Ga naar de inhoud

Karakus, omarm plan Hofbogen

Het plan van de eigenaren van de Hofbogen om zelf het dak op te knappen en de gemeente de onverkoopbare verkeersbogen te laten overnemen is behoorlijk afgewogen, stelt Sereh Mandias op de Vers Beton-opiniepagina in de Metro van vandaag. Karakus zou het plan dan ook moeten omarmen. 

Samenwerking tussen Metro en Vers Beton
Samenwerking tussen Metro en Vers Beton

De restauratie en herontwikkeling van de Rotterdamse Hofbogen was ooit hét prestigeproject van de woningcorporaties Vestia en Havensteder. Het 1,9 kilometer lange spoorviaduct zou een bruisende promenade van winkels, restaurants en bedrijfjes worden, dwars door meerdere achterstandswijken heen. Sinds de crisis mogen corporaties van het Rijk echter alleen nog investeren in sociale woningbouw, waardoor het grootste deel van de Hofbogen nu al jaren ligt te verkrotten. 
Het verval van de Hofbogen is alle betrokkenen een doorn in het oog. Daarom hebben eigenaren Vestia, Havensteder en Prorail nu een plan bedacht waarbij ze gezamenlijk het dak opknappen en de bogen afzonderlijk verkopen. De gemeente moet dan de verkeersbogen overnemen, die onverkoopbaar zijn omdat er straten en trambanen onderdoor lopen. Met een relatief kleine investering kan de gemeente zo een in potentie fantastisch project weer op de rails zetten.
Toch heeft verantwoordelijk wethouder Karakus laten weten hiertoe niet bereid te zijn. Ieder gebouw kent wel onrendabele delen, zegt hij, en daarom vindt hij het niet zijn rol hier zorg voor te dragen. Als compromis stelt hij nu voor om bij het Rijk te gaan lobbyen om investeringen van de corporaties in de Hofbogen toch mogelijk te maken, dus ook in de onverkoopbare verkeersbogen. De vraag is echter of Havensteder en het praktisch failliete Vestia hier überhaupt wel het geld voor hebben. En zo dreigen de Hofbogen door bestuurlijke besluiteloosheid opnieuw een fase van verval in te gaan.
Wie alle opties bekijkt, kan eigenlijk alleen maar tot de conclusie komen dat het plan van Havensteder, Vestia en Prorail behoorlijk afgewogen is. Het overnemen van de onverkoopbare verkeersbogen is een relatief kleine moeite, en het biedt de gemeente bovendien de kans om eigenlijk heel Rotterdam-Noord een langverwachte boost te geven. Een uitgelezen kans voor de lokale politiek dus om zijn waarde vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen nog eens te bewijzen.

Al 8 reacties — discussieer mee!

 • Als er iets goed is voor Rotterdam Noord, dan is het een opknapbeurt voor de Hofbogen. Het kan een prachtige ader zijn naar het centrum en de wijk weer aanzien geven, mits een goede invulling van de panden onder de boogjes. Jammer dat Hamit ‘cliëntelisme’ Karakus dwars ligt. Hij houdt zich liever bezig met prestigieuze megaprojecten en Turkse bruiloftzalen. Daarmee trek je kiezers.

  Het initiatiefvoorstel van D66, SP, GL en CU wat er nu ligt is samen te vatten op één A4-tje en is zo karig dat het erom vraagt afgekeurd te worden. Het behelst slechts een plan voor ongeveer de helft van de Hofbogen (vanaf het centrum tot aan Bergweg). Er worden bedragen in genoemd die niet duidelijk gespecificeerd zijn (is het bedrag van de stijg en daalpunten voor het hele traject of voor het halve traject?). Ze hebben het Karakus ook wel heel makkelijk gemaakt.

  Maar mocht het allemaal doorgaan, dan is de kans groot dat we met het overgebleven potje budget stuiten op het geitenwollenharenclubje Vrienden van de Hofpleinlijn, die vast een geweldig plan neer gaat leggen met daarin een voorstel om de bogen op te kalefateren met door kinderen beschilderde regentonnen, dure maar niet-duurzame ‘kunst’ van de plaatselijke kunstenaar, saaie zwartwit foto’s van de huisfotograaf van Noord, plastic reclamebanners van winkelcentrum Eudokiaplein en prachtige gedichten van de damespraatgroep van Buurthuis Bergpolder.

  Ik zie het allemaal positief in.

  • Nou, je bent inderdaad hélemaal geen zwartkijker Stephan! 😉

   Ik vind het wel bijzonder dat je deze reactie plaatst, want je hebt blijkbaar niet alleen ons voorstel erg slecht gelezen maar ook de uitgebreide reactie die ik stuurde als antwoord op jouw email eind februari. Ook toen al beweerde je je te storen aan het feit dat het initiatiefvoorstel van D66, GroenLinks, SP en CU-SGP enkel het eerste deel van dat traject behelst. Hoe kom je toch op dat idee?

   Zie hier, onderaan pagina 5:

   “Het Bergwegstation, inclusief dak, wordt verkocht aan een ontwikkelaar. Voor dit gebouw is al vaak interesse getoond vanuit de markt. Het overige dakdeel, vanaf het Bergwegstation, zou bij voorkeur een ‘organische ontwikkeling’ kennen waarbij bewoners van de wijk een centrale rol vervullen.”

