Ga naar de inhoud

De Estafettepoliticus: antwoorden van Joost Eerdmans, vragen aan Leo de Kleijn

In De estafettepoliticus voelt de lezer zelf een stadhuisbewoner aan de tand. Iedere vrijdag selecteert Mark de Boer een politicus van de week, die u al uw kritische vragen mag stellen. De vrijdag daarna worden op Vers Beton de antwoorden gepubliceerd. Deze week geeft Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam de antwoorden, volgende week mag u SP’s lijsttrekker Leo de Kleijn uw vragen stellen!

De Estafettepoliticus Joost Eerdmans
De Estafettepoliticus Joost Eerdmans

Eerdmans krijgt vaak het verwijt een carrièrepoliticus te zijn. Ik vraag me daarom af: hoe ziet u uw traject in de Rotterdamse politiek voor zich? Gaat u bij winst in de raad zitten of gaat u voor een wethouderschap? En als Den Haag om de een of andere reden roept: neemt u dat dan in overweging? Man en paard, graag!Vincent Cardinaal
Het liefste word ik na een goede uitslag wethouder in het nieuwe college. Mocht Leefbaar buiten de coalitie vallen (wat ik niet verwacht), dan neem ik met plezier de komende jaren plaats in de Raad als fractievoorzitter. Ook dat is zeer eervol. De komende acht jaar wil ik me hoe dan ook volledig gaan inzetten om Rotterdam op een aantal terreinen uit de crisis te trekken. Verder dan vier jaar vooruit kijken is in de politiek vaak al onmogelijk, laat staan acht jaar, maar de komende tijd ligt mijn toekomst in Rotterdam en bij Leefbaar.”
In het verkiezingsprogramma van LR staat dat de partij tegen islamitisch onderwijs is. Hiermee discrimineert de partij mijns inziens, omdat de vrijheid van godsdienst kennelijk niet geldt voor één bepaalde groep. Hoe kan de heer Eerdmans hier achter staan?
Mijn tweede vraag: is de invloed van bepaalde families binnen LR niet te groot (Sörensen, Pastors)? Mede gezien het feit dat de politieke banen ook nog eens onderling worden verdeeld. LR is altijd nogal fel geweest richting de PvdA op dit punt maar lijkt nu boter op het hoofd te hebben. – Mike
“De vrijheid van onderwijs is prima en wordt door ons gerespecteerd. Maar de vrijheid van godsdienst kan niet betekenen dat segregatie wordt aangemoedigd en kinderen slecht onderwijs krijgen en daarom minder kans op een goede toekomst hebben. Daarom vinden wij dat we als stad zeer terughoudend dienen te zijn wanneer er een nieuw verzoek komt tot het stichten van een islamitische school. Er zijn ons inziens goede gronden om zo’n aanvraag uiterst kritisch te benaderen in Rotterdam. Daarom ben ik – zeker na het grote debacle op de IBN Ghaldoun – ook voor zeer strikt toezicht en controle op islamscholen. Lees hierover mijn opinie in de NRC van 30 januari.
De leden van Leefbaar Rotterdam bepalen wie voor welke functie in aanmerking komt. Leefbaar Rotterdam is een relatief jonge partij (binnenkort vieren we ons 12,5 jarig bestaan). De heren Pastors en Sörensen hebben in de jonge geschiedenis van Leefbaar een zeer belangrijke rol vervuld. Daar zijn we hen dankbaar voor. De bewering dat de baantjes onderling worden verdeeld werp ik verre van me en is ook aantoonbaar niet juist. Een familieverband mag nooit een voorkeurspositie opleveren. Maar aan de andere kant kan het ook niet zo zijn dat je, omdat je familiebanden hebt, dus niets zou kunnen betekenen voor Leefbaar Rotterdam terwijl je wel capabel bent.”
U houdt wel van een beetje show. Als radiomaker heeft u het – voorheen journalistieke – programma Avondspits eigenhandig veranderd in een snel opinieprogramma met uzelf als presentator/debater in de hoofdrol. Ik kan me voorstellen dat u in die rol zwaarder werd afgerekend op de luistercijfers dan op kennis van zaken. Lijkt het lijsttrekkerschap van Leefbaar Rotterdam in dat opzicht op het maken van radio? – Eric Stam
“Het lijsttrekkerschap van Leefbaar Rotterdam is onvergelijkbaar met het maken van radio. Iedere politicus van iedere signatuur wil zoveel mogelijk kiezers aanspreken. Hoe meer mensen op Leefbaar stemmen, hoe meer belangrijke zaken wij kunnen veranderen in Rotterdam. Wij zijn geen partij die snel zegt: ‘Dit kan niet of dit mag niet van Den Haag of Europa.’ Wij leggen liever de vinger op de zere plek en zullen desnoods op deuren en muren beuken om die zaken te regelen. Andere partijen leggen veel te gemakkelijk het hoofd in de schoot van hun bazen in Den Haag. Wij zijn als enige Rotterdamse partij onafhankelijk en hoeven niet eerst in Den Haag te vragen of we een standpunt mogen hebben.
Daarom heeft Leefbaar in het verleden het Centraal Station schoongeveegd (kon niet), de Rotterdamwet ingevoerd (mocht niet), de Keileweg gesloten (kon niet) en de erfpacht afgeschaft (mocht niet). Daarom zeggen wij altijd wat we vinden. Tegenstanders doen dit graag af als effectbejag. Omdat ze er vaak zelf liever niet over praten.
Overigens waren al mijn 493 stellingen in de Avondspits die ik op Radio 1 mocht verdedigen gebaseerd op feiten. Je kon het met de stellingen eens of oneens zijn, maar onderbouwd waren ze wel.”
Deze week werd bekend dat u het liefst ‘dierenwethouder’ in Rotterdam wilt worden. Dat vind ik niet echt een ambitieuze doelstelling voor een lijsttrekker. Vindt u dierenwelzijn het meest prangende probleem waar Rotterdam mee te kampen heeft? En op wat voor manier is dierenwelzijn een lokaal probleem, kan dat niet veel beter op nationaal niveau geregeld worden? Eeva Liukku
“Daarmee bedoelde ik dat het dierenwelzijn niet langer versnipperd moet zijn over meerdere portefeuilles. Het moet onder één wethouder vallen. Uiteraard krijgt die wethouder meer taken en portefeuilles, ik denk bijvoorbeeld aan veiligheid en stadsbeheer.
Dierenwelzijn is niet het grootste probleem waar Rotterdam mee te kampen heeft, maar het is wel een belangrijk en schrijnend probleem, waar in Rotterdam ten onrechte geen enkele aandacht voor is. Lees de verslagen van Dierenbescherming Rijnmond er maar op na. Iedere dag krijgt hun inspectie vijftien telefoontjes over dierenverwaarlozing of -mishandeling. Daartegen kun je juist op lokaal niveau heel veel doen, onder meer door de inzet van dierentoezichthouders – zoals in Capelle – die dagelijks op straat zijn om dierenbeulen te stoppen en te bestraffen. Goedkoop en effectief.”

