Ga naar de inhoud

Waarom ik geen kandidaat meer ben voor Leefbaar Rotterdam — betaald artikel

Dit artikel is voorzien van een blokkade in verband met betaalde toegang, waardoor een gedeelte van de inhoud pas leesbaar is wanneer je bent ingelogd en beschikt over een geldig abonnement.

Het gaat Leefbaar Rotterdam voor de wind: een spraakmakende lijsttrekker, een gedoodverfde winst bij de verkiezingen, en een solide interne cultuur. Toch is er iets grondig mis met de partij, vindt Ruud Ruigendijk, fractievoorzitter van de partij in Delfshaven. Aan de vooravond van de algemene ledevergadering van Leefbaar Rotterdam vertelt hij daarom via een open brief aan de partij en alle Fortuynisten waarom hij zijn plek op de stedelijke kieslijst opgeeft. Volgens Ruigendijk is het Fortuynisme weg uit Leefbaar Rotterdam.

Ronald Sørensen voor Leefbaar Rotterdam in Ommoord
Ronald Sørensen voor Leefbaar Rotterdam in Ommoord beeld: Frank Hanswijk

Sinds de opkomst van Pim Fortuyn in de Rotterdamse politiek ben ik fervent aanhanger van het Fortuynisme. Ik herkende me namelijk volledig in zijn analyse van de politieke misstanden. Zijn kritiek op de gevestigde partijen in dit land, en in het bijzonder in Rotterdam, bestond uit drie punten: hun regenteske opstelling, de ondoorzichtige samenstelling van hun partijkader, en een gebrek aan concrete plannen om de voorstellen uit te voeren.
Ik ben er trots op dat Leefbaar Rotterdam de kritische oprichtingsfase van twaalf jaar heeft overleefd zonder grote schandalen, en dat de partij er bijzonder goed voorstaat in de peilingen. Voor de komende verkiezingen was mij een hoge plaats op de kieslijst beloofd, maar vanwege mijn kritiek ging dat niet door. Ik heb daarom mijn kandidatuur ingetrokken. De prijs die de partij betaalt voor haar succes, vind ik namelijk te hoog.
Ik zal uitleggen wat mijn kritiek is aan de hand van drie punten. 1: het verkiezingsprogramma bevat te weinig pragmatische oplossingen en is ontdaan van het Fortuynisme. 2: de kieslijst is zo samengesteld dat er sprake is van precies dezelfde regentencultuur als bij andere partijen. 3: Leefbaar Rotterdam is niet meer zichzelf, maar is een lokale afdeling van de PVV geworden.

1: Gebrek aan pragmatische oplossingen

Het in je verkiezingsprogramma enkel benoemen van problemen die iedereen in Rotterdam kent, is te mager om je als Leefbaar Rotterdam te onderscheiden van de concurrentie. Net als elke andere partij vult Leefbaar daarom zijn programma aan met een aantal pakkende en goed bekkende thema’s die het goed doen in de buurtkroeg en op straat met de buren.
En precies dáár komt het probleem om de hoek. In tegenstelling tot wat er in het verleden gebeurde, worden deze thema’s niet onderbouwd met plannen voor de concrete uitvoering, laat staan beredeneerd via juridisch onderbouwde argumenten. Dit probleem geldt in het bijzonder voor de thema’s aso-dorpen, verbieden van islamitisch onderwijs, en de quota voor MOE-landers.

Aso-dorpen

Neem de aso-dorpen. Wat voor mensen zouden hier naartoe moeten? Zijn dat autochtone Nederlanders vol tatoeages, rijdend in een patserbak, die de gehele dag door bier drinken en de buren en omwonenden met een grote bek afbluffen? Of heeft Leefbaar het over mensen van allochtone afkomst die geen werk hebben, uitkering trekken, wiens opgroeiende kinderen op straat dealen, maar waarvan de buren verder geen last hebben? Een alleenstaande bijstandsmoeder met opgroeiende pubers die gezien de economische realiteit waarin zij leven weleens overlast veroorzaken? De middenklasse-familie in Kralingen die een Poolse werkster zwart laat werken voor drie euro per uur? Of iemand die begeleid woont, soms zijn medicijnen vergeet, en daardoor op de galerij iets te uitbundig is?
Oftewel: wie bepaalt wie er naar het aso-dorp gaat, en wat zijn de wettelijke parameters hiervoor?

Islamitisch onderwijs

Vervolgens het islamitisch onderwijs. Iedereen is voor goed onderwijs, en iedereen zou voor onderwijs moeten zijn dat kinderen voorbereid op volledige integratie in de maatschappij. Om zulk onderwijs te garanderen, hebben we in Nederland wetten die bepalen aan welke minimale eisen scholen moeten voldoen. Mochten die wetten niet voldoen, dan moeten ze worden aangepast. Neem bijvoorbeeld een christelijke school. Als deze kinderen vertelt dat zij zich niet mogen laten vaccineren, dan beperkt dat de integratie, en moet de wet het mogelijk maken dat de directie naar huis gestuurd of de school gesloten kan worden. Dit voorbeeld geldt voor alle scholen, dus ook voor katholieke en islamitische scholen.
Maar wat doet Leefbaar Rotterdam in zijn programma? Zij zegt dat islamitisch onderwijs in zijn algemeenheid verboden moet worden. Dat is niet alleen tegen de wet, het is ook praktisch niet uitvoerbaar. Want wat doe je met een vrije islamitische school die juist wel volledige integratie voorstaat?

