Ga naar de inhoud

De Estafettepoliticus: antwoorden van Jeannette Baljeu, vragen aan Setkin Sies

In De estafettepoliticus voelt de lezer zelf een stadhuisbewoner aan de tand. Iedere vrijdag selecteert Mark de Boer een politicus van de week, die u al uw kritische vragen mag stellen. De vrijdag daarna worden op Vers Beton de antwoorden gepubliceerd. Deze week geeft VVD-lijsttrekster Jeannette Baljeu de antwoorden, volgende week mag u ChristenUnie-SGP’s lijsttrekker Setkin Sies uw vragen stellen!

Estafettepoliticus Jeannette Baljeu
Estafettepoliticus Jeannette Baljeu

Dankzij de VVD zijn de parkeertarieven voor bewoners (parkeervergunning) flink verlaagd tot een niveau dat veel lager ligt dan in andere grote steden. Een opmerkelijk besluit, zeker in tijden dat er overal volop moet worden bezuinigd. Ik vind dat de gebruiker een fair bedrag moet betalen en de parkeerdruk in veel wijken is enorm. Hoe heilig zijn deze tarieven voor de VVD? – Tim de Bruijn
“De VVD heeft zich inderdaad hard gemaakt voor lage tarieven voor de eerste parkeervergunning en wij willen dat dit zo blijft. Rotterdammers moeten zelf kunnen kiezen of ze met de fiets, de tram of de auto reizen. Veel mensen hebben de auto nodig om naar hun werk te gaan, kinderen naar school te brengen of familie te bezoeken. De VVD geeft bewoners die keuze door te zorgen voor goede fietsinfrastructuur, goed openbaar vervoer en een autovriendelijke stad. Bij een autovriendelijke stad hoort een gratis of goedkope parkeervergunning. Parkeerdruk in een woonwijk los je niet op door de parkeervergunningen voor bewoners heel duur te maken. Parkeerdruk in een woonwijk los je op door meer parkeerplaatsen aan te leggen.”
Rotterdam heeft een aantal deelgemeenten die veel geld hebben uitgegeven aan veiligheid en de buitenruimte. Hoe gaat u er voor zorgen dat de gebiedscommissies in de toekomst diezelfde keuze kunnen maken? Mijn angst is dat er straks veel geld gaat naar Zuid omdat B&W vinden dat het in de wijken waar het nu veilig en schoon is wel met wat minder geld kan. – Elsbeth Schenk
“De VVD heeft dit risico al voorzien. Daarom hebben we afgelopen november een voorstel gedaan waarin staat dat er na 19 maart geen geld mag worden weggehaald uit de wijken die nu een schone en mooie buitenruimte hebben om wijken als Feijenoord en Delfshaven te verbeteren. De meerderheid van de gemeenteraad heeft deze VVD-motie gesteund. Wat nu goed is, moet goed blijven.
In deelgemeenten waar de VVD nu in het dagelijks bestuur zit, is er veel aandacht is voor schone en hele straten, pleinen en parken, en dat zie je als je in die wijken rondloopt. De VVD wil die kwaliteit in de hele stad. De veiligheid in de stad heeft voor de VVD de hoogste prioriteit. De goede projecten van sommige deelgemeenten op dat vlak moeten voortgezet worden. Bezuinigen op veiligheid is wat de VVD betreft absoluut niet aan de orde.
Na 19 maart gaat de gemeente over de verdeling van het geld voor buitenruimte en veiligheid in de wijk. De gebiedscommissies adviseren daarover. De VVD zal in alle gebiedscommissies én in de gemeenteraad de nadruk blijven leggen op deze onderwerpen.”
Ik woon erg plezierig in Rotterdam-Noord. Maar sinds een aantal jaar wordt mijn buurt gebruikt als sluiproute voor het doorgaand verkeer. Alleen gebruiken ze dit niet als gewone sluiproute, maar als raceroute. Met 50 kilometer per uur (waar je max. 30 mag) racen ze door de wijk. Wat is de wethouder van plan om woongebieden weer veiliger te maken? – Marianne
“Verkeersveiligheid, zeker wanneer het woonwijken betreft, vinden wij zeer belangrijk. Gevaarlijk rijgedrag in wijken waar kinderen op straat fietsen, is onacceptabel. Om woongebieden veiliger te maken is in diverse wijken een 30 kilometer-zone ingevoerd. Strikte handhaving van deze maximumsnelheid is nodig om het verkeer daadwerkelijk veilig te maken.
Snelheidscontroles zijn een taak van de politie. Als er vaak hard wordt gereden, moet de politie vaker snelheidscontroles uitvoeren en hardrijders bekeuren en aanspreken op hun gevaarlijke gedrag. Samen met de burgemeester heb ik daarom als wethouder Verkeer afspraken gemaakt met de politie over de uitvoering hiervan.”
