Ga naar de inhoud

Hoge bomen vangen veel geld

Wie fluitend wil tuinieren moet geen boom willen kappen. De vergunning daarvoor kost namelijk niet minder dan 738 euro. En hoewel er veel kritiek klinkt vanuit de gemeenteraad, houdt de wethouder voet bij stuk.
Stel: je woont in Rotterdam en hebt het geluk een tuin te hebben. Daarin staat een boom met een stam die op een hoogte van 1.30 meter meer dan een meter rondom meet. En stel dat je die boom wilt kappen. Dan heb je ineens veel minder geluk, want de toestemming van de gemeente die daarvoor vereist is kost 738 euro.
Wat, hoor ik u denken, zo veel? Is dat een grap? Jammer maar helaas. Een stempel om een boom in je eigen tuin om te mogen hakken, kost 738 euro.
Hoe kan dat? Laten we alles even op een rijtje zetten. De kapvergunning is een omgevingsvergunning. Vergunningen voor het slopen van vastgoed en voor kleine en grote bouwprojecten vallen daar ook onder. Daarop verdiende de afdeling die de aanvragen beoordeelt altijd veel geld. Op een bouwproject van bijvoorbeeld 300 miljoen euro, zoals de nieuwe Kuip mogelijk gaat kosten, zou de gemeente zeker 8 miljoen euro aan leges op vergunningen kunnen innen. Maar door de malaise in de bouw leed die afdeling 7 miljoen euro verlies in 2011.
Wethouder Hamit Karakus van Vastgoed en Wonen (PvdA) zat daardoor met een probleem. De rekening van die afdeling moest toch ergens naar toe. Daarom berekent hij die kosten sinds 2012 onder meer door aan Rotterdammers die een kapvergunning nodig hebben.

IT-systeem

Hoe komt de wethouder uit op dat bedrag van 738 euro? Dat zit zo. De ambtenaren bij de dienst Gemeentewerken verstrekken ongeveer 750 kapvergunningen per jaar, schrijft zijn woordvoerder Edwin Cornelisse in een e-mail. De kosten, zoals onder andere de salarissen, bedragen 168.000 euro.
Maar daarmee is de berekening nog niet klaar. Het afhandelen van alle omgevingsvergunningen, voornamelijk bouwvergunningen dus, kost 4,8 miljoen euro. Daarvan wordt 12 procent, 580.000 euro, opgeteld bij de kosten van de kapvergunning. Waarom dat percentage zo hoog is, blijkt overigens niet uit de toelichting. Het gaat, zo schrijft de woordvoerder, hier om uitgaven aan de salarissen van ambtenaren, de kantoorruimtes waarin ze zitten, het IT-systeem dat ze gebruiken, en de in- en externe adviseurs die ze raadplegen.
Tel je dat alles bij elkaar op, dan kom je uit op 748.000 euro per jaar. Deel je dat bedrag vervolgens door de 750 kapvergunningen, dan kom je uit op 997 euro per aanvraag. Dat bedrag vond zelfs het college van B & W te hoog, en daarom besloot zij om het bedrag te verlagen tot 738 euro per kapvergunning. Volgens deze redenering zou je dus eigenlijk blij moeten zijn dat de stempel maar 738 euro kost.