Over PVV-stemmers heeft u wel eens gezegd dat de meesten van hen niet geïnteresseerd zijn in het resultaat, maar genieten van Wilders’ aanvallen op de gevestigde Haagse kliek. Kunt u zich voorstellen dat u als politicus ooit uitspraken zou doen enkel en alleen uit effectbejag? –
Eric Stam
“Nee. Ik houd van stevig debatteren en daar horen zeker duidelijke uitspraken bij. Uitspraken die de kiezers ook kunnen verstaan. Een wollig enerzijds/anderzijds-verhaal zal je van mij dus niet snel horen. Maar ik wil wel boter bij de vis: de resultaten tellen. Die instelling had ik als Kamerlid en nu ook als wethouder.”
Ik wil het graag eenvoudige houden: Woont Joost Eerdmans al in Rotterdam zodat hij weet waar hij over praat? – Ard Buijsen
“Ik heb 11 jaar in Rotterdam gewoond, heb er gestudeerd en gewerkt, onder andere als secretaris van burgemeester Ivo Opstelten. Ik denk dat ik aardig weet hoe Rotterdam in elkaar steekt. Op dit moment woon ik dichter bij de Coolsingel dan menig raadslid, namelijk 800 meter van de Rotterdamse grens in Capelle aan den IJssel. Het is denk ik een misverstand te veronderstellen dat je alleen weet waarover je praat als je 800 meter verder zou wonen.
Momenteel ben ik wethouder in Capelle aan den IJssel en daarvoor moést ik in Capelle wonen. Daarom ben ik met ons hele gezin uit Den Haag verhuisd toen ik hier wethouder werd. Na de verkiezingen schrijf ik mij uit in Capelle en schrijf ik mij in in de gemeente Rotterdam, zodat ik op 27 maart aanstaande geïnstalleerd kan worden als nieuw raadslid voor Leefbaar Rotterdam.”
Bent u weleens bang dat u als inwoner van Capelle aan den IJssel het Rotterdamse onvoldoende kent? Ter illustratie: In het interview in NRC refereerde u naar het Zomercarnaval en de Danceparade en dat het goed is dat ze bestaan, maar beide festivals bestaan inmiddels niet meer. – Brenda Dirkse
“Nee, Brenda, daar ben ik niet bang voor. Het Zomercarnaval bestaat overigens nog steeds. Ze vieren dit jaar zelfs hun 30e verjaardag! Vorig jaar is het Zomercarnaval samen met Poetry International en Dunya opgegaan in Rotterdam Unlimited. Maar de straatparade bestaat gewoon nog. Leefbaar Rotterdam betreurt het dat de Danceparade geen vergunning meer krijgt van de gemeente. Wat ons betreft wordt dit evenement snel weer mogelijk gemaakt.”
Bent u het eens met de oproep van Ronald Sörensen om niet samen te gaan in een coalitie met de PvdA? – R. Ruigendijk
“Nee.”

