Advertentie

VB – vacaturebank – banners – Hardwerkende – klik hier! – 1456×180
Voor de harddenkende Rotterdammer

Twee weken geleden presenteerde Leefbaar Rotterdam met veel lawaai een Uitgaansplan met de titel ‘Stop de Betutteling’. D66-raadslid Jos Verveen onderwerpt het plan aan een kritische analyse en komt tot de conclusie dat het plan voornamelijk uit gebakken lucht en draaikonterij bestaat.

Roséverbod
Roséverbod

Op 19 februari presenteerde lijsttrekker Joost Eerdmans onder de noemer ‘Stop de Betutteling’ Leefbaar Rotterdams Uitgaansplan. Rotterdam zucht onder steeds meer betuttelende regels, aldus de Leefbaren. Met een 10-punten plan wil de partij daar nu verandering in aanbrengen. Tenminste, dat zeggen ze. Of ze het ook denken en er echt iets aan gaan doen is echter nog maar zeer de vraag.

Voor de bruine kroeg, tegen ondernemersdriftbeperking – gaap

Het 10-punten plan van Leefbaar bestaat uit ronkende koppen waar niemand tegen kan zijn. Het probleem is echter dat de plannen nauwelijks concreet worden. Zo wil Leefbaar de ‘bruine kroeg’ koesteren. Tja, wie wil dat niet? Hoe we de bruine kroeg precies moeten koesteren wordt er alleen niet bij verteld.
Een andere maatregel die Leefbaar Rotterdam voorstelt is: ‘Kan niet, bestaat niet’. Het stadsbestuur mag ondernemersdrift niet in de weg staan, vindt de partij. Alsof andere partijen massaal het neerslaan van ondernemersdrift in hun programma hebben staan.
Verder concretiseert Leefbaar deze uitspraak alleen door de aanstelling van een zogenaamde ‘creative commissioner’ te bepleiten – een idee van VNO-NCW. Nu heeft de gemeenteraad de aanstelling van zo’n ‘creative commissioner’ al lang en breed omarmd, en niet bepaald op voorspraak van Leefbaar Rotterdam. Dat de partij nu voorstelt om deze commisioner ‘een koevoet in de hand’ te geven klinkt wel heel slagvaardig, maar wat de beste man of vrouw dan precies met die koevoet gaat doen blijft onduidelijk.

Niet alleen gebakken lucht, ook draaikonterij

Nu staat er natuurlijk niet alleen gebakken lucht in Leefbaars aanvalsplan. De twee meest concrete voorstellen om ‘vertrutting’ tegen te gaan, pak ik er even uit:

  1. Leefbaar wil dat we het voortaan gedogen als mensen een rosétje drinken in het park.
  2. Leefbaar wil het aantal ‘verlaatjes’ voor horecazaken (een soort incidentele vergunning voor horeca zonder nachtvergunning om langer open te kunnen blijven, bijvoorbeeld tijdens een feestje) verminderen van 15 naar 10 per jaar, maar de geluidseisen die zijn verbonden aan deze incidentele vergunning wil ze dan laten vallen.

Twee concrete voorstellen, maar wat zijn ze waard? Niet veel, zo blijkt uit Leefbaars recente verleden. Allereerst het punt van het rosétje in het park. Dat is in Rotterdam in sommige parken inderdaad verboden. En dat is inderdaad betuttelend. Bovendien is het verbod onnodig, want de reden dat de burgemeester dit verbod wilde instellen, is dat hij er overlast en openbare dronkenschap mee wil voorkomen. Maar het veroorzaken van overlast en openbare dronkenschap is al verboden, daar heb je dus geen extra verbod voor nodig. Bovendien heeft de burgemeester allang toegezegd dat hij niet actief gaat handhaven op dit verbod, maar het drinken van een rosétje wil gedogen.
Niettemin vond D66 het verbod betuttelend en daarom dienden wij samen met GroenLinks een motie in om het alcoholverbod af te schaffen. En wat deed Leefbaar toen? Die stemde tegen, waardoor het rosé-verbod gehandhaafd bleef! De betutteling waartegen Leefbaar zegt te strijden, hield zij dus zelf in stand.

Voor, tegen, voor, tegen…

Bij het punt over de verlaatjes maakt de partij van roeptoeter Joost Eerdmans het nog bonter. In 2011 dient D66 een motie in om het aantal verlaatjes voor horecazaken te verhogen van 10 naar 15 per jaar. De motie, die mede werd ondersteund door Leefbaar Rotterdam en een meerderheid haalde, werd ingediend omdat het een kosteloze maatregel is die de levendigheid in de stad vergroot.
Bij de uitvoering van de motie trok de burgemeester echter een konijn uit zijn hoge hoed. Hij introduceerde een beperking: horecazaken die gebruik willen maken van een verlaatje mogen niet meer dan 10 keer per jaar extra geluid produceren. Dit extra geluid heeft bovendien een maximum van 15 dB(A) en moet stoppen om 24.00 uur. Vrij betuttelend inderdaad, om zo met een motie om te gaan die juist tot doel had om de levendigheid in de binnenstad te vergroten.
Verschillende partijen waren verbolgen over de manier waarop de burgemeester met de oorspronkelijke motie omgaat. Daarom kwam D66 met een voorstel. Wij willen extra geluid in ieder geval in het weekend tot 02.00 uur toestaan, waardoor niet om 24.00 uur de stekker al uit een feestje getrokken hoeft te worden. Ook stelden wij voor niet 10, maar 12 keer per jaar extra geluid toe te staan.
En wat deed Leefbaar Rotterdam? In eerste instantie steunden ze het voorstel, de handtekening van Leefbaar stond zelfs onder de motie. Maar later trok de partij haar steun na politieke koehandel in de achterkamertjes van het Stadhuis toch weer in. Zo belangrijk is de strijd tegen vertrutting dus voor Leefbaar Rotterdam.
Eerst was Leefbaar dus voor een verruiming van 10 naar 15 verlaatjes, vervolgens waren ze boos omdat de burgemeester deze motie zeer betuttelend interpreteerde, toen slikte de partij deze boosheid weer in en nu wil roept de partij op om terug te gaan naar het oude systeem van 10 verlaatjes. Snapt u het nog?
Leefbaar laat zich er graag op voorstaan dat ze zegt wat ze denkt en doet wat ze zegt. Wie de Uitgaansnota leest komt echter tot een heel andere conclusie: het is gebakken lucht en draaikonterij.

Verder lezen?

Word lid van Vers Beton voor €7,50 per maand. De eerste maand lees je gratis!

Jos Verveen

Jos Verveen

Op 19 maart 2014 werd Jos Verveen wederom verkozen tot lid van de Rotterdamse gemeenteraad. Van 2010 tot 2014 was hij al woordvoerder namens D66 Rotterdam op de portefeuilles jeugd, onderwijs, cultuur en sport. In deze periode is daar ook het woordvoerderschap op de portefeuilles binnenstad en stedelijke innovatie bijgekomen. In het dagelijks leven is Jos ondernemer en schrijver.

Profiel-pagina