'Elevazione' door Giuseppe Penone
‘Elevazione’ door Giuseppe Penone

Dakkapel

Tot zover de berekening van de gemeente. Wat moet je nu als inwoner van Rotterdam hiervan denken? Even terug naar hoe het ooit was. Tot 2012 was een kapvergunnning in Rotterdam gratis. Net als in Dordrecht bijvoorbeeld, waar dit nog steeds zo is. Of neem Barendrecht, daar kost de vergunning maar 18 euro, een bedrag dat voor iedereen te betalen is
Dat de gemeente Rotterdam nu vele miljoenen minder verdient op bouwprojecten is logisch want de crisis heeft de bouw ongeëvenaard hard getroffen. En dat dit een groot gat in de begroting van Rotterdam geslagen heeft, is bekend. Maar is zo’n extreem dure kapvergunning dan de oplossing om de kosten van die ooit florerende vergunningenafdeling te dekken? Het antwoord is natuurlijk ‘nee’, want de meeste mensen kunnen dat niet betalen.
Hoe kan dit besluit ooit goedgekeurd zijn? Dat is een lang en slepend verhaal.
De nieuwe tarieven voor omgevingsvergunningen kwamen voor het eerst ter sprake tijdens een vergadering van de gemeenteraadscommissie Fysieke Infrastructuur en Buitenruimte. Dat was in het voorjaar van 2011. Maar toen spitste de discussie zich toe op de prijs van de vergunning voor een dakkapel. Die kost sinds dit jaar namelijk 420 euro, en dat vonden raadsleden van de oppositiepartijen GroenLinks, SP en Leefbaar Rotterdam veel te veel. Ze dramden lang door over de vraag waarom die zo duur moest zijn.
In een eerder verstuurde brief verklaarde de wethouder dat een ambtenaar 11 uur nodig heeft om de aanvraag te beoordelen. Maar, zo redeneerden Jolanda Ton van Leefbaar Rotterdam en Judith Bokhove van GroenLinks, dat kan nooit kloppen met de loonkosten van die ambtenaar. Die discussie ging een tijdje door, maar een heldere verklaring van de wethouder bleef uit. De lijst van tarieven die goedgekeurd moest worden was lang, en er stonden nog meer onderwerpen op de agenda. Een discussie over het tarief voor de kapvergunning is er toen bij ingeschoten.

Bijrijdertjes

Een paar maanden later, bij de behandeling van de begroting in 2011, deed zich een nieuwe kans voor. Financieel woordvoerder Maarten Struijvenberg van Leefbaar Rotterdam stelde voor om alle tarieven voor omgevingsvergunningen integraal op het oude, lagere, niveau te houden. Het verlies van die 7 miljoen euro op de afdeling bij de dienst Gemeentewerken, die van de omgevingsvergunningen alleen kapvergunningen verstrekt, en de dienst Stadsontwikkeling, die de rest, voornamelijk bouwvergunningen verstrekt, zou het stadsbestuur dan ten laste moeten laten komen van andere begrotingsposten. Als de raad daarmee ingestemd had, was de kapvergunning nog steeds gratis geweest. Maar dat deed ze niet. Alleen Struijvenbergs eigen partij stemde voor, en met 14 van de 45 zetels levert dat natuurlijk geen meerderheid op. Zo werd het supertarief voor – onder andere – bomen kappen een feit.
Wil dat zeggen dat de andere partijen in de raad daar blij mee zijn? Nee, zo is bekend van VVD en CDA. Maar ja, de VVD heeft niet meer dan vier zetels in de gemeenteraad en het CDA heeft er drie, terwijl hun coalitiegenoot PvdA er 14 bezet. En zo’n grote partij kunnen zij als kleine bijrijdertjes in het stadsbestuur niet zo maar afvallen.
Daarmee leek de discussie ten einde, ware het niet dat Rotterdammers met een boom en een bijl nu voor het eerst tegen dit probleem aanliepen. Zo was er vlak voor de zomer een stadsgenoot met een dode beuk in zijn tuin die hij wilde vellen. Toen hij erachter kwam hoe duur de kapvergunning was, schreef hij een brief naar de redactie van nrc.next. Die besloot de brief te plaatsen in de krant van 6 juni. Een paar weken later besloot CDA-fractieleider Wubbo Tempel dat zo’n supertarief toch eigenlijk niet kan, waarop hij schriftelijke vragen stelde aan Karakus. “En bovendien”, zegt Tempel verder, “gaat niemand nu nog een boom omkappen. Die prijs levert daarom sowieso nooit het bedrag op dat de gemeente had ingecalculeerd.”

