Ga naar de inhoud

De Beste Stuurlui: een zwevende kiezer en shoppen in de moskee

Een prachtig weekend staat voor de deur en de beste stuurlui staan aan wal. Sereh roept politieke partijen op om haar te verleiden met een goede visie op stedelijke ontwikkelingen. Lucette vraagt zich af of het legaliseren van winkels in moskeeën van invloed is op de omzet van ondernemers in de buurt. Geen lichte kost dus op deze vrijdagmiddag! Volgende stop: een biertje of twee (die koop je in ieder geval niet bij de moskee).

Verzoek van een zwevende kiezer

Hier spreekt een zwevende kiezer. Aangezien de gemeenteraadsverkiezingen nog zeven maanden weg zijn, is het wellicht wat vroeg om mezelf als zodanig te definiëren. Aan de andere kant worden as we speak in menig partijkantoor de campagnestrategieën uitgestippeld, en zijn hier zo nu en dan ook al de eerste oprispingen van te zien.
Zo lijkt ChristenUnie-SGP zich op dit moment te profileren door expliciet stelling te nemen in debatten omtrent stedelijke ontwikkeling. Er werd een petitie gestart om de sloop van de Oomspanden op het Noordereiland tegen te gaan, en grote bouwprojecten worden wat hen betreft ‘zorgvuldig afgewogen op nut en noodzaak’. Onlangs ging ook coalitiepartner D66 er in dit opzicht met gestrekt been in: de fractie stemde unaniem tegen het verlenen van financiële steun aan Het Nieuwe Stadion. Het bewaren van de heilige vrede heeft, nu de bestuursperiode ten einde loopt, blijkbaar geen prioriteit meer. Maar een coherente visie op de stedelijke ontwikkeling van Rotterdam vraagt natuurlijk meer dan een incidentele voor of tegenstem bij een ingrijpend bouwproject. Een greep uit de mogelijk te behandelen thema’s:
Iedereen heeft de mond vol van transformatie en het bestrijden van leegstand: hoe? Wat is eigenlijk de rol van de gemeente bij het al dan niet faciliteren van grote bouwprojecten? Woningcorporaties zijn genoodzaakt zich terug te trekken uit de wijken, welke rol is er voor de gemeente bij het opvullen van de geslagen gaten? Na een crisis moet er vaak plotseling veel bouwproductie ingehaald worden (met name voor woningen blijft de vraag gewoon groeien) en is de kwaliteit dientengevolge vaak abominabel. Hoe kan hierop worden geanticipeerd? Uiteindelijk komt het denk ik allemaal hierop neer: wat is nou precies de rol van de gemeente in het complexe krachtenveld dat van invloed is op stedelijke ontwikkeling, wat zijn de waarden die nagestreefd worden (Leefbaarheid? Gelijke kansen? Duurzaamheid?) en hoe krijgen die concreet vorm, en wat zouden daarvoor de instrumenten moeten zijn die tot haar beschikking staan?
Als architect én bewoner van de stad vind ik deze discussies buitengemeen interessant, en gezien de vele reacties die bouwprojecten tegenwoordig losmaken ben ik niet de enige. Ergo: laat de stedelijke ontwikkeling van de stad de inzet worden van de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Partijen, het is aan u. Wie slaagt erin mij met een coherente visie te verleiden?
Door Sereh Mandias
versbeton-dbs-640-koenharmsma

