Ga naar de inhoud

De Estafettepoliticus: antwoorden van Hugo de Jonge, vragen aan Jeanette Baljeu

In De estafettepoliticus voelt de lezer zelf een stadhuisbewoner aan de tand. Iedere vrijdag selecteert Mark de Boer een politicus van de week, die u al uw kritische vragen mag stellen. De vrijdag daarna worden op Vers Beton de antwoorden gepubliceerd. Deze week geeft lijsttrekker Hugo de Jonge van het CDA de antwoorden, volgende week mag u VVD’s lijsttrekster en wethouder van Verkeer en Economie Jeanette Baljeu uw vragen stellen!

Estafettepoliticus Hugo de Jonge
Estafettepoliticus Hugo de Jonge

Het CDA wil alle coffeeshops de wijk en het liefst de stad uit. Dat is toch niet realistisch? Denkt u niet dat een verbod op coffeeshops de straathandel juist zal aanwakkeren? – Mark
“Het CDA vindt dat coffeeshops niet thuishoren in een woonwijk. Daarom zijn wij van mening dat er geen nieuwe coffeeshops bij mogen komen in de stad en dat we de coffeeshops de wijk uit moeten zien te krijgen, te beginnen met de wijken waar de meeste coffeeshops staan. De coffeeshops leveren in veel woonwijken overlast op voor omwonenden die dat ook regelmatig aangeven aan de gemeenteraad. Volgens het CDA wordt er nu nog onvoldoende gedaan om deze overlast ook daadwerkelijk tegen te gaan. Hierom pleiten wij o.a. voor meer cameratoezicht in de omgeving van coffeeshops.
Overigens denk ik niet dat minder coffeeshops de straathandel zal aanwakkeren. Eerder al zijn de coffeeshops in de buurt van basisscholen en het speciaal onderwijs gesloten. Ook toen dachten andere partijen dat dat tot straathandel zou leiden, maar daar is niets van gebleken. Mocht er toch ergens op straat gehandeld worden, dan is dat gewoon verboden en moet daarop gehandhaafd worden. Voor andere partijen is de aanwezigheid van coffeeshops een liberale verworvenheid, voor het CDA niet. De inzet van de gemeente moet niet gericht zijn op het faciliteren van drugsgebruik maar op het terugdringen er van.”
Het CDA heeft er voor gezorgd dat de winkels op zondagochtend dicht zijn. Dit is toch niet meer van deze tijd!!? We leven toch in een 24-uurs economie, en al helemaal in een wereldstad als Rotterdam! – Nathalie
“Niet alles draait om economie. Juist in een samenleving waarin iedereen altijd maar druk is, de economie 24/7 draait, is een collectief moment van rust in de week belangrijk. Zondagsrust is vanouds belangrijk voor Rotterdammers met een Christelijke achtergrond.
Voor het CDA is dat overigens niet de enige reden om voor winkelsluiting op zondagochtend te zijn. Voor veel kleine ondernemers wegen de kosten van het op zondagochtend open zijn niet op tegen de verdiensten. Natuurlijk kun je dan kiezen voor het vrije spel der krachten van de markt. Maar dat betekent in veel gevallen dat de kleine ondernemer het aflegt tegen de grote winkelketens. De kern is: als de vrijheid van de één beperkend wordt voor de vrijheid van de ander, heeft de overheid een rol. En: in die 6-en-halve dag die resteert kun je vast en zeker voldoende uitgeven, toch?”
Na alles wat er het afgelopen jaar in het nieuws is geweest vraag ik me af wat het CDA doet om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs in Rotterdam goed blijft en verbetert?Roos
“Het onderwijs is de belangrijkste sleutel naar een sterkere stad, daar is het CDA van overtuigd. Daarom is er – met andere partijen – voor gekozen om flink te investeren in het onderwijs, terwijl de stad fors moest bezuinigen. In de afgelopen jaren is ingezet op hogere onderwijsresultaten en minder voortijdig schoolverlaten. En met succes: Rotterdamse leerlingen presteren op vrijwel alle niveaus beter dan 4 jaar geleden en het aantal jongeren dat zonder diploma van school gaat is gedaald van 2700 per jaar naar 1600 per jaar. Maar we zijn er nog niet, het CDA wil daarom doorgaan met investeren in het onderwijs.
Zo willen we op alle basisscholen een zogeheten ‘Groep nul’, waar alle kinderen vanaf 2,5 jaar welkom zijn, zodat ze met een vliegende start aan de basisschool kunnen beginnen. Rotterdamse leerlingen verdienen de beste leraren, het Rotterdamse onderwijs heeft de grootste opdracht. We willen daarom met schoolbesturen de afspraak maken dat er een CAO speciaal voor onze stad komt, waarmee de beste leraren naar Rotterdam getrokken worden en voor onze scholen behouden blijven.
Verder is er in het beroepsonderwijs werk aan de winkel. Vakmanschap moet echt centraal staan, meer ‘menselijke maat’ is nodig, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt moet beter en werkgevers moeten zich weer mede-eigenaar van het beroepsonderwijs voelen. Daarom zijn we voor de omvorming van de huidige ROC’s naar vakcolleges.”
Ik zie overal dat het CDA gezinnen in de stad wil houden. Hoe gaan jullie dit precies doen? – Rosa