MOE-landers

Als laatste de instroom van MOE-landers, de arbeiders en hun families uit Midden- en Oost-Europa. Iedereen begrijpt dat massale instroom van MOE-landers zonder regulering leidt (en geleid heeft) tot problemen in de economische en sociale structuren van deze stad. Maar wie gaat er over het voorkomen en oplossen van deze problemen? Dat zijn niet de individuele steden, maar de landelijke en Europese overheden.
Laat hier geen misverstand over bestaan: ik ben vóór de invoering van de Rotterdam-wet in wijken en buurten waar dat nodig is. Maar om te pleiten voor een Roemenen-quotum, dat is in de huidige vorm juridisch onmogelijk en daardoor uitgesloten. Dat Leefbaar hier toch over spreekt, doet zij enkel om in te spelen op de onvrede die hierover bestaat bij burgers. Het betreft hier echter (inter)nationale regelgeving, en daar gaan wij als stad niet over. Het enige wapen dat wij in Rotterdam hebben, is de Rotterdam-wet.

2: Regentencultuur

Om te begrijpen hoe Leefbaar Rotterdam zijn keuzes maakt, is het handig om uit te leggen hoe de partij in elkaar zit. Ten eerste is er de Vereniging Leefbaar Rotterdam, met in het bestuur daarvan voorzitter Dick van Sluis (wethouder in Capelle aan de IJssel), secretaris Marcel van Gent en penningmeester Simon Fortuyn (de broer van Pim). Dit bestuur wordt bijgestaan door een commissie van advies. Hierin zitten Ronald Sørensen (oprichter van Leefbaar Rotterdam en momenteel PVV-senator in de Eerste Kamer) en Marco Pastors (superambtenaar in Rotterdam-Zuid, voormalig wethouder en voormalig fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam).
Om tot een verkiezingsprogramma te komen, benoemde dit bestuur een programmacommissie, en deze bestond uit gemeenteraadsleden van de huidige fractie van Leefbaar. Deze integere leden hebben op transparante wijze intern het verkiezingsprogramma opgesteld. Dit deden zij via discussies met leden en deelraadfracties, en door te kijken naar de dagelijkse problemen in de stad.
Tot zover geen probleem. Maar waar ik wél moeite mee heb, is hoe de voorlopige kieslijst tot stand is gekomen. Want hoe gebeurt dat? Het bestuur van de Vereniging Leefbaar Rotterdam benoemde een kiescommissie, en daar komt geen ledenvergadering aan te pas. Deze commissie bestond uit vijf personen, waaronder voorzitter Wim van Sluis (broer van de voorzitter van de vereniging), Joost Eerdmans (beoogd lijsttrekker en wethouder in Capelle aan de IJssel) en Nel Sørensen (echtgenote van Ronald Sørensen).
Op de concept-kieslijst staan onder meer veel terugkerende raadsleden, en dat zijn stuk voor capabele en goed presterende mensen. Wat lastiger te verantwoorden is, is de nummer-twee-positie van Ingeborg Hoogveld, partner van Marco Pastors. Dit roept natuurlijk de nodige vragen op bij de interne concurrenten, want zij komt natuurlijk voor het wethouderschap.
Maar pas echt gek wordt het als je je realiseert dat van huidige fractievoorzitters in de deelgemeenten niemand de bij de eerste vijftien plekken op de kieslijst zit, terwijl juist dáár de zwaarste gevechten zijn gevoerd. Neem Nel Noel, fractievoorzitster in Feijenoord, wellicht de zwaarste deelgemeente. Zij is weggestopt op de 23e plaats, terwijl veel hoger op de lijst totaal onervaren nieuwkomers staan.
Saillant detail is dat de hoogst geplaatste fractievoorzitter van een deelgemeente op de kieslijst Lars Sørensen is, zoon van kiescommissielid Nel Sørensen en adviescommissielid Ronald Sørensen. Lars’ fractiemanagement van de – overigens vaak negatief in het nieuws gekomen – deelgemeente Alexander heeft nogal wat kritiek gekregen, en dus is de hoge plaatsing op z’n minst verbazingwekkend te noemen. Overigens is Lars opeens ook voorzitter geworden van de kiescommissies voor de gebiedscommissies, en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de plaatsing van de kandidaten hiervoor. Dat alles maakt het lastig om hier te spreken van toeval.
De familie Sørensen is niet de enige opvallende interne aangelegenheid bij Leefbaar Rotterdam dit jaar. Neem bijvoorbeeld de partners Pastors & Hoogveld (iets waar zij gelukkig heel open over zijn), de gebroeders Van Sluis, de collega-wethouders Van Sluis en Eerdmans in Capelle aan de IJssel, en de relatie Pastors & Eerdmans uit eerdere politieke avonturen.

3: Lokale afdeling PVV

Mijn derde en laatste punt van kritiek is dat Leefbaar Rotterdam wel een lokale afdeling van de PVV lijkt geworden, de plaatsing van de Marokkaanse Mohammed Anfal op de kieslijst ten spijt. Zo roept Joost Eerdmans als beoogd lijsttrekker al sinds 2012 dat hij PVV-light is. Wilders raadde in het verleden regelmatig Rotterdammers aan om Leefbaar te stemmen. En met Ronald Sørensen, die ondanks zijn PVV-senatorschap nog altijd erg invloedrijk is in de partij via de adviescommissie en de functies van zijn vrouw en zoon in de partij, terwijl hij zelf nog altijd (onder zijn pseudoniem ‘Sprens’ geschreven) reacties op de website van Leefbaar Rotterdam achterlaat. Bovendien blijft het tot op heden oorverdovend stil over de anti-islamstickeractie van de PVV, iets wat zeker niet in lijn is met het gedachtengoed van Pim Fortuyn. Afstand nemen zou bovendien zeer goed vallen bij de islamitische Rotterdammer.

Conclusie

Nu het nog kan, is het zaak om zo snel mogelijk het echte Fortuynisme terug te krijgen in Leefbaar Rotterdam. Zo moeten er in plaats van regenteske organen juist duidelijke, transparante en controleerbare machtsstructuren komen. Bovendien moeten problemen en hun oplossingen geformuleerd worden in de geest van Pim Fortuyn, dus via een pragmatische en reële aanpak. Tenslotte moet de partij aantrekkelijk worden voor álle Rotterdammers via aanpassingen aan het verkiezingsprogramma, in het bijzonder in de hoofdstukken over aso-dorpen, islamitisch onderwijs en de Rotterdam-wet. Leefbaar moet namelijk weer leefbaar worden.

