Advertentie

VB – vacaturebank – banners – Hardwerkende – klik hier! – 1456×180
Voor de harddenkende Rotterdammer

Onlangs is de renovatie van het stadhuis afgerond. Veel originele details die waren verdwenen in de jaren ’70-tijdgeest zijn in ere hersteld, en het stadhuis is er beslist mooier op geworden. Wat wellicht niet iedereen weet is dat een hele woonbuurt destijds is afgebroken voor de bouw van het stadhuis. Waarmee in één klap de armoede werd ‘weggevaagd’. Marina Meeuwisse haalt de geschiedenis van het stadhuis op.

S.P.Q.R.

Met die ‘code’ heeft prof. dr. Henri Evers in 1913 de besloten prijsvraag voor de nieuwbouw van het stadhuis op de Coolsingel gewonnen: de Rotterdamse gemeenteraad wilde een ouderwets gebouw. De letters S.P.Q.R. staan voor een insigne van de Romeinse Republiek “Senatus Populusque Romanus”. In gewoon Nederlands: ‘De Senaat en het Volk van Rome”. De term duikt honderden malen op in Romeinse politieke en literaire documenten. Zelfs zo vaak, dat de term S.P.Q.R. verwordt tot een scherts, een dooddoener. Of ook de architect Evers deze term schertsend bedoeld heeft, is niet met zekerheid te zeggen. Wel is het zo dat ‘het volk’, woonachtig in de Zandstraatbuurt, ruimte moest maken om het stadhuis te kunnen bouwen.

interieur
interieur

Arm Rotterdam

In 1902, na een hygiënische revolutie, treedt de Woningwet in werking. Hiermee is het begin van overheidsbemoeienis gemarkeerd en krijgt de overheid invloed op volkshuisvesting en derhalve ook invloed op stadsplanning, met als oogmerk verbetering van de kwaliteit van bestaande en nieuwe woningen. Het is ook in die tijd dat Hendrik Spiekman, het eerste Rotterdamse raadslid van de SDAP, (Sociaal Democratische Arbeiderspartij) en journalist Louis Schotting gezamenlijk een onderzoek uitvoeren waarmee de gegoede burgerij in Rotterdam inzicht krijgt in de ellende die er bestaat in de stad.
Het onderzoek publiceren zij in het Dagblad van Rotterdam in een serie artikelen. Bewoners komen hierin zelf aan het woord, hetgeen uniek is voor die tijd. In de zomer van 1903 worden de publicaties gebundeld te koop aangeboden voor 25 cent. ‘Arm Rotterdam. Hoe het woont! Hoe het leeft!’ is één van de meest geciteerde publicaties over volkshuisvesting in Rotterdam. Spiekman en Schotting schrijven:

Naast ons, o liefdadige medemensen; in onze onmiddellijke nabijheid ontwikkelt zich in de krotwoningen, in de modderstegen een menselijk geslacht, vreemd aan de samenleving, omdat de verschrompelde leden ervan gedoemd zijn tot een leven van voortdurende ellende en tekortkomingen van allerlei aard, als mensen voor het ongeluk geboren. Stadsgenoten zijn gedoemd te verblijven in vertrekken voor het dier, zij voeden zich met spijzen die voor de meesten van ons niet voor etenswaar in aanmerking komen, zij kleden zich in lompen, wonen in krotwoningen, in modderstegen.

