Advertentie

VB – vacaturebank – banners – Hardwerkende – klik hier! – 1456×180
Voor de harddenkende Rotterdammer

Een van de hardnekkigste aannames van de stad is dat het in 2009 georganiseerde Jongerenjaar een grandioze mislukking zou zijn geweest en dat is schadelijk voor Rotterdam. Zo betoogt althans Marianne van de Velde, directeur van Music Matters. Het stigma heeft volgens haar geleid tot een situatie waarin vooral over en niet mét jongeren wordt gepraat. Het is tijd voor verandering.
In 2007 werden de plannen voor een Rotterdams Jongerenjaar gepresenteerd. Een jaar lang zou Rotterdam in 2009 in het teken staan van projecten die voor, door en mét jongeren werden georganiseerd. Doel was om de relatie tussen jong en oud en de jongerenparticipatie op “alle terreinen” te verbeteren, alsmede het imago van de stad onder jongeren.
Veel aandacht was er voor initiatieven van jongeren zelf: middels de Jongerenbijdrageregeling (die nog steeds bestaat) konden jongeren zelf ondersteuning zoeken voor een eigen initiatief. Hun plannen werden door jongerenpanels beoordeeld en werden daarna begeleid in de uitvoering.

Your World 2009
Your World 2009

Boemerang

De gemeente Rotterdam blies hoog van de toren: er zou maar liefst 50 miljoen euro in jongeren worden geïnvesteerd. Dat een groot deel van dit geld slechts ‘op papier’ bestond werd er niet bij verteld. Dat poenerige gedrag van de gemeente kwam als een boemerang terug naar het stadhuis: tegenstanders zouden continu blijven aanhalen dat er 50 miljoen ‘verspild’ werd aan het Jongerenjaar, of vonden de resultaten te mager voor een dusdanig grote investering.
In werkelijkheid was nog niet de helft van die 50 miljoen daadwerkelijk beschikbaar. Bovendien was 15 miljoen gereserveerd voor het – toen nog – Urban Culture Podium (later Nieuwe Oogst); ook dat bedrag is nooit volledig aan De Nieuwe Oogst besteed. Verder behelsde het budget projecten die de gemeente toch al uitvoerde, en die voor het gemak onder Your World werden geschoven.

Afschieten

Critici van het eerste uur stonden al in 2008 klaar om het project af te schieten. Met Culturele Hoofdstad 2001 in het achterhoofd werd gewaarschuwd voor verspild budget aan een grootschalige projectorganisatie, marketing et cetera. Instellingen waren op hun beurt verontwaardigd wanneer zij geen graantje wisten mee te pikken van het enorme budget dat binnen handbereik leek.
Die reactie alleen al rechtvaardigt in mijn ogen nog altijd het Jongerenjaar: het ging écht om jongeren zelf, om hun eigen initiatief, en hun eigen invulling aan zo’n jaar. Veel instellingen waren (en zijn) niet in staat om vanuit die gedachte een project in te richten.

Meedenken en meedoen

Ikzelf maakte het Jongerenjaar van dichtbij mee. In 2009 was ik voorzitter van jongRRKC, de jongerenafdeling van de Rotterdamse Raad voor Kunst & Cultuur. Er was volop ruimte om mee te denken en te doen. De politiek was benaderbaar: B&W Next werd opgericht – aan iedere wethouder en aan de burgemeester werd een jongere evenknie gekoppeld.
Ook jongRRKC zag de politiek met regelmaat en kreeg volop de gelegenheid om zijn visie op de stad te delen met beleidsmakers. Er heerste het duidelijke besef dat de stad erbij gebaat was jongeren te betrekken bij het vinden van oplossingen voor problemen en uitdagingen, zoals drop-outs, de ontwikkeling van het urban podium en thema’s als duurzaamheid en ondernemerschap.

Trots

Dat meedenken en meedoen was eerst misschien nog wat geforceerd en onwennig, maar wij voelden ons serieus genomen, kregen volop kansen om onze plek in de stad te vinden. De stad creëerde daarmee een voedingsbodem voor de toekomst. Alle jongeren die actief betrokken waren bij onder andere de Jongerenbijdrageregeling, Dynamic Duo’s, Your Lab, jongRRKC, de Rotterdamse Jongerenraad, YoungEDBR en B&W Next vormen een ongelooflijk interessant netwerk.
Er is in 2009 een kiem gelegd voor een groep enthousiaste, gemotiveerde Rotterdammers die nu, een aantal jaar later, nog steeds actief zijn in de stad. We komen elkaar nog met regelmaat tegen en ik ben er trots op dat ik deel uit maak van die groep.

Doelstelling behaald, als mislukking de boeken in

Ondertussen zwol de kritiek gedurende het jaar aan. Jongeren zouden niet op de hoogte zijn van de activiteiten, Your World was onzichtbaar en het geld zou niet bij jongeren terechtkomen. Die kritiek was deels correct – Your Space, het podium onder het Hilton, was bijvoorbeeld een continu pijnpunt en is helaas nooit een succes geworden. Bovendien zijn er heel wat bureaus die flink hebben verdiend aan het ontwikkelen van concepten en het begeleiden van jongeren.
Desondanks behaalde Your World grotendeels de doelstellingen die eerder gesteld waren. Wat vooral pijnlijk was, was dat de kritiek kwam van de niet-jongeren. Zij deden waar Rotterdammers goed in zijn: elkaar napraten. Zij maakten van Your World een politieke speelbal waardoor het als een mislukking de boeken in ging.
Dat is eeuwig zonde, want het maakte het de gemeente ongelooflijk lastig om succesvolle projecten uit 2009 te continueren. Ook instellingen werden hierdoor niet gestimuleerd om door te gaan met het bereiken van jongeren en het serieus betrekken van een doelgroep die zo belangrijk is voor de stad en die nog te vaak wordt overgeslagen.
Veel van de positieve energie die toen door de stad te voelen was, is door cynisme verdrongen. In 2010 was het Jongerenjaar snel vergeten en ging men over tot de orde van de dag.

Onderdeel van de oplossing

Anno 2013 lijk het Jongerenjaar het voorbeeld te zijn van de onmogelijkheid van de stad om met jongeren om te gaan. Rotterdam zou er echter bij gebaat zijn om de successen uit het Jongerenjaar te erkennen en te gebruiken om de uitdagingen en problemen onder jongeren (die door de economische crisis een stuk groter zijn dan in 2009) aan te pakken.
Er wordt opnieuw veel te veel over jongeren gepraat. In de huidige discussies over het uitgaansleven en de poppodia zijn het grijzende partygoeroes die de kranten halen, maar waar is de mening van jonge organisatoren, artiesten en bezoekers?
Het gesprek moet van twee kanten komen. Jongerenraden zouden hierin het voortouw moeten nemen. Verstevig hun positie en zorg dat de Jongerenbijdrageregeling behouden blijft. Ga het gesprek aan met bijvoorbeeld ondernemers, studenten en kunstenaars. Neem jonge Rotterdammers serieus en geef hen de kans onderdeel te zijn van de oplossing.
Update: en zo klonk dat 8 augustus in de studio bij [email protected]

Verder lezen?

Word lid van Vers Beton voor €7,50 per maand. De eerste maand lees je gratis!

Marianne van de Velde

Marianne van de Velde

Marianne van de Velde is directeur van Music Matters. Van 2009 tot 2011 was zij voorzitter van jongRRKC. Marianne studeerde Algemene Cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en volgde aldaar een master in ‘Cultural Economics & Entrepreneurship’.

Profiel-pagina