Al 57 reacties — discussieer mee!

  • @Mike,

   Ik denk dat het artikel in het AD/RD van vandaag veel zegt.

   Laat ik eerst wat zeggen hoe ik de vergadering heb ervaren, Mijn gevoel hoeft natuurlijk geen afspiegeling te zijn van de werkelijkheid, maar toch.

   Daar zaten ze op de 1e rij, Soerensen,Pastors,Eerdmans en , als PVV commissaris Bertema lid van de 2e kamer.
   Achter de Bestuurstafel oa Mevr. Sorensen. De vergadering werd geleidt door de voorzitter Dhr. D.van Sluis.
   En dan deden ook nog het woord namens de beide selectiecommissies, ja hoor Dhr. W.van Sluis die inderdaad de geagiteerde voorzitter verschillende malen te hulp moest komen, en Lars Soerensen.
   Dit zijn toch wel veel dezelfde namen, met toch wel een heel hoog PVV gehalte. Niet dat daar iets op tegen is maar wees dan open en eerlijk.
   Oh ja. Bart Joost van Rij mocht ook wat zeggen. Deze capabele fractievoorzitter van Noord werd daarom beloont met een schamele 17 e plek.

   Dan wat feiten: LR heeft 14 zetels in de gemeenteraad dat is bijna 1/3 iets minder van het totaal.
   Op een partij congres van een partij die dus 1/3 van de Rotterdamse bevolking vertegenwoordigd worden zegge en schrijven 3 amendementen en 1 motie ingediend. En ook nog door dezelfde persoon.
   Dat is bijna Noord Koreaans. Zeker als bij het begin van de vergadering de voorzitter een punt in de agenda inlaste namelijk mijn open brief. Heel snel nam hij namens het gehele bestuur niet alleen afstand van de brief maar van de gehele inhoud. Hij vroeg de vergadering niet om zich hierover uit te spreken. Nee het bestuur had besloten. M.a.w. er is niet 1 element waar van wat er geschreven is. Dan zijn we natuurlijk snel uitgepraat.

   Ook ik vond dat de voorzitter niet zijn beste dag had. Aanvaring met een burgerraadslid uit het Centrum, hij ontnam de man het woord hoewel die legitieme vragen had over Astrid Kooiman. Woordenwisseling met Jolanda Tol en een uitgebreide wellis/nietes met Frans v.d.Hilst die de voorzitter eigenlijk voor leugenaar uitmaakte.

   Daarna de stemming over de door mij ingediende motie/amendementen.
   Deze worden allen ontraden door het bestuur. De argumenten vond ik op zijn minst gezegd mager. Wij stemmen niet tegen de anti islam sticker actie van de PVV omdat we ook niets zeggen over zaken van andere politieke partijen, bijv. de VVD. Hij vergat wel te zeggen dat er op de 1e rij wel prominente PVV leden zaten en geen prominente VVD leden.Wel kreeg ik alle ruimte om voor mijn stukken te pleiten. Men kon natuurlijk ook niet anders.

   Nu de uitkomst, de door mij gewenste aanpassing van het verkiezingsprogramma zijn er niet gekomen. In dat geval heb je 2 opties. Je legt je neer bij de meerderheid of je stapt op.

   Ik heb voor het laatste gekozen omdat ik dit programma niet kan en niet wil verdedigen gewoon uit principe. Ze zijn niet praktisch, niet juridisch onderbouwd en het mist Fortuynisme. Dan ga maar voor het gemak even voorbij aan de partijstructuur en de kwestie PVV vazallen.

   Electoraal is er denk ik gisteren dat er een cruciale fout is gemaakt. Dat zullen we echter eerst weten op 19 maart alhoewel een enquête van NIPO wel onweer aankondigt.
   Zie:
   http://rotterdam.nieuws.nl/Gemeenteraadsverkiezingen/20140113/Meerderheidscollege-PvdA-en-Leefbaar-Rotterdam-in-gevaar

   • Ruud,

    Dank voor je verslag en de openhartigheid. Ik vind het als buitenstaander echt onbegrijpelijk dat een partij die zo vaak heeft geklaagd over vriendjespolitiek en elkaar baantjes toestoppen van andere partijen dit toestaat. Een paar families die de dienst uitmaken en ouders die hun zoon op de lijst laten plaatsen. Denk dat Eerdmans hier spijt van gaat krijgen.

    Dit tart alle geloofwaardigheid aan. Mijn stem zijn ze in ieder geval kwijt hierom.

    Mike

 • Slechte verliezer!

  Ik ben gisteren ook geweest, maar heb een ander beeld van deze middag.
  Tuurlijk is er wat discussie geweest, dat hoort erbij.
  Het programma is echter met grote overtuiging aangenomen.
  Over de lijsten. Simpel er worden keuzes gemaakt en daarbij kan niet iedereen tevreden worden gesteld. De gebiedscommissies selectie kwam op mij zeer gedegen over. Werkgroepen, selectiecommisie van tien personen verdeeld over teams. En selectiedagen. In totaal 17 mensen die een rol hebben gespeelt. En bijna 100 mensen die langs de lat zijn gelegd.
  De gemeenteraad selectie idem. Veel gesprekken zelfs tweede gesprekken met een commissie van vijf personen. Bestuur, Coolsingel fractie, deelgebieden de lijsttrekker en Wim V Sluis als VZ.
  Kortom: Ik ben dan ook benieuwd of Ruigendijk dezelfde kritiek had geuit als hij wel op de lijst had gestaan. Een ding wat vaststaat is dat de commissie wat betreft zijn procedure succesvol is geweest. Niemand zit te wachten op een individue dat op deze manier met zijn teleurstelling omgaat.