Nieuw boompje

Zo kwam de kapvergunning vlak voor het zomerreces dus opnieuw in het vizier van de stadspolitiek. Tijdens de laatste vergadering van de raad op 5 juli trok Struijvenberg zijn oude voorstel om de supertarieven te verlagen weer uit de kast, in de veronderstelling dat andere fracties nu wél zouden voorstemmen. Dit maal had hij het hoge tarief van de kapvergunning er expliciet in vermeld. Maar dat heeft niet geholpen. Alweer stemde alleen zijn eigen partij Leefbaar Rotterdam voor.
Nogmaals ging het tarief daarom niet omlaag. Maar waarom stemde het CDA niet mee? Tempel zegt dat hij wilde wachten op het antwoord van de wethouder. Dat is er inmiddels gekomen. In een brief van 11 september schrijft wethouder van Financiën Jantine Kriens (PvdA) dat het supertarief voor bomen kappen nodig is om de kosten van de vergunningaanvragen te dekken. De kapvergunning afschaffen en deze gratis maken is geen optie, staat verderop in de brief. Dat zou teveel klachten opleveren tegen het omhakken van bomen. Die moeten de ambtenaren van de gemeente dan weer afhandelen en dat kost ook geld.
En zo kan de discussie nog heel lang doorgaan. Het afhandelen van bezwaarschriften tegen de kosten van de kapvergunning kost namelijk net zo goed geld. Dat is niet in die afweging opgenomen. De vraag is wat de gewone Rotterdammer daarmee opschiet. Die wil gewoon gelukkig kunnen zijn in zijn tuintje, er genieten van het groen, er onkruid wieden en er af en toe een boom kappen. Gewoon, om wat meer zon te hebben, of eens een nieuw boompje te planten.

Al 31 reacties — discussieer mee!


 • en ondertussen op Facebook…

  FXXX TXXX Rotterdam – Tis toch niet te geloven…om een tekort op de begroting dan maar burgers extra belasten als ze een boompje willen kappen..dan kap je toch illegaal 😉
  21 september om 13:29 · Vind ik leuk


  en op de website voor lokale nieuwtjes Dichtbij.nl…

  habbekrats | ongeveer 16 uur geleden | reageer niet ok
  goed dat we het weten. kunnen we beter illegaal gaan kappen. absurd die bedragen.

 • De jurist van stichting De Bomenridders lijkt het beter om ons buiten deze discussie te houden. “Bomen moeten geen slachtoffer worden van een politieke strijd.” De penningmeester pleit er dan ook voor om de discussie terug te brengen naar daar, waar deze hoort, “en dat is namelijk over het ja/nee kappen van bomen en de plausibele redenen daartoe.” De kostendiscussie ziet hij als een afgeleide, maar wel eentje waarover men een eigen geluid moet laten klinken. Ik, voorzitster van de stichting, sluit me hierbij aan.

  Daaraan wil ik nog toevoegen dat stichting De Bomenridders op de hoogte is van het feit dat er tegenwoordig leges betaald moeten worden voor een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom (volgens mij geldt dat overigens ook voor andere omgevingsvergunningen, bijvoorbeeld een bouwvergunning).
  Ik sta er wel enigszins met gemengde gevoelens tegenover: aan de ene kant zullen mensen het wel uit hun hoofd laten om een boom om het minst of geringste te laten slopen. Aan de andere kant werk je zo wel illegale kap in de hand (of andere boomonvriendelijke, illegale methoden).

  Verder heb ik het artikel heel vluchtig doorgelezen, want dat tarievenverhaal vind ik taaie kost. Maar de laatste zin riep wel een hoop ergernis bij mij op: over die gewone Rotterdammer die gewoon gelukkig wil kunnen zijn in zijn [het betreft alleen mannen?] tuintje, er wil genieten van het groen, er onkruid wil wieden “en af en toe een boom kappen. Gewoon, om wat meer zon te hebben”.
  Terwijl wij, De Bomenridders, ons uit de naad werken en bomen proberen te behouden, waarbij wij vooral moeten opboksen tegen juist die onverschillige figuren die om het minst of geringste een boom willen omzagen, ‘gewoon’, omdat ze wat meer zon in de tuin willen hebben, of ‘gewoon’, omdat ze balen van een scooter die plakt, of ‘gewoon’, omdat de boomwortels de stoep opdrukken, of ‘gewoon’, omdat de blaadjes de dakgoot verstoppen, of ‘gewoon’, omdat de vogels in de boom op hun auto poepen, of ‘gewoon’, omdat ze gaan herbestraten of herinrichten, et cetera.

  Mensen zouden beter moeten nadenken voordat ze een boom in hun tuin planten (hoe groot kan die boom worden en dergelijke)? En waarom zien ze een boom eigenlijk als last? Ze beseffen niet hoe waardevol bomen en andere groenstructuren zijn.

