Advertentie

VB – vacaturebank – banners – Hardwerkende – klik hier! – 1456×180
Voor de harddenkende Rotterdammer

In De estafettepoliticus voelt de lezer zelf een stadhuisbewoner aan de tand. Iedere vrijdag selecteert Mark de Boer een politicus van de week, die u al uw kritische vragen mag stellen. De vrijdag daarna worden op Vers Beton de antwoorden gepubliceerd. Deze week geeft VVD-lijsttrekster Jeannette Baljeu de antwoorden, volgende week mag u ChristenUnie-SGP’s lijsttrekker Setkin Sies uw vragen stellen!

Estafettepoliticus Jeannette Baljeu
Estafettepoliticus Jeannette Baljeu

Dankzij de VVD zijn de parkeertarieven voor bewoners (parkeervergunning) flink verlaagd tot een niveau dat veel lager ligt dan in andere grote steden. Een opmerkelijk besluit, zeker in tijden dat er overal volop moet worden bezuinigd. Ik vind dat de gebruiker een fair bedrag moet betalen en de parkeerdruk in veel wijken is enorm. Hoe heilig zijn deze tarieven voor de VVD? – Tim de Bruijn
“De VVD heeft zich inderdaad hard gemaakt voor lage tarieven voor de eerste parkeervergunning en wij willen dat dit zo blijft. Rotterdammers moeten zelf kunnen kiezen of ze met de fiets, de tram of de auto reizen. Veel mensen hebben de auto nodig om naar hun werk te gaan, kinderen naar school te brengen of familie te bezoeken. De VVD geeft bewoners die keuze door te zorgen voor goede fietsinfrastructuur, goed openbaar vervoer en een autovriendelijke stad. Bij een autovriendelijke stad hoort een gratis of goedkope parkeervergunning. Parkeerdruk in een woonwijk los je niet op door de parkeervergunningen voor bewoners heel duur te maken. Parkeerdruk in een woonwijk los je op door meer parkeerplaatsen aan te leggen.”
Rotterdam heeft een aantal deelgemeenten die veel geld hebben uitgegeven aan veiligheid en de buitenruimte. Hoe gaat u er voor zorgen dat de gebiedscommissies in de toekomst diezelfde keuze kunnen maken? Mijn angst is dat er straks veel geld gaat naar Zuid omdat B&W vinden dat het in de wijken waar het nu veilig en schoon is wel met wat minder geld kan. – Elsbeth Schenk
“De VVD heeft dit risico al voorzien. Daarom hebben we afgelopen november een voorstel gedaan waarin staat dat er na 19 maart geen geld mag worden weggehaald uit de wijken die nu een schone en mooie buitenruimte hebben om wijken als Feijenoord en Delfshaven te verbeteren. De meerderheid van de gemeenteraad heeft deze VVD-motie gesteund. Wat nu goed is, moet goed blijven.
In deelgemeenten waar de VVD nu in het dagelijks bestuur zit, is er veel aandacht is voor schone en hele straten, pleinen en parken, en dat zie je als je in die wijken rondloopt. De VVD wil die kwaliteit in de hele stad. De veiligheid in de stad heeft voor de VVD de hoogste prioriteit. De goede projecten van sommige deelgemeenten op dat vlak moeten voortgezet worden. Bezuinigen op veiligheid is wat de VVD betreft absoluut niet aan de orde.
Na 19 maart gaat de gemeente over de verdeling van het geld voor buitenruimte en veiligheid in de wijk. De gebiedscommissies adviseren daarover. De VVD zal in alle gebiedscommissies én in de gemeenteraad de nadruk blijven leggen op deze onderwerpen.”
Ik woon erg plezierig in Rotterdam-Noord. Maar sinds een aantal jaar wordt mijn buurt gebruikt als sluiproute voor het doorgaand verkeer. Alleen gebruiken ze dit niet als gewone sluiproute, maar als raceroute. Met 50 kilometer per uur (waar je max. 30 mag) racen ze door de wijk. Wat is de wethouder van plan om woongebieden weer veiliger te maken? – Marianne
“Verkeersveiligheid, zeker wanneer het woonwijken betreft, vinden wij zeer belangrijk. Gevaarlijk rijgedrag in wijken waar kinderen op straat fietsen, is onacceptabel. Om woongebieden veiliger te maken is in diverse wijken een 30 kilometer-zone ingevoerd. Strikte handhaving van deze maximumsnelheid is nodig om het verkeer daadwerkelijk veilig te maken.
Snelheidscontroles zijn een taak van de politie. Als er vaak hard wordt gereden, moet de politie vaker snelheidscontroles uitvoeren en hardrijders bekeuren en aanspreken op hun gevaarlijke gedrag. Samen met de burgemeester heb ik daarom als wethouder Verkeer afspraken gemaakt met de politie over de uitvoering hiervan.”
Rotterdam wordt nog steeds niet echt als woonstad gewaardeerd door de hoger opgeleide inwoners. Je ziet toch dat zodra deze mensen kinderen krijgen ze naar plaatsen als Berkel of Barendrecht verhuizen. Rotterdam heeft daarom een betere woonomgeving nodig. Toch is de ‘s Gravendijkwal nog steeds niet ondertunneld en blijven de Coolsingel, Blaak en Schiekade nog steeds snelwegen door de stad. De enige die hiervan de vruchten plukken zijn de mensen die snel vanuit hun werk in het centrum naar hun woningen in de randgemeenten rijden. Waarom deze overdreven focus op auto’s?
Wat is uw visie om van Rotterdam een hoogwaardiger woonstad te maken? – Tom
“Het verbeteren van Rotterdam als woonstad gebeurt met veel maatregelen. De VVD wil bijvoorbeeld meer groen in de buitenruimte, goed onderhouden en schone straten en stiller asfalt.
De goede bereikbaarheid van Rotterdam – met fiets, openbaar vervoer én auto – wordt door veel inwoners echter juist zeer gewaardeerd. Ook Rotterdammers gebruiken de auto. De VVD laat de keuze voor het vervoermiddel aan de bewoners en de bezoekers zelf, we willen dat niet door de overheid laten bepalen.
Wel blijven we investeren in beter OV, zoals de afgelopen jaren ook al is gebeurd. De nieuwe parkeergarages aan de rand van de stad (zoals bij metrostation Kralingse Zoom) houden ook al veel auto’s buiten het centrum. Het fietsnetwerk in de stad is fors uitgebreid met brede doorgaande fietspaden en er zijn heel veel extra parkeerplekken voor fietsen. Dat gaat wat de VVD betreft zeker door.
Specifieke knelpunten, zoals de ’s-Gravendijkwal, pakken we aan door een verbod voor vrachtverkeer. Met slim verkeersmanagement sturen we de auto’s over de beste routes zodat ze niet in de stad stil staan maar buitenom de snelste route kiezen. Overkapping van de ‘s-Gravendijkwal zou natuurlijk mooi zijn, maar daar is ruim 300 miljoen euro voor nodig. Dat geld is er op dit moment gewoon niet.
Omdat de komende jaren het wagenpark steeds schoner en stiller wordt, is het bovendien niet nodig om nu heel draconische maatregelen te nemen waarmee de stad op slot gaat voor automobilisten. Dat zou Rotterdam economisch niet helpen. En voor hoger opgeleiden is het vooral ook van belang dat er voldoende werk op niveau is. Goede bereikbaarheid is daarvoor een voorwaarde.”
Wat gaat de VVD doen om goed opgeleide Rotterdammers die door de crisis langdurig werkloos zijn geraakt weer aan een passende baan te helpen (anders dan het onzalige plan om deze mensen als tegenprestatie voor een bijstandsuitkering te verplichten laaggeschoold werk te verrichten)? – Tieman
“Het beste middel om er voor te zorgen dat werkzoekende Rotterdammers een baan vinden, is een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Als grote bedrijven en MKB zich graag in Rotterdam willen vestigen, komen er meer banen bij. De VVD maakt Rotterdam aantrekkelijk voor bedrijven door een goede bereikbaarheid, lagere lokale lasten en het aanpakken van knellende regels. Ook is ontwikkeling van de haven belangrijk voor de werkgelegenheid.
Het is uiteindelijk de eigen verantwoordelijkheid van de werkzoekende om een baan te vinden. Het is makkelijker om een baan te vinden als je actief bent, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen. Bedrijven nemen liever actieve mensen aan met een goede werkhouding, dan mensen die lange tijd inactief zijn geweest.”
Er staat dat u ruim 100 internationale bedrijven heeft binnengehaald en daar trots op bent. Maar hoe heeft u die ondernemers aangetrokken? – Paul
“De 100 internationale bedrijven zijn door het Rotterdam Investment Agency (RIA) binnengehaald. Het RIA is door de gemeente Rotterdam in het leven geroepen met als doel om internationale bedrijven aan te trekken, te behouden en te laten uitbreiden in de regio. Het RIA helpt bedrijven om zich in Rotterdam te vestigen en zorgt dat zij tegen zo min mogelijk belemmeringen aanlopen.
Ik ben er inderdaad trots op dat het is gelukt om zo veel nieuwe bedrijven binnen te halen. Het versterkt de economie in Rotterdam en zorgt voor veel werkgelegenheid. De beste manier om Rotterdam te laten groeien is om te zorgen dat er meer bedrijven in Rotterdam komen.”