 • Eindelijk wordt er een hoop duidelijk. Leefbaar wordt gedirigeerd door een paar man/vrouw. Een partij belust op Macht. Had altijd wel een zwak voor ze, maar haak nu echt af. Ik hoop dat onze stad het leefbaar regime bespaart blijft.

 • Tjsa in dit draadje wordt het er allemaal niet positiever op voor lr. Als mogelijk gc.lid voor Leefbaar Rotterdam neem ik persoonlijk afstand van alles wat riekt naar PVV or de Sorensen-klan. Men zal mij ook niet kunnen dwingen zaken te verkondigen waar ik het persoonlijk niet mee eens ben. Echter ik geloof dat ik kwaliteiten bezit die goed zijn voor alle mensen in mijn wijk. Ik zal staan voor mijn principes en laat de politiek aan de raad die worden daar (te) dik voor betaald. En ja dat ik dan helaas misschien ten onrechte de sticker van PVV of rascist opgeplakt krijg het zij zo. Het gaat er om wat ik kan doen voor mijn buurt en ergens bij een lijst aansluiten op nummer 613 of zelfstandig een lijst voeren zonder middelen is bij voorbaat een verloren zaak. Nee ik ga 100% voor de goede standpunten van Leefbaar, de onzalige komen er toch nooit door en wie weet komt er nog vernieuwing en anders doe ik het over 4 jaar wel op mezelf.

 • Ik volg LR nu al enige tijd , inmiddels heeft deze partij mijn sympathie totaal verloren.
  De Sörensen clan handelt als ouderwetse communisten ! jawel !
  Bevoordeeld familie,vrienden en vazallen.
  Zoon Sörensen zat bijvoorbeeld in de kiescommissie voor deelraadbestuur en voerde ondermeer “sollicitatie”gesprekken.Uit hoofde waarvan?(naar ik vernam kwam hij wel het meest beschaafd over van het stel)

 • Kijk eens aan..weer een gemotiveerd bekeerde Gutmensch..

  Wat zoekt iemand bij ene partij als het alleen maar gaat over de eigen persoonlijke normen?

  Dan stel ik voor dat NL in zijn geheel met 12 miljoen mensen persoonlijk partij verkiezingen gaat voeren..en ieder op zichzelf stemt

  Want stel je voor dat je partij “besmet” wordt door valse en smerige verkiezingscampagnes van andere partijen en zelfs je schoonmoeder zich tegen je keert..

  En toch willen de meesten van deze EU en hun zetbazen hier af..

  Daarvoor moet je dan geen eurofielen kiezen want dan weten we het wel weer..

  Daar heb je de PVV voor nodig maar dan wel met mensen die niet meteen opstappen omdat ze eigenlijk niet voor hun taak berekend zijn en meewillen deinen op de maat van neoliberaal eurofiel als bekeerde Gutmensch

 • Hoezo nauwelijks controleerbaar? Vrijwel alle aantijgingen over regentisme (de familie Sorensen, de afwezigheid van deelgemeentefractievoorzitters op de lijst, de nummer 2-positie van Ingeborg Hoogveld, om er een paar te noemen) zijn allemaal controleerbaar.

  Over de onuitvoerbaarheid van Leefbaars programma (= dus niet pragmatisch) is ook op Vers Beton al vaker geschreven.

  En de link met de PVV berust toch ook enkel op feiten. U mag dit allemaal op uw eigen goudschaaltje leggen, maar oncontroleerbaar lijkt me een onjuist verwijt.

 • Controleerbaar zijn ze inderdaad wel, maar het is niettemin ook een onderdeel van volwassenwording, die interne kritiek. Ik zie het ook als het bewijs dat LR een echte partij is, en dat is ook wel in lijn met de kritiek van Ruud over het vervallen zijn tot een reguliere, regenteske club.

  PS Als Vers Beton hoopten we eigenlijk ook op een vrolijk stuk van Jos Verveen getiteld ‘Waarom D66 niet meer mijn partij is’ (de titel ‘Waarom D66 dood mag vallen’, zo werd zichtbaar via revisiebeheer, is later toch nog aangepast), maar na zijn spectaculaire revanche op de kieslijst zal dat er wel niet meer van komen.

  PS2 Ondertussen is het verdacht stil bij de PvdA. Het lijkt wel alsof daar aan absolute mediastilte gedaan wordt (afgezien van crisiscommunicatie zoals over de situatie in Feijenoord), zodat zijn concurrenten hun eigen graf kunnen graven. Waar blijven al die proefballonnen van onze rode vrienden?

 • Liza,

  Ik ken de schrijver van dit artikel persoonlijk en ik weet dat hij een integer persoon is met zijn hart op de goede plek. Ik ben het helemaal met hem eens. Het is makkelijk roepen dat het om zijn plekkie is zover als ik weet had hij al meer dan een jaar geleden besloten te stoppen. Sterker nog mocht blijken dat na de ALV het overgrote meerderheid niet openstaat voor zijn goede kritieken dan ben ik waarschijnlijk ook snel weg en dan sta ik nog wel op de lijst voor Feijnoord.

  Ik ben geen PVV er geen Light of Hardcore en Leefbaar Rotterdam zou dat ook niet horen te zijn want ik weet zeker dat Pimmetje zich zou omdraaien in zijn graf als hij zou zien hoe gasten zoals Geert Wilders en andere einzelgangers zg. met zijn Legacy aan de haal gaan.

 • De gebiedscommissie is geen Gemeenteraad! Helaas helaas kon h et niet anders LR zou liever een kleinere GC zien maar de PVDA wil ook nog baantjes en als Voorzitter nog ruim 5000+ per maand gaat verdienen en leden ca 550 gaat het vooral nog om baantjes. Menig PVDA’er is zijn eigen lijst begonnen omdat zij niet hoog genoeg stonden om toch nog een graantje mee te pikken. LR doet mee omdat niet meedoen koren zou zijn op de molen van PVDA en dergelijke. Ik sta redelijk hoog voor Feijenoord op de lijst en zal waarschijnlijk ook wel de vergoeding gaan krijgen maar mag deze toch gaan inleveren bij de soos maar dan ben ik nog steeds geen Marionet van LR. Gebiedscommissie hoort A Politiek te zijn en zal mij dus ook inzetten voor de wijk en niet de Partij an sich.

