Ga naar de inhoud

De Estafettepoliticus: antwoorden van Brenda Dirkse, vragen aan Joost Eerdmans

In De estafettepoliticus voelt de lezer zelf een stadhuisbewoner aan de tand. Iedere vrijdag selecteert Mark de Boer een politicus van de week, die u al uw kritische vragen mag stellen. De vrijdag daarna worden op Vers Beton de antwoorden gepubliceerd. Deze week geeft Brenda Dirkse van D66 de antwoorden, volgende week mag u Leefbaar Rotterdams lijsttrekker Joost Eerdmans uw vragen stellen!

De estafettepoliticus Brenda Dirkse
De estafettepoliticus Brenda Dirkse

Hoe kan ik jullie partij ooit nog serieus nemen als de interne machtsstructuur niet op orde is? Lijsttrekker Salima Belhaj heeft geprobeerd om twee politici – naar traditioneel Russisch concept, minus de strafkampen – kalt te stellen door ze naar een onverkiesbare plaats te degraderen, waarna één daarvan, kameraad Jos Verveen, zich op legendarische wijze heeft teruggevochten. Nu zie ik een top drie op jullie lijst waarvan de nummers 1 en 3 vermoedelijk niet bij elkaar op de verjaardag komen. Het lijkt mij dus nogal een fragiele partij om op te stemmen, met al die interne haat en nijd.
(Bonuspunten als je niet met een politiek antwoord komt, zoals dat het zo fijn is dat ‘leden het laatste woord hebben’ en dat Salima het alleen maar toejuicht als het volk spaken in haar wielen prikt, maar eerlijk bent.) – Inge Janse
“Bij iedere verkiezingen, bij bijna elke partij, is er weleens gedoe. Bijvoorbeeld over de samenstelling van de lijst. Bij een gewone sollicitatieprocedure kan je je redelijk anoniem terugtrekken, hierbij niet. En dat kan gepaard gaan met veel emoties, gedeukte ego’s en leden die het er niet mee eens zijn. Als je jouw aanname volgt, namelijk dat je niet moet stemmen op een partij waar gedoe is geweest, geef jij dus impliciet een stemadvies om op geen enkele partij te stemmen, want iedereen heeft hiermee te maken.
Een fractie is zakelijker dan jij denkt, vermoed ik. In de eerste plaats ben je collega’s van elkaar, slechts soms ook vrienden. Het is een omgeving waarin je regelmatig de inhoudelijke discussie met elkaar aan gaat, afspraken met elkaar maakt en waaraan je elkaar vervolgens houdt.
Daarnaast is overigens ook het politieke antwoord gewoon geldig, namelijk dat we een democratische partij zijn en de leden daarom inderdaad altijd het laatste woord hebben. 😉 Overigens ben ik ervan overtuigd dat als je kameraad Salima belt om hier eens over te praten, ze dat graag doet. Dan kom je er gelijk achter of ze nu van Noord-Koreaans of Russisch receptuur is.”
D66 heeft de ondertunneling van de ‘s Gravendijkwal de laatste periode afgeknald. Gaat D66 zich de komende periode wel sterk maken voor de ondertunneling van de ‘s Gravendijkwal, zodat we hier in West ook eens afkomen van dat stinkende verkeersriool dat als een pruttelende open wond maar blijft stinken? – Tom
“In de vorige periode is het met name PvdA-wethouder Hans Vervat geweest die de overkapping bepleitte. De raad heeft hier toen unaniem (D66 dus ook) een motie over aangenomen. Alle varianten zijn toen onderzocht en hieruit bleek dat de overkapping maar weinig bijdraagt aan de omgeving. De woonwijken worden niet met elkaar verbonden en de luchtkwaliteit wordt niet verbeterd. Het probleem wordt alleen maar verplaatst. Als het niks oplost, dan is ruim 300 miljoen euro dus weggegooid geld.
