Ga naar de inhoud

Vers Beton presenteert de Rotterdamse stemwijzer

Ja, op 12 september stem je landelijk. Maar laten we wel wezen: je leeft vooral waar je woont, en daar merk je dus het meest van de uitslag. Op welke partij moet je daarom als Rotterdammer stemmen? We vroegen het aan de hoogst geplaatste Rotterdammer van alle politieke partijen die momenteel in de Tweede Kamer zitten (tussentijds opgerichte splintergroeperingen daargelaten). Hieronder vind je in ongewijzigde vorm hun reactie. Van Feijenoord-hooligans tot havenarbeiders, en van hardcore refo’s tot duurzame hippies: voor iedere Rotterdammer is er wel een favoriete kandidaat te vinden.

De deelnemers

op alfabetische volgorde van de partijnaam
      


CDA: Arjan Erkel (#23)


Als je iets wilt bereiken, moet je er voor knokken! In mijn leven heb ik ups en downs meegemaakt die me als mens hebben gelouterd en me daarnaast nog meer overtuigd hebben van de noodzaak van verantwoordelijkheid nemen, hulp vragen, hulp bieden en het brengen en maken van verbinding. Het CDA is voor mij de partij die dit het meeste uitstraalt.
Maatschappelijke betrokkenheid speelt naast ondernemen al sinds jaren een grote rol in mijn leven. Ik heb in Afrika en Azië gewerkt voor Artsen zonder Grenzen en in 2008 heb ik de stichting Stop Kindermisbruik opgericht.
Als ondernemer richt ik me op persoonlijke- en organisatieontwikkeling met als hoofdthema’s leiderschap en de menselijke maat in onderlinge communicatie en samenwerking. Zonder verandering geen groei.
Mijn idealisme, het aanzetten tot het doorbreken van patronen die vooruitgang in de weg staan en mijn doorzettingsvermogen wil ik ook graag in zetten in de politiek. Ondernemend, onorthodox en creatief ga ik uitdagingen aan, maar ik kan me ook vastbijten in zaken die stabiliteit, geduld en inlevingsvermogen nodig hebben.
Ik ben in mijn element bij het bijeen brengen van mensen. Een van mijn ambities is het vergroten van de band tussen diverse lagen in de samenleving. Solidariteit is in mijn ogen de smeerolie van de samenleving.
Als CDA-Tweede Kamerlid kan ik meebouwen aan een leefomgeving voor de Rotterdamse bevolking waarin zij veilig en duurzaam kunnen leven. Waarin zij zich gehoord voelen, waaraan zij zelf willen bijdragen en waarin zij zich genesteld vinden in een Europa dat er voor hen is.
Ik zie Rotterdam als voorloper van de mondiale uitstraling die Nederland al eeuwen kent en waar we als land ook welvarend door zijn geworden. Met een internationale haven en diverse bevolking hebben we het potentieel in huis. Samen kunnen we meer.

ChristenUnie: Carola Schouten (#3)


Mijn naam is Carola Schouten, nummer 3 op de lijst van de ChristenUnie. Ruim een jaar zit ik in de Tweede Kamer, waar ik woordvoerder Financiën, Economische Zaken en Hoger Onderwijs ben. Tijdens mijn studententijd ben ik in Rotterdam komen wonen en heb ik mijn hart verpand aan onze mooie Havenstad.
De verkiezingen op 12 september zullen vooral gaan over de financieel-economische crisis. Dit onderwerp gaat mij zeer aan het hart. Als Rotterdamse en inwoner van de prachtige wijk Delfshaven zie ik de impact van de crisis in de levens van buurtbewoners en de kleine ondernemer op de hoek. En tegelijkertijd maak ik mij als moeder wel eens zorgen om de toekomst van onze volgende generatie.
Voor al deze mensen, maar ook vanuit mijn christelijke overtuiging, sta ik voor een andere economie. Een economie waarin de menselijke maat centraal staat in plaats van streven naar een alsmaar groeiend welvaartsideaal. Een economie ook, waar duurzaamheid de norm is. Onze economie is momenteel gebaseerd op schulden. Zowel op nationaal als op particulier niveau trekt dit nu zware sporen. We hebben de verantwoordelijkheid om hier als overheid zo snel mogelijk mee af te rekenen en deze niet door te blijven schuiven naar volgende generaties.
Voor Rotterdam is het van groot belang dat we blijven investeren in onderwijs. Dat biedt jongeren de beste garantie voor de toekomst én het is de basis voor onze toekomstige economie. De stad heeft onder meer behoefte aan vakmanschap. Daarom moeten we blijven investeren in de aansluiting tussen onderwijs en werk. Maar ook in het voorkomen van schooluitval, bijvoorbeeld door een zesjarige vakopleiding mogelijk te maken, waar leren en werken gecombineerd worden.
Een gezonde, duurzame economie en kansrijke jongeren. Daar wil ik me de komende jaren voor inzetten. Daarom: stem 12 september, ChristenUnie. Voor de verandering!

