Advertentie

VB – vacaturebank – banners – Hardwerkende – klik hier! – 1456×180
Voor de harddenkende Rotterdammer

In De estafettepoliticus voelt de lezer zelf een stadhuisbewoner aan de tand. Iedere vrijdag selecteert Mark de Boer een politicus van de week, die u al uw kritische vragen mag stellen. De vrijdag daarna worden op Vers Beton de antwoorden gepubliceerd. Deze week geeft NIDA-lijsttrekker Nourdin El Ouali de antwoorden, volgende week mag u D66-politica Brenda Dirkse uw vragen stellen.

Estafettepoliticus Nourdin El Ouali
Estafettepoliticus Nourdin El Ouali

Overtuig deze protestants-calvinistisch-christelijke jongeman ervan om op NIDA te stemmen. Alle argumenten en tactieken zijn toegestaan, inclusief pogingen tot bekering en omkoping. – Inge Janse
“Het fundament van ons verkiezingsprogramma vindt zijn oorsprong in alle monotheïstische geloofsboeken: de Thora, de Bijbel en de Koran. Wij geloven namelijk dat wij allen voortkomen uit Adam en Eva, vrede zij met hun. In die zin vormt Rotterdam één grote familie. Dat is een uitgangspunt waarin eenieder, met welke levensbeschouwing dan ook, zich zou kunnen vinden.
Daarnaast zijn een aantal waarden voor ons belangrijk: naastenliefde, respect, verantwoordelijkheid, aansporing tot het goede, opkomen voor zwakkeren en hard werken. Ook daarin kan iedere Rotterdammer zich herkennen.”
Stel: NIDA haalt 45 zetels in de gemeenteraad. Hoe ziet het Rotterdam van 2018 er dan uit? – Joey
“Vooruit, stel: Rotterdam is dan een stad die haar burgers alle ruimte biedt om mens en natuur, geloof, welvaart, talent en familie optimaal te ontwikkelen. Een stad waarin burgers zich bewust zijn van hun gedeelde familiaire oorsprong, waarin zij samen streven naar harmonie, en waardering hebben voor de culturele en religieuze diversiteit die onze stad rijk is.”
Waarom hebben jullie je niet aangesloten bij PvdE? Abdoe Khoulani heeft het de afgelopen jaren in Den Haag uitstekend gedaan. Jullie hadden van zijn ervaringen en netwerk kunnen profiteren. En samen hadden jullie in de toekomst een landelijke partij kunnen oprichten. – Aziz
“De PvdE zit in Den Haag, terwijl NIDA een politieke partij is met een 100% Rotterdams DNA.
De oprichters van NIDA hebben hun sporen overigens verdiend in de gevestigde politiek en kennen deze van binnen en buiten. Wij hebben nu geen landelijke ambities, maar hebben wel een groot netwerk dat rijkt tot ver buiten onze stadsgrenzen. Dit gegeven kan een landelijke partij in de toekomst dus wel mogelijk maken.”
Bij veel jonge moslims zoals ik heerst wantrouwen, vooral omdat jullie een linkse achtergrond hebben (Talbi bij de PvdA en jij bij GroenLinks). Zijn jullie niet gewoon opgericht om de frustraties en woede bij jonge moslims te kanaliseren? – Aziz
“We komen niet wat halen, we komen wat brengen: een andere visie op deze stad. De politieke realiteit en de Rotterdamse werkelijkheid lopen namelijk mank. Wij herkennen ons niet in het beeld dat menig politieke partij uitdraagt, alsof de stad nog altijd zou bestaan uit twee groepen burgers: volwaardige en zij die daaraan ondergeschikt zijn. De werkelijkheid is dat een nieuwe generatie de integratie al ver en ver voorbij is. Zij overstijgt etnische verschillen en is in staat bruggen te slaan naar alles en iedereen.
NIDA is niet uit op revolutie, maar is gewoon een evolutie. Bij bestaande partijen zitten mensen van goede wil, maar omdat de politiek de afgelopen jaren flink naar rechts is geschoven trekken zij binnen hun partijen vaak aan het korste eind. NIDA wil deze impasse doorbreken door een contragewicht aan de andere kant van de politieke weegschaal te plaatsen.
Wij bieden het electoraat een alternatief en creëren daarmee ruimte voor die politici van goede wil om ook binnen hun eigen fractiekamers hard van zich te laten horen. Onze verwachting is dat de politiek hierdoor meer rekening zal gaan houden met andere perspectieven.”
Heeft u de Koran gelezen? En vindt u de inhoud van de Koran te verenigen met onze wetten (oftewel: ons vastgelegde waarden– en normensysteem)? – Ronald Sörensen
“Ik heb de Koran meerdere keren in mijn leven gelezen. Wij kennen in ons land buitengewoon belangrijke grondrechten, waaronder vrijheid van religie, gelijkwaardigheid en vrijheid van vergadering. Deze zijn allen prima te verenigen met de Koran. Sterker nog: ze onderschrijven elkaar.”
Met welke bestaande partij voelt NIDA zich het meest verwant? – Robin van Holst
“NIDA voelt zich met geen enkele specifieke partij verwant. Wel met verschillende elementen uit uiteenlopende ideologieen. Om een paar voorbeelden te noemen; emancipatie bij de sociaaldemocratie, vrijheid bij het liberalisme en rentmeesterschap bij de christendemocratie.”
Dé Islam bestaat niet. Hoe gaan jullie orthodoxe en liberale moslims beiden aanspreken? Of kan dat niet? Als NIDA zich zou moeten vergelijken met een christelijke partij; zijn jullie dan een islamitische SGP, ChristenUnie of CDA? – Marcel van der Steen
“Wij proberen mensen te verenigen op basis van een visie en uitgangspunten die terug te vinden zijn in ons verkiezingsprogramma. Dat betekent dat mensen met uiteenlopende levenbeschouwingen zich achter ons zouden kunnen scharen.
NIDA vergelijkt zichzelf overigens met geen enkele bestaande partij. Wij hebben een onderscheidend vermogen en dat vormt onze bestaansrecht.”
Hoe denkt NIDA over cultureel erfgoed, renovatie en (her)gebruik van gebouwen, zoals de Kuip en het Zuiderziekenhuis? – Red de Kuip!
“Cultureel en religieus erfgoed in het straatbeeld is het koesteren waard. Het geeft onze stad een ziel, het relativeert de tijd en inspireert tot duurzame perspectieven. Bijvoorbeeld, met betrekking tot De Kuip, zien wij graag dat hij gered wordt.”