“Het CDA vindt het inderdaad belangrijk om gezinnen in de stad te houden. Als ouders ervoor kiezen hun kinderen in de stad groot te brengen, zegt dat veel over hoe de stad er voor staat op het terrein van veiligheid en leefbaarheid, op het gebied van onderwijs, enzovoort.
Gelukkig lijkt het de goede kant op te gaan, in het verleden vertrokken er meer gezinnen uit de stad dan er kwamen wonen, maar dat is nu niet meer zo. Voor een belangrijk deel zal dat met de op slot zittende woningmarkt te maken hebben. Als die weer aantrekt moeten we voorkomen dat gezinnen, midden- en hogere inkomens, de stad uit verhuizen. Dit zijn de sterke schouders die Rotterdam nodig heeft. En daarom moeten we voor hen bouwen.
Rotterdam heeft te weinig betaalbare gezinswoningen, te weinig ‘huizen met tuintjes’. We moeten doorgaan met het kindvriendelijk inrichten van wijken. Goede kinderopvang, goede onderwijs in mooie schoolgebouwen, ook dat is van belang om gezinnen in de stad te houden.”
Beste Hugo, als student betaal ik even veel aan afvalstoffenheffing als een gezin. Dit is toch oneerlijk? Ik ben maar in mijn eentje!! Wat gaat het CDA hier aan doen? – Johannes
“Als je in je eentje bent en net zoveel moet betalen als een heel gezin snap ik dat dit oneerlijk voelt. Toch gaan wij ook niet mee met partijen die kiezen voor tariefdifferentiatie naar omvang van het huishouden. Ook dat kan oneerlijk zijn: gezinnen die veel afval produceren betalen evenveel als gezinnen die hun best doen zo min mogelijk afval te produceren.
Het CDA wil naar een eerlijker systeem van afvalstoffenheffing, waarbij het principe van ‘de vervuiler betaalt’ centraal staat. Rotterdam kan hier wat leren van andere steden, waar al gewerkt wordt met het betalen naar hoeveelheid afval, waarbij huishoudens met minder afval dus ook minder betalen. Verder willen wij dat de kwijtschelding voor mensen die de heffing nu echt niet kunnen betalen uit het armoedebudget betaald wordt. Op deze manier kan de afvalstoffenheffing omlaag.”
Beste Hugo, 15 miljoen voor clubhuizen las ik, dat is best veel! Waarom zo veel geld voor sportclubs? – Adriaan
“We willen inderdaad investeren in verenigingen, maar een beetje anders dan je in je vraag stelt. We gaan een flinke investering doen in de vernieuwing van complexen van minstens 15 verenigingen, verdeeld over de hele stad. Nu is de kwaliteit van de complexen vaak onder de maat en sterk verouderd, waardoor veel sporters uitwijken naar verenigingen buiten de gemeente. Dat is zonde, Rotterdam heeft juist vitale verenigingen nodig.
Vernieuwing van een sportcomplex zorgt vaak voor veel nieuwe aanmeldingen en dus voor meer sportende Rotterdammers. Een bijkomend voordeel van het opknappen van deze complexen is dat ze ingezet kunnen worden voor andere doeleinden. Op momenten dat het complex namelijk niet gebruikt wordt om te sporten kan het bijvoorbeeld dienen als een ‘buurthuis’. Zo kunnen de sociale contacten in de wijk bevorderd worden en creëren we hiermee ‘buurthuizen van de toekomst.’”
Ik las dat het CDA sociale huurwoningen wil afbreken om ruimte te maken voor gezinswoningen, maar op mij komt dat niet echt sociaal over. Waar moeten die mensen dan weer heen verhuizen? – Sophie
“Rotterdam heeft meer ‘sterke schouders’ nodig. Er zijn te veel wijken waar het nu aan ‘sterke schouders’ ontbreekt, omdat er te veel sociale huur en goedkope particuliere huurwoningen staan. Dat leidt tot een eenzijdige samenstelling van de wijk, die niet goed is voor de leefbaarheid en de sociale samenhang.
In wijken met te veel mensen die bezig zijn met ‘overleven’, komt van ‘samenleven’ onvoldoende terecht. In wijken met te veel mensen die weinig te besteden hebben is voor de middenstand ook weinig te verdienen. Veel mensen die de stap naar een eigen huis willen maken, zien zich genoodzaakt de wijk of de stad uit te verhuizen. Terwijl we hen juist graag in Rotterdam willen houden.
Het CDA vindt dat de balans in die wijken terug moet komen en pleit daarom voor minder sociale huur, minder goedkope woningen en meer gezinswoningen voor midden- en hogere inkomens. En dat is juist sociaal: iedereen is er bij gebaat om te wonen, te werken, op te groeien, te ondernemen in een wijk met een evenwichtige samenstelling. Juist ook mensen die zijn aangewezen op sociale huur.
De mensen uit deze bestaande sociale huurwoningen hoeven zeker niet allemaal ergens anders heen te verhuizen! Veel gezinnen die er nu al wonen kunnen na de nieuwbouw terugkeren in een kwalitatief betere woning die beter aansluit bij hun situatie. Wel is het zo dat Rotterdam ten opzichte van de rest van de regio een significant groter aandeel sociale huurwoningen heeft. Hier wil het CDA graag afspraken over maken met de regio om dit beter te spreiden.
Nogmaals: het doel van het CDA is evenwichtiger samengestelde wijken. En daar is iedereen bij gebaat.”