D66: Wouter Koolmees (#3)


Mijn naam is Wouter Koolmees (35). Ik ben Tweede Kamerlid voor D66 en woordvoerder Financiën. Ik kan wel zeggen dat ik een echte Rotterdammer ben. Ik woon al mijn hele leven in de regio, eerst in Capelle en sinds mijn tienerjaren in Rotterdam. Mijn vader werkt bij de RET en mijn moeder bij het Ikazia Ziekenhuis. Momenteel woon ik in de Provenierswijk, maar heb ook in Oud West en Blijdorp gewoond.
D66 is voor een groene economie, banen en Europa. Die waarden moeten ook gelden voor Rotterdam: meer groen in de stad, meer werk én export vanuit andere landen zijn van groot belang. Kijk maar naar de haven. Een Rotterdams symbool dat veel baat heeft bij handel met andere landen. De haven maakt ons een toegangspoort voor Europa. Daarom moeten we open en kritische houding bouwen aan een beter en democratischer Europa. En niet achter de dijken gaan zitten, maar aan tafel zitten en invloed uitoefenen. Daar hebben we als kleine, open economie wat aan.
Verder heb ik als Kamerlid de aandachtswijk Bergpolder in Noord geadopteerd, een wijk die ik goed ken omdat ik jaren in de Borgesiusstraat en de Rodenrijsestraat heb gewoond. Het adopteren van een wijk betekent dat ik een brugfunctie heb tussen de wijk en Den Haag. Ik sta in contact met de bewonersvereniging en koppel de problemen op het gebied van wetgeving en politiek terug aan de betreffende minister of staatsecretaris.
Als laatst hoop ik als Feyenoorder dat het dit jaar weer eens gaat lukken. En de schaal meegaat naar de Coolsingel. Feyenoord is me met de paplepel ingegoten. De laatste jaren is het door mijn werk lastiger om naar Feyenoord te komen kijken, maar heb jaren een seizoenskaart gehad. Ik heb er vertrouwen in dat het gaat lukken, net zoals ik vertrouwen heb ik de verkiezingsuitslag van D66 op 12 september. En nu vooruit!

GroenLinks: Rik Grashoff (#6)


Ik ben kamerlid voor GroenLinks sinds november 2010. Daarvoor was ik wethouder in Rotterdam, voor participatie, cultuur en milieu. Eerder was ik onder meer raadslid en wethouder in Delft. Ik studeerde in Delft, civiele techniek.
Kern van het gedachtegoed van GroenLinks is de verduurzaming van onze economie. We verhogen de lasten voor het gebruik van grondstoffen en fossiele brandstoffen en verlagen tegelijkertijd de lasten op arbeid. Dat heeft tot gevolg dat duurzame alternatieven concurrerend worden. Ook scheppen we zo veel nieuwe banen. In plaats van veel geld uit te geven aan olie uit het buitenland, creëren we een eigen economie, gebaseerd op energie uit zon en wind. Zo komen we niet alleen sterker uit de huidige crisis, maar voorkomen we ook de volgende!
Duurzaamheid gaat bij GroenLinks hand in hand met kansengelijkheid. Hier in Nederland, maar ook mondiaal. Mensen moeten zich kunnen ontplooien. Allemaal, ongeacht afkomst. We brengen de overheidsfinanciën op orde, maar wel op een eerlijke manier.
Dat dit alles geen loze belofte is, wordt duidelijk uit de doorrekening van ons verkiezingsprogramma door de planbureau’s. Groenlinks creëert volgens deze analyse vele nieuwe banen, zorgt voor herstel van koopkracht, investeert in onderwijs en dringt tegelijkertijd de broeikasgassen fors terug en zorgt voor meer en rijkere natuur in Nederland. GroenLinks versterkt de economie niet ondanks dat we vergroenen, maar juist doordat we vergroenen.
Rotterdam is bij uitstek de stad waar deze aanpak werkt. De Rotterdamse haven kan de duurzaamste haven ter wereld zijn. Veel van de innovatie die daarvoor nodig is, komt ook vanuit het regionale kenniscluster in en rond Rotterdam met zijn geëngageerde universiteiten en hogescholen. Ik heb aan deze realistische toekomstvisie keihard gewerkt ten tijde van mijn wethouderschap in Rotterdam, en doe dat nu met evenveel inzet in de Tweede Kamer.
(noot van de redactie: Rik Grashoff woont niet in Rotterdam, maar heeft zich als wethouder de afgelopen jaren wel prominent met deze stad beziggehouden)

