Ga naar de inhoud

De Estafettepoliticus: antwoorden van Nourdin El Ouali, vragen aan Brenda Dirkse

In De estafettepoliticus voelt de lezer zelf een stadhuisbewoner aan de tand. Iedere vrijdag selecteert Mark de Boer een politicus van de week, die u al uw kritische vragen mag stellen. De vrijdag daarna worden op Vers Beton de antwoorden gepubliceerd. Deze week geeft NIDA-lijsttrekker Nourdin El Ouali de antwoorden, volgende week mag u D66-politica Brenda Dirkse uw vragen stellen.

Estafettepoliticus Nourdin El Ouali
Estafettepoliticus Nourdin El Ouali

Overtuig deze protestants-calvinistisch-christelijke jongeman ervan om op NIDA te stemmen. Alle argumenten en tactieken zijn toegestaan, inclusief pogingen tot bekering en omkoping. – Inge Janse
“Het fundament van ons verkiezingsprogramma vindt zijn oorsprong in alle monotheïstische geloofsboeken: de Thora, de Bijbel en de Koran. Wij geloven namelijk dat wij allen voortkomen uit Adam en Eva, vrede zij met hun. In die zin vormt Rotterdam één grote familie. Dat is een uitgangspunt waarin eenieder, met welke levensbeschouwing dan ook, zich zou kunnen vinden.
Daarnaast zijn een aantal waarden voor ons belangrijk: naastenliefde, respect, verantwoordelijkheid, aansporing tot het goede, opkomen voor zwakkeren en hard werken. Ook daarin kan iedere Rotterdammer zich herkennen.”
Stel: NIDA haalt 45 zetels in de gemeenteraad. Hoe ziet het Rotterdam van 2018 er dan uit? – Joey
“Vooruit, stel: Rotterdam is dan een stad die haar burgers alle ruimte biedt om mens en natuur, geloof, welvaart, talent en familie optimaal te ontwikkelen. Een stad waarin burgers zich bewust zijn van hun gedeelde familiaire oorsprong, waarin zij samen streven naar harmonie, en waardering hebben voor de culturele en religieuze diversiteit die onze stad rijk is.”
Waarom hebben jullie je niet aangesloten bij PvdE? Abdoe Khoulani heeft het de afgelopen jaren in Den Haag uitstekend gedaan. Jullie hadden van zijn ervaringen en netwerk kunnen profiteren. En samen hadden jullie in de toekomst een landelijke partij kunnen oprichten. – Aziz
“De PvdE zit in Den Haag, terwijl NIDA een politieke partij is met een 100% Rotterdams DNA.
De oprichters van NIDA hebben hun sporen overigens verdiend in de gevestigde politiek en kennen deze van binnen en buiten. Wij hebben nu geen landelijke ambities, maar hebben wel een groot netwerk dat rijkt tot ver buiten onze stadsgrenzen. Dit gegeven kan een landelijke partij in de toekomst dus wel mogelijk maken.”
Bij veel jonge moslims zoals ik heerst wantrouwen, vooral omdat jullie een linkse achtergrond hebben (Talbi bij de PvdA en jij bij GroenLinks). Zijn jullie niet gewoon opgericht om de frustraties en woede bij jonge moslims te kanaliseren? – Aziz
“We komen niet wat halen, we komen wat brengen: een andere visie op deze stad. De politieke realiteit en de Rotterdamse werkelijkheid lopen namelijk mank. Wij herkennen ons niet in het beeld dat menig politieke partij uitdraagt, alsof de stad nog altijd zou bestaan uit twee groepen burgers: volwaardige en zij die daaraan ondergeschikt zijn. De werkelijkheid is dat een nieuwe generatie de integratie al ver en ver voorbij is. Zij overstijgt etnische verschillen en is in staat bruggen te slaan naar alles en iedereen.
NIDA is niet uit op revolutie, maar is gewoon een evolutie. Bij bestaande partijen zitten mensen van goede wil, maar omdat de politiek de afgelopen jaren flink naar rechts is geschoven trekken zij binnen hun partijen vaak aan het korste eind. NIDA wil deze impasse doorbreken door een contragewicht aan de andere kant van de politieke weegschaal te plaatsen.
Wij bieden het electoraat een alternatief en creëren daarmee ruimte voor die politici van goede wil om ook binnen hun eigen fractiekamers hard van zich te laten horen. Onze verwachting is dat de politiek hierdoor meer rekening zal gaan houden met andere perspectieven.”
Heeft u de Koran gelezen? En vindt u de inhoud van de Koran te verenigen met onze wetten (oftewel: ons vastgelegde waarden– en normensysteem)? – Ronald Sörensen
“Ik heb de Koran meerdere keren in mijn leven gelezen. Wij kennen in ons land buitengewoon belangrijke grondrechten, waaronder vrijheid van religie, gelijkwaardigheid en vrijheid van vergadering. Deze zijn allen prima te verenigen met de Koran. Sterker nog: ze onderschrijven elkaar.”
Met welke bestaande partij voelt NIDA zich het meest verwant? – Robin van Holst
“NIDA voelt zich met geen enkele specifieke partij verwant. Wel met verschillende elementen uit uiteenlopende ideologieen. Om een paar voorbeelden te noemen; emancipatie bij de sociaaldemocratie, vrijheid bij het liberalisme en rentmeesterschap bij de christendemocratie.”
Dé Islam bestaat niet. Hoe gaan jullie orthodoxe en liberale moslims beiden aanspreken? Of kan dat niet? Als NIDA zich zou moeten vergelijken met een christelijke partij; zijn jullie dan een islamitische SGP, ChristenUnie of CDA? – Marcel van der Steen
“Wij proberen mensen te verenigen op basis van een visie en uitgangspunten die terug te vinden zijn in ons verkiezingsprogramma. Dat betekent dat mensen met uiteenlopende levenbeschouwingen zich achter ons zouden kunnen scharen.
NIDA vergelijkt zichzelf overigens met geen enkele bestaande partij. Wij hebben een onderscheidend vermogen en dat vormt onze bestaansrecht.”
Hoe denkt NIDA over cultureel erfgoed, renovatie en (her)gebruik van gebouwen, zoals de Kuip en het Zuiderziekenhuis? – Red de Kuip!
“Cultureel en religieus erfgoed in het straatbeeld is het koesteren waard. Het geeft onze stad een ziel, het relativeert de tijd en inspireert tot duurzame perspectieven. Bijvoorbeeld, met betrekking tot De Kuip, zien wij graag dat hij gered wordt.”