Volgende week: Setkin Sies

Volgende week neemt ChristenUnie-SGP-lijsttrekker Setkin Sies het stokje van estafettepoliticus Baljeu over. Met zijn partij voert hij een opmerkelijke campagne: aan de Coolsingel werd het antikraakpand Mooierdam betrokken, van waaruit diverse kunstenaars en bedrijfjes de ruimte krijgen zich te ontplooien. Sies wil ermee laten zien dat de politiek een bescheiden houding past. Hij hoopt dat kiezers het positieve geluid waarderen en de ChristenUnie-SGP bij de aankomende verkiezingen niet langer automatisch overslaan.
Stel hieronder je kritische vragen voor de estafettepoliticus van deze week. De antwoorden lees je hier aanstaande vrijdag!
Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Ties Joosten.

Verder lezen?

Word lid van Vers Beton voor €7,50 per maand. De eerste maand lees je gratis!

Mark de Boer

Mark de Boer

Mark de Boer bestudeert de dynamiek van het openbaar bestuur aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is in het dagelijks leven voorlichter/campagneleider van de ChristenUnie-SGP in Rotterdam. Na zijn vergelijkbare ervaring bij de Tweede Kamer weet hij dat er op het Rotterdamse stadhuis soms een beetje vreemd aan toe gaat.

Profiel-pagina
avatar-renee-westerink

Renée Westerink

Wat Renée het liefst zou willen, is de wereld wat meer kleur geven. Daar werkt ze dan ook hard aan – achter de naaimachine, de tekentafel of de computer. Beeld, vorm en kleur zijn haar gereedschap.

Profiel-pagina