Advertentie

VB – vacaturebank – banners – Hardwerkende – klik hier! – 1456×180
Voor de harddenkende Rotterdammer

Een beter milieu begint dicht bij huis. Voor Leefbaar Rotterdam betekent milieu vooral schone singels, nette straten en groene speelplaatsen. Hier is volgens Joost Eerdmans de afgelopen jaren te weinig aandacht aan besteed; welk statement maak je als gemeente met een ‘klimaatstraatfeest’ als het zwerfvuil door diezelfde straat waait?

Eerdmans
Eerdmans

Leefbaar Rotterdam vindt dat in luchtkwaliteit geïnvesteerd belastinggeld in de directe leefomgeving van Rotterdammers aantoonbaar voor verbeteringen moet zorgen. De laatste jaren is in Rotterdam veel geld geïnvesteerd in het terugdringen van de CO2-uitstoot, terwijl maar weinig beleidsmakers onderkennen dat CO2 geen luchtvervuiling oplevert en zelfs niet het voornaamste broeikasgas is – dat is simpel waterdamp. Luchtvervuiling waar mensen echt last van hebben, kennen we in Rotterdam vooral in de vorm van fijnstof, stikstofdioxide en zwavel. Op het terugdringen van díé luchtvervuiling wil Leefbaar Rotterdam dan ook effectief gaan inzetten, onder meer door strikt toezicht en strenge handhaving van regels in de haven. Rotterdam kan en mag de toppositie in de handel en petrochemie immers niet ten koste laten gaan van de veiligheid en gezondheid van haar inwoners.
Daarnaast meent Leefbaar Rotterdam dat echte duurzaamheid zich niet alleen vertaalt in een aantoonbaar beter milieu, maar dat het ook een besparing in grondstoffen en dus in geld oplevert. Echt duurzame maatregelen verdienen zichzelf terug, zoals het geval is bij het benutten van industriële restwarmte en bij energiezuinig bouwen.
In dat licht bezien, is windenergie verre van duurzaam. Het duurt namelijk jaren om de materiële investeringen en aanpassingen aan het elektriciteitsnet terug te verdienen. Maar daarnaast is windenergie, in tegenstelling tot de vraag naar energie, uitermate wisselvallig. Dit zorgt juist voor een veel lager rendement en dus voor meer uitstoot van conventionele centrales die de pieken en dalen van de windenergie moeten opvangen. Duitsland stookt nu meer bruinkool en steenkool dan ooit dankzij een overkill aan gesubsidieerde windenergie. Daarbij betalen Duitse consumenten de hoogste energieprijzen van de Eurozone. Op windenergie moeten we in Rotterdam dus ook niet inzetten.

Wat gaan we anders doen?

Leefbaar Rotterdam wil stoppen met alle Rotterdamse projecten die vooral veel geld kosten en niets opleveren. Het programma Duurzaam met een budget van meer dan 30 miljoen wordt opgeheven. We stoppen met het Rotterdam Climate Initiative; waar we op eigen houtje het wereldwijde C0­­­2-debacle proberen op te lossen. Van enige mondiale opwarming is immers al zestien jaar geen sprake meer, de zeespiegel stijgt als voorheen met een minieme 2 mm per jaar en de meest recente rapporten van het VN klimaat panel (IPCC) schetsen zelfs nog een veel gematigder beeld. Het Rotterdam Climate Initiative kost miljarden aan belastinggeld, maar de jaarlijks vermeden uitstoot (20 megaton in 2025) is nog geen druppel op de gloeiende plaat: China stoot in één dag namelijk al meer dan die 20 megaton uit en heeft geen enkele intentie dit terug te schroeven.
Kort gezegd: we stoppen met het op eigen houtje en op eigen budget te lijf gaan van problemen die door grensoverschrijdende instanties zoals de EU moeten worden opgelost. Vanaf nu investeren we alleen nog in echte maatregelen met een zichtbaar effect.
Dit schaffen we af:
– Waterpleinen, drijvende bollen, klimaatstraatfeesten en groene daken (typische voorbeelden van de ‘groene grabbelton’)
– Mobiliteitscentra voor elektrisch rijden (dit is bij uitstek geen taak voor de gemeente)
– Het plaatsen van ‘gratis’ elektrische oplaadpalen (er zijn nauwelijks elektrische auto’s)
– Biomassa bijstook (misschien wel de schadelijkste ‘groene’ hype tot dusver)
– Sloopregelingen voor oude auto’s (dit draagt nauwelijks iets bij)