Het college, onder leiding van VVD-wethouder Baljeu, heeft toen voorgesteld om dit plan van tafel te vegen en daar is de raad, inclusief D66, mee akkoord gegaan. Alleen schoner en minder verkeer zal de luchtproblematiek van de ’s Gravendijkwal verbeteren.
D66 wil daarom graag een uitbreiding van de milieuzone en we kijken ook uit naar de voorstellen waarmee de bewoners samen met de verkeersonderneming zullen komen. Als er plannen komen voor een ondertunneling of (gedeeltelijke) afsluiting van de ’s Gravendijkwal, en die lossen de problemen ook echt op, dan zijn wij uiteraard voor.”
Je gaat niet door na de verkiezing. Waar ben je het meest trots op de afgelopen vier jaar en wat is je grootste teleurstelling? – Marc
“Het meest trots ben ik op de zaken die ik voor bewoners en ondernemers heb kunnen bereiken. Denk hierbij aan het park op het Noordereiland, afspraken tussen de gemeente en SKAR, het behoud van Nieuw-Crooswijk en het initiatiefvoorstel dat ik samen met Jan-Willem Verheij (VVD) heb ingediend om zelfbouw in Rotterdam makkelijker te maken.
Samenwerken met alle partijen is voor mij altijd het uitgangspunt geweest. Daarom ben ik ook trots op alle moties en amendementen die ik heb binnengehaald. Niet alleen vanwege de mooie plannen of de bijdragen aan de stad, maar juist omdat ze meestal unaniem of met een overgrote meerderheid zijn aangenomen.
Laatste punt van trots is de Kuip. Aan het begin van de periode heb ik me voorgenomen dat ik me nooit onder druk zal laten zetten om welk besluit dan ook te nemen als ik het er niet mee eens zou zijn. Als mijn fractie voor Het Nieuwe Stadion zou zijn geweest, dan zou ik in mijn eentje alsnog tegen dit onzalige plan hebben gestemd. Gelukkig vonden we het alle vier geen goed idee en komen er nu betere plannen op tafel.
Waar ik het meest van baal is wat er vorige week is gebeurd met de Woonboten in de Spaanse Polder. Ik dacht echt dat ik een meerderheid had met zowel de VVD als Leefbaar Rotterdam. Toch werden de Woonboten weg bestemd en is het maar de vraag of er voldoende druk op de gemeente zit om dit dossier netjes af te handelen. De afgelopen 7 jaar is dit immers ook niet gedaan. Ook als ik uit de raad ben zal ik dit dossier daarom blijven volgen en zal ik de bewoners helpen waar ik kan. Het dossier heb ik inmiddels aan hen gemaild en ik ken gelukkig een heel goede vastgoedadvocaat…”
Het Noordereiland heeft voor Rotterdammers een grote aantrekkingskracht vanwege het water en de historische bouw. Nu blijkt Woonstad plannen te hebben om alle panden aan de Van der Takstraat en het Burgemeester Hofmanplein te slopen en te verruilen voor zielloze nieuwbouw. Wat betekent de definitie ‘beschermd stadsgezicht’ dan nog? Kan er niet afgedwongen worden dat de gevels behouden blijven en daarachter nieuw gebouwd wordt? – Tom
“D66 heeft om precies de redenen die jij hier noemt een motie van GroenLinks, die de sloop van Ons Blok op het Noordereiland moet voorkomen, ondersteund. Monumenten, stadsgezichten en historische bouw zijn voor ons belangrijk, daarom hebben we hierover met een motie van ChristenUnie-SGP ingestemd. Ook heeft D66 de sloop van het voormalige zusterklooster aan de Robert Fruinstraat weten tegen te houden, hebben we gestemd voor het behoud van de Drievriendendwarsstraat, hebben we gepleit voor het behoud van de woonblokken in Nieuw–Crooswijk en hebben we onlangs op voordracht van opnieuw CU-SGP gestemd voor het behoud van het Zuiderziekenhuis.