  Daarnaast stoor ik me aan die kostenobsessie. Wij moeten € 310,- betalen als we een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank (een soort kort geding, om te voorkomen dat de bomen daadwerkelijk worden omgezaagd, waarna er niets meer valt te redden of te herstellen) of in beroep gaan om bomen te redden.
  Verder vertegenwoordigen bomen ook kapitaal. Koop zo’n volwassen boom maar eens in een kwekerij. Dan heb je wel een paar duizend euro nodig.

  Hopelijk wordt met de invoer van leges voor bomenkap voorkomen dat mensen rücksichtslos bomen gaan omzagen (maar aan de andere kant loert het gevaar van illegale kap).
  Alles kost geld. Ik betaal me ook blauw aan de gemeentebelastingen, rioolheffing, WOZ-waarde en weet–ik-al-niet-wat.
  Autobezitters klagen weer steen en been over hun auto als ‘melkkoe’ (parkeergeld, hoge benzineprijs, enz.).

  Kortom: het artikel ‘Hoge bomen vangen veel geld’ stelt bomen wederom in een kwaad daglicht. Kost het ons al moeite om het fabeltje te ontkrachten dat bomen de luchtkwaliteit zouden verslechteren door het zogenaamde ‘groene-tunnel-effect’ *, nu zijn bomen ook nog een kostenpost.
  Terwijl bomen in de stad hun geld juist meer dan waard zijn: lees het artikel van Triple E, ‘Bomen in de stad verdienen zich dubbel en dwars terug’ er maar op na.
  En dat zouden al die onverschillige figuren die om het minst of geringste een boom willen omzagen, ook eens moeten doen.

  * Het zogeheten groene-tunnel-effect houdt in dat verontreinigde lucht onder een boomkronendak wordt vastgehouden, waardoor de normen voor luchtkwaliteit worden overschreden.

  Zie voor het artikel van Triple E: http://www.knooppuntbouwenmetgroen.nl/sites/default/files/Bomen%20in%20de%20stad%20verdienen%20zich%20terug.pdf

  I. van Overbeek

  PS Sommige gemeenten willen de kapvergunning zelfs afschaffen of hebben de kapvergunning al afgeschaft. Wil Vers Beton ook die kant op? [de naam doet zulks wel vermoeden] Gemeente Albrandswaard heeft zelfs nooit een bomenverordening gehad. Daar proberen De Bomenridders Albrandswaard verandering in te brengen (wat echter heel veel moeite kost).

 • Ik dacht dat de kapvergunning tegen een betaalbaar tarief verstrekt zou worden. Als dat zo is, is dat een goede zaak.
  Als hij ineens verdwijnt omdat er geen geld is om hem te verstrekken – tenzij tegen een extreem hoog tarief dat niemand wil betalen – waardoor iedereen in het wilde weg kan gaan kappen, weet ik het nog niet.
  Wat is dan het groenbeleid van de stad? Het lijkt me dat als je moet bezuinigen je eerst bedenkt wat je wilt met de stad en dat je daarna bedenkt hoe je dat in de praktijk gaat brengen. De wethouder van Buitenruimte, Van Huffelen is na de wethouder van Vastgoed en de wethouder van Financien nu al de derde die zich over de kapvergunning gaat buigen.
  Misschien is het tijd om eens in de spiegel te kijken en te zeggen: we gaan het bezuinigingsprogramma herzien en vanaf de wortel bedenken hoe we de stad willen besturen, welke prioriteiten we stellen en wat we wel doen en wat we niet doen. En dat die strategie concreet en gedetailleerd wordt uitgewerkt en besproken in de gemeenteraad, wetende welk prijskaartje aan welke uitgave of besparing hangt.
  En dat je dan als bestuur alles meeneemt, ook de kosten van bijvoorbeeld de aanschaf van straatstofzuigers die volgens directeur Paul Hofstra van de Rekenkamer Rotterdam niet waren ingecalculeerd bij de bezuiniging door ontslag van straatvegers.
  Het is gewoon veel makkelijker werken als je in een keer weet hoe je begroting er werkelijk uitziet. Dan kom je niet steeds voor verrassingen te staan en kun je het af zonder – al te veel – ad hoc oplossingen.

 • Waar ik heel benieuwd naar ben, is waar het CDA de gederfde inkomsten mee compenseert. De verhoging was nodig om bepaalde zaken betaalbaar te houden. De gemeente moet dus of ergens anders op bezuinigen of iets anders duurder maken of nieuwe inkomsten realiseren.