Rotterdam wordt nog steeds niet echt als woonstad gewaardeerd door de hoger opgeleide inwoners. Je ziet toch dat zodra deze mensen kinderen krijgen ze naar plaatsen als Berkel of Barendrecht verhuizen. Rotterdam heeft daarom een betere woonomgeving nodig. Toch is de ‘s Gravendijkwal nog steeds niet ondertunneld en blijven de Coolsingel, Blaak en Schiekade nog steeds snelwegen door de stad. De enige die hiervan de vruchten plukken zijn de mensen die snel vanuit hun werk in het centrum naar hun woningen in de randgemeenten rijden. Waarom deze overdreven focus op auto’s?
Wat is uw visie om van Rotterdam een hoogwaardiger woonstad te maken? – Tom
“Het verbeteren van Rotterdam als woonstad gebeurt met veel maatregelen. De VVD wil bijvoorbeeld meer groen in de buitenruimte, goed onderhouden en schone straten en stiller asfalt.
De goede bereikbaarheid van Rotterdam – met fiets, openbaar vervoer én auto – wordt door veel inwoners echter juist zeer gewaardeerd. Ook Rotterdammers gebruiken de auto. De VVD laat de keuze voor het vervoermiddel aan de bewoners en de bezoekers zelf, we willen dat niet door de overheid laten bepalen.
Wel blijven we investeren in beter OV, zoals de afgelopen jaren ook al is gebeurd. De nieuwe parkeergarages aan de rand van de stad (zoals bij metrostation Kralingse Zoom) houden ook al veel auto’s buiten het centrum. Het fietsnetwerk in de stad is fors uitgebreid met brede doorgaande fietspaden en er zijn heel veel extra parkeerplekken voor fietsen. Dat gaat wat de VVD betreft zeker door.
Specifieke knelpunten, zoals de ’s-Gravendijkwal, pakken we aan door een verbod voor vrachtverkeer. Met slim verkeersmanagement sturen we de auto’s over de beste routes zodat ze niet in de stad stil staan maar buitenom de snelste route kiezen. Overkapping van de ‘s-Gravendijkwal zou natuurlijk mooi zijn, maar daar is ruim 300 miljoen euro voor nodig. Dat geld is er op dit moment gewoon niet.
Omdat de komende jaren het wagenpark steeds schoner en stiller wordt, is het bovendien niet nodig om nu heel draconische maatregelen te nemen waarmee de stad op slot gaat voor automobilisten. Dat zou Rotterdam economisch niet helpen. En voor hoger opgeleiden is het vooral ook van belang dat er voldoende werk op niveau is. Goede bereikbaarheid is daarvoor een voorwaarde.”
Wat gaat de VVD doen om goed opgeleide Rotterdammers die door de crisis langdurig werkloos zijn geraakt weer aan een passende baan te helpen (anders dan het onzalige plan om deze mensen als tegenprestatie voor een bijstandsuitkering te verplichten laaggeschoold werk te verrichten)? – Tieman
“Het beste middel om er voor te zorgen dat werkzoekende Rotterdammers een baan vinden, is een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Als grote bedrijven en MKB zich graag in Rotterdam willen vestigen, komen er meer banen bij. De VVD maakt Rotterdam aantrekkelijk voor bedrijven door een goede bereikbaarheid, lagere lokale lasten en het aanpakken van knellende regels. Ook is ontwikkeling van de haven belangrijk voor de werkgelegenheid.
Het is uiteindelijk de eigen verantwoordelijkheid van de werkzoekende om een baan te vinden. Het is makkelijker om een baan te vinden als je actief bent, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen. Bedrijven nemen liever actieve mensen aan met een goede werkhouding, dan mensen die lange tijd inactief zijn geweest.”
Er staat dat u ruim 100 internationale bedrijven heeft binnengehaald en daar trots op bent. Maar hoe heeft u die ondernemers aangetrokken? – Paul
“De 100 internationale bedrijven zijn door het Rotterdam Investment Agency (RIA) binnengehaald. Het RIA is door de gemeente Rotterdam in het leven geroepen met als doel om internationale bedrijven aan te trekken, te behouden en te laten uitbreiden in de regio. Het RIA helpt bedrijven om zich in Rotterdam te vestigen en zorgt dat zij tegen zo min mogelijk belemmeringen aanlopen.
Ik ben er inderdaad trots op dat het is gelukt om zo veel nieuwe bedrijven binnen te halen. Het versterkt de economie in Rotterdam en zorgt voor veel werkgelegenheid. De beste manier om Rotterdam te laten groeien is om te zorgen dat er meer bedrijven in Rotterdam komen.”