Volgende week: Brenda Dirkse!

D66-poltica Brenda Dirkse zal zich komende week actief gaan inzetten voor een toekomst voor de Hofbogen. Zij pleit namelijk voor een gemeentelijke investering in een dakpark op het Hofpleinviaduct en een evenemententerrein bovenop de Mini Mall. Vanaf het Bergwegstation moet bovendien een gedeelte door bewoners zelf ingevuld kunnen worden. Volgende week zal ze dit initiatiefvoorstel in de gemeenteraad presenteren, maar nu al kan je haar op Vers Beton hierover (en over andere zaken) ondervragen.
Stel hieronder je kritische vragen voor de estafettepoliticus van deze week. De antwoorden lees je hier aanstaande vrijdag!
Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Ties Joosten.

Al 15 reacties — discussieer mee!

 • Aan Brenda, aangaande de Hofbogen –

  Er gaan steeds meer stemmen op om de gemeente het beheer en behoud te laten overnemen van de verantwoordelijke corporaties. Het gerucht wordt ook steeds sterker dat Karakus daar niet geïnteresseerd in zou zijn (komt van jullie eigen Nils Berndsen).

  Twee vragen voor de prijs van een: 1) deel je deze verwachting (van Berndsen) en 2) is het niet zo dat de gemeenteraad uiteindelijk het laatste woord heeft?

 • R.Sörensen | 24 januari 2014 om 16:05
  We komen er niet uit denk ik.
  Door te verwijzen naar de Thora, Bijbel en Koran stelt E.Q duidelijk dat de Islam zijn politieke drijfveer c.q. ideologie is.

  Wat wil die meneer nou toch, met die naam die net zo halzacht op iets lijtk als Lufthansa op waffe en -plast?

  De hele christendemocratische club-kliek beroept zich voor de N&W op hun boek. Noem iets, rechters 4, grosso modo staat daar ban vrouwen uit het oorlogsleven en de rest voor het gemak ook maar. Hele waslijsten psalmen daar loopt het bloed in stralen uit .. ik neem tenminste even aan, mensenrechten komen ter sprake, dat het om dat soort zaken gaat.

  Geweldloos en vrouwvriendelijk moet het. Gek genoeg allerminst iets waarin de rechtse partij uitblinkt. Of u moet ergens een Nu Wel Echte banen in plaats van opzitten en pootjes geven bij de directeur op schoot plan tegen komen, of een Cadice Bergenparagraaf.