PvdA: Tunahan Kuzu (#27)


Mijn naam is Tunahan Kuzu, 31 jaar, Rotterdammer. Ik heb in Nederland de kans gekregen om te studeren en mijn studie af te maken. De jongeren van vandaag lopen deze kansen mis: de jeugdwerkloosheid loopt schrikbarend op, studeren wordt onbetaalbaar. Dit moet anders. Al onze jongeren verdienen goed en betaalbaar onderwijs. Dus weg met de langstudeerboete en werk aan een overheid die verantwoordelijkheid neemt voor werkgelegenheid en stage problematiek.
Als kleinkind van een gastarbeidersgezin werd ik zelf van kleins af aan geconfronteerd met verschillen in de samenleving. Tussen arm en rijk, allochtoon en autochtoon. Een les van mijn vader: verschillen overbrug je door keihard te werken. Op zijn Rotterdams met opgestroopte mouwen. Dubbel je best doen. Een wijze les, die dagelijks op mijn werk toepas.
Mijn moeder leerde me wat in de zorg belangrijk is: oog voor de medemens, eerlijk gedeelde kosten. Om dit te bereiken ben ik voor de PvdA de politiek ingegaan. Eerst als gemeenteraadslid in Rotterdam waar ik me onder andere heb beziggehouden met Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Armoedebestrijding en nu voor de Tweede Kamer.
De drang om me te kandideren werd in de afgelopen twee jaar versterkt door het kabinet VVD/CDA met gedoogpartner Wilders en later de Kunduzcoalitie geen oplossing zijn voor de problematiek in grote steden, de economische crisis, het creëren van banen en het eerlijk delen van de kosten die door de crisis zijn ontstaan. Dus geen verhoging van de BTW en niet het woon-werkverkeer belasten. Maar een Nederland waar we een andere weg inslaan. Een weg van groei en optimisme. Ons land kan sterker en socialer. Onze economie herstelt niet door alleen te bezuinigen. Juist nu moeten we investeren in bedrijvigheid en het beste onderwijs voor onze kinderen. Zo creëren we groei en banen.
Om die reden vraag ik op 12 september uw steun.

SGP: Elbert Dijkgraaf (#2)


Sinds mijn studententijd woon en werk ik in Rotterdam. Momenteel als hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit. Mijn hoofdbaan is natuurlijk Kamerlid. Maar het is heerlijk om college te blijven geven en onderzoek te blijven doen. Rotterdam is een mooie stad met open mensen. Die openheid is goed om problemen bespreekbaar te maken. Ik heb liever dat mensen gewoon recht in je gezicht zeggen wat ze van iets vinden.
Rotterdam heeft wel een aantal forse problemen. Een paar voorbeelden. De woningproblematiek op Zuid moet worden aangepakt. Te lang is er te weinig gebeurd. Nu is er een achterstand die moeilijk in te lopen is. De huidige crisis en de problemen op de woningmarkt helpen daarbij niet. Hier moeten we echt wat aan doen. Ook is het nodig dat Rotterdam weer meer economische potentie krijgt. Nu staan er teveel mensen aan de kant. Rotterdam is een stad van mensen met opgestroopte mouwen. Maar dat moeten we wel zo houden. Kijk naar de haven. Daar zitten best veel bedrijven die er in de jaren zestig en zeventig gekomen zijn. Nu staan ze voor de vraag of ze nieuw gaan bouwen elders of weer in Rotterdam.
Wij moeten zorgen dat Rotterdam aantrekkelijk blijft voor ondernemers. Ook de bereikbaarheid moet verbeteren. De vele files zijn een ergernis voor de automobilist, maar ook voor de omwonenden. Primair ligt de verantwoordelijkheid voor het aanpakken van deze problemen bij de gemeente. Maar zeer regelmatig heb ik contact met burgemeester en wethouders om te kijken waar de Tweede Kamer kan helpen. Daar ga ik graag mee door. Doe mee en stem SGP.