 • Ik vind de omschrijving bijzonder onduidelijk:

  “Overheden en eigenaren van monumentale bomen blijven vergunningplichtig. Voor particulieren wordt gezocht naar een systeem waarbij dit niet meer nodig is.”

  In de eerste zin wordt gesteld dat naast overheden ook (andere) eigenaren van monumentale bomen vergunningsplichtig blijven. Betekent dit dat een “monumentale boom” een nieuwe categorie is: de uitzondering op de regel dat particulieren geen vergunning meer hoeven aan te vragen of is dit een verschrijving. Ik ga even van het laatste uit op basis van de reacties (oa. Van Groen links).

  Wat mij stoort is het gebrek aan coherent en doordacht beleid; eerst bedenk je een maatregel, die je beargumenteert en verdedigt en binnen de kortste keren doe je het tegenovergestelde met opnieuw een bijgaande argumentatie. Ik ben blij dat het post-modernisme in Rotterdam heeft postgevat, maar enige uniformiteit in standpunt zou mij toch wel heugen.

  Inhoudelijk lijkt het dat we Blekers natuurbeleid in het klein gaan uitvoeren in de stad. Met andere woorden de (particuliere) eigenaar “weet het beste” wat goed is voor de natuur. Een nogal kortzichtige benadering dat tekort doet aan verschillende belangen. De oude eik op het erf vergt nu eenmaal veel onderhoud met bijgaande kosten en neemt zonlicht weg in de zomer, maar vanuit natuurbeschermingsoogpunt is de boom een waarde op zich. Met het schrappen van de vergunningsplicht wordt andere belanghebbenden de mogelijkheid ontnomen om bezwaar te maken tegen de kap van de boom. M.a.w. niet alleen de overheid trekt zich terug, maar de maatregel beperkt meteen andere belanghebbenden in hun mogelijkheden om zich te verzetten tegen de kap van een boom.

 • “Het verlies van die 7 miljoen euro op de afdeling bij de dienst Gemeentewerken die vooral bouwvergunningen verstrekt, zou het stadsbestuur dan ten laste moeten laten komen van andere begrotingsposten.”
  Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor bouwen worden behandeld door de dienst Stadsontwikkeling. Gemeentewerken verstrekt geen bouwvergunningen.

 • Ik ben wat verder gedoken in de vergunningen, maar het is allemaal wat bijzonder.
  Volgens de gemeente zijn er in 2012 de volgende kosten gemaakt wbt omgevingsvergunningen:
  Back- en midoffice, productkosten en overhead: 121,5 fte á € 9.662.247
  Ict kosten: € 3.335.600
  Overige kosten: € 3.747.134
  Totaal: € 16.744.981

  Aantal vergunningen 2012
  Bouw: 1.843
  Kap: 332
  Inrit: 82
  Gebruiks: 156
  Totaal: 2.413

  Kortom: per ambtenaar zijn er in 2012 19,8 vergunningen behandeld. Dat lijkt me dus niet heel effectief. Het argument dat het kostendekkend is klopt wel, maar het aantal mensen dat hiervoor verantwoordelijk is is gewoonweg veel te groot, en de tijd voor de meer complexe aanvragen (bouwvergunningen > 1 mio) is verdisconteerd in de kosten.

  Daarbij komt dat het grootste deel van de vergunningen voor het kappen door de gemeente zelf (55%) en bedrijven worden aangevraagd, voor particulieren kan dan prima een ander tarief worden gehanteerd.

 • Interessante inkijk in de ontstaansgeschiedenis van de tarieven. De stijging is excessief, maar ik zou wel een aantal kanttekeningen willen plaatsen.

  De “gratis” kapvergunning betekende gratis voor degene die een boom wilde laten vellen, maar de kosten werden natuurlijk wel gemaakt. Voor zover ik weet wordt er voor elke kapvergunning ter plaatse een bezichtiging gemaakt door een deskundige, dat gaat uiteraard met kosten gepaard.

  Verder zou ik willen beargumenteren dat de kapvergunning wordt aangevraagd door de eigenaar van de tuin, de tuin in een stad is een relevant vermogensobject en het rooien van een boom is dan ook een investering. Een kapvergunning is niet vereist voor elke boom, maar voor bomen die voldoen aan bepaalde criteria, dit komt inderdaad over het algemeen neer op oudere bomen, waarbij er een afweging moet worden gemaakt of de boom niet beschermd ofwel behouden zou moeten worden.