Door bovengenoemde, niet aan het milieu bijdragende, symboolmaatregelen te schrappen, besparen we jaarlijks enkele tientallen miljoenen. Dit geld gaan we gebruiken om de lucht in Rotterdam schoner te maken. Dat wordt nog een hele klus, omdat recent weer twee kolencentrales op de Maasvlakte zijn gebouwd, terwijl de schoonste gascentrale ter wereld (de Enecogen) op diezelfde Maasvlakte half ontmanteld werd.
De realiteit is dat Rotterdam Rijnmond het industriële en logistieke hart van Nederland is en inherent daaraan ook een onevenredig deel van de industriële luchtverontreiniging te verwerken krijgt. In verhouding tot de belastingopbrengsten voor het Rijk, krijgt Rotterdam betrekkelijk weinig terug. Dat moet anders. Rotterdam zal nooit de schoonste stad van Nederland worden, maar er kan nog heel veel verbeterd worden als we elke euro effectief inzetten. Leefbaar Rotterdam heeft hiertoe al een grote stap gezet door het stadsbestuur te verplichten van de bestaande maatregelen inzichtelijk te maken wat de werkelijke bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit is en tegen welke kosten.
Echt duurzame investeringen moeten ten goede komen aan de Rotterdammers. Voor elke euro die Rotterdam investeert in duurzaamheid moeten Rotterdammers aantoonbaar schonere lucht krijgen, in een schonere straat wonen of een besparing op de energierekening ontvangen. Dat klinkt heel basaal en dat is het ook.
Wij willen:
– Den Haag dwingen meer geld voor luchtverbetering in het Rijnmondgebied te reserveren
– Nieuwe technieken gebruiken om fijnstof in de stad te elimineren, bijvoorbeeld op de ’s Gravendijkwal door middel van elektrostatische filters.
– Verregaande afspraken maken met woningcorporaties en particulieren om energiezuinig te bouwen en meer bestaande huizen beter te isoleren.
– De winst die Eneco maakt (en waar Rotterdam grootaandeelhouder van is) terug laten vloeien naar de Rotterdammer, bijvoorbeeld door te investeren in zonnepanelen en –boilers.
– In samenspraak met de transportsector, het Havenbedrijf en de petrochemische industrie inzetten op een vermindering van de industriële uitstoot, door onder meer containers via het water met schone schepen te vervoeren of via trein op het spoor.
– Strengere controles op, en volledige handhaving van de regels voor de stookolie- en petrochemische industrie in de haven. Stank en milieuovertredingen moeten worden teruggedrongen. Verder willen we kritisch zijn op nieuwkomers, wij willen geen tweede Odfjell.

Leefbaar Rotterdam heeft  de afgelopen jaren sterk ingezet op een herkenbare, eenvoudige en doeltreffende milieuvisie. Deze hopen we de komende periode in daden om te kunnen zetten. Leefbaar Rotterdam wil nu echt aan de slag  met maatregelen die effect sorteren, in plaats van het  symbolische milieubeleid in Rotterdam dat de laatste jaren vooral heel veel geld heeft gekost, maar bijna niks heeft opgeleverd.
Meer weten over de milieuplannen van de Rotterdamse politieke partijen? Vanmiddag vindt in BAR de Groene Conferentie plaats.

Verder lezen?

Word lid van Vers Beton voor €7,50 per maand. De eerste maand lees je gratis!

Joost Eerdmans

Joost Eerdmans

Joost Eerdmans (1971) is lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam.

Profiel-pagina