Ga naar de inhoud

De Estafettepoliticus: antwoorden van Leo de Kleijn, vragen aan Hugo de Jonge

In De estafettepoliticus voelt de lezer zelf een stadhuisbewoner aan de tand. Iedere vrijdag selecteert Mark de Boer een politicus van de week, die u al uw kritische vragen mag stellen. De vrijdag daarna worden op Vers Beton de antwoorden gepubliceerd. Deze week geeft lijsttrekker Leo de Kleijn van de SP de antwoorden, volgende week mag u CDA’s lijsttrekker en wethouder van Onderwijs Hugo de Jonge uw vragen stellen! 

Estafettepoliticus Leo de Kleijn
Estafettepoliticus Leo de Kleijn

Als je de afvalstoffenheffing afschaf en onderbrengt in OZB, dan schaf je het toch niet echt af, maar alleen het woord ‘afvalstoffenheffing’? – Rick
“Ons voorstel om de afvalstoffenheffing af te schaffen betekent inderdaad dat de OZB-tarieven verhoogd zullen worden. Maar omdat we die verhoging pas in laten gaan vanaf een WOZ-waarde boven 310.000 euro én voor grotere bedrijven, zorgen we dat de lokale lasten eerlijker verdeeld worden. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.”
Waarom zouden linkse stemmers in Rotterdam SP moeten kiezen in plaats van PvdA of GroenLinks? En hoopt SP ook stemmers bij LR weg te halen? Waarom zouden die op SP moeten overstappen? – Beter010
“Kort gezegd is de SP de enige partij die echt kiest voor een sociaal en links beleid. Het is onvoorstelbaar dat een ‘linkse’ partij als de PvdA landelijk en in Rotterdam meewerkt aan de afbraak van bijvoorbeeld de thuiszorg, de sociale werkvoorziening en aan bezuinigingen op het armoedebeleid. Alleen met een grote SP kunnen andere ‘links georiënteerde partijen’ gedwongen worden te kiezen voor een sociaal alternatief en wordt een coalitie met rechts (met de VVD of Leefbaar Rotterdam) voorkomen.
Wij willen alle Rotterdamse kiezers overtuigen van de noodzaak om te kiezen voor 100 procent sociaal, ook de kiezers die nu overwegen op Leefbaar Rotterdam te stemmen. Sterker nog: we merken in gesprekken dat veel mensen niet weten dat Leefbaar Rotterdam nog meer wil bezuinigen dan het zittende college op bijvoorbeeld het armoedebeleid, welzijn en zorginstellingen. Het programma van Leefbaar Rotterdam lijkt meer op dat van de rechtse VVD dan op het sociale programma van de SP.”

Het lijkt er sterk op dat de gemeentes binnenkort veel meer taken zoals lokale zorg en jeugdhulp zullen moeten uitvoeren met veel minder middelen. Wat kan een SP++ college hier tegenin brengen? Gewoon er het beste van maken? Of gaan we met heel Rotterdam naar de Malieveld, haha…? Onder deze omstandigheden lijkt het mij tricky om dit SP-standpunt vol te houden. Hoe zorgt u ervoor dat een stem op de SP niet slechts een proteststem is, maar ook echt wat oplevert? – William
“Verzet tegen het kabinetsbeleid, door bijvoorbeeld met heel Rotterdam naar het Malieveld te gaan, zou zeker helpen! De SP vindt dat gemeentes het niet moeten pikken dat dit kabinet zorgtaken over de schutting gooit zonder daar de benodigde financiële middelen bij te leveren. Als die plannen onverhoopt toch doorgaan, zal een SP-college er voor zorgen dat mensen die zorg nodig hebben die ook zullen krijgen. Op twee manieren. Ten eerste door te bezuinigen op management en overhead van de zorginstellingen. En ten tweede door ervoor te kiezen op de thuiszorg of de jeugdhulp eigen gemeentelijke middelen in te zetten om te garanderen dat de zorg op peil blijft.”
Op dit moment is er een Nationaal Programma Rotterdam Zuid voor met name de oude wijken in Charlois en Feijenoord. Als jij wethouder wordt, gaat de SP daar dan mee door of wordt Marco Pastors ontslagen? – Theo Coskun
“De SP is altijd een groot voorstander geweest van extra aandacht en investeringen in wijken die dat nodig hebben. Dat geldt voor Feijenoord en Charlois, maar bijvoorbeeld ook voor Delfshaven en het Oude Noorden. Daar zullen we zeker mee doorgaan. De meerwaarde van een ‘Nationaal Programma’ en van directeur Pastors is tot nu toe erg klein. Het Rijk levert er niet de benodigde euro’s bij, maar schaft bestaande subsidies (zoals die voor stedelijke vernieuwing) juist af en laat huurders extra betalen door het invoeren van de verhuurdersheffing.
Onze prioriteiten voor de oude wijken zijn: opknappen, energiezuinig maken en verbeteren van woningen, steun voor de wijkeconomie en de winkelstraten, onderwijs en goede en bereikbare zorg in de buurt. Bovendien begint elke succesvolle wijkaanpak bij meer zeggenschap en betrokkenheid van bewoners. Het is hun wijk.”