 • Manus & Lisa.

  Ik zal jullie de zaak uitleggen.

  Inderdaad had ik al lang geleden aangegeven niet door te gaan. Ik had daarom ook niet gesolliciteerd. Dit werd nog eens versterkt over een akkefietje met een van onze gemeenteraadsleden in november 2013 over aso’s die onder de brug moesten gaan slapen.(zie AD/RD). Ik heb toen een brief geschreven naar het bestuur van LR met het verzoek afstand te nemen van de standpunten van het betreffende raadslid.
  Men heeft dit gedaan en mij uitdrukkelijk verzocht om toch te solliciteren voor de gemeenteraad. Dit alles gebeurde ver na het verstrijken van de sollicitatie termijn. Ik heb toen aangegeven alleen voor een verkiesbare plek te willen gaan (1e 14).
  Dat is toen toegezegd. Gedurende sollicitatie procedure is mijn al bestaande kritiek besproken en heeft geleidt tot de huidige situatie.

  Ik ben dus geen kandidaat en zal dat ook niet worden derhalve ben ik niet teleurgesteld. Tijdens de ALV van komende zondag dien ik 3 amendementen en 1 motie in. Dit omdat ik werkelijk vind dat dat in het voordeel van LR is. Dus met de beste intenties voor de partij.

  Manus, dank voor je adhesie betuiging.

 • Spijkers op laag water zoeken dit.

  Er zijn mensen ontevreden die laag geplaatst zijn bij Leefbaar of niet zo hoog geplaatst konden worden als ze zelf gewild hadden en dus wordt er de vinger gewezen naar alles wat te bedenken valt….. zoals de auteur van bovenstaand stuk ook doet.

  De inhoudelijke argumenten snijden geen hout. Volgens mij was Pim best voor een aso-wijk te pushen geweest en zeker voorstander geweest van elke islamitische school minder.

  Het argument dat er hier en daar familie-relaties zijn klopt. Volgens mij is de bovenstaande opsomming uitputtend. En ja dat is niet ideaal, maar je gaat niet een minder geschikt persoon de voorkeur geven puur om mogelijke beschuldigingen van voortrekken uit de weg te gaan.

  Groetjes,
  Vic

 • Vindt dat Victor het punt van familierelaties wel erg bagatelliseert. De schijn van belangenverstrengeling is absoluut niet vermeden en dat is zeer kwalijk. Een moeder die haar eigen zoon beoordeelt in een selectiecommissie ? Of zou ze de kamer verlaten hebben ?
  Als je als partij zo ageert tegen andere partijen op het punt van regenten / elkaar baantjes toestoppen is dit een aanfluiting. Op z’n minst hadden ouders terug moet treden uit hun functies om dit te vermijden. Temeer omdat de pers over LR in Prins Alexander meer aanleiding geeft tot het schrappen dan een hoge plaats.

 • Als voormalig raadslid van LR doet Victor precies wat hij de PvdA altijd verweet, namelijk het afleiden van de de zaak waar het werkelijk omgaat.

  Waar het natuurlijk werkelijk omgaat is natuurlijk het concept verkiezings programma. Het is jammer dat de discussie nu meer begint te gaan over de structuur van LR en over subjectiviteit van teleurgestelde mensen.
  Teleurstelling is morgen over het verkiezingsprogramma niet.

  Als het concept verkiezingsprogramma in deze vorm wordt aangenomen haalt LR niet meer dan 14 zetels. Zorgt met met de passage over islamitische scholen, dat de moslim partij en Turks belang ieder 1 tot 2 zetels krijgen.

  Deze kiezers zijn over het algemeen zeer te spreken over het veiligheidsbeleid van LR.

  Het leidt denk ik geen twijfel wie de grootste partij wordt in de stad. De vraag is echter hoe groot wordt de winnende partij en hoe wordt formeren daarna.

  Daarom is het verkiezingsprogramma van LR wezenlijk en daar zou de discussie vooral over moeten gaan.

 • Mike
  Ik zat voor Leefbaar Rotterdam in de selectie commissie in 2006
  Idd tijdens de gesprekken met de selectiecommissie gaan mensen de kamer uit wanneer het over partners of over familieleden gaat .Voor de oprichters / bestuursleden of familieleden en partners van ex wethouders gelden die regels ook
  Selectiecommissie voor de Gemeentelijke kies lijst en de Gebiedscommissies bestaan niet uit de zelfde mensen. Dus mevrouw Sorensen zal zeker niet over haar zoon hebben geoordeeld.

  De heer Ruigrok had ook gewoon zijn lidmaatschap op kunnen zeggen ipv met modder te gooien .Zou zoveel beschaafder zijn .
  Elke partij trekt vreemde snuiters aan, als zij eenmaal op de lijst staan krijgt men die er niet zomaar af .
  Zeker in de zwakke deelgemeenten met vaak veel laag opgeleiden is dat een rampenplan
  De afspiegeling van die mensen bevolken de deelraden en straks de Gebiedscommissies,waar ik bij voorbaat niet vrolijk van word

  Woonachtig in de deelgemeente Feijenoord heb ik de afgelopen 20 jaar daar een aardig staartje van meegekregen .
  Dat zij daar de kans voor krijgen neem ik ons Stadsbestuur en ambtenaren zeer kwalijk .Die zal hen allemaal worst zijn die wonen er meestal niet .
  Ik ben overigens geen lid van Leefbaar Rotterdam maar steun hen wel van harte omdat het de enige partij is die nog iets aan
  de belabberde woonsituatie in de oude stadswijken probeert te
  veranderen.