Weg met de illegale kapsalon

Afgelopen week schreef ik een berichtje over winkels in moskeeën die de gemeente al jarenlang blijkt te gedogen. De aanleiding daarvoor waren de antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op vragen van de fractieleider van Leefbaar Rotterdam, Ronald Schneider. Daarin viel te lezen dat er acht moskeeën zijn onderzocht op de aanwezigheid van illegale winkels. Uit dit onderzoek is gebleken dat dit bij vijf van de acht moskeeën ook daadwerkelijk het geval bleek te zijn.
Als het stadsbestuur de uitkomst van het onderzoek eerder met de raad gedeeld had, waren het er zes geweest. De Fatih-moskee in Feijenoord, die vanwege een illegaal meisjesinternaat op een bijna brandgevaarlijke zolder de landelijke media haalde, bleek namelijk ook een kapper en winkel te huisvesten. Die hadden er niet mogen zitten.
Althans, tot april dan. Want in die maand heeft de deelgemeente de moskeewinkels ontheffing van de bestemmingsvergunning verleend. Dat betekent dat de kapper en de minisuper die groente, brood en van alles verkopen, nu wel legaal zijn.
Persoonlijk vind ik het vreemd dat een moskee bijvoorbeeld een spitskool verkoopt, of een pak melk. Waarom is dat nodig? Dat kan je toch ook bij een gewone winkel kopen?
Dit is precies wat zo vreemd is aan het legaliseren. De gemeenteraad heeft in 2001 op basis van een rapport ‘Moskeeën in Rotterdam’ een regel ingesteld dat moskeeën winkels mogen huisvesten. Zo zouden ze met de inkomsten daarvan wat ruimer bij kas komen te zitten.
De winkel zou op die manier een ondersteunende functie hebben. Tegelijk mag de winkel geen impact hebben op ‘de detailhandelsstructuur van de wijk’. In gewoon Nederlands betekent dit dat de winkels in de buurt geen klanten mogen verliezen aan de winkels in de moskee.
Maar dat gebeurt natuurlijk wel. De meest voorkomende illegale winkel in de moskeeën in Rotterdam blijkt namelijk een kapsalon te zijn. Kent u iemand die twee keer op dezelfde dag zijn haar laat knippen?
Nee, natuurlijk. De kappers in de buurt verliezen dus klanten aan de moskeeshops. Of ze dat erg vinden is onbekend. Maar feitelijk is het wel zo dat de gemeente nu illegale winkels legaliseert die concurreren met winkels in de buurt. En dat kan de bedoeling niet zijn.
Door Lucette Mascini

Gerelateerde inhoud

Steun onafhankelijke journalistiek voor Rotterdam

We kunnen deze artikelen alleen maken dankzij onze leden. Lees onbeperkt alle artikelen op Vers Beton voor € 7,50 per maand, de eerste maand is gratis.

Misschien vind je dit ook interessant

 • Ingezonden brief

  • Architectuur en stedelijke ontwikkeling

  De column van Daphne Bakker afgelopen week deed wat stof opwaaien. Zo ontving de redactie een brief van Wouter Vanstiphout en Michelle Provoost van de Independent School for the City waarin zij reageren op het stuk van Bakker.

 • Een boek uitgeven over de architect van het gebouw dat je gaat slopen, heet in het Surinaams ‘dikatie’

  • Architectuur en stedelijke ontwikkeling

  Daphne Bakker vraagt zich vertwijfeld af hoe het kan dat Nanne de Ru, sloper van Pompenburg, ook de uitgever is van een boek over de architect van het gebouw: Carel Weeber. Tijdens de boekpresentatie raakt ze verward: er wordt gefluisterd dat de sloop van Pompenburg niet doorgaat.

 • Ruim 460.000 Rotterdammers wonen in huizen met risico op oververhitting

  • Architectuur en stedelijke ontwikkeling

  Huizen die hun hitte niet kwijt kunnen vormen een risico voor de gezondheid. Volgens de huidige bouweisen zouden deze woningen niet meer gebouwd mogen worden. Toch woont maar liefst 70% van de Rotterdammers in zo’n huis, waaronder bijna 70.000 ouderen voor wie hitte extra gevaarlijk is, blijkt uit onderzoek van Vers Beton en Investico.

 • Alle artikelen

De agenda die je aan het denken zet

 • Didier Eribon is internationally renowned for his groundbreaking work Returning to Reims. Part memoir, part social and political theory, the book caused a stir in France and approached cult status in Germany, where it touched a nerve with its central premise that the mainstream left is to blame for pushing the working classes towards the far right and nationalism.

  Venue: De Dépendance, OASE
  Datum:
 • Brutus Space presenteert deze zomer een nieuwe, dynamische editie van Wild Summer of Art. Naast een expositie van 50 Rotterdamse hedendaagse kunstenaars omvat deze editie een uitgebreid publieksprogramma vol evenementen, screenings en performances.

  Venue: Brutus
  Datum:
 • Bekijk de agenda

De leukste vacatures in en om Rotterdam

 • Het hoofd marketing & communicatie ontwikkelt en werkt aan het marketingbeleid van MOMO Festival, MOMO Concerts en MOMO Create  en is eindverantwoordelijk voor de uitvoering ervan, waarbij het optimaliseren van het publieksbereik centraal staat.

 • Het bedrijfsbureau is de uitvoeringsorganisatie van de koepelcoöperatie Energie van Rotterdam. Met een klein team werken we dagelijks aan de ondersteuning van de energiecoöperaties, het realiseren van energieprojecten en het behartigen van de belangen in de stad.

 • The Writer’s Guide (to the Galaxy) is een cursuscentrum voor written (en soms ook een beetje spoken) word. Ook is het een ontmoetingsplek voor jonge schrijvers, boekennerds en intersectionele feministen.

 • Bekijk alle vacatures