Volgende week: Leo de Kleijn!

Volgens SP-lijsttrekker Leo de Kleijn is het hoog tijd voor een inhoudelijk debat over de sociale koers van Rotterdam. Op zijn eigen blog daagt hij zijn opponent Hamit Karakus hiertoe uit. Deze week kwam zijn partij met een voorstel om de afvalstoffenheffing af te schaffen en de kosten onder te brengen bij de onroerend zaakbelasting (OZB) van villa’s: één van de voorstellen waarmee De Kleijn de strijd met de PvdA aangaat op links. Hoewel inhoudelijk de meningen verschillen, wordt De Kleijn op het stadhuis gezien als één van de betere raadsleden. Stel je vragen aan Leo de Kleijn tot donderdag 13 februari 20:00!

Stel hieronder je kritische vragen voor de estafettepoliticus van deze week. De antwoorden lees je hier aanstaande vrijdag!
Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Ties Joosten.

Al 30 reacties — discussieer mee!

 • Vraag aan Leo de Kleijn:

  Waarom zouden linkse stemmers in Rotterdam SP moeten kiezen ipv PvdA of Groenlinks en hoopt SP ook stemmers bij LR weg te halen? Waarom zouden die op SP moeten overstappen?

 • Vraag voor Leo de Klejn:

  Leo, het lijkt er sterk op dat de gemeentes binnenkort veel meer taken zullen moeten uitvoeren met veel minder middelen. Vooral lokale zorg en jeugdhulp gaan er onderuit, als ik het goed begrijp. Al is dit uiteraard idioot en ongemogelijk, wat zou een SP++ college hier tegenin kunnen brengen? Gewoon het beste van een erg slechte situatie maken, of heel Rotterdam naar de Malieveld, ha ha… Lijkt mij toch tricky om een SP standpunt vol te houden onder zulke omstandigheden. Ik wil best SP stemmen, maar het moet wat opbrengen, niet slechts protest, toch? Stel mij gerust, aub!

 • Vraag aan Leo de Kleijn:
  Beste Leo, op dit moment is er een Nationaal Programma Rotterdam Zuid voor met name de oude wijken in Charlois en Feijenoord. Als jij wethouder wordt, gaat de SP daar dan mee door of wordt Marco Pastors ontslagen?

  • Het Nationaal Programma is er gekomen, omdat volgens het rapport Deetman de bestuurders zoals jij Theo hopeloos faalden.
   In plaats van je vol schaamte verder stil te houden, meen je nog even je partijgenoot een voorzet te moeten geven.
   In het bestuur van het N.P. Rotterdam Zuid, dat een oogje in het zeil houdt, is de wethouder slechts één van de velen. De anderen zijn niet socialistisch en dus onbekend met het fenomeen “Berufsverbot” dat zijn oorsprong vond in de DDR en dat jij klaarblijkelijk ook hier wilt introduceren.