Wat een terugkerend element is bij dit soort dossiers, is dat er heel erg lang geen onderhoud wordt gepleegd op historische panden en dat het dan te duur wordt en vooral ook een te laag rendement oplevert om nog te renoveren. Dit is in mijn ogen één van de zaken waar woningcorporaties en gemeenten afspraken over moeten maken.”
Jullie partij heeft in de Tweede Kamer het verkiezingsprogramma naast zich neergelegd en tegen een referendum over Europa gestemd. Ook in Rotterdam heeft Salima Belhaj ooit een referendum voor een nieuwe burgemeester gesaboteerd. Wat is jullie stokpaardje nog waard? – Ronald Sorensen
Het WC Eend-referendum waar je op doelt heeft Salima in mijn ogen terecht weggestemd. Twee kandidaten moesten op voordracht van de gemeenteraad een verkiezingsstrijd met elkaar aan gaan; dat zijn geen echte verkiezingen. Dit soort burgemeestersreferenda liepen in andere steden ook voor geen meter. Ze hadden te kampen met lage opkomstpercentages omdat kiezers wel door hebben dat het een fake wedstrijd was waarbij kandidaten van soms dezelfde partij het tegen elkaar op namen.
Daarbij zou een dergelijk referendum het idee-fixe bevestigen dat de burgemeester meer bevoegdheden zou krijgen, terwijl dat niet het geval was. Dit was een plan van Thom de Graaf, waarbij de burgemeester  geen  macht of middelen kreeg om een situatie te verbeteren, maar waarbij hij of zij wel het haasje zou zijn als het mis gaat. Hier heb ik nooit achter gestaan. Je moet individuen dit niet aandoen en het verhoogt denk ik ook niet het vertrouwen in de politiek. Een échte gekozen burgemeester met échte bevoegdheden is mijn droomscenario en daar staat ook de landelijke D66 helemaal achter.”
Er gaan steeds meer stemmen op om de gemeente het beheer en behoud van de Hofbogen te laten overnemen van de verantwoordelijke corporaties. Het gerucht wordt ook steeds sterker dat Karakus daarin niet geïnteresseerd zou zijn (komt van jullie eigen Nils Berndsen).
Twee vragen voor de prijs van één: 1) deel je deze verwachting (van Berndsen)? 2) Is het niet zo dat de gemeenteraad uiteindelijk het laatste woord heeft? – Vincent Cardinaal
”Uiteraard heeft de gemeenteraad uiteindelijk het laatste woord! Daarom komt D66, in samenwerking met andere partijen, binnenkort met een initiatiefvoorstel om te investeren in de toekomst van de Hofbogen, een Rijksmonument met een bijzondere geschiedenis.
Helaas ziet onze wethouder geen rol van betekenis voor de gemeente bij het garanderen van de toekomst van de Hofbogen, wij weten ook niet waarom. Hij wil het eigendom van de laatste 5 verkeersbogen niet overnemen van ProRail.
Het ziet er gelukkig naar uit dat hier toch een meerderheid voor komt in de raad, zodat ProRail en Hofbogen BV (woningcorporaties Vestia en Havensteder) het dak eindelijk kunnen gaan renoveren. Dat is van essentieel belang, omdat als dit niet gebeurt de bogen door lekkages steeds verder zullen verkrotten, onverhuurbaar zullen worden waarna het gehele gebouw, dat 1,9 kilometer lang is en door meerdere wijken in Noord loopt, steeds verder zal verpauperen. En dat terwijl dit zo’n mooie kans is om voor relatief weinig geld meerdere wijken in Noord een impuls te geven!
Het Hofbogen-dossier is verder vrij complex. Wij hebben niet de intentie om de bogen, met daarin de exploiteerbare ruimtes, te kopen van de corporaties. Zij kunnen het gebouw gewoon verkopen aan een ondernemer, mits de eigendomswirwar ontward is.  Wel vinden wij dit een uitgelezen kans om op het dak van de bogen samen met bewoners een mooie, groene plek te realiseren waar alle Rotterdammers gebruik van kunnen maken.”