  Voor de eigenaar staat over het algemeen ook een kosteloos alternatief open, namelijk het snoeien van de boom. In veel gevallen worden bomen gewoonweg verwaarloosd, totdat ze te groot worden en dan vindt men snoeien het geld niet waard en wil men de boom zo goedkoop mogelijk rooien. De kosten van zowel snoeien als rooien van een grote oude boom op een verantwoorde manier is trouwens ook nog behoorlijk, tenzij je natuurlijk besluit om je oerinstincten te volgen en de arme boom met geheven bijl te lijf gaat.

 • Dat klopt, @Miki, gratis voor de inwoner van Rotterdam, die al lokale belasting betaalt en die is niet gratis.
  Maar los daarvan zou je een gangbaar tarief kunnen afspreken, in veel plaatsen in Nederland kost de kapvergunning tussen 20 en 80 euro, dat is voor de meeste mensen te betalen.
  Wat je nu kunt veroorzaken is dat Rotterdammers illegaal gaan kappen of hun bomen ziek maken met bleekwater en andere stoffen zodat ze afsterven. Dat is de vrees van de belangenorganisatie voor bomen, de Bomenridders.
  En dat is natuurlijk het allerlaatste wat de gemeente wil bereiken.


 • Ondertussen op twitter…

  PXXXX ‏@PXXXX
  Te zot voor woorden: een kapvergunning (voor een boom in je eigen tuin) kost in Rotterdam €738?!? http://bit.ly/UxORVR
  Expand
  Reply Retweet Favorite
  15h EXXXX ‏@BXXXX
  @PXXXX gewoon zorgen dat ‘ie ziek is# Kostniks#kapvergunning
  Hide conversation
  Reply Retweet Favorite
  6:37 PM – 24 Sep 12 · Details
  15h PXXXX ‏@PXXXX
  @BXXXX tis niet voor mezelf hoor: mn basilicumplant zon beetje grootste groen in mn tuin
  Expand
  Reply Retweet Favorite
  15h EXXXXX ‏@BXXXX
  @PXXXXXX Hahaha ok!
  Expand
  Reply Ret

 • De logica is denk ik dat lokale belastingen niet bedoeld zijn voor het verlenen van een dienst op het privé terrein van bewoners. De diensten die kosteloos zijn betreffen over het algemeen de publieke ruimte; ook zou je eraan moeten toevoegen dat het kappen van de boom niet een verplichting is, vandaar dat het een verzoek is tot het verlenen van een vergunning. De scheiding tussen publiek en privaat is uiteraard een politieke discussie, waarbij in dit thema de bescherming van de boom het publieke element is.

  De zorgen van de bomenridders begrijp ik, maar het is mij niet duidelijk waar hun vrees op gebaseerd is. Uiteindelijk heb je ook een vergunning nodig voor het kappen van een oude “dode” boom. Als het argument is dat bewoners hun bomen doen afsterven en laten omvallen dan heb ik iets meer vertrouwen in mijn mede-burgers, al is het alleen maar omdat als ze dit doen en er schade optreedt er sprake is van moedwillige vernieling en als zij deze schade zouden willen laten vergoeden door de verzekeraar, dan is er ook sprake van verzekeringsfraude.

  Met andere woorden het zou net zo goed kunnen dat minder mensen hun boom laten kappen en eerder kiezen voor snoeien. Of dat bezitter van bomen beter hun best doen om hun bomen bij te houden zodat er geen reden is tot kap. Scenario’s waar de bomenridders blij mee zouden moeten zijn.

  Hoe dan ook mijn standpunt is dat de verhoging excessief is, maar dat er kosten worden verbonden aan dit soort diensten heb ik geen moeite mee. Ik zou het prettig vinden als het uitgangspunt zou zijn het betalen voor diensten, en gratis de uitzondering zou zijn in plaats van andersom.