  Okee, als ik meneer Mo was zou ik me minder op schijnheiligen of pedo’s richten (Een wedstrijd wie de minste pedofielen heeft, hmm. Procentueel komt dat toch weinig voor uiteindelijk) en wat meer op de wittenboorden richten .. met een smeuig voorbeeld. Liggen op straat. Was Nuon niet weer eens 621 miljoen of -jard kwijt, is er nu al een ziekenhuis dat enig financieel inzicht heeft, staan er niet een beetje boel winkeltjes leeg, terwijl menig turkse supermarkt of groentewinkel goed genoeg draait om dat een waardevolle bijdrage te noemen. Weten ze nu al of de bibliotheek faiilliet is, dat heeft aan de bezoekers van berberse huize toch bepaald niet gelegen, en aan de popjes die in Capelle zijn gaan wonen en/of nooit kinderen krijgen wel ..

  Choose your weapen, gast!

 • Een vraag aan Brenda:
  Ik zie dat er nu door jou tijd gestoken wordt in het lobbyen voor een dakpark op het Hofpleinviaduct. D66 heeft de ondertunneling van de ’s Gravendijkwal laatste periode afgeknald. Gaat D66 komende periode zich sterk maken voor de ondertunneling van de ’s Gravendijkwal, zodat hier in west ook wat moois groens voor terugkomt ipv het huidige stinkende verkeersriool die als een prutterende open wond maar blijft stinken?

 • We komen er niet uit denk ik.
  Door te verwijzen naar de Thora, Bijbel en Koran stelt E.Q duidelijk dat de Islam zijn politieke drijfveer c.q. ideologie is.
  Dat kan je aan drie zaken toetsen. De theorie, de deelnemers en de praktsche uitvoering.
  Er is geen enkele staat ter wereld die zich beroept op de islam, waar de grondrechten waar E.Q zich zo terecht op beroept, worden gerespecteerd.
  Laat ik me verder beperken tot de universele rechten van de mens.
  Islamitsche staten hebben hun eigen verklaring van de mensenrechten, waar ik noch gelijkwaardigheid noch vrijheid van godsdienst kan opmaken.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%AFro-verklaring_van_de_mensenrechten_in_de_islam

 • Ik begrijp de redenatie van R.Soerensen niet goed.
  Waarom wel een CDA, christen Unie een geen islamitische partij ?
  E.O. zegt dat zij zich baseren op de Koran,Thora en Bijbel daar is op zich niets mis mee. Immers gaan alle 3 uit van de 10 geboden van God. Ook onze niet religieuze wetgeving is hierop gebaseerd.
  Wel mis ik in het verhaal van E.O. of hij voorstander is van scheiding van kerk en staat, de Trias politica en een uitspraak over loyaliteit aan onze grondwet.
  Het verkiezingsprogramma is toch wel wat aan de linker kant. Dit lijkt me ook logisch gezien de achtergrond van de partij prominenten. Een ex GL fractie lid gaat niet ineens een rechtsprogramma maken, dat zou ongeloofwaardig zijn.
  Daarnaast hoop ik ook op een islamitische partij die openlijk afstand doet van allerlei extreem denkende en handelende figuren. Allen dan kan ze een volwaardig deelnemer zijn aan het politieke spectrum
  Wellicht kan Dhr. El Ouali over deze punten nog wat klaarheid scheppen.

 • Ik maak mij zorgen over scheiding van Kerk en Staat. Als er al voorlichtingsbijeenkomsten worden gegeven in de moskee.

  In kerken zie je dat niet of nauwelijks aangezien deze toch meer het fatsoen hebben de keus aan de kiezer te laten.

  Tevens vraag ik mij af hoe het gesteld zal zijn met homosexuele Rotterdammers en niet Moslims als Nida de macht zou krijgen???

  @Dhr. Ruigendijk .. verwacht geen reactie van El Ouali

  @Dhr.S”orensen .. bedenkelijke poll op Dichtbij.nl NIDA de grootste, lijkt me sterk. Maar zie graag een Coalitie van Nida en Leefbaar Rotterdam, wordt er niet saaier op denk ik zo. 😉

 • Homomoslims van 010: hoera! EINDELIJK is er een partij die voor uw rechten opkomt. NIDA, de allerjongste moslimpartij in Rotterdam, neemt het graag voor u op.

  Dat zegt lijsttrekker Nourdin el Ouali in een vraaggesprek met PowNed. El Ouali stapte uit GroenLinks Rotterdam en richtte NIDA op.