Volgende week: Joost Eerdmans!

Rotterdam als eerste uit de crisis knokken! Met die kreet trapte Joost Eerdmans de verkiezingscampagne van Leefbaar Rotterdam af. En hij bedoelde niet alleen de economische crisis, zo gaat hij ook de onveiligheid, verloedering, segregatie en verspilling te lijf. Stuk voor stuk stevige thema’s, maar door problemen met zijn stembanden kan hij die bij de eerste debatten niet verdedigen. Gelukkig is Eerdmans komende week echter de estafettepoliticus van Vers Beton en kun je alsnog al je vragen aan hem stellen!
Stel hieronder je kritische vragen voor de estafettepoliticus van deze week. De antwoorden lees je hier aanstaande vrijdag!
Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Ties Joosten.

Al 14 reacties — discussieer mee!

 • Citaat: “Een échte gekozen burgemeester met échte bevoegdheden is mijn droomscenario en daar staat ook de landelijke D66 helemaal achter.””

  Tenzij het natuurlijk de gekozen burgemeester is van een partij die D66 niet zint. Want zo werkt het bij D66. Vóór een referendum, tenzij het is over iets waar D66 voor is.

  De stem tegen het Burgerforum in de Tweede Kamer was toch wel het trieste dieptepunt van deze partij zeg. Het is tekenend voor het opportunistische gelieg van politici. Ik snap werkelijk niet dat mensen nog vragen stellen aan politici. Negeer die lui!

 • Zal ik de open deur maar direct intrappen? Eerdmans krijgt vaak het verwijt een carrièrepoliticus te zijn, alleen uit op een baantje. Hij zou zijn lijsttrekkerschap LR alleen gebruiken om zsm op het pluche terecht te komen.

  Ik denk eerlijk gezegd niet dat de vork direct zo opportunistisch aan de steel zit, maar vraag me wel af: hoe ziet Eerdmans zijn traject in de Rotterdamse politiek voor zich? Gaat hij bij winst in de raad zitten of voor een wethouderschap? En als Den Haag om de een of andere reden roept: neemt hij dat dan in overweging? Man en paard, graag!

 • Hallo hierbij twee vragen voor de heer Eerdmans,

  1) In het verkiezingsprogramma van LR staat dat de partij tegen islamitisch onderwijs is. Hiermee discrimineert de partij mijn inziens omdat de vrijheid van godsdienst dus niet geldt voor een groep. Hoe kan de heer Eerdmans hier achter staan ?

  2) Is de invloed van bepaalde families binnen LR niet te groot (Sörensen, pastors) mede gezien het feit dat de politieke banen ook nog eens onderling worden verdeeld ? LR is altijd nogal fel geweest richting de pvda op dit punt maar lijkt nu boter op het hoofd te hebben.

 • 1) U houdt wel van een beetje show. Als radiomaker heeft u het – voorheen journalistieke – programma Avondspits eigenhandig veranderd in een snel opinieprogramma met uzelf als presentator/debater in de hoofdrol. Ik kan me voorstellen dat u in die rol zwaarder werd afgerekend op de luistercijfers dan op kennis van zaken. Lijkt het lijsttrekkerschap van Leefbaar Rotterdam in dat opzicht op het maken van radio?

  2) Over PVV-stemmers heeft u wel eens gezegd dat de meesten van hen niet geïnteresseerd zijn in het resultaat, maar geniet van Wilders’ aanvallen op de gevestigde kliek in Den Haag. Kunt u zich voorstellen dat u als politicus ooit uitspraken zou doen enkel en alleen uit effectbejag naar de kiezer toe?

  3)

 • Het antwoord van Judith op mijn vraag is zeer onbevredigend en getuigt van een gebrek aan inzicht.
  Mijn collega De Graaff had gelijk wat betreft de steden waarin twee Peveda baantjesjagers het tegen elkaar opnamen.
  In Rotterdam zouden er een kandidaat van Leefbaar Rotterdam en één van de Peveda komen. Een totaal andere situatie. Alle ook landelijke media zouden zich er op gestort hebben en het zou – ongeacht de uitslag – een reclame voor de gekozen burgemeester zijn.
  Ongelooflijk dom dus, slecht voor de stad, de democratie en de geloofwaardigheid van D66.

 • Is Dhr. Eerdmans het eens met de oproep van Dhr. Soerensen, lid van de adviescommissie van LR en Senator van de PVV, om niet samen te gaan in een coalitie met de PvdA ?