Volgende week: Brenda Dirkse!

D66-poltica Brenda Dirkse zal zich komende week actief gaan inzetten voor een toekomst voor de Hofbogen. Zij pleit namelijk voor een gemeentelijke investering in een dakpark op het Hofpleinviaduct en een evenemententerrein bovenop de Mini Mall. Vanaf het Bergwegstation moet bovendien een gedeelte door bewoners zelf ingevuld kunnen worden. Volgende week zal ze dit initiatiefvoorstel in de gemeenteraad presenteren, maar nu al kan je haar op Vers Beton hierover (en over andere zaken) ondervragen.
Stel hieronder je kritische vragen voor de estafettepoliticus van deze week. De antwoorden lees je hier aanstaande vrijdag!
Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Ties Joosten.

Verder lezen?

Word lid van Vers Beton voor €7,50 per maand. De eerste maand lees je gratis!

Mark de Boer

Mark de Boer

Mark de Boer bestudeert de dynamiek van het openbaar bestuur aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is in het dagelijks leven voorlichter/campagneleider van de ChristenUnie-SGP in Rotterdam. Na zijn vergelijkbare ervaring bij de Tweede Kamer weet hij dat er op het Rotterdamse stadhuis soms een beetje vreemd aan toe gaat.

Profiel-pagina
avatar-renee-westerink

Renée Westerink

Wat Renée het liefst zou willen, is de wereld wat meer kleur geven. Daar werkt ze dan ook hard aan – achter de naaimachine, de tekentafel of de computer. Beeld, vorm en kleur zijn haar gereedschap.

Profiel-pagina