Volgende week: Setkin Sies

Volgende week neemt ChristenUnie-SGP-lijsttrekker Setkin Sies het stokje van estafettepoliticus Baljeu over. Met zijn partij voert hij een opmerkelijke campagne: aan de Coolsingel werd het antikraakpand Mooierdam betrokken, van waaruit diverse kunstenaars en bedrijfjes de ruimte krijgen zich te ontplooien. Sies wil ermee laten zien dat de politiek een bescheiden houding past. Hij hoopt dat kiezers het positieve geluid waarderen en de ChristenUnie-SGP bij de aankomende verkiezingen niet langer automatisch overslaan.
Stel hieronder je kritische vragen voor de estafettepoliticus van deze week. De antwoorden lees je hier aanstaande vrijdag!
Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Ties Joosten.

Al 7 reacties — discussieer mee!

 • Beste, beste Setkin,

  Je weet, ik ben lid van jullie club, dus ik ben je grootste fan. Sterker nog: heel veel mensen zijn fan van jou en de jouwen, want CU is hartstikke leuk middle of the road, niet rechts, niet links, pragmatisch, mensenlievend, reëel, heel de rimbam.

  Die fijne mensen stemmen alleen niet (allemaal) op de CU, omdat het ggggrrrrissstenen zijn (vul hier iets in over abortus/homo’s/euthanasie/vrouwen/bijbels/middeleeuwen/kindermisbruik/de buren stonden het niet toe dat je op zondag de was ophing/[vrij invulveld]). Hoe zou je niet-christenen toch kunnen overtuigen om op de CU te stemmen?

 • Beste Setkin Sies,

  Het volgende onderwerp bespreek ik wel eens met mijn ChristenUnie-vrienden. Daarom ben ik erg benieuwd naar het antwoord van de lijsttrekker!

  De ChristenUnie beschouw ik als een relatief progressieve partij. Juist daarom heb ik me altijd verbaasd dat de ChristenUnie in Rotterdam een verbond met de SGP is aangegaan doordat jullie je lokaal als één partij presenteren. Dat gebeurt ook in Den Haag, maar bijvoorbeeld niet in Utrecht of Amsterdam.

  Ik heb grote problemen met het vrouwbeeld dat de SGP erop nahoudt. Het idee dat vrouwen niet geschikt zijn om te besturen of politiek actief te zijn vind ik kwetsend en verwerpelijk. Alleen onder druk van het Europese Hof en de VN, zijn vrouwen nog maar sinds een jaar toegelaten op de kieslijsten, en dat met flinke tegenzin. Als ik naar de ChristenUnie kijk, zie ik een veel modernere Christelijke partij en dat kan ik niet rijmen met de ouderwetse opvattingen van SGP.

  Daarom zou ik graag van je willen weten:
  1) Waarom zijn jullie dit sterke verbond aangegaan, en niet een veel minder betekenisvolle lijstverbinding?
  2) Is dit verbond ooit intern onderwerp van discussie geweest?
  3) Heeft de ChristenUnie werkelijk de stemmen van de SGP nodig?
  4) Denken jullie niet meer stemmen binnen te kunnen halen als het verbond met de SGP wordt opgeheven? (ook in aansluiting op de vraag van Inge Janse hierboven)

  Met vriendelijke groet,

  Eeva

 • Ik heb vele vragen aan de CU-SGP, maar zal me beperken tot twee.
  Je laat je leiden door je geloof en noemt je ideologie dan ook Christelijk.
  Waarom ziet je partij de Islam, die zelfs een eigen wetsysteem – Sharia – wil invoeren niet als ideologie?
  Ten tweede. Je laat je inspireren o.a. door – denk ik – het leven en handelen van Jezus van Nazareth.
  Vind jij niet dat mensen die zich laten inspireren door Mohammed en die hem als de laatste en belangrijkste boodschapper Gods zien, zich – gezien zijn levenswijze – aan blasfemie schuldig maken?

 • Veel politieke partijen proberen zichtbaar te zijn in de stad met die eeuwige posters. Sommige partijen hebben een pand. Waarom hebben jullie een winkel geopend?