 • Beste heer Eerdmans,

  deze week werd bekend dat u het liefst ‘dierenwethouder’ in Rotterdam wilt worden. Dat vind ik niet echt een ambitieuze doelstelling voor een lijsttrekker. Vindt u dierenwelzijn het meest prangende probleem waar Rotterdam mee te kampen heeft? En op wat voor manier is dierenwelzijn een lokaal probleem, kan dat niet veel beter op nationaal niveau geregeld worden?

  Met vriendelijke groet,

  Eeva Liukku

 • Vraag aan Joost Eerdmans:
  Rotterdam wordt nog steeds niet echt als woonstad gewaardeerd door de hoger opgeleiden bewoners. Je ziet toch dat veel van de recent afgestudeerden naar A’dam vertrekken of zodra deze mensen kinderen krijgen naar Berkel of plaatsen als Barendrecht verhuizen, zelfs Capelle aan den Ijssel wordt als een optie gezien. Wat Rotterdam nodig heeft mijn inziens om deze mensen te behouden zijn: aantrekkelijke woningen en omgeving. Woningen ziet men beter worden, aangezien er door de gemeente wordt aangestuurd op hoogwaardige renovatieprojecten en nieuwbouw. Betreft omgeving ben ik wat minder positief. ’s Gravendijkwal is nog steeds niet ondertunneld, Coolsingel/Blaak/Schiekade zijn nog steeds een snelwegen door de stad, Nieuwe Binnenweg en 1e & 2e Middelandsstraat worden als racebaan gebruikt. Dit zijn niet kenmerken van een prettige woonomgeving. De enige die hiervan de vruchten plukken zijn de mensen die snel vanuit hun werk in het centrum naar hun woningen in de randgemeenten rijden.
  Wat is Leefbaars visie om van Rotterdam een hoogwaardigere woonstad/omgeving te maken?

 • In het verleden heb je gezegd dat je graag een soort van Jordaan in Rotterdam zou willen hebben. De grootste kans is dat deze kan ontstaan in het Oude Westen/Baankwartier. Nu zijn deze buurten populair vanwege de Nieuwe Binnenweg/Witte de Withstraat en is de Kruiskade ook opkomend bij jonge hoogopgeleide/creatieve stedelingen. Wat wel absoluut een remmende factor is de hoge concentratie van woningcorporatiehuizen, in deze wijk is dat ongeveer 80%. Dit zijn gemiddeld genomen niet de mensen die een wijk levendig maken, aangezien zij met een minimuminkomen moeten leven Wat is Leefbaars standpunt om Rotterdam iets meer yuppiger te maken in deze wijken?

 • Bedankt voor het antwoord, Brenda. Je hebt me nog niet overtuigd, maar dat doet er niet toe. Het is al heel wat dat er geluisterd wordt.

  Als ik dan toch nog inhoudelijk reageer op je antwoord: ja, een partij is ook een zakelijke aangelegenheid, maar bij politiek komen veel emoties kijken, en als ik dan op voorhand weet dat het gerommeld heeft in de partij, dan ben ik bang dat als er druk op komt te staan, die problemen weer naar boven komen en de betrokkenen alsnog beïnvloeden. Want hoe zakelijk een partij ook is: het blijven uiteindelijk allemaal mensen, en die zijn niet altijd even rationeel 😉

 • Beste Ronald en Ben,

  In de eerste plaats, ik heet Brenda. D66 is bezig met wetsvoorstellen in de Eerste Kamer die het straks mogelijk maakt dat er straks een bindend, correctief referendum mogelijk wordt, over wetten die de bevolking niet ziet zitten. Dat is dus vanuit de mensen zélf, niet voorgesteld door de politiek of Tweede Kamer. Dan zouden we het model krijgen: wij weten het even niet, kunt u vertellen wat we moeten doen? Daar zijn wij niet voor, wij zeggen: correctief, bindend, vanuit de bevolking.

  Die moties zijn allemaal heel verschillend, sommigen zijn nog wel concreet, anderen zijn zo vaag dat je idd het risico loopt wat we zouden lopen onder de tekst van het EU Burgerforum, namelijk dat er na iedere Europese Top een referendum moet komen. Wij zijn als D66 altijd voor duidelijke vraagstelling en de vraag is of uit iedere Europese Top een duidelijke vraagstelling kan komen.