 • Ik denk dat ik het met je eens ben, Miki.
  Interessant punt trouwens dat je opwerpt: scheiding tussen private en publieke domein.
  Bij de afvalstoffenheffing wordt er namelijk 100 euro opgeteld voor de kosten van straatvegen, Piekfijn-winkels, Fietspunten en wat al niet meer. Daar is niets privaats aan.
  Bij de rioolbelasting betalen Rotterdammers een paar tientjes extra voor het weghalen van blaadjes bij straatputten omdat anders de riolen vaker schoongemaakt zouden moeten worden. Blaadjes die van de boom op de straat vallen, zijn ook onderdeel van de publieke ruimte.
  Het uitgangspunt dat je betaalt voor publieke diensten in het private domein is een logisch punt van referentie en iedereen begrijpt dat ook. Waarom heb ik dit nog niet eerder gehoord?

Schrijf hier je reactie

Heb je geen account? Maak hier een gratis reageerdersaccount aan. En bekijk hier de huisregels van dit forum.

Gerelateerde inhoud

Wil je dit soort artikelen blijven lezen?

Vers Beton kan niet bestaan zonder haar leden. Lees onbeperkt artikelen op Vers Beton voor € 7,50 per maand, de eerste maand is gratis.

Misschien vind je dit ook interessant

 • Het belang van samen stad maken: ‘Bewoners krijgen er een enorm democratisch zelfvertrouwen van’

  • Politiek

  Hoe zorgen we ervoor dat iedereen inspraak heeft in de stad? Tijdens het Stadmakerscongres legt presentator Sanne Poot deze vraag – en meer – voor aan universitair docent Urban Planning Nanke Verloo, Peter Zuurbier van actiegroep De Esch, Eva Rovers van Bureau Burgerberaad en projectleider Klimaatberaad Jasmijn van Weenen.

 • De kracht van stilte tijdens de rouwmars Samen voor Palestina

  • Politiek

  Met het lawaai van ronkende motoren, vuurwerk en leuzen begon Rotterdam op 22 oktober luid te protesteren tegen de aanvallen op Gaza. Maar er is ook stil protest. Zo kleurde woensdag de Hofpleinfontein rood en was er de week ervoor een rouwmars voor de slachtoffers. Loulou Drinkwaard liep mee.

 • Big Brother in de bijstand 3: Zullen ze het ooit leren?

  • Politiek

  De negatieve ervaringen van bijstandsgerechtigden drongen nauwelijks tot het grote publiek door. Totdat de gemeenteraad wethouder Richard Moti tot de orde riep. Luister nu deel 3 van de podcast Big Brother in de bijstand.

 • Alle artikelen

De agenda die je aan het denken zet

 • Duo lecture by Slava Balbek (online) and David Gianotten & Michael den Otter of OMA, organised in collaboration with the Ukraine-the Netherlands Urban Network. Wednesday 6 December 2023, 18:30 – 20:15 (Doors open at 18:00). Register for the offline event or join the live stream

  Venue: Independent School for the City
  Datum:
 • A new edition of A Mic of One’s Own, a series of collaborations between Kunstinstituut Melly and The Writer’s Guide (to the Galaxy)!

  Venue: Kunstinstituut Melly
  Datum:
 • De debuutroman van Ireen van der Lem begint op de dag dat de woningcorporatie een bewonersavond houdt over de voorgenomen sloop van de woningen in een staat; en eindigt op de dag dat de laatste bewoner wordt uitverhuisd.

  Venue: De leeszaal
  Datum:
 • Bekijk de agenda

De leukste vacatures in en om Rotterdam

 • Museum Boijmans Van Beuningen beheert een collectie van uitzonderlijke kwaliteit, verdeeld over vele eeuwen en disciplines. Het museum is een gewaardeerde speler in een internationaal netwerk van toonaangevende musea, maar is ook nauw verbonden met Rotterdam, een stad met 660.000 inwoners en 175 talen.

 • Als stagiair(e) Marketing & Communicatie ondersteun je de afdeling op verschillende vlakken en krijg je een breed pakket aan taken en werkzaamheden.

 • WAT DOE JIJ ALS FRACTIECOÖRDINATOR? 

  Als coördinator vervul je een belangrijke rol in en rond de fractie van GroenLinks PvdA Zuid-Holland. Je biedt praktische ondersteuning aan statenleden, volgt de  (politieke) actualiteit, coördineert politieke activiteiten en zorgt ervoor dat de  fractie haar relaties onderhoudt. De functie biedt een interessante plek om je  verder in provinciale politiek te verdiepen.

 • Bekijk alle vacatures