SP: Leo de Kleijn (#19)


Juist Rotterdam is gebaat bij een zo sociaal en links mogelijk kabinet na 12 september. De SP kiest voor goede publieke voorzieningen – zoals zorg, onderwijs, openbaar vervoer, maar ook culturele voorzieningen – die voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn. We willen de kloof tussen arm en rijk verkleinen. Wat ons betreft komt er een einde aan de groei van de inkomensverschillen. Dat is goed nieuws voor Rotterdam, want veel Rotterdammers zijn afhankelijk van collectieve en sociale voorzieningen en moeten rondkomen van een (te) laag inkomen.
Ik ben gemeenteraadslid sinds 2006 en de laatste twee jaar fractievoorzitter. Als SP-fractie zijn we al die jaren elke week op bezoek gegaan in Rotterdamse buurten en bezochten we veel instellingen en bedrijven. Ik heb gezien hoe vooral de laatste jaren veel afgebroken is onder druk van de bezuinigingen. Speeltuinen die in de problemen kwamen, de zo noodzakelijke schuldhulpverlening die steeds minder in staat is problemen op te lossen, jongerenwerk dat in de knel komt, mensen die al jarenlang nuttig werk doen voor de stad als conciërge op school, gastheer in een buurthuis of bij het schoonhouden van straten en pleinen, maar nu ontslagen dreigen te worden.
Het kabinet Rutte heeft een flink deel van de financiële problemen van het rijk doodeenvoudig over de schutting bij gemeentes gegooid. Wat mij betreft gaat ook dat roer om. Ik wil eraan bijdragen dat er straks een ruim grote-stedenbeleid komt, waardoor Rotterdam weer kan investeren in de stad en in de wijken.
Als Rotterdams Tweede Kamerlid wil ik me vooral ook inzetten voor een noodzakelijke verbetering en hervorming van de sociale volkshuisvesting. Vijftig procent van de Rotterdamse huishoudens woont in een corporatiewoning. Wat mij betreft gaan die corporaties weer doen waarvoor ze opgericht zijn: zorgen voor goede en betaalbare woningen.

VVD: Mark Harbers (#9)


Sinds eind 2009 ben ik lid van de Tweede Kamer. Daarvoor ben ik lid geweest van de gemeenteraad in Rotterdam en wethouder voor Economie, Haven en Milieu. Sinds ik ging studeren, in 1987, woon ik in Rotterdam, op dit moment in het Scheepvaartkwartier. Hartje stad dus!
Deze verkiezingen gaan voor mij over welvaart, in Nederland én in de stad Rotterdam. In Nederland hebben volgende generaties het altijd beter gehad dan de vorige. Die welvaart is echter niet vanzelfsprekend, maar breekbaar gebleken. Willen we haar voor de toekomst behouden, dan zullen we nu moeten handelen. Dan zullen we de concurrentie met andere landen aan moeten gaan. Want niemand gúnt ons zomaar onze verworvenheden zoals zorg voor iedereen, een vangnet voor wie niet werken kan, en toegang tot hoger onderwijs voor iedereen. We zullen ze stuk voor stuk moeten verdienen.
Dit is natuurlijk ook het verhaal van Rotterdam. Als havenwethouder heb ik zelf gezien hoe we welvaart hebben opgebouwd door slim te handelen met de hele wereld en onze positie als toegangspoort van Europa zo maximaal mogelijk benutten. Daarom trekt de VVD meer geld uit voor de aanleg van wegen, onder meer voor de Blankenburgtunnel, de A13-16 en het doortrekken van de A15. Zo worden de stad en haven beter bereikbaar.
Daarnaast hebben we de bezuinigingen die in de komende periode noodzakelijk zijn niet krampachtig, maar slim bedacht. Zo doen we voldoende om de overheidstekorten nu aan te pakken en niet door te schuiven naar de generaties van de toekomst, maar ook om de economische groei op peil houden, slechts bescheiden gevolgen voor de koopkracht te hebben, én van alle partijen het beste te scoren op het aantal nieuwe banen. Dat is de belangrijkste manier om sterker uit de crisis te komen. Op z’n Rotterdams: handen uit de mouwen!