Volgende week: Jeannette Baljeu

In 2010 stond VVD politica Jeannette Baljeu op plek 10 op de lijst met meest invloedrijke Nederlanders onder de 45, maar bleef nuchter en benadrukte dat het uiteindelijk gaat om de daadwerkelijk bereikte resultaten. Baljeu nam zich toen voor een bijdrage te leveren aan “een veilige, bereikbare en economische stad” en is dan ook trots op bijvoorbeeld het binnenhalen van meer dan honderd internationale bedrijven in de afgelopen periode. Met de leus ‘Minder overheid, meer Rotterdam’ voert zij de VVD aan richting de gemeenteraadsverkiezingen.
Stel hieronder je kritische vragen voor de estafettepoliticus van deze week. De antwoorden lees je hier aanstaande vrijdag!
Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Ties Joosten.

Al 8 reacties — discussieer mee!

 • Vraag aan Baljeu: Dankzij de VVD zijn de parkeertarieven voor bewoners (parkeervergunning) flink verlaagd tot een niveau wat niet meer is dan een fooi, en veel lager dan in andere grote steden. Een opmerkelijk besluit in tijden dat er overal volop wordt gesneden in budgetten. Ik vind dat de gebruiker een fair bedrag moet betalen en de parkeerdruk in veel wijken is enorm. Hoe heilig zijn deze tarieven voor de VVD?

 • Beste Tim,

  Je had beter wat research kunnen doen voordat je dit schrijft. Parkeervergunning bewoners is in Rdam duurder dan den haag en Utrecht en flinke delen van Amsterdam (behalve centrum). Je verhaal klopt dus niet. Daarnaast wat schiet je met een verhoging op ?
  Mag ik je erop wijzen dat in veel “arme” wijken betaald parkeren is en moet je voor die mensen nou weer de lasten omhoog doen ? Vlgs mij zijn de lasten al hoog genoeg en moet elke politieke partij streven naar lastenverlaging.

