Ga naar de inhoud

Eerdmans zakt voor zijn examen energie en duurzaamheid

In een opiniestuk dat Joost Eerdmans afgelopen week schreef op Vers Beton neemt de Leefbaar Rotterdam-lijsttrekker uitgebreid de gelegenheid om het Rotterdam Climate Initiative (RCI) ten grave te dragen. Daarbij maakt hij echter een aantal flinke uitglijders. Een factcheck door Henri Bontenbal (CDA). 

Illustratie

Laten we dit artikel vriendelijk beginnen, want Eerdmans schrijft een aantal zinnige dingen. Net als ik, vindt Eerdmans dat het RCI anders moet worden opgezet. We moeten inderdaad stoppen met geld verspillende projecten die geen zoden aan de dijk zetten. Dat D66-wethouder Van Huffelen 220.000 euro besteedt aan internationale profilering van het Rotterdamse klimaatprogramma om de European Green Capital Award binnen te slepen, is zonde van het geld. Daarvan hadden heel wat sociale huurwoningen geïsoleerd kunnen worden. In het Programma Duurzaam is de kosteneffectiviteit van de verschillende projecten onvoldoende onderbouwd, zoals ook de Rotterdamse Rekenkamer vond. Omdat we elke euro belastinggeld zo goed mogelijk moeten besteden, moeten we nog eens goed naar alle projecten kijken. Kunnen we geld dat in groene gevels en groene daken wordt gestoken, niet beter in andere projecten steken die meer resultaat boeken?

Het CDA heeft in haar verkiezingsprogramma opgeschreven dat het RCI een andere koers moet gaan varen. Een beter milieu begint dicht bij huis: een schone straat, een goede luchtkwaliteit. CO2-uitstoot zegt de Rotterdamse burger niet veel, maar schone lucht, een lagere energierekening en groene wijken des te meer. Daarop moet de focus liggen. Maar dat betekent niet dat CO2-reductie onzinnig is, windmolens onrendabel zijn of de opwarming van de aarde gestopt. Op dat punt gaat Eerdmans flink de mist in. Dat wordt goed duidelijk als we zijn uitspraken eens door de factchecker halen.


Quote: “Maar weinig beleidsmakers onderkennen dat CO2 geen luchtvervuiling oplevert en zelfs niet het voornaamste broeikasgas is – dat is simpel waterdamp.”
Eerdmans lijkt te suggereren dat CO2-uitstoot geen probleem is. Het overgrote deel van de klimaatwetenschappers vindt echter van wel. Het lijkt me verstandiger naar deze experts te luisteren dan naar – de van huis uit bestuurskundige – Eerdmans. Het klopt dat waterdamp het belangrijkste broeikasgas is, maar de hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer is afhankelijk van de temperatuur. Hoe hoger de temperatuur, hoe meer waterdamp. Die temperatuur wordt vooral bepaald door de concentratie van broeikasgassen, zoals CO2, waarna extra waterdamp de opwarming van de aarde weer versterkt! Voor de lokale luchtkwaliteit zijn andere stoffen (zoals stikstofdioxide, fijnstof en roet) belangrijker dan CO2, maar de uitstoot van deze stoffen gaat meestal gezamenlijk op met de uitstoot van CO2. Rotterdam kan dus best tegelijkertijd de CO2-uitstoot terugdringen én de luchtkwaliteit verbeteren. Bijvoorbeeld door het stimuleren van schone mobiliteit.

Al 7 reacties — discussieer mee!

 • Goed stuk, de nonsens van Eerdmans over energie is als ik programma van Leefbaar lees het puntje van de ijsberg als het gaat om fact free politics. Nog wel een kleine fact check terug: het programma duurzaam kost €30mln voor de hele periode van 4 jaar, dus niet per jaar.

 • Als er al zoiets als een examen duurzaamheid bestond, dan is Henri Bontebal bij uitstek een onbevoegde leerkracht. Iedereen met MBO en drie danslessen kan zich duurzaamheidsadviseur noemen. Prima, iedereen z’n hobby, maar ga in godsnaam geen lesgeven.

  De terugverdientijd van windmolens, vooral van windmolens op zee bedraagt vele jaren. De kosten voor onderhoud zijn astronomisch omdat door zout zeewater alles corrodeert. 90% van de windparken worden op zee worden niet op schema en ver buiten budget opgeleverd. Energiebedrijven zijn hier, om voor de hand liggende redenen, niet erg openhartig over.