Ik heb gehoord en gelezen dat jullie de afvalstoffenheffing willen afschaffen voor huurders. Hoe bedoel je dat precies is dat voor alle huurders? Als je nu een koopwoning hebt moet je dan wel alles betalen of zit er ook nog een grens op vanaf wat je woning waard is? – Maria
“Ja, daar zit ook nog een grens aan. In ons voorstel gaan ook mensen met een koopwoning tot 318.000 euro in totaal minder lokale lasten betalen. Overigens vinden we het rechtvaardig om wat extra’s te doen voor huurders. Door het kabinetsbeleid krijgen die huurders elk jaar een huurverhoging van 4 tot 6,5% voor hun kiezen.”
Een schone leefomgeving is voor alle Rotterdammers van grote waarde. Vreest u niet dat het afschaffen van de afvalstoffenheffing, om deze vervolgens onder te brengen binnen de OZB van welgestelden, de collectieve verantwoordelijkheid voor een schone leefomgeving ondermijnt? – Bas Bouman
“Wij denken we dat je betrokkenheid bij een schone leefomgeving beter kan creëren door goede educatie en voorlichting over milieu en duurzaamheid, zoals nu al gebeurd door de milieucoaches van het Rotterdams Milieucentrum of via laagdrempelige lokale initiatieven zoals BuurtBestuurt dat op veel plekken in Rotterdam al organiseert.”
Wat zou er voor jongeren veranderen als de SP aan de macht komt in Rotterdam? – Freek
“Op de eerste plaats kiezen we voor meer kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren. We helpen kleine bedrijven om stagiairs aan te nemen en we gaan strijden tegen arbeidsdiscriminatie. Het Jongerenloket van de Sociale Dienst moet jongeren op zoek naar een baan 1-op-1 gaan helpen.
Op de tweede plaats willen we meer kwaliteit in het onderwijs. De leerling, student en leraar moeten weer centraal staan. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er ook wat te doen is voor jongeren in Rotterdam. We willen eindelijk weer een middelgroot poppodium bijvoorbeeld. Het jongerenwerk, dat nu in veel wijken zo goed als wegbezuinigd is, moet weer opgebouwd worden. En tot slot vind de SP dat de houding van de overheid – ‘jongeren zijn een probleem’, ‘hangjongeren’ – anders moet. Niet alleen negatief, maar juist positief. Betrek jongeren bij wat je doet als overheid en geef ze de ruimte!”

Waarom vindt de SP het nou zo slecht dat mensen moeten werken voor hun uitkering? Dat is toch normaal? Ik werk ook elke dag voor mijn geld. – Annet
“Als je mensen met een bijstandsuitkering verplicht om te gaan werken bij bijvoorbeeld PostNL (post sorteren), de Albert Heijn (vakkenvullen) of in de huishoudelijke zorg (thuiszorg) verdring je bestaande werknemers met een normaal salaris. Dat werkt averechts. Bovendien wordt op die manier het wettelijk minimumloon ondermijnd.
Wat de SP betreft moeten mensen in de bijstand geholpen worden om zo snel mogelijk weer aan een normale baan met een normaal salaris te komen. We willen daarom onder andere 4000 additionele banen in de stad creëren, waarbij we denken aan extra werkzaamheden in de groenvoorziening, het schoon en heel houden van buurten en pleinen, conciërges en hulpen op scholen, en extra inzet van mensen in de zorg en het welzijn.
Daarnaast is het natuurlijk prima als mensen zich in de tussentijd nuttig maken met vrijwilligerswerk. Veel uitkeringsgerechtigden doen dat trouwens ook. Daarbij moet je wel uitgaan van de interesse en capaciteiten van die mensen zelf. Aan ‘vrijwilligers’ die gedwongen worden op straffe van het verlies van hun uitkering heeft niemand iets.”