  Is het niet raar om over te stappen van een progressieve partij als GroenLinks naar een partij die geïnspireerd is door de islam?

  Dat is een grote stap. Ik heb gekozen voor NIDA omdat ik mijn hart volg. NIDA is een emanicipatiebeweging, dat is progressief, en de partij gaat strijden voor de nieuwe realiteit die nog niet door de politiek wordt erkend.

  Wat voor realiteit bedoelt u?

  Er is een generatie die de integratie al ver voorbij is, ik ben daar zelf de verpersoonlijking van. De politiek heeft het nog steeds over dat bepaalde mensen meer en meer moeten gaan lijken op de volwaardige Nederlanders, maar daar zijn wij tegen. Ik ben tegen assimilatie als dat gedwongen gebeurt.

  Bij GroenLinks streed u actief voor homorechten. Gaat u dat ook nog doen bij een moslimpartij als NIDA?

  Ik pleit voor gelijkwaardigheid, ongeacht afkomst, sekse of seksuele voorkeur. Gelijkwaardigheid is een concept dat wij ook kennen in de islam. Racisme, anti-semitisme, homofobie, islamofobie en seksisme zijn allemaal kinderen van discriminatie, haat en angst.

  U pleitte bijvoorbeeld voor verplichte homo-les in het onderwijs. Gaat u zoiets weer doen?

  We gaan strijden voor de gelijkheid voor iedereen, ook als daar toevallig homo’s bij zitten. U kunt gaan zoeken naar iets, maar dat is er niet.

  Uw achterban zit momenteel nog bij de PvdA. Hoe gaat u die mensen naar uw partij trekken?

  De PvdA is heel erg naar rechts gedreven, verdeelt de samenleving in twee groepen en praat nog steeds over integratie. Wij gaan geen beleid maken voor specifieke groepen zoals Marokkanen en Antilianen. Een partij als Leefbaar Rotterdam heeft het ook over integratie, maar die heeft het alleen maar over hoofddoekjes. Terwijl de meest geëmancipeerde vrouwen die ik ken een hoofddoek dragen.

  De PvdA is te rechts, zegt u. Dus NIDA wordt een linkse partij?

  Nee, NIDA wordt een eclectische partij voor iedereen.

 • Beste Sorensen,
  Zolang er mensen in NL zijn zoals u, die desnoods naar de andere kant van de wereld gaan om maar argumenten te sprokkelen waarom ik als Nederlands/Rotterdamse moslim niet zou deugen, gaan we er zeker niet uitkomen.

  Ik roep u ook niet ter verantwoording op waarom blank christelijk Rusland homo’s in elkaar timmert, waarom joodse soldaten op Palestijnse kinderen schieten of waarom in sommige delen van overwegend katholiek Zuid-Amerika de drugs criminaliteit, corruptie en moorden het dagelijks leven beheersen. Dus maak mij niet zwart met onzin uit Arabische landen of andere verre plaatsen waar ik nooit ben geweest of zal komen.

  De realiteit is dat ik, met mij velen, geboren en/of getogen Rotterdammers zijn met een islamitisch geloof. We leven in Rotterdam en zullen dat met alle Rotterdammers samen moeten doen.

  Verder zal ik op NIDA stemmen omdat de afgelopen jaren er geen enkele partij in de bres is gesprongen voor mij als islamitische Nederlander. Alle partijen lieten de media en delen van de maatschappij hun gang gaan in het moslim bashen. Sterker nog, daar waar mogelijk werd er getracht te profiteren van de heersende rechtse populistische sfeer om maar stemmen te winnen. Ook de “linkse” partijen hebben mij in de steek gelaten. Daarom ben ik blij met NIDA.

  Tot slot vind ik dat een ieder zich moet schamen die het schijnheilige, hypocriete moslim pesten gedrag zoals Sorensen vertoond. Hoe kun je de Nederlandse moslim op vrouwen onderdrukking aanvallen als christelijke partijen openlijk vrouwen in partijen weigeren? Hoe kun je de Nederlandse moslim op onfatsoen aanvallen als de ene na de andere schuldige pedofiel een “blanke” man is? (van zwemleraar, kinderopvang tot aan de kerk!). Hoe kun je de Nederlandse moslim op criminaliteit aanvallen als de hele maatschappij economisch kapot is gemaakt door oplichtende, frauderende, graaiende, “blanke”, witte boorden criminelen? Dit, en duizenden andere voorbeelden doen mij nog steeds niet denken dat u als “blanke” man of mijn buurman en buurvrouw Henk en Ingrid, slechte mensen zijn, dus verwacht ik ook van u dat u over mij oordeelt zoals ik ben en niet hoe anderen zijn die dezelfde “look” hebben.