 • Ja hoor. Ik had b.v. een vraag waarom Dries Mosch op een onverkiesbare plaatst stond, en daar heb ik netjes antwoord op gehad. [omdat men geen plucheplakkers wil in de partij. Na 2 termijnen is het welletjes geweest, en is het tijd voor fris bloed.] En ik had een vraag waarom de lijst voor HvH opeens was ingetrokken. [Men vond het achteraf toch te veel werk.] Ik heb de uitleg van vanmiddag over hoe de kieslijsten tot stand zijn gekomen, als transparant en eerlijk ervaren. Heb niet de indruk gekregen dat er onoorbare zaken hebben plaats gevonden. Bovendien kon ieder zijn woordje doen als je er niet mee eens was. En alle kieslijsten zijn door de leden uiteindelijk met meerderheid van stemmen aangenomen. Wat mij betreft gaan we er voor!

 • Wat fijn dat uw vragen zijn beantwoord maatr dat het bestuur niet wilde ingaan op het regenteske bij LR. Ook jammer hoe de voorzitter geen kritiek dult en op sommige momenten zelfs behoorlijk onbeschoft was en te hulp geschoten moest worden door broerlief. Het was wel duidelijk dat de meeste stemmers op o.a. de amandementen zelf een plekkie nodig hebben ergens in de raad of gc’s nou hulde voor hen die wel het lef hadden voor te stemmen die GEEN ja-knikkers zijn en afstand nemen van zaken die duidelijke niet helemaal juist zijn. Heerlijk dictatoriaal toch iets te veel PVV trekjes. Maar ik heb nog hoop dat er van binnen uit verandering komen zal. Het is nog steeds een stuk beter dan de rest van de partijen.

 • We hebben het wel erg slecht gedaan als we onze zoon, die acht jaar voor LR in Alexanderpolder heeft gezeten en die als pedagoog en bestuurskundige zijn sporen verdiend heeft slecht op een zestiende plaats hebben kunnen zetten!
  Is er een beter bewijs van de onafhankelijkheid van de commissie die velen gewogen heeft en er één uit Delfshaven veel te licht heeft bevonden.

 • Inge.

  Hear Hear,

  En dan nog dit,

  Ik had van de PVV senator als intellectueel toch wel een iets meer inhoudelijke bijdrage verwacht over alle 3 de punten van kritiek.
  Nu komt hij niet verder dat een vader die opkomt voor zijn zoon. Dat mag natuurlijk.Ik heb ook volwassen zoons maar ik zou het niet wagen om dit voor een volwassen zoon te doen. Dat doet dan tevens wel weer de vraag reizen of die zoon niet voor zichzelf kan opkomen. Of is die na het afschminken in de Alexander polder zo aangeslagen dat hij dit kan. Dat wordt dan leuk in de gemeenteraad straks.
  Wellicht is de zoon onbekend met de nogal impulsieve reactie van de PVV senator ? Als dat zo zijn is het nog veel erger want dat zou betekenen dat niet de zoon maar de vader bepaald wat er gezegd wordt.
  En ja, dan wordt ook duidelijk waar de informatie de PVV senator van (onafhankelijke) selectie commissies vandaan haalt over wegen.
  Bovendien schoffeert hij in zijn bijdrage dus alle fractievoorzitters van LR in de deelgemeenten als hij plaats 16 al als slechts afschildert. Dat was precies wat ik bedoelde in een van de door mij aangedragen kritiek punten.

 • Inge
  U vindt dus dat een deze zoon niet mag solliciteren voor de Gemeente raad omdat zijn vader in de politiek zit ..
  Ik dacht ook de kinderen den Uijl in de politieke sporen
  van Joop den Uijl traden .Er zitten verschillende partijen in de tweede kamer waar kinderen in de voetsporen tra van hun ouders traden .Onze zoon heeft ook voor het beroep van zijn vader gekozen .
  Alleen voor ene Lars Sorensen is dat niet weggelegd
  De media doet al 13 jaar zijn best Leefbaar in een slecht daglicht te stellen ,je moet dan wel van veel moed getuigen om daar te solliciteren .dus is de spoeling dun
  Persoonlijk heb ik meer moeite dat er deelraden zijn
  waar men in tegenstelling met de lijst voor de Gemeenteraad wel voor een derde maal op mag draven.
  Door die reden ga ik ook niet stemmen maar geef mijn stempas aan iemand die daar geen moeite mee heeft .
  Ga U concentreren op mensen die onder vuur lagen in Feijenoord en nu weer fraai op de lijsten staan zoals Zeki Baran Lijsttrekker in Charlois en Seyit Yeyden
  Ik zie met angst en beven de Gebiedscommissie in mijn deelgemeente tegemoet .Je zou er bijna een boek over schrijven.ZUID .Het kan niet slechter .Van dat gehakketak van de heer Ruigendijk wordt een mens onpasselijk hij maakt zichzelf belachelijk en beschadigd zichzelf om ooit nog in de politiek te gaan .Probeer het bij een andere club .
  Ondanks het feit dat hij in het verleden dingen zei die hout sneden .
  Aan mensen beschadigen is nog geen mens beter geworden .
  .

 • Het punt is nogmaals dat het niet ethisch is als vader en moeder zo’n sterke invloed hebben dan een zoon te parachuteren.

  Mochten de kwaliteiten zo zijn als de heer Sorensen stelt, dan hadden vader en moeder afstand moeten doen van hun invloed om hun zoon niet te beschadigen door de indruk te wekken van familiebevoordeling.

  Daarnaast zijn de prestaties van junior in Alexander nou niet een reden om de plaats op de Gemeentelijst te verklaren. Dus dubbel de indruk dat die te danken is aan pa en ma.

  Het valt me wel op dat niemand van LR op dit punt wil ingaan.

  Mike

 • Probeer toch niet overal een complot te zien waar het niet is.