  Mike

  • Beste Mike, ik waardeer je achterdocht, maar misschien moet je zelf eerst je feiten checken voor je anderen ervan beschuldigt dit niet te doen. Ik had de laatste cijfers voor 2014 niet bekeken. Nu maar even gedaan en het is nog erger dan ik dacht. Rotterdam is spotgoedkoop! Bron: de gemeentelijke websites van de betreffende steden.

   Eerste vergunning (uitgaande van centrum):

   – Parkeervergunning Rotterdam (per jaar): €64,80
   – Parkeervergunning Utrecht (per jaar): €242,05
   – Parkeervergunning Amsterdam (per jaar): €443,52
   – Parkeervergunning Den haag (per jaar): €48,90 (maar beetje onduidelijk op de website, kan ook tarief 2014 niet vinden)

   Voor 2e auto op een adres:

   – Parkeervergunning Rotterdam (per jaar): €129,60
   – Parkeervergunning Utrecht (per jaar): maximaal 1 vergunning per adres in centrum.
   – Parkeervergunning Amsterdam (per jaar): maximaal 1 vergunning per adres in centrum.
   – Parkeervergunning Den haag (per jaar): €420,00

 • Vraag aan mevrouw Baljeu

  Rotterdam heeft een aantal deelgemeenten die veel geld hebben uitgegeven aan veiligheid en de buitenruimte. Hoe gaat u er voor zorgen dat de gebiedscommissies in de toekomst de keuze vrijheid hebben om die zelfde keuze te kunnen maken? Mijn angst is dat er straks veel geld naar Zuid gaat omdat B&W vinden dat het in de wijken waar het nu veilig en schoon is wel met wat minder geld kan.

 • Vraag aan wethouder Baljeu:

  Ik woon in Rotterdam Noord en woon daar erg plezierig. Maar sinds een aantal jaar wordt mijn buurt gebruikt als sluiproute voor het doorgaand verkeer. Alleen gebruiken ze dit niet als gewone sluiproute, maar als raceroute. Met 50 km. (waar je max. 30 mag) racen ze door de wijk. Wat is de wethouder van plan om woongebieden weer veiliger te maken.

 • Vraag aan wethouder Baljeu:

  Rotterdam wordt nog steeds niet echt als woonstad gewaardeerd door de hoger opgeleide inwoners. Je ziet toch dat veel van de recent afgestudeerden naar A’dam vertrekken of zodra deze mensen kinderen krijgen naar Berkel of plaatsen als Barendrecht verhuizen. Wat Rotterdam nodig heeft mijn inziens om deze mensen te behouden zijn: meer aantrekkelijke woningen en verbeterde woonomgeving. De woningen worden steeds beter, aangezien er door de gemeente ook wordt aangestuurd op hoogwaardige renovatieprojecten en nieuwbouw binnen de ring. Betreft omgeving ben ik wat minder positief. ‘s Gravendijkwal is nog steeds niet ondertunneld (VVD wilde nota bene de bomen kappen, zodat de fijnstofdelen makkelijker wegdreven) , Coolsingel/Blaak/Schiekade zijn nog steeds een snelwegen door de stad, Nieuwe Binnenweg en 1e & 2e Middelandsstraat worden als racebaan gebruikt. Dit zijn niet kenmerken van een prettige woonomgeving. De enige die hiervan de vruchten plukken zijn de mensen die snel vanuit hun werk in het centrum naar hun woningen in de randgemeenten rijden. Je ziet dat steden zoals Utrecht en Amsterdam groeien en daar toevalligerwijs ook een focus is op aangename fietsroutes door de stad. Waarom deze overdreven focus op auto’s, aangezien het centrum meer is dan de bereikbaarheid van winkels en bedrijven.
  Wat is VVD’s visie om van Rotterdam een hoogwaardigere woonstad/omgeving te maken?