  We zijn allen Rotterdammers en zullen elkaar pas vinden als u accepteert dat er naast hetero’s, homo’s, blanken, zwarten, christelijken etc. OOK moslims hier thuis horen… of u dat nou leuk vind of niet, Ik woon hier, heb hier gestudeerd, werk hier en zal niet weggaan, dat ik mee doe aan de ramadan, op vrijdags naar de moskee ga of een gekleurde moskee wil bouwen… dit is ROTTERDAM 2014. Accepteer, communiceer, krijg respect en geef respect of vertrek.. naar Rusland ofzo 😉

 • @sjaak; VOORLICHTINGSBIJEENKOMST. sinds wanneer is dat onfatsoenlijk en ontneemt dat de kiezer zijn keus? Dat het in de moskee is, is niet zo vreemd als je als nieuwe partij niet over de (financiële) middelen beschikt om een grote zaal te huren. En wat is er mis met naar stemmers gaan, thuis, op straat, of de moskee? ben je wel eens in een moskee geweest? is gewoon een gebouw met muren en tapijt. Je doet alsof daar allemaal terroristen verborgen zitten. Sorry hoor, maar ik zie niet in waarom je in een moskee geen voorlichtingsbijeenkomst kan houden, anders dan dat je gewoon ongegronde haat hebt tegen de moskee zonder te weten wat de moskee is.

  Verder moet je nou ff kappen (op zn Rrrotterdams) met haat zaaien jegens Nederlandse moslims door steeds naar homo’s te wijzen; http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3582383/2014/01/23/Homogeweld-vooral-door-blanke-man.dhtml

 • Kern van de zaak is natuurlijk dat al die islamitische heilstaten zich net als Nida beroepen op de Koran. Zelfde partijprogramma dus.
  Natuurlijk erg hypocriet en schijnheilig om dat te constateren.
  Je beroepen op de Bijbel en de Koran is onmogelijk. Het Nieuwe Testament staat diametraal op de Koran.
  Verder moeten we alle cijfers van het CPB maar negeren en ons concentreren op de Boedhisten, Hindoestanen en Chinezen, die ons aan één stuk door voorhouden dat het boek, waarin staat dat ze veel beter zijn dan anderen, de enige Waarheid is.
  Ik hou op. Lucas 8:1-15 zaaien op een rotsachtige bodem!

  Oh, lees even in het AD de gebeurtenissen op de enige school van VO die islamitisch was. Heb niet het idee dat gelijkwaardigheid hier gepraktiseerd werd.

 • Mo, je legt woorden in mijn mond waar in mijn commentaar doe ik alsof er terroristen in de moskee zitten? Het er mij om dat een moskee een gebedshuis hoort te zijn me dunkt en geen lobby plaats..Ook koester ik geen haat tegen moskeen zolang ze net als andere gebedshuizen maar overeind worden gehouden soor de gelovigen en niet soor gemeenschapsgeld…en nu moet IK ff kappen Mo? Volgens mij ben jij nu degene die haatzaait door mij dingen aan te rekenen of beweringen te uiten die ik niet deel. Sterker nog ik ben de afgelopen week bij 3 verschillende buurt bestuurd comité s geweest waar pvda ook na afloop heeft staan folderen. Dat vind ik ook niet kies. Ga inderdaad voor politieke campagnes de straat op of deur aan deur of desnoods een klein zaaltje zonder pol. Of religieuze kleur. Overigens ik heb niets met Islam maar zeker niets tegen Ismaelieten. Wij zijn mensen en welke godheid of energie de juiste is moet iedereen zelf maar uitzoeken. Zij die het weten zijn allemaal al dood en kunnen het ons niet vertellen.

  Kortom ff dimmen Mo en niet gelijk op je … getrapt zijn.

 • Even terug naar de vragen voor volgende week.