 • Vraag voor Leo de Kleijn
  Ik heb gehoord en gelezen dat jullie de afvalstoffenheffing willen afschaffen voor huurders hoe bedoel je dat precies is dat voor alle huurders?
  Als je nu een koopwoning hebt moet je dan wel alles betalen of zit er ook nog een grens op vanaf wat je woning waard is.
  Ik heb n.l. een koopwoning en wilde eigenlijk wel SP stemmen maar ik ben nu toch wel geschrokken.

 • Beste Leo, de SP heeft afgelopen jaren telkens gepleid voor een middelgroot poppodium terug in de stad na het verdwijnen van Watt en de oude Waterfront. Kunnen we hier op rekenen als de SP het voor het zeggen krijgt? En kunnen nieuwe initiatieven en huidige initiatieven rekenen op jullie steun? Wij willen dat podia als Bird nu eindelijk eens niet hoeven te vrezen voor hun voortbestaan, vindt u dat ook?

 • Beste Leo,

  Ondanks het gegeven dat de Socialistische partij een duidelijk verwoord partijprogramma heeft met goede kandidatuur, heb ik als kiezer eigenlijk 1 vraag die ik niet beantwoordt zie: hoe zie je jezelf als lijsttrekker van de SP in Rotterdam wanneer jij burgemeester wordt van Rotterdam? Wat wordt er als meest dringende maatregel door jou ervaren in plaats van mislukte prestigeprojecten zoals we die kennen van o.a. Bram Peper en Aboutaleb?
  Hoe is dus jouw visie op de stad zoals die moet worden behalve dan tomatenrood?

  Met vriendelijke groet, Eric Tulling.

 • Ik zou de volgende vraag aan de heer De Kleijn willen stellen. Een schone leefomgeving is voor alle Rotterdammers van grote waarde. Persoonlijk vind ik het om die reden niet vreemd dat iedere Rotterdammer hier aan bijdraagt. Doch niet uitsluitend, doet men dit door afvalstoffenheffing af te dragen. Vreest u niet dat het afschaffen van de afvalstoffenheffing, om deze vervolgens onder te brengen binnen de onroerendezaakbelasting van welgestelden, de collectieve zorg voor een schone leefomgeving – een betrokkenheid die van alle Rotterdammers, ongeacht hun inkomen, verlangd mag worden – ondermijnt?

 • Vind het antwoord van Eerdmans op mijn eerste punt niet duidelijk net zoals het hele standpunt van LR op het terrein van Islamitisch onderwijs.

  Eerdmans stelt dat hij de vrijheid van religieus onderwijs respecteert maar in het NRC artikel staat: ” geen islamitische zuil in het Nederlandse onderwijs”

  Dus de vrijheid voor onderwijs geldt niet voor Islamtisch onderwijs. En dat betekent dat je deze niet respecteert.

  Gewoon kleur bekennen dus dat je TEGEN vrijheid van onderwijs bent. Vind dit gedraai laf. Sta voor je mening. Ook al is het in dit geval een discriminatoir (PVV) standpunt

 • Deze vraag had ik aan Eerdmans gesteld, is het mogelijk om deze nog beantwoord te krijgen:
  Rotterdam wordt nog steeds niet echt als woonstad gewaardeerd door de hoger opgeleiden bewoners. Je ziet toch dat veel van de recent afgestudeerden naar A’dam vertrekken of zodra deze mensen kinderen krijgen naar Berkel of plaatsen als Barendrecht verhuizen, zelfs Capelle aan den Ijssel wordt als een optie gezien. Wat Rotterdam nodig heeft mijn inziens om deze mensen te behouden zijn: aantrekkelijke woningen en omgeving. Woningen ziet men beter worden, aangezien er door de gemeente wordt aangestuurd op hoogwaardige renovatieprojecten en nieuwbouw. Betreft omgeving ben ik wat minder positief. ‘s Gravendijkwal is nog steeds niet ondertunneld, Coolsingel/Blaak/Schiekade zijn nog steeds een snelwegen door de stad, Nieuwe Binnenweg en 1e & 2e Middelandsstraat worden als racebaan gebruikt. Dit zijn niet kenmerken van een prettige woonomgeving. De enige die hiervan de vruchten plukken zijn de mensen die snel vanuit hun werk in het centrum naar hun woningen in de randgemeenten rijden.
  Wat is Leefbaars visie om van Rotterdam een hoogwaardigere woonstad/omgeving te maken?