Waar zijn de Partij van de Dieren en de PVV?

Op de lijst van de Partij van de Dieren staat niemand die ook maar in de buurt van Rotterdam woont. Blijkbaar kent deze stad geen dierenliefhebbers met politieke ambities.
Volgens de PVV-persvoorlichting had Louis Bontes (vijfde op de kieslijst) gráág meegedaan, maar moesten er in verkiezingstijd keuzes gemaakt worden. Gelukkig wist zij nog wel het volgende te melden: “Je vindt beslist heel wat antwoorden op je vragen in ons kiesprogramma. Je kunt het integraal downloaden op onze site.”

Gerelateerde inhoud

Steun onafhankelijke journalistiek voor Rotterdam

We kunnen deze artikelen alleen maken dankzij onze leden. Lees onbeperkt alle artikelen op Vers Beton voor € 7,50 per maand, de eerste maand is gratis.

Misschien vind je dit ook interessant

 • Studentenprotest EUR: “Dit is leuk voor de solidariteit, maar doet natuurlijk niet echt iets”

  • Politiek

  Eén dag voor het aangekondigde studentenprotest bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, besluit de driehoek de universiteit te sluiten. Ontheemd moeten de studenten op zoek naar een nieuwe protestlocatie. Romy van Dijk ging mee en werd vooral geconfronteerd met een slechte organisatie.

 • Pastors op het pluche? “Het is geen verbinder”

  • Politiek

  Nu de deadline van de formatie met rasse schreden nadert, moet Geert Wilders op zoek naar vertegenwoordigers van de PVV in een nieuw radicaal-rechts kabinet. Marco Pastors wordt vaak genoemd als kandidaat voor het Torentje of een ministerspost. Wie is Pastors en wat heeft hij bereikt in Rotterdam? Een profiel.

 • Wat doet een burgemeester eigenlijk? Vijf misvattingen rechtgezet

  • Politiek

  Wie zou er momenteel met lichte hartkloppingen op zijn of haar toetsenbord een cv zitten tikken? Maandag 13 mei sluit de vacature voor de nieuwe burgemeester van Rotterdam. Dan begint de zoektocht naar Aboutalebs vervanger. Maar wat doet een burgemeester eigenlijk? En welke kwaliteiten moet hij of zij hebben?

 • Alle artikelen

De agenda die je aan het denken zet

 • Didier Eribon is internationally renowned for his groundbreaking work Returning to Reims. Part memoir, part social and political theory, the book caused a stir in France and approached cult status in Germany, where it touched a nerve with its central premise that the mainstream left is to blame for pushing the working classes towards the far right and nationalism.

  Venue: De Dépendance, OASE
  Datum:
 • Brutus Space presenteert deze zomer een nieuwe, dynamische editie van Wild Summer of Art. Naast een expositie van 50 Rotterdamse hedendaagse kunstenaars omvat deze editie een uitgebreid publieksprogramma vol evenementen, screenings en performances.

  Venue: Brutus
  Datum:
 • Bekijk de agenda

De leukste vacatures in en om Rotterdam

 • Het hoofd marketing & communicatie ontwikkelt en werkt aan het marketingbeleid van MOMO Festival, MOMO Concerts en MOMO Create  en is eindverantwoordelijk voor de uitvoering ervan, waarbij het optimaliseren van het publieksbereik centraal staat.

 • Het bedrijfsbureau is de uitvoeringsorganisatie van de koepelcoöperatie Energie van Rotterdam. Met een klein team werken we dagelijks aan de ondersteuning van de energiecoöperaties, het realiseren van energieprojecten en het behartigen van de belangen in de stad.

 • The Writer’s Guide (to the Galaxy) is een cursuscentrum voor written (en soms ook een beetje spoken) word. Ook is het een ontmoetingsplek voor jonge schrijvers, boekennerds en intersectionele feministen.

 • Bekijk alle vacatures