 • “Snelheidscontroles zijn een taak van de politie. Als er vaak hard wordt gereden, moet de politie vaker snelheidscontroles uitvoeren en hardrijders bekeuren en aanspreken op hun gevaarlijke gedrag. Samen met de burgemeester heb ik daarom als wethouder Verkeer afspraken gemaakt met de politie over de uitvoering hiervan.”

  Wat een kulverhaal. Wethouder Baljeu weet net zo goed als ons dat heel veel straten in Rotterdam niet als een 30 Km zone zijn ingericht. [een 30 Km zone dient zodanig te zijn ingericht dat het overgrote deel van de automobilisten [80%] zich automatisch aan de snelheid houd. M.a.w. het fysiek onmogelijk is om harder te rijden] Is de weg niet goed ingericht, dan wordt er ook niet geverbaliseerd door de politie. Men controleert dan uitsluiten op de snelheid binnen de bebouwde kom [is 50 Km/uur] Zou men wel bekeuren in 30 Km gebieden, dan worden verbalen door het OM geseponeerd.

  Zie ook: brieven van het College van procureurs-generaal aan de Hoofden van de Parketten van 15 maart 1999 (kenmerk 039.1806.JS.1999) en van 13 mei 2003 (kenmerk PaG/C/4648)
  waarin wordt vastgesteld dat op 30- kilometerwegen niet verbaliserend opgetreden mag worden zolang de infrastructuur niet aangepast is ten einde zelfhandhavend te zijn.

Schrijf hier je reactie

Heb je geen account? Maak hier een gratis reageerdersaccount aan. En bekijk hier de huisregels van dit forum.

Gerelateerde inhoud

Wil je dit soort artikelen blijven lezen?

Vers Beton kan niet bestaan zonder haar leden. Lees onbeperkt artikelen op Vers Beton voor € 7,50 per maand, de eerste maand is gratis.

Misschien vind je dit ook interessant

 • De kracht van stilte tijdens de rouwmars Samen voor Palestina

  • Politiek

  Met het lawaai van ronkende motoren, vuurwerk en leuzen begon Rotterdam op 22 oktober luid te protesteren tegen de aanvallen op Gaza. Maar er is ook stil protest. Zo kleurde woensdag de Hofpleinfontein rood en was er de week ervoor een rouwmars voor de slachtoffers. Loulou Drinkwaard liep mee.

 • Big Brother in de bijstand 3: Zullen ze het ooit leren?

  • Politiek

  De negatieve ervaringen van bijstandsgerechtigden drongen nauwelijks tot het grote publiek door. Totdat de gemeenteraad wethouder Richard Moti tot de orde riep. Luister nu deel 3 van de podcast Big Brother in de bijstand.

 • Big Brother in de bijstand 2: Over dieven en kleuters

  • Politiek

  “Tijdens heronderzoeken werden bijstandsontvangers als een dief of kleuter behandeld”, zegt onderzoeker Margot Kersing van de Erasmus Universiteit. Luister naar deel 2 van de podcast Big Brother in de bijstand.

 • Alle artikelen

De agenda die je aan het denken zet

 • Het kabinet viel, demissionair premier Rutte kondigde zijn vertrek aan en een reeks politici verlaten…

  Venue: Debatpodium Arminius
  Datum:
 • On Monday 11 December, Rotterdam based platform for metropolitan issues De Dépendance and Lighthouse Reports welcome economist Jennifer Clapp, one of the world’s leading authorities on food systems, in BlueCity. 

  Venue: BlueCity
  Datum:
 • Bekijk de agenda

De leukste vacatures in en om Rotterdam

 • Als stagiair(e) Marketing & Communicatie ondersteun je de afdeling op verschillende vlakken en krijg je een breed pakket aan taken en werkzaamheden.

 • WAT DOE JIJ ALS FRACTIECOÖRDINATOR? 

  Als coördinator vervul je een belangrijke rol in en rond de fractie van GroenLinks PvdA Zuid-Holland. Je biedt praktische ondersteuning aan statenleden, volgt de  (politieke) actualiteit, coördineert politieke activiteiten en zorgt ervoor dat de  fractie haar relaties onderhoudt. De functie biedt een interessante plek om je  verder in provinciale politiek te verdiepen.

 • Vers Beton zoekt een stagiair vanaf januari 2024. We begeleiden je om je eigen leerdoelen te halen en zelf journalistieke producties te maken voor Vers Beton.

 • Bekijk alle vacatures