Advertentie

VB – vacaturebank – banners – Hardwerkende – klik hier! – 1456×180
Voor de harddenkende Rotterdammer

De Beste Stuurvrouwe van deze week is Lucette Mascini. Zij ergert zich aan de ontransparante afvalstoffenrekening van de gemeente en zocht uit waarom die zo hoog is. 

De Beste Stuurlui - december 2013
De Beste Stuurlui

Nu de eerste weken van het nieuwe jaar verstreken zijn hebben een heleboel Rotterdammers zich weer lekker kunnen ergeren aan de jaarlijkse haatbrief van de gemeente.
Daarin viel dit jaar te lezen dat de afvalstoffenheffing gestegen is van 340 euro naar 372 euro per huishouden, ongeacht de vraag uit hoeveel personen dat huishouden bestaat. Lekker makkelijk rekenen voor de ambtenaren, dat wel. Maar leuk om te betalen voor met name de ongeveer 140.000 eenpersoonshuishoudens die de stad telt is dat uiteraard niet.
Zonder daaraan teveel woorden vuil te maken – de keuze om iedereen hetzelfde te laten betalen is naar ik aanneem een politieke en geen rekenkundige – wil ik graag iets schrijven over de samenstelling van de rekening en de discussie die daarover is ontstaan.

De rekening

De rekening bestaat voor zo’n 50 miljoen euro uit kosten om het afval uit de containers te takelen en af te voeren naar- en te laten verbranden door de AVR. Die kosten moeten worden gedeeld door alle huishoudens die Rotterdam telt en afval produceren.
Dat zijn er een stuk of 280.000.
Van die huishoudens verdient één op de zeven te weinig om hun eigen afvalverwerking te kunnen betalen. Hun inkomen ligt onder het sociaal minimum en hun vermogen is te klein om de rekening daarvan te betalen. In die gevallen betaalt de gemeente Rotterdam de rekening.

De keuze is politiek

Ook die keuze is politiek, al zit er ook een praktische kant aan. Rekeningen sturen naar mensen die dik in de schulden zitten en door de bomen het bos niet meer zien gaat geen geld opleveren. Het is daarom waarschijnlijk goedkoper om de rekening kwijt te schelden dan er deurwaarders op af te sturen.
Het probleem dat zich nu voordoet is dat de gemeente de afgelopen jaren geen geld heeft vrij willen maken in haar begroting – waarvan de structuur in 2010 bij het aantreden van het huidige college van PvdA, CDA, VVD en D66 al is vastgelegd – om die kwijtgescholden rekeningen te betalen.

Doorschuiven van kosten

Om die reden heeft de inmiddels vertrokken wethouder Jantien Kriens (PvdA) van Financiën de kosten van de kwijtscheldingen (13 miljoen euro) door laten boeken naar de afvalstoffenheffing voor de mensen die hem wel betalen.
Datzelfde is gebeurd met de kosten voor straatvegen (10 miljoen euro), het laten draaien van de kringloopwinkels van Piekfijn en het fietsenopruimcentrum van de gemeente Fietspunt (5 miljoen euro), en nog wat andere diensten. Ook daaraan wilde de gemeente meer geld uitgeven dan ze in kas heeft.
De kosten voor deze diensten worden normaal gesproken geheel betaald uit het budget van de wethouder Alexandra van Huffelen (D66) voor ‘Buitenruimte’. Maar een deel daarvan is nu ook doorgeschoven naar de rekening voor afvalstoffenheffing.

Geen transparante rekening

De burger betaalt zich daardoor blauw aan die heffing zonder dat hem in de jaarlijkse rekening duidelijk wordt gemaakt waarom dat het geval is. Ik vind dat niet goed. De gemeente moet transparant zijn in de rekeningen die ze stuurt, de kosten benoemen die ze in rekening brengt – bijvoorbeeld 200 euro afvalverwerking, 50 euro straatvegertaks, 50 euro kwijtscheldingsbijdrage, 25 euro Piekfijnwinkelbijdrage, enzovoorts – en motiveren waarom ze die kosten in rekening brengt. Dan kun je er namelijk iets van gaan vinden op basis van harde feiten.

Vraag aan het nieuwe stadsbestuur

Ik hoop dat het in een volgend stadsbestuur beter gaat en dat we dan een rekening krijgen waarin staat hoeveel euro we moeten betalen voor welke kostenpost en dat je dan zegt: ‘Ja, dat is redelijk. Ik begrijp waarom juist ik juist dit bedrag moet betalen.’
Want betalen, dat doen we toch wel. Dat is immers verplicht. Maar je wilt toch ook het idee hebben dat je betaalt voor hetgeen je verbruikt in plaats van dat je wordt gezien als prooi.

Verder lezen?

Word lid van Vers Beton voor €7,50 per maand. De eerste maand lees je gratis!

Lucette Mascini

Lucette Mascini

Lucette Mascini studeerde van alles en nog wat in overal en nergens. En schrijft over politiek en economie in Rotterdam. En houdt van jazz en kunst en literatuur en andere dingen die er te doen zijn. En daar schrijft ze dan soms ook over.

Profiel-pagina