 • Beste Rick,
  Zullen we afspreken dat je eerst LEEST voor je vragen stelt? Ik ben geen kenner, maar volgens mij staat er toch echt dat het de bedoeling van de SP is de afvalstoffenheffing onder te brengen in de OZB van VILLA’S.
  Nogmaals: ik ben geen kenner, maar kan mij zo voorstellen dat dat een poging is om de rekening van de crisis terug te leggen bij de veroorzakers ervan, te weten de bankiers, groot-graaiers en lieden die onder het mom van ‘hardwerkende ondernemer’ zichzelf daarmee veroorloven kapitalen binnen te harken, waarvan werkelijk hardwerkende Rotterdammers niet eens durven dromen. (IK geloof er tenminste geen donder van dat het mogelijk is in een pak met overhemd & stropdas harder te werken dan een bouwvakker, al dan niet met decolleté aan de achterkant)

 • Dat is zeker de indruk die ik krijg van de Rotterdamwet. In plaats van de socioeconomische positie van mensen te verbeteren (of nog beter: hen in staat stellen hun eigen positie te verbeteren), worden bepaalde groepen simpelweg geweerd of weggejaagd.

  Het is dan niet zo dat zaken zoals armoede en de daaruit vloeiende problematiek (onveiligheid, misdaad, etc) verdwijnen. We verplaatsen ze enkel buiten ons zicht.

  Best wel een contradictie voor een partij als LR dat altijd uitgaat van een ‘hands on’ mentaliteit.

 • Tim & Bob:
  als jullie nog niet eens 10 zinnen achter elkaar kunnen lezen gaarne hier niet op reageren. Ik heb het hier over de extreme focus van de toegankelijkheid van de auto in het stadscentrum en de hierbij gepaarde overlast (fijnstof e.d.) en wat Leefbaar hieraan gaat doen komende periode. Belofte om de “s Gravendijkwal te ondertunnelen (nu men toch de maastunnel voor 2 jaar gaat dichtgooien) en de coolsingel alleen nog maar openstellen voor bestemmingsverkeer, ipv voor mensen die van Berkel naar zuid moeten. Ik hoor graag de visie van Leefbaar over een focus naar betere woonomgeving (geen snelwegen door de stad).

 • Erm, even los van je ad hominem opmerkingen gaan onze punten over je opmerking waarom Rotterdam niet aantrekkelijk is als woonstad. Ik zou het nog even een keertje lezen voordat je andermans mentale capaciteiten in twijfel probeert te brengen.

  Wat betreft je hele verhaal over het autoverkeer in Rotterdam, denk ik toch dat dat maar een klein deel is van de rede waarom men wel/niet in Rotterdam zou willen wonen. Als je rust wilt moet je denk ik ook niet in de stad gaan wonen, vertrek dan naar één van de buitenwijken zoals Prinsenland ofzo. Vind het altijd weer komisch als mensen raar opkijken als het druk is in het stadscentrum van de tweede stad van het land. Wat willen ze dan? Dat het totaal stil is? Rotterdam heeft al moeite het imago van stad op te houden, en met dit soort eisen zal Rotterdam helemaal een soort Berkel aan de Maas worden.

 • En wie ben jij dan wel, Tom, dat jij wilt gaan bepalen wie er wel en wie er niet mogen reageren? Ben jij het Hoofd van de ‘Leefbaar Stasi’ oid? Waar jij twijfelt aan andermans capaciteiten tot lezen, geef je er zelf blijk van dat niet te kunnen. Ik schrijf nota bene dat het er niet letterlijk zo staat! Tussen de regels door is het echter wel de boodschap en volkomen in lijn met de ellende die dat Leefbaar van meet af aan over ons heeft uitgestort. Is het die boodschap die je niet bevalt? Jammer voor je! Ik zal blijven opkomen voor Rotterdam en daarmee de zure leefbaarplannen kritisch van repliek dienen.