 • Wat gaat de VVD doen om goed opgeleide Rotterdammers die door de crisis langdurig werkloos zijn geraakt weer aan een passende, serieuze baan te helpen (anders dan het onzalige plan om deze mensen als tegenprestatie voor een bijstandsuitkering te verplichten laaggeschoold werk te verrichten)?

 • Vraag aan Jeanette Baljeu:

  Er staat dat u ruim 100 internationale bedrijven heeft binnengehaald en daar trots op bent. Maar hoe heeft u die ondernemers in Rotterdam aangetrokken?

Schrijf hier je reactie

Heb je geen account? Maak hier een gratis reageerdersaccount aan. En bekijk hier de huisregels van dit forum.

Gerelateerde inhoud

Wil je dit soort artikelen blijven lezen?

Vers Beton kan niet bestaan zonder haar leden. Lees onbeperkt artikelen op Vers Beton voor € 7,50 per maand, de eerste maand is gratis.

Misschien vind je dit ook interessant

 • Het belang van samen stad maken: ‘Bewoners krijgen er een enorm democratisch zelfvertrouwen van’

  • Politiek

  Hoe zorgen we ervoor dat iedereen inspraak heeft in de stad? Tijdens het Stadmakerscongres legt presentator Sanne Poot deze vraag – en meer – voor aan universitair docent Urban Planning Nanke Verloo, Peter Zuurbier van actiegroep De Esch, Eva Rovers van Bureau Burgerberaad en projectleider Klimaatberaad Jasmijn van Weenen.

 • De kracht van stilte tijdens de rouwmars Samen voor Palestina

  • Politiek

  Met het lawaai van ronkende motoren, vuurwerk en leuzen begon Rotterdam op 22 oktober luid te protesteren tegen de aanvallen op Gaza. Maar er is ook stil protest. Zo kleurde woensdag de Hofpleinfontein rood en was er de week ervoor een rouwmars voor de slachtoffers. Loulou Drinkwaard liep mee.

 • Big Brother in de bijstand 3: Zullen ze het ooit leren?

  • Politiek

  De negatieve ervaringen van bijstandsgerechtigden drongen nauwelijks tot het grote publiek door. Totdat de gemeenteraad wethouder Richard Moti tot de orde riep. Luister nu deel 3 van de podcast Big Brother in de bijstand.

 • Alle artikelen

De agenda die je aan het denken zet

 • Duo lecture by Slava Balbek (online) and David Gianotten & Michael den Otter of OMA, organised in collaboration with the Ukraine-the Netherlands Urban Network. Wednesday 6 December 2023, 18:30 – 20:15 (Doors open at 18:00). Register for the offline event or join the live stream

  Venue: Independent School for the City
  Datum:
 • A new edition of A Mic of One’s Own, a series of collaborations between Kunstinstituut Melly and The Writer’s Guide (to the Galaxy)!

  Venue: Kunstinstituut Melly
  Datum:
 • De debuutroman van Ireen van der Lem begint op de dag dat de woningcorporatie een bewonersavond houdt over de voorgenomen sloop van de woningen in een staat; en eindigt op de dag dat de laatste bewoner wordt uitverhuisd.

  Venue: De leeszaal
  Datum:
 • Bekijk de agenda

De leukste vacatures in en om Rotterdam

 • Museum Boijmans Van Beuningen beheert een collectie van uitzonderlijke kwaliteit, verdeeld over vele eeuwen en disciplines. Het museum is een gewaardeerde speler in een internationaal netwerk van toonaangevende musea, maar is ook nauw verbonden met Rotterdam, een stad met 660.000 inwoners en 175 talen.

 • Als stagiair(e) Marketing & Communicatie ondersteun je de afdeling op verschillende vlakken en krijg je een breed pakket aan taken en werkzaamheden.

 • WAT DOE JIJ ALS FRACTIECOÖRDINATOR? 

  Als coördinator vervul je een belangrijke rol in en rond de fractie van GroenLinks PvdA Zuid-Holland. Je biedt praktische ondersteuning aan statenleden, volgt de  (politieke) actualiteit, coördineert politieke activiteiten en zorgt ervoor dat de  fractie haar relaties onderhoudt. De functie biedt een interessante plek om je  verder in provinciale politiek te verdiepen.

 • Bekijk alle vacatures