  Misschien krijg je gewoon weinig bijval omdat plaats 16 op de lijst gewoon een positie is waar wij allemaal (en ik in ieder geval) Lars Sorensen graag zien. Niet te hoog. Niet te laag zeg maar.

  Ben zelf buitengewoon tevreden met de gemeentelijke lijst van de Leefbaar Rotterdam. Het is prachtige mix van talent en vernieuwing.

  Doei,
  Vic

 • Erg bijzonder dat Junior Sørensen het debacel Alexander op zijn conto geschreven krijgt. Volgens mij is de oud fractie voorzitter eruit gegooid en door LR geroyeerd omdat die er een potje van gemaakt heeft. Lijkt mij niet dat zoiets gebeurd omdat deze man stinkende zweetvoeten heeft. De beste man gaat, uiteraard op behoud van zetel, nu door het leven als LVG

  En er zit een bestuurder Hilst die zijn eigen schoonmoeder nog verkoopt om op het pluche te blijven plakken. Mijn ega kent een deelraadslid aldaar, die overigens gaat stoppen. De verhalen uit de media, zijn toch anders dan dat zij te horen krijgt.
  De enige fout die junior, volgens die bloemlezing heeft gemaakt is dat hij teruggekeerd is in de raad en de hoop had om de boel weer op poten te kunnen zetten. Achteraf blijkt dat, dat gerommel daar niet door een persoon te managen viel. . Maar goed,.. alleen maar weer het zoveelste teken dat de deelgemeentes een broeinest van ergernis is. Gelukkig zijn we er in maart vanaf, inclusief dit soort geneuzel.

 • Zo klaar als een klontje: Ruigendijk heeft ondertussen aardig wat geleerd en is het bedenkelijk niveau van dat leefbaar ontstegen. Het aan de kaak stellen van misstanden is nog niet hetzelfde als oplossingen aandragen. pvv noch pvv-light draagt oplossingen aan. Je afkeren van de regenteske pvda-cultuur lijkt mij heel gezond. Je daarom tot een bedenkelijke club als leefbaar of pvv wenden is de kiem voor nieuwe ellende.
  Precies: ik geef ook geen oplossing. Ik beperk mij tot het leggen van de vinger op de zere plek, net als pvv & leefbaar. Groot verschil: ik ben gewoon een Rotterdammer en heb geen politieke aspiraties. Ik heb liever onmacht dan de macht bij enge stropdassen!

 • Beste Rick 1,

  Ik citeer jezelf :En ik had een vraag waarom de lijst voor HvH opeens was ingetrokken. [Men vond het achteraf toch te veel werk.] Ik heb de uitleg van vanmiddag over hoe de kieslijsten tot stand zijn gekomen, als transparant en eerlijk ervaren. Heb niet de indruk gekregen dat er onoorbare zaken hebben plaats gevonden. einde citaat

  Volgens het AD van vanmorgen blijkt dat toch bezijden de waarheid. M.a.w. het bestuur heeft de ALV afgelopen zondag verkeerd voorgelicht.
  Dits is nu precies waar het omgaat. De processen hoe de partij zou moeten opereren kunnen prima zijn. Het is echter de manier waarop bestuurders van politieke partijen in zijn algemeen hiermee omgaan. Hoek van Holland en Centrum zijn toch duidelijke voorbeelden over het regenteske invullingen van processes. Daar ligt ook de kern van dat gedeelte van de 3 problemen waar LR mee kampt op dit moment.

 • @Victor

  Ik zie geen complot, maar constateer dat niemand een antwoord durft te geven op een simpele vraag:
  Is het ethisch als een partij waar vader en moeder zo’n grote invloed hebben een zoon op de kieslijst plaatst. Hadden zij zich niet moeten terugtrekken ?

  Dit staat los van het functioneren van de heer Sorensen junior. Maar die heeft wel met een slechte pers en de hoogte plaats van alle voorzitters uit de deelgemeente wat de zaak extra wrang maakt.

  Deze handelswijze zorgt in ieder geval voor de schijn van nepotisme en is dit gewenst.

  Je mag het beste met me oneens zijn, maar ontwijk niet steeds de vraag.

  Mike

 • Wat bijzonder is, is dat de dissident altijd een soort symphatie betuiging krijgt op het moment dat ze LR gedag zetten.
  Dit terwijl het natuurlijk ronduit schofterig is. Hilst heeft 8 jaar in de gemeenteraad gezeten. 4 jaar als bestuurder gewerkt. Een slordige
  450 K verdient en hij gaat nu ineens pissen in de ruif waar hij ruim een decennia lang uitgegeten heeft. Ruigendijk en Hilst gaan elkaar nu uiteraard vinden, beide strijders tegen het onrecht wat LR ze heeft aangedaan. Maar wat nu als Ruigendijk of Hilst zelf wel op een lijst hadden gestaan. Zouden ze elkaar dan nog steeds vinden? Of zou de een de andere uitmaken voor regent of anders om voor afvallige.? Ik weet zeker dat ze in ieder geval niet broederlijk meer door een deur zouden kunnen.
  Het is simpel beide heren hebben niet gefunctioneerd! En dat kunnen ze niet verkroppen.
  Dit bleek uit het radio rijnmond interview met Dick V Sluis nadat Hilst zijn gal gespuugd heeft en zo zal het met Ruigendijk ook gegaan zijn.

  Zeg nu zelf, op het moment dat het in Alexander verkeert gaat een fractie uiteenvalt een bestuurder wordt weggestuurd en een fractievoorzitter wordt beschadigd. Hilst gewoon blijft zitten en wat blijkt nu door zijn eigen partij genadeloos wordt afgerekend. Dan kan het toch niet anders dat er zaken achter de schermen gespeeld hebben die wij niet weten.
  Ik vermoed dat Hilst politiek – strategisch dusdanig gefaald heeft dat hij het loontje in het kruidvat is geweest. En dit uit respect voor zijn staat van dienst en uiteraard om imago schade zoveel mogelijk te beperken! Niet naar buiten gebracht wordt.