 • Vraag aan Leo
  Hoe zit dat nu met die afvalstoffenheffing? Onderbrengen in de OZB van huizen vanaf drie ton lees ik op de SP-site. Er zijn nogal wat dure appartementen te huur in de stad, gaan die vrijuit?
  Ik vind de OZB toch al een draak van een belasting (zeker sinds deze alleen geldt voor eigenaren, plm. 65% van de Nederlandse bevolking) maar alle afvalverwerking alleen door een deel van de huiseigenaren laten betalen vind ik wel erg goedkoop. In deze tijd van digitale bewaking met chips e.d. moet het toch mogelijk zijn om bijvoorbeeld rekening te houden met de hoeveelheid afval die mensen aanbieden. Laat ons maar betalen aan de hand van ons gebruik.
  Over het eerlijk verdelen van de lasten, van die sterkste schouders en zo; de lasten worden aan de voorkant al eerlijk verdeeld door middel van de inkomstenbelasting en box 3 dus dat hoeft niet ook nog een keer aan de achterkant. Als de basis van het afval wordt aangeschaft betalen we ook allemaal hetzelfde bedrag voor een brood, een koelkast enz.
  En even voor de goede orde mijn huis valt beneden de drie ton categorie…

Schrijf hier je reactie

Heb je geen account? Maak hier een gratis reageerdersaccount aan. En bekijk hier de huisregels van dit forum.

Gerelateerde inhoud

Wil je dit soort artikelen blijven lezen?

Vers Beton kan niet bestaan zonder haar leden. Lees onbeperkt artikelen op Vers Beton voor € 7,50 per maand, de eerste maand is gratis.

Misschien vind je dit ook interessant

 • De kracht van stilte tijdens de rouwmars Samen voor Palestina

  • Politiek

  Met het lawaai van ronkende motoren, vuurwerk en leuzen begon Rotterdam op 22 oktober luid te protesteren tegen de aanvallen op Gaza. Maar er is ook stil protest. Zo kleurde woensdag de Hofpleinfontein rood en was er de week ervoor een rouwmars voor de slachtoffers. Loulou Drinkwaard liep mee.

 • Big Brother in de bijstand 3: Zullen ze het ooit leren?

  • Politiek

  De negatieve ervaringen van bijstandsgerechtigden drongen nauwelijks tot het grote publiek door. Totdat de gemeenteraad wethouder Richard Moti tot de orde riep. Luister nu deel 3 van de podcast Big Brother in de bijstand.

 • Big Brother in de bijstand 2: Over dieven en kleuters

  • Politiek

  “Tijdens heronderzoeken werden bijstandsontvangers als een dief of kleuter behandeld”, zegt onderzoeker Margot Kersing van de Erasmus Universiteit. Luister naar deel 2 van de podcast Big Brother in de bijstand.

 • Alle artikelen

De agenda die je aan het denken zet

 • Het kabinet viel, demissionair premier Rutte kondigde zijn vertrek aan en een reeks politici verlaten…

  Venue: Debatpodium Arminius
  Datum:
 • On Monday 11 December, Rotterdam based platform for metropolitan issues De Dépendance and Lighthouse Reports welcome economist Jennifer Clapp, one of the world’s leading authorities on food systems, in BlueCity. 

  Venue: BlueCity
  Datum:
 • Bekijk de agenda

De leukste vacatures in en om Rotterdam

 • Als stagiair(e) Marketing & Communicatie ondersteun je de afdeling op verschillende vlakken en krijg je een breed pakket aan taken en werkzaamheden.

 • WAT DOE JIJ ALS FRACTIECOÖRDINATOR? 

  Als coördinator vervul je een belangrijke rol in en rond de fractie van GroenLinks PvdA Zuid-Holland. Je biedt praktische ondersteuning aan statenleden, volgt de  (politieke) actualiteit, coördineert politieke activiteiten en zorgt ervoor dat de  fractie haar relaties onderhoudt. De functie biedt een interessante plek om je  verder in provinciale politiek te verdiepen.

 • Vers Beton zoekt een stagiair vanaf januari 2024. We begeleiden je om je eigen leerdoelen te halen en zelf journalistieke producties te maken voor Vers Beton.

 • Bekijk alle vacatures