieel doorberekend, waarbij de meerwaarde voor de stad een belangrijk punt van aandacht was. Alleen wanneer een plan een ‘beeldbepalend project’ kon worden genoemd, werd dit voorgelegd aan het college van burgemeesters en wethouders. Alle voorgelegde initiatieven konden de goedkeuring wegdragen van de burgemeester en wethouders.”

En dit soort initiatieven kunnen niet vanuit het stadhuis worden geregeld?
“Het stadhuis overschat zichzelf. Alsof de wereld aan ons touwtje hangt. We hebben niet overal verstand van, en we kunnen niet alles oplossen vanuit de Coolsingel. Kijk maar naar het ter ziele gegane poppodium Watt. Eén van de conclusies die de rekenkamer daarna trok, was dat de gemeente zich er te veel mee heeft bemoeid. Nog een voorbeeld: in 2009 heeft het stadhuis voor het Jongerenjaar €50 miljoen besteed aan activiteiten voor jongeren in de stad. Volgens onderzoek was het draagvlak onder jongeren op zijn minst twijfelachtig, en toch heeft de gemeente het Jongerenjaar doorgezet. Dit project heeft ons een enorm bedrag aan subsidie gekost, terwijl de resultaten mager waren.”

Waarom wil D66 het budget niet kleinschaliger verdelen? Waarom bijvoorbeeld geen 400 initiatieven die €10.000 ontvangen, of een afgeslankte variant van het Stadsinitiatief?
“Voor kleine initiatieven bestaat al een mogelijkheid om subsidie aan te vragen, zoals de potjes bij de deelgemeenten en het grootschalige project ‘Opzoomeren’. Wanneer je een klein initiatief op poten wil zetten, bijvoorbeeld een buurtbarbecue, dan heb je hier al de mogelijkheid toe. Afslanken is out of the question. Ik zou juist graag zien dat er meer van onze begroting op deze manier wordt besteed.”

Maar tussen €4 miljoen en een buurtbarbecue zit wel wat tussen. Zaken die een paar ton nodig hebben vallen tussen wal en schip.
“Ik stel het misschien wat simplistisch, maar ik wil aangeven dat wij de mogelijkheid willen bieden om iets exclusiefs en innovatiefs te realiseren. Niet ieder initiatief blijkt €4 miljoen nodig te hebben. Stadsinitiatief 2012 is een eerste stap, en we staan open voor verbetering. Zo hebben we tijdens de eerste ronde gemerkt dat ook initiatieven met een lagere aanvraag werden ingediend. Daarom is er voor de volgende ronde de motie Verveen-Çetin (pdf) aangenomen. In deze motie stuur ik erop aan dat de volgende keer meer initiatieven kunnen winnen. Zo beloon je mensen die minder hoog insteken, omdat zij alsnog een realisatiekans hebben wanneer ze niet nummer één zijn geworden. We hebben dat dit jaar niet gedaan omdat je tijdens de wedstrijd niet de regels van het spel kunt veranderen.”

Van de vijf plannen waren vier plannen reeds bestaande plannen. Deze plannen waren volgens Sies niet subsidiabel en ‘dus zijn ze maar doorgeschoven naar het Stadsinitiatief’. Klopt dat?
“Er wordt door Sies en andere partijen gesuggereerd dat de initiatiefnemers eerder subsidie hebben aangevraagd en dit als een herkansing zien. Dat is gewoon niet waar. Deze suggesties vallen in de categorie onfatsoenlijk. Sterker nog, in de voorwaarden staat dat je niet al eerder in aanmerking voor subsidie mocht komen.”

De mensen achter het eerbetoon op De Hef waren toch al bijna 10 jaar bezig?
“De Hef is juist de aanleiding geweest om dit plan op te zetten! De initiatiefnemers waren al tien jaar aan het wachten of de gemeente het eerbetoon überhaupt zag zitten. Leefbaar Rotterdam had hier zelfs een motie over ingediend en vroeg of er een pot beschikbaar was. Deze motie ontving niet voldoende steun in de raadsvergadering, omdat bijvoorbeeld de PvdA zei dat dit niet aansloot op de potjes waarop de motie zich richtte (participatie, cultuur en marketing van Rotterdam – red.). Diensten reageren vaak vanuit hun beleid, maar een beetje innovatief idee past nooit in één hokje. Juist voor dit soort scenario’s hebben wij het Stadsinitiatief opgericht, als een soort bypass voor de vaak langdurige aanvraagprocedures die met innovatieve ideeën gepaard gaan.”

D66-wethouder Korrie Louwes stelt, in tegenstelling tot de mening van enkele fractieleden, dat zij 7,8 % opkomst een goede opkomst vindt. Is dat zo?
“Ik had vooraf getekend voor 40.000 stemmen. Voor de aftrap hoorde ik geen geluiden over een acceptabel aantal stemmen. Ik vind het daarom een beetje een flauwe reactie, zeker gezien de lage promotiekosten. Het enige wat er is gebeurd was een brief voor alle huishoudens, een website, en facilitering van de prijsuitreiking. Je kan blijven zeuren of het niet meer had moeten zijn, maar om een vergelijking te maken: bij de stemming over het stadskantoor hadden maar 1600 mensen hun stem ingediend.”

Lage promotiekosten? Tot verbazing van coalitiepartner Kuzu (PvdA) waren de uiteindelijke kosten 3 ton? Hoe kan dat?
“Het grootste gedeelte van de promotiekosten is gemaakt voor de stemming, en deze kosten zijn mede gemaakt om te kijken of we stemmingen in de toekomst op een andere manier kunnen realiseren. Veel promotiemateriaal, zoals de Luchtsingelposters in de stad, is door de initiatiefnemers zelf bekostigd. Ik denk juist dat 3 ton een relatief laag bedrag is, zeker gezien de publiciteit die we hebben gehaald. We zijn zelfs in het NOS Journaal geweest. Als we voor een paar ton vuurpijlen afsteken wordt de mediawaarde op zo’n 5 ton geschat. Bereken dan maar hoeveel de mediawaarde is ten opzichte van de promotiekosten voor het Stadsinitiatief.”

Korrie Louwes stelde bij de instemming door de gemeenteraad met het Stadsinitiatief dat zij het promotiebudget zo dicht mogelijk bij de nul zou houden. Had dit dan toch niet aan diezelfde raad moeten worden voorgelegd?
“We zijn niet buiten ons boekje gegaan met het budget, omdat we de kosten zo laag mogelijk hebben gehouden. Om een vergelijking te maken: het Jongerenjaar, nota bene bedacht door de PvdA, had veel hogere promotiekosten. Zo zijn er bijvoorbeeld volle pagina’s van het Algemeen Dagblad ingekocht om te vertellen hoe fantastisch het Jongerenjaar wel niet is.”

Verder lezen?

Word lid van Vers Beton voor €7,50 per maand. De eerste maand lees je gratis!

Screenshot 2017-08-11 16.13.53

Anneke Kortleve

Anneke Kortleve (1985) is schrijver, vooral over eten en het leven. Ze woont in Rotterdam en probeert met haar kook- en schrijfproject ‘Condimentariër’ vleeseters ervan te overtuigen dierlijke producten als toevoeging te zien, niet als hoofdbestanddeel.

Profiel-pagina