  De hamvraag is willen we dit allemaal weten? Wat mij betreft niet! Ik vind het veel interessanter wat LR in petto heeft voor de stad. Dan hoe zij te licht bevinden sollicitanten afwijst. Een politieke partij is geen liefdadigheidsinstituut of sociale werkplaats

 • Beste Rik2

  Je reactie is vol met emotie maar je bent blind voor de feiten,

  In de door jouw aangehaalde reactie van Dick van Sluis op het vertrek van Van Hilst wordt door de voorzitter keihard gelogen.

  Hij stelt dat Van Hilst automatisch niet op kan voor een derde termijn omdat dit in de statuten staat? Terwijl Buijt wel op gaat voor zijn derde termijn en in het verleden Sörensen en pastors ook.

  Er wordt met twee maten gemeten.

  Helaas zijn jullie LR aanhangers mak klapvee geworden dat terwille van een baantje zwijgt over misstanden in de eigen partij.
  Je kan misschien de motieven van ruigendijk en Hilst betwijfelen maar ze hebben wel gelijk ,

  Mike

 • Hoi Mike,

  Je opmerking klopt. Sterker nog de uitzondering op de regel maakt juist dat er veel commotie is. Deze uitzondering op de regel is tijdens de ALV onderbouwd met argumenten en aan de ALV voorgelegd. Het laatste woord was aan ons. En dat hebben wij middels stemming ook bekrachtigd. Hier is absoluut niets vreemd aan. Google eens de top 20 van onze lijst, verdiep je in onze prominenten. Dan zal je zien dat er voldoende knowhow en kritische krachten zijn om anders te stemmen.
  Dit is niet gebeurd! Ik vertaal dit als compliment en een blijk van vertrouwen aan het bestuur.

  Wat mij zo bevreemd is dat in alle sectoren : profit en non profit het de normaalste zaak van de wereld is om goed personeel te werven en het in de politiek een doodzonde is op het moment er, in het geval Hilst en Ruigendijk, afscheid genomen wordt van de zwakste schakels.

Schrijf hier je reactie

Heb je geen account? Maak hier een gratis reageerdersaccount aan. En bekijk hier de huisregels van dit forum.

Gerelateerde inhoud

Wil je dit soort artikelen blijven lezen?

Vers Beton kan niet bestaan zonder haar leden. Lees onbeperkt artikelen op Vers Beton voor € 7,50 per maand, de eerste maand is gratis.

Misschien vind je dit ook interessant

 • Het belang van samen stad maken: ‘Bewoners krijgen er een enorm democratisch zelfvertrouwen van’

  • Politiek

  Hoe zorgen we ervoor dat iedereen inspraak heeft in de stad? Tijdens het Stadmakerscongres legt presentator Sanne Poot deze vraag – en meer – voor aan universitair docent Urban Planning Nanke Verloo, Peter Zuurbier van actiegroep De Esch, Eva Rovers van Bureau Burgerberaad en projectleider Klimaatberaad Jasmijn van Weenen.

 • De kracht van stilte tijdens de rouwmars Samen voor Palestina

  • Politiek

  Met het lawaai van ronkende motoren, vuurwerk en leuzen begon Rotterdam op 22 oktober luid te protesteren tegen de aanvallen op Gaza. Maar er is ook stil protest. Zo kleurde woensdag de Hofpleinfontein rood en was er de week ervoor een rouwmars voor de slachtoffers. Loulou Drinkwaard liep mee.

 • Big Brother in de bijstand 3: Zullen ze het ooit leren?

  • Politiek

  De negatieve ervaringen van bijstandsgerechtigden drongen nauwelijks tot het grote publiek door. Totdat de gemeenteraad wethouder Richard Moti tot de orde riep. Luister nu deel 3 van de podcast Big Brother in de bijstand.

 • Alle artikelen

De agenda die je aan het denken zet

 • Duo lecture by Slava Balbek (online) and David Gianotten & Michael den Otter of OMA, organised in collaboration with the Ukraine-the Netherlands Urban Network. Wednesday 6 December 2023, 18:30 – 20:15 (Doors open at 18:00). Register for the offline event or join the live stream

  Venue: Independent School for the City
  Datum:
 • A new edition of A Mic of One’s Own, a series of collaborations between Kunstinstituut Melly and The Writer’s Guide (to the Galaxy)!

  Venue: Kunstinstituut Melly
  Datum:
 • De debuutroman van Ireen van der Lem begint op de dag dat de woningcorporatie een bewonersavond houdt over de voorgenomen sloop van de woningen in een staat; en eindigt op de dag dat de laatste bewoner wordt uitverhuisd.

  Venue: De leeszaal
  Datum:
 • Bekijk de agenda

De leukste vacatures in en om Rotterdam

 • Museum Boijmans Van Beuningen beheert een collectie van uitzonderlijke kwaliteit, verdeeld over vele eeuwen en disciplines. Het museum is een gewaardeerde speler in een internationaal netwerk van toonaangevende musea, maar is ook nauw verbonden met Rotterdam, een stad met 660.000 inwoners en 175 talen.

 • Als stagiair(e) Marketing & Communicatie ondersteun je de afdeling op verschillende vlakken en krijg je een breed pakket aan taken en werkzaamheden.

 • WAT DOE JIJ ALS FRACTIECOÖRDINATOR? 

  Als coördinator vervul je een belangrijke rol in en rond de fractie van GroenLinks PvdA Zuid-Holland. Je biedt praktische ondersteuning aan statenleden, volgt de  (politieke) actualiteit, coördineert politieke activiteiten en zorgt ervoor dat de  fractie haar relaties onderhoudt. De functie biedt een interessante plek om je  verder in provinciale politiek te verdiepen.

 • Bekijk alle vacatures