  Het artikel van de heren Ummels en Van Soest, waarin de rendementsverliezen als gevolg van de sterk fluctuerende windenergie zogenaamd wordt ontkracht is geen wetenschappelijk artikel, maar een reclamefolder. Er staat werkelijk niet één berekening in, het is alleen maar blabla. Niet vreemd want beide ‘experts’ Ummels en Van Soest, verdienen een dikbelegde boterham in duurzame luchthandel, de ene bij BMO Offshore en de ander bij een Duurzaamheids coöperatie. Er wordt in het artikel doorverwezen naar een KEMA rapport waar nu precies geen onderbouwde inschatting in staat van de rendementsverliezen door op- en afregelen van conventionele installaties. Les het commentaar van professor LePair op diezelfde site.

  Voor een onderbouwde berekening van windrendement:
  http://www.clepair.net/windrendement.html

  Bontebal geeft zelf geen enkel bewijs dat de rendementsverliezen niet optreden. Het rekenwerk van LePair is waterdicht. Die verliezen zijn er natuurlijk wel en opgeteld doen ze de ‘winst’ van windenergie teniet.

  “Het duurt niet lang meer voordat windenergie op land geen subsidie meer nodig heeft” Heeft Bontebal zitten slapen? We moeten nu eerst nog even 18 miljard (!) in windenergie investeren, kijk maar naar het energie akkoord. Zoals de Engelsen zeggen: Robbing Paul to pay Peter.

  “Eerdmans ‘vergeet’ overigens te melden dat Duitsland haar uitstoot van broeikasgassen reduceerde met 25,5% ten opzichte van 1990 en de duurzame energiesector in Duitsland goed is voor 380.000 banen”

  Wel even netjes citeren Henri! Het onderzoek is juist uitermate kritisch over de Groene hype.
  http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/arbeitswelt/arbeitsmarkt-studie-naehrt-zweifel-am-gruenen-stellenwunder-12537404.html
  De werkgelegenheid is juist veel minder dan aanvankelijk werd verkondigd en het kost de Duitse belastingbetaler vele vele miljarden!

  Wat een prestatie ook die Duitse Co2 reductie van 25% tov.1990! Tenminste als je vergeet dat een jaar daarvoor Oost-Duitsland erbij getrokken werd. Oost-Duitsland dat volstond met de meest primitieve communistische industrie die in de jaren daarna gesaneerd werd. Dit is de hoofdreden waarom Duitsland zo makkelijk haar Kyoto doelstellingen haalde!

  Bontebal zou moeten kijken hoeveel CO2 er gereduceerd is sinds die “Grüne Wende”
  http://www.spiegel.de/international/germany/commentary-why-germany-is-waging-its-green-revolution-wrong-a-929693.html
  Oh, wow dat valt vies tegen…

  Wat de Guardian, zo ongeveer het meest klimaatalarmistische medium denkbaar, schrijft over opwarming is net zo min relevant als wat Bontebal denkt te weten over opwarming van oceanen, waar de latente opwarming dan allemaal in zou verdwijnen zonder eerst de atmosfeer op te warmen(?) Heeft Bontebal enig idee wat de warmtecapaciteit is van de oceanen vs. de atmosfeer? En dat dus voor één graad opwarming van de oceanen dus duizenden malen meer energie nodig is dan voor één graad opwarming van de atmosfeer? Ik durf er een duurzame daalder om verwedden van niet.

  3,2 mm p. Jaar zeespiegelstijging is samengesteld uit verschillende satellietwaarnemingen die onnauwkeuriger zijn dan getijdemetingen. De satellietwaarnemingen zijn gemiddeld constant en laten dus geen versnelling zien. Dus ook die geven geen enkele aanleiding voor alarm.

  Het voordeel van een getijdemeting is dat deze ook al jaren terug gaan dus zich in historisch perspectief laten zetten en dan blijkt van enige versnelde zeespiegelstijging geen sprake, het tegendeel. Zie bijv:
  http://climategate.nl/2010/03/07/sealevelgate-alarmisme-opnieuw-ontmaskerd/

  De Uitsmijter is evenwel deze:

  “Op dit moment investeert China massaal in duurzame energie. In de periode 2011-2015 wordt 235 miljard euro geïnvesteerd in energiebesparing en projecten met een lage CO2-uitstoot.”

  Laten we omwille van het debat aannemen dat deze bewering klopt -dat doet ie natuurlijk niet omdat China in dit getal elke nieuwe kolencentrale die iets ‘groener’ is dan de vorige, gewoon meetelt!

  Maar waaruit blijkt dan dat deze miljardeninvesteringen enig effect hebben? Met hoeveel megaton is de uitstoot dan reeds teruggedrongen? Het antwoord: met niks.
  De Chinese co2 uitstoot breekt jaar op jaar records 6-8% erbij oftewel momenteel 700 megaton per jaar. En zal dat volgens voorzichtige inschattingen zeker tot 2025 blijven doen.