  Brenda, de vraag die eenieder natuurlijk brandend op de lippen ligt, is hoe je als partij ooit serieus genomen kan worden als je intern je machtsstructuur niet op orde hebt. Lijsttrekker Salima heeft geprobeerd om twee politici – naar traditioneel Russisch concept, minus de strafkampen – kalt te stellen door ze naar een onverkiesbare plaats te degraderen, één daarvan, kameraad Jos Verveen, heeft zich vervolgens op legendarische wijze teruggevochten naar een verkiesbare plaats, en nu zie ik een top drie op jullie lijst waarvan nummers 1 en 3 vermoedelijk niet bij elkaar op de verjaardag komen. Natuurlijk, democratie in optima forma zul je zeggen, maar iedereen begrijpt dat dit gewoon oerdegelijke machtspolitiek is, waarbij gegokt en verloren is. Het lijkt mij dus nogal een fragiele partij om op te stemmen, met al die interne haat en nijd.

  (bonuspunten als je niet met een politiek antwoord komt, zoals dat het zo fijn is dat ‘leden het laatste woord hebben’ en dat Salima het alleen maar toejuicht als het volk spaken in haar wielen prikt, maar eerlijk bent – red)

 • Voor Brenda

  Jullie partij heeft landelijk het verkiezingsprogramma naast zich neergelegd en tegen een referendum gestemd.
  In Rotterdam heeft Salima ooit een referendum voor een nieuwe burgemeester gesaboteerd en is toch op de landelijke kieslijst van D66 geplaatst.
  Het voorwoord van jullie verkiezingsprogramma is geschreven door Pechtold
  Laten jullie je weer leiden door de landelijke politiek?

 • Brenda:
  Noordereiland heeft voor Rotterdammers een grote aantrekkingskracht vanwege het water en de historische bouw. Nu blijkt Woonstad plannen te hebben om alle panden aan vd Takstraat en Burg Hofmanplein te slopen en voor zielloze nieuwbouw te verruilen. Wat betekent de definitie beschermd stadsgezicht dan nog voor de politiek? Kan er niet afgedwongen worden dat de gevels behouden blijven en daarachter nieuw gebouwd wordt? Het is aan de politiek om de aantrekkelijkheid van de stad te waarborgen, stop de sloop van de gevels omdat deze oplossing voor Woonstad te duur is!

Schrijf hier je reactie

Heb je geen account? Maak hier een gratis reageerdersaccount aan. En bekijk hier de huisregels van dit forum.

Gerelateerde inhoud

Wil je dit soort artikelen blijven lezen?

Vers Beton kan niet bestaan zonder haar leden. Lees onbeperkt artikelen op Vers Beton voor € 7,50 per maand, de eerste maand is gratis.

Misschien vind je dit ook interessant

 • Het belang van samen stad maken: ‘Bewoners krijgen er een enorm democratisch zelfvertrouwen van’

  • Politiek

  Hoe zorgen we ervoor dat iedereen inspraak heeft in de stad? Tijdens het Stadmakerscongres legt presentator Sanne Poot deze vraag – en meer – voor aan universitair docent Urban Planning Nanke Verloo, Peter Zuurbier van actiegroep De Esch, Eva Rovers van Bureau Burgerberaad en projectleider Klimaatberaad Jasmijn van Weenen.

 • De kracht van stilte tijdens de rouwmars Samen voor Palestina

  • Politiek

  Met het lawaai van ronkende motoren, vuurwerk en leuzen begon Rotterdam op 22 oktober luid te protesteren tegen de aanvallen op Gaza. Maar er is ook stil protest. Zo kleurde woensdag de Hofpleinfontein rood en was er de week ervoor een rouwmars voor de slachtoffers. Loulou Drinkwaard liep mee.

 • Big Brother in de bijstand 3: Zullen ze het ooit leren?

  • Politiek

  De negatieve ervaringen van bijstandsgerechtigden drongen nauwelijks tot het grote publiek door. Totdat de gemeenteraad wethouder Richard Moti tot de orde riep. Luister nu deel 3 van de podcast Big Brother in de bijstand.

 • Alle artikelen

De agenda die je aan het denken zet

 • A new edition of A Mic of One’s Own, a series of collaborations between Kunstinstituut Melly and The Writer’s Guide (to the Galaxy)!

  Venue: Kunstinstituut Melly
  Datum:
 • De debuutroman van Ireen van der Lem begint op de dag dat de woningcorporatie een bewonersavond houdt over de voorgenomen sloop van de woningen in een staat; en eindigt op de dag dat de laatste bewoner wordt uitverhuisd.

  Venue: De leeszaal
  Datum:
 • On Monday 11 December, Rotterdam based platform for metropolitan issues De Dépendance and Lighthouse Reports welcome economist Jennifer Clapp, one of the world’s leading authorities on food systems, in BlueCity. 

  Venue: BlueCity
  Datum:
 • Bekijk de agenda

De leukste vacatures in en om Rotterdam