De situatie is ronduit slecht, met name in de Zandstraatbuurt, gelegen in het centrum tussen de (Cool) Vest – nu de Coolsingel – en Delftse Vaart . De buurt is een wirwar van sloppen en stegen, waar duizenden mensen dicht op elkaar leven. Het was een beruchte buurt waar de prostitutie welig tierde, de criminaliteit hoogtij vierde, waar het variété bloeide en veel zeelieden vertier zochten. De Zandstraatbuurt was ook de buurt waar zangers als Lou Bandy, Louis en Heintje Davids woonden. Kunstenaars als Kees Van Dongen en Isaac Israels vonden hier de nodige inspiratie.
Deze schrijnende verhalen hebben niet tot een drastische bijstelling van het gemeentebeleid gezorgd, noch tot de aanpak van het huisvestingsprobleem van arme bewoners. De gemeenteraad besloot de sloppenwijk af te breken. Met de afbraak van de Zandstraatbuurt verdwijnen kleine bedrijfspanden en woningen uit de binnenstad. 2400 bewoners zijn uit hun huis verdreven en gedwongen ergens anders onderdak te zoeken. Het is in de geschiedenis van Rotterdam het eerste voorbeeld waarbij een stadswijk gesaneerd is vanuit een soort beschavingsoffensief.
De achterliggende reden is echter vooral dat de stad moet opklimmen in de internationale stedelijke hiërarchie, zoals Amerikaanse steden, toen al! Internationale allure is belangrijker dan de huisvesting van de eigen inwoners. De Zandstraatbuurt moet plaats maken voor een nieuw representatief stadscentrum, met een nieuw stadhuis, een postkantoor en het beursgebouw.

trappenhuis in het stadhuis
trappenhuis in het stadhuis

Stadhuis: een bouwkundig hoogtepunt

Het stadhuis dat tussen 1914-1920 is gebouwd, heeft een skelet van beton, hoewel het een ouderwetse uitstraling heeft. In het ontwerp is een mix van invloeden terug te zien: de Beaux Arts stijl, de Byzantijnse stijl, de Romaanse stijl en Art Deco. Ons Rotterdamse stadhuis is een hoogtepunt in de Nederlandse eclectische bouwkunst. Bovendien is het een vroeg voorbeeld van crowdfunding: tijdens de bouw hebben andere gemeenten, besturen van gewest en land, veel vooraanstaande Rotterdamse bedrijven, verenigingen en families financieel bijgedragen aan vrijwel alle onderdelen van het interieur en de verfraaiingen.

Herstel met respect voor historie

Zoals iedere Rotterdammer weet, overleeft het stadhuis het bombardement, hoewel er in de gevel nog steeds kogelgaten zichtbaar zijn – aan de linkerkant van de hoofdingang op de Coolsingel, net onder het raam op de eerste etage. Die oorlogsschade is niet hersteld vanwege het historische karakter. ’s Avonds, als het stadhuis verlicht is, zijn de kogelgaten goed te zien. Vanaf 1970 ondergaat het stadhuis veel kleine verbouwingen en aanpassingen waardoor authentieke details zijn weggestopt of zelfs weggehaald. Passend in de tijdgeest van toen zijn ingrepen gedaan zonder enig historisch besef, die het gebouw functioneel moesten houden voor de ambtenarij. Sinds kort is daar niets meer van te zien omdat het interieur is in oude glorie is hersteld. De glas-in-loodramen, de mozaïeken, de gevelbeelden, de oorspronkelijke kleuren, ramen, deuren, en kozijnen, alles is in oude glorie hersteld. En dat is kort gezegd een prachtig staaltje ambachtelijk vakmanschap.

stadhuis met kogelgaten
stadhuis met kogelgaten

bronnen:
Laar, P., van de, (2000) Stad van Formaat. Geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en twintigste eeuw. Waanders Uitgevers, Zwolle.
Velden, S., van der (2007) Arm Rotterdam. Hoe het woont! Hoe het Leeft! Reprint van de uitgave van L. Schotting en H. Spiekman, Aksant, Amsterdam

Verder lezen?

Word lid van Vers Beton voor €7,50 per maand. De eerste maand lees je gratis!

Marina Meeuwisse

Marina Meeuwisse

Dr. Marina Meeuwisse is experimenteel psycholoog, fotograaf en media pedagoog. Ze is geboren Rotterdamse, werkt pas 28 jaar in Rotterdam, waarvan ruim 23 jaar bij de Rotterdamste Hogeschool van de stad. Zij combineert in haar werk Kunst en Wetenschap. Ze is in januari 2014 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Brussel op het onderwerp “De Intrinsieke Stad – de stad Rotterdam die zich in ons hoofd heeft genesteld.

Profiel-pagina