Wat zou jij doen wanneer je burgemeester wordt van Rotterdam? Wat ervaar je als meest dringende maatregel? Hoe is dus jouw visie op de stad zoals die moet worden behalve dan tomatenrood? – Eric Tulling
“Ons motto voor deze verkiezingen is niet voor niks ‘100% sociaal’. Het meest dringende probleem in Rotterdam vind ik de groeiende armoede in de stad. Bijna 1 op de 4 Rotterdamse kinderen groeit op in armoede. Het is een kwestie van beschaving om die kinderen en gezinnen te helpen. Onder andere door een betere schuldhulpverlening, want schulden zijn in veel gezinnen een fnuikend probleem.
Ook wil ik meer geld vrijmaken voor armoedebeleid en om te investeren in meer banen. We willen het verlies aan koopkracht voor mensen met de laagste inkomens compenseren vanuit de bijzondere bijstand en door kwijtschelding van lokale lasten en gemeentelijke tarieven. Van minder inkomen dan het huidige minimum kun je niet fatsoenlijk leven.”

Volgende week: Hugo de Jonge!

Hugo de Jonge was de afgelopen vier jaar wethouder van Onderwijs, dat volgens onze gastredacteuren Esther Audier en Caterine Baeten bezig is aan een inhaalslag. Bent u het daarmee eens? Of zijn er wel degelijk fouten gemaakt? De aankomende verkiezingen is Hugo de Jonge de lijsttrekker van de CDA. Het motto: ‘Rotterdam samen sterker maken.’ Ook hierover beantwoordt hij aankomende vrijdag al uw vragen!
Stel hieronder je kritische vragen voor de estafettepoliticus van deze week. De antwoorden lees je hier aanstaande vrijdag!
Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Ties Joosten.

Al 33 reacties — discussieer mee!

Schrijf hier je reactie

Heb je geen account? Maak hier een gratis reageerdersaccount aan. En bekijk hier de huisregels van dit forum.

Gerelateerde inhoud

Wil je dit soort artikelen blijven lezen?

Vers Beton kan niet bestaan zonder haar leden. Lees onbeperkt artikelen op Vers Beton voor € 7,50 per maand, de eerste maand is gratis.

Misschien vind je dit ook interessant

 • De morele ondergrens van de gemeente ligt lager dan je denkt

  • Politiek

  Jonasz Dekkers windt zich op over hoe Rotterdam met dakloze mensen omgaat. Beboeten, uitzetten en een Top 29 maken van degenen die de meeste overlast geven, hij vindt het een grof schandaal. 

 • Woonvisie ingehaald door de actualiteit

  • Politiek

  De actualiteit heeft de nieuwe Woonvisie alweer ingehaald volgens Mustapha Eaisaouiyen van het initiatief Recht op de stad. Lees zijn opinie over waarom de Woonvisie rammelt, onvolledig is en geschreven vanuit een beleidsmakersbubbel.

 • Een geschiedenis van Rotterdamse burgemeesters en slavernij

  • Politiek

  Rotterdam kent een aantal foute burgemeesters. Ze handelden in mensen, hadden banden met de VOC of WIC en werden aangesteld om de winst uit suikerrietplantages veilig te stellen. Loulou Drinkwaard maakte een lijst.

 • Alle artikelen

De agenda die je aan het denken zet

 • Op woensdagavond 3 april komen de scherpe geesten achter het bekroonde onderzoek naar het Rotterdamse bijstandsalgoritme bijeen in het Journalistiek Café in de Carnisser Keuken! Dit dynamische team- Celeste Boddaert, Eeva Liukku, Romy van Dijk en Saskia Klaassen – deelt graag hun inzichten, ervaringen en het belang van datajournalistiek. Ontdek hoe ze te werk zijn gegaan en het proces achter hun bekroonde onderzoek hebben doorlopen. 🎙️📰

  Venue: De Carnisser Keuken
  Datum:
 • Tijdens de eerste edtie Extra Space op 14 maart luister je vanaf 19:00 naar de…

  Venue: Leeszaal Rotterdam West
  Datum:
 • De Rotterdamse woningmarkt is krap en de prijzen zijn hoog. De nieuwe Woonvisie, die op 14 maart 2024 wordt vastgesteld, belooft verandering. Maar hoe wordt écht betaalbaar wonen in Rotterdam gerealiseerd? Op 7 maart organiseren AIR, Platform Woonopgave, Recht op de Stad en KeileCollectief het stadsgesprek ‘Betaalbaar wonen: hoe dan?!’Onderwerp van gesprek zijn de nieuwe Woonvisie, de knelpunten in de praktijk en mogelijke oplossingen. De avond wordt afgesloten met het aanbieden van kant-en-klare moties aan Rotterdamse gemeenteraadsleden, die ze op 14 maart kunnen indienen.

  Venue: Keilepand M4H
  Datum:
 • Bekijk de agenda

De leukste vacatures in en om Rotterdam