  Inge, had ook niet echt de illusie dat ik je kon overtuigen. Als je die angst hebt, kan ik je adviseren om niet te gaan stemmen 🙂

  Vraag aan de heer Eerdmans. Bent u weleens bang dat u als inwoner van Capelle aan den IJssel het Rotterdamse onvoldoende kent? Ter illustratie: In het interview in NRC refereerde u naar het Zomercarnaval en de Danceparade en dat het goed is dat ze bestaan, maar beide festivals bestaan inmiddels niet meer.

 • Sorry Brenda
  Over je antwoord, je denkt toch niet dat het D66 alleen is , dat met die twee (het zijn er twee: correctief en raadgevend) wetsvoorstellen is gekomen?
  D66 heeft namelijk al 48 jaar helemaal niets bereikt! Of je moet het partijgenoten op het pluche helpen een maatschappelijke verdienste vinden.
  Op 8 april ben ik woordvoerder voor mijn partij in de EK en als die initiatiefwetsvoorstellen dan behandeld worden zal ik als populist uiteraard voor stemmen. Wij laten ons namelijk leiden door de wil van de bevolking. Volksvertegenwoordigers dus.
  Je negeert overigens mijn antwoord Brenda en dat zou ik ook doen in jouw geval, want er is geen excuus voor de blunder die Belhaj destijds gemaakt heeft.

Schrijf hier je reactie

Heb je geen account? Maak hier een gratis reageerdersaccount aan. En bekijk hier de huisregels van dit forum.

Gerelateerde inhoud

Wil je dit soort artikelen blijven lezen?

Vers Beton kan niet bestaan zonder haar leden. Lees onbeperkt artikelen op Vers Beton voor € 7,50 per maand, de eerste maand is gratis.

Misschien vind je dit ook interessant

 • De morele ondergrens van de gemeente ligt lager dan je denkt

  • Politiek

  Jonasz Dekkers windt zich op over hoe Rotterdam met dakloze mensen omgaat. Beboeten, uitzetten en een Top 29 maken van degenen die de meeste overlast geven, hij vindt het een grof schandaal. 

 • Woonvisie ingehaald door de actualiteit

  • Politiek

  De actualiteit heeft de nieuwe Woonvisie alweer ingehaald volgens Mustapha Eaisaouiyen van het initiatief Recht op de stad. Lees zijn opinie over waarom de Woonvisie rammelt, onvolledig is en geschreven vanuit een beleidsmakersbubbel.

 • Een geschiedenis van Rotterdamse burgemeesters en slavernij

  • Politiek

  Rotterdam kent een aantal foute burgemeesters. Ze handelden in mensen, hadden banden met de VOC of WIC en werden aangesteld om de winst uit suikerrietplantages veilig te stellen. Loulou Drinkwaard maakte een lijst.

 • Alle artikelen

De agenda die je aan het denken zet

 • Tijdens de eerste edtie Extra Space op 14 maart luister je vanaf 19:00 naar de…

  Venue: Leeszaal Rotterdam West
  Datum:
 • De Rotterdamse woningmarkt is krap en de prijzen zijn hoog. De nieuwe Woonvisie, die op 14 maart 2024 wordt vastgesteld, belooft verandering. Maar hoe wordt écht betaalbaar wonen in Rotterdam gerealiseerd? Op 7 maart organiseren AIR, Platform Woonopgave, Recht op de Stad en KeileCollectief het stadsgesprek ‘Betaalbaar wonen: hoe dan?!’Onderwerp van gesprek zijn de nieuwe Woonvisie, de knelpunten in de praktijk en mogelijke oplossingen. De avond wordt afgesloten met het aanbieden van kant-en-klare moties aan Rotterdamse gemeenteraadsleden, die ze op 14 maart kunnen indienen.

  Venue: Keilepand M4H
  Datum:
 • Bubbeldenken geeft geen oplossingen. Steeds weer dezelfde statements en dezelfde “deskundigen”…brrrr, herhaling van zetten. Daarom op zoek naar verrassend andere meningen.

  Venue: Rotterdamse Salon
  Datum:
 • Bekijk de agenda

De leukste vacatures in en om Rotterdam