  Gelukkig trekt het Noordpool zeeijs zich weinig aan van duurzaamheidsdiscussies.

  http://wattsupwiththat.com/2013/10/22/nasa-announces-new-record-growth-of-antarctic-sea-ice-extent/

  • @Marco. Antartica en Noordpool zijn iets anders.
   Wat is het ergste vindt: mijn kinderen zullen rond 2100 nog leven. Maar alle signalen staan op rood/oranje. Bossen, oceanen, voedsel, fijnstof, grondstoffen. We moeten volgens mij dus veranderen. Maar bij elke verandering komt er tegenstand die dit wil tegenhouden. Kom maar eens bij ons in de wijk uitleggen dat er geen fijnstof is. Heb jij enige oplossingsrichting of geloof jij echt dat je de aankomende 50 jaar kan afwachten? (Over Rci is een ieder het wel eens)

 • Beste Marco,

  Je reactie vind ik niet overtuigend. Ik zal kort aangeven waarom.

  Laat ik met het makkelijkste punt beginnen. Je schrijft dat het ijs op de Noordpool zich gelukkig weinig aantrekt van duurzaamheidsdiscussies en je verwijst vervolgens naar een artikel dat over de groei van het ijs op de Zuidpool gaat. Vind ik niet sterk. In de eerste alinea van dat artikel staat overigens: “Why the white splendour is extending there while it is rapidly disappearing in the Arctic is a mystery.” De ijskap op de Noordpool is inderdaad ‘rapidly disappearing’. Het klopt dat de ‘white splendour’ op de Zuidpool aangroeit, maar zo’n ‘mystery’ is dat inmiddels niet meer. Lees bijvoorbeeld dit artikel. De groei van het ijs op de Zuidpool is overigens klein ten opzichte van de afname van het ijs op de Noordpool. Je uitsmijter is suggestief en beargumenteert niets.

  Je eerste alinea is een voorbeeld van een klassieke drogreden, een ad hominem argument: je speelt op de man, niet op de zaak. Ik ga daar verder niet op in.

  Dan de windmolens. Het klopt dat windmolens op zee nog flink duurder zijn dan kolenstroom. In mijn artikel schreef ik vooral over windmolens op land. Op dit moment is windenergie (in Duitsland) onder de meest gunstige omstandigheden goedkoper dan stroom uit kolencentrales, aldus een recente studie van Fraunhofer ISE. Lees bijvoorbeeld ook het artikel ‘Solar Power & Wind Power Now Cheaper Than Coal Power In US’. In Nederland wordt windenergie nog gesubsidieerd. Dat heb ik ook geschreven in mijn artikel. Ik heb ook beschreven waarom dat het geval is.

  Je bent vervolgens kritisch op het artikel van Ummels en Van Soest, maar je komt opnieuw met een ad hominem argument en geeft geen argumenten. Je kunt het artikel ‘blabla’ noemen, maar dan behoor je aan te geven waarom dat zo is. Het argument dat in het artikel er ‘werkelijk niet één berekening in staat’, is een onzinargument. Voor veel goede artikelen geldt dat er geen berekeningen in staan. Daarnaast is het heel valide om de uitgangspunten van een artikel waarin berekeningen worden gemaakt, ter discussie te stellen zonder daar een berekening tegenover te stellen. In het artikel van Ummels en Van Soest wordt overigens naar verschillende andere studies verwezen, o.a. naar het proefschrift van Ummels (een wetenschappelijk verantwoorde studie, in tegenstelling tot de sommetjes van Le Pair). Over de sommetjes van Le Pair zijn al meerdere keren vragen gesteld aan de Minister van EZ. Het antwoord is steeds: de berekeningen van Le Pair bevatten verschillende fouten. Lees bijvoorbeeld deze brief. Citaat daaruit: “Zij [CBS] geven aan dat er op onjuiste wijze gebruik wordt gemaakt van gegevens uit de CBS-statistiek “Productiemiddelen elektriciteit”, zoals gepubliceerd op Statline. De conclusie van het rapport wordt niet voldoende onderbouwd en ook schieten de in het rapport opgenomen denkstappen en aannames op diverse punten tekort, aldus het CBS.” Het rekenwerk van Le Pair is dus allerminst ‘waterdicht’.

  Je schrijft: “Bontebal geeft zelf geen enkel bewijs dat de rendementsverliezen niet optreden.” Waar heb ik geschreven dat er geen rendementsverliezen optreden? Ook Ummels en Van Soest beweren dat niet.

  Wat je kritiek op de Guardian betreft: opnieuw geen inhoudelijk argument, maar slechts een verdachtmaking. De Guardian citeert in het genoemde artikel een recente wetenschappelijke studie naar zeespiegelstijging. Als je het daar niet mee eens bent, moet je met argumenten komen waarom die studie naar jouw mening broddelwerk is.

  Wat betreft China: wat ik in mijn artikel deed is de bewering van Eerdmans weerleggen waarin hij zegt: “China stoot in één dag namelijk al meer dan die 20 megaton uit en heeft geen enkele intentie dit terug te schroeven.” Die intentie is er overduidelijk wel, wat ik ook aantoon en wat ook uit het 12e Vijfjarenplan duidelijk wordt. Lees dit. Daarmee heb ik het argument van Eerdmans voldoende weerlegd, meen ik.

 • Goed stuk! Straks ga ik nog CDA stemmen. 😉

  Het huidige RCI is naar mijn mening ook teveel PR en te weinig gericht op echte duurzame maatregelen. Die PR is goed voor de stad hoor daar niet van, Rotterdam zet zichzelf wel op de wereldkaart. Maar de realiteit moet er wel bij aansluiten. En de huidige Co2 ambities zijn totaal onhaalbaar met de nieuwe kolencentrales zonder Co2 afvang om maar wat te noemen. (Schreef ik eerder al over hier op Vers Beton)

  En dat Leefbaar samen met partijen als de PVV op de -onderbuikontkenning van klimaatverandering’ speelt is geen nieuws. Zelfs al weten ze zelf dat het gevaarlijke onzin is wat ze roepen, hun kiezers willen het horen en dus roepen ze het. Kiezersgewin over de rug van een gezonde toekomst voor onze planeet…

Schrijf hier je reactie

Heb je geen account? Maak hier een gratis reageerdersaccount aan. En bekijk hier de huisregels van dit forum.

Gerelateerde inhoud

Wil je dit soort artikelen blijven lezen?

Vers Beton kan niet bestaan zonder haar leden. Lees onbeperkt artikelen op Vers Beton voor € 7,50 per maand, de eerste maand is gratis.

Misschien vind je dit ook interessant

 • De morele ondergrens van de gemeente ligt lager dan je denkt

  • Politiek

  Jonasz Dekkers windt zich op over hoe Rotterdam met dakloze mensen omgaat. Beboeten, uitzetten en een Top 29 maken van degenen die de meeste overlast geven, hij vindt het een grof schandaal. 

 • Woonvisie ingehaald door de actualiteit

  • Politiek

  De actualiteit heeft de nieuwe Woonvisie alweer ingehaald volgens Mustapha Eaisaouiyen van het initiatief Recht op de stad. Lees zijn opinie over waarom de Woonvisie rammelt, onvolledig is en geschreven vanuit een beleidsmakersbubbel.

 • Een geschiedenis van Rotterdamse burgemeesters en slavernij

  • Politiek

  Rotterdam kent een aantal foute burgemeesters. Ze handelden in mensen, hadden banden met de VOC of WIC en werden aangesteld om de winst uit suikerrietplantages veilig te stellen. Loulou Drinkwaard maakte een lijst.

 • Alle artikelen

De agenda die je aan het denken zet

 • Tijdens de eerste edtie Extra Space op 14 maart luister je vanaf 19:00 naar de…

  Venue: Leeszaal Rotterdam West
  Datum:
 • De Rotterdamse woningmarkt is krap en de prijzen zijn hoog. De nieuwe Woonvisie, die op 14 maart 2024 wordt vastgesteld, belooft verandering. Maar hoe wordt écht betaalbaar wonen in Rotterdam gerealiseerd? Op 7 maart organiseren AIR, Platform Woonopgave, Recht op de Stad en KeileCollectief het stadsgesprek ‘Betaalbaar wonen: hoe dan?!’Onderwerp van gesprek zijn de nieuwe Woonvisie, de knelpunten in de praktijk en mogelijke oplossingen. De avond wordt afgesloten met het aanbieden van kant-en-klare moties aan Rotterdamse gemeenteraadsleden, die ze op 14 maart kunnen indienen.

  Venue: Keilepand M4H
  Datum:
 • Bubbeldenken geeft geen oplossingen. Steeds weer dezelfde statements en dezelfde “deskundigen”…brrrr, herhaling van zetten. Daarom op zoek naar verrassend andere meningen.

  Venue: Rotterdamse Salon
  Datum:
 • Bekijk de agenda

De leukste vacatures in en om Rotterdam