   Dat jij om de een of andere reden denkt dat het initiatiefvoorstel slechts het eerste deel van de bogen behelst blijkt ook al uit je angst dat de raming voor de stijg- en de daalpunten (oftewel, de aanleg van trappen en evt liften van de BG naar het dak) enkel gebaseerd is op het eerste deel van de bogen. Ook hierover legde ik je in mijn email van 26 februari uit dat dit niet het geval is. En om het nog gekker te maken, je was ook al bang dat ProRail en Hofbogen BV slechts het dak wilden renoveren van het eerste deel van de bogen (tot aan het Bergwegstation). Dat zou natuurlijk helemaal van de zotte zijn, en had ik ook al toegelicht in onze emailwisseling!

   Heeft deze angst voor het vergeten van het tweede deel van de bogen er misschien mee te maken dat je zelf in die buurt woont?

   Tot slot vind ik dat we de Vrienden van de Hofpleinlijn een hart onder de riem mogen steken, ongeacht wat jij vindt van hun kledingstijl of manier van aanpak: zij weten de wethouders te vinden, de raadsleden te vinden, ze nemen de tijd om in te spreken tijdens de commissievergadering, beantwoorden alle vragen van de commissieleden en hebben contacten met wijkbewoners. Ze hebben ook nog eens erg leuke ideeën gepresenteerd om bewoners en ondernemers te betrekken bij de toekomst van de bogen. Dat valt alleen maar te prijzen!

   • Klopt Ilana, ik woon in de buurt en ik ben begaan met de Hofbogen. Ik hoop echt dat het iets moois gaat worden. Goed dat je als politiek assistent D66 Gemeenteraadsfractie Rotterdam reageert.

    Ik kwam niet op een idee. Er staat letterlijk in het voorstel: “De geschatte kosten voor de aanleg van een dakpark, dat rijkt van het
    Hofpleinstation tot het Bergwegstation, inclusief verbindingen van de straat naar het dakpark, zijn ongeveer €7
    miljoen, verspreid over een periode van enkele jaren. “
    Hieruit maak ik op dat het totaalbedrag van €7 slechts wordt aangewend voor het deel Hofpleinstation tót voormalig station Bergweg. Dus niet voor het gedeelte Bergweg tot Gordelweg.

    Dan staat er inderdaad: “Het overige dakdeel, vanaf het Bergwegstation, zou bij voorkeur een ‘organische ontwikkeling’ kennen waarbij bewoners van de wijk een centrale rol vervullen.” In mijn ogen is dit niet echt een plan. Zeker niet als er staat: “bij voorkeur”. Ik denk dat we hier van mening verschillen. Ik vind dit geen plan en jij vindt dat een “organische ontwikkeling (bij voorkeur)” een duidelijke bestemming is van de tweede helft van het traject.

    In het daaropvolgende staatje lees ik dat 4,3 van de 7 miljoen gaat naar “Aanleg dakpark tussen Hofplein en Station Bergweg”. Dat is zo’n 61%. 2 miljoen van de 7 miljoen gaat naar “Aanleg stijg- en daalpunten”. Dat is zo’n 28%. De overige 10% gaat naar “Aanleg dak Station Bergweg” en “eventuele meerkosten”.
    Bij de “stijg- en daalpunten” staat niet aangegeven dat dit voor het héle traject is. In je mail heb je duidelijk gemaakt dat dat wel het geval is. Maar dit staat niet in het plan dat onder de neus van Karakus geschoven wordt. Je geeft aan dat ik erg slecht heb gelezen. Misschien kun je mij toch nog wijzen waar dit in het voorstel staat?

    Kortom, ik vind dat het plan niet duidelijk geschreven is. Ik ben blij dat er politieke partijen zijn opgestaan die zich hiervoor hard maken, maar de vraag is of het hard genoeg is om een type als Karakus mee te krijgen. Ik vind dat ik dat aan de kaak mag stellen.

    Het volledige voorstel staat hier.

 • Beste Stephan,

  Ik zal proberen toe te lichten hoe wij tot de ruwe raming van 7 mljn gekomen zijn. Daarvoor heb ik gebruik gemaakt van een berekening van Hofbogen BV uit 2009. In die berekening zat bijvoorbeeld een bedrag voor de aanleg van stijg- en daalpunten langs het gehele traject. In dit bedrag waren niet alleen de aanleg van trappen en liften opgenomen, maar ook van hellingbanen, omdat men er destijds nog rekening mee hield dat (een deel van) het dak gebruikt zou worden als fietspad. De kosten van de hellingbanen heb ik van het bedrag afgehaald en op het overgebleven bedrag heb ik een marge gedaan (kosten vallen altijd hoger uit 😉 ).

  Daarnaast had Hofbofen BV in 2009 het gehele dak opgesplitst in verschillende brokken en elke brok een andere functie toebedeeld: een deel zou dakpark worden, een deel schoolplein, weer een ander deel evenemententerrein enzovoorts. Voor de aanleg van elke vierkante meter van een bepaalde functie was een vierkante meterprijs doorgerekend. Je kunt je voorstellen dat een dakpark duurder is in aanleg dan een schoolplein. Ik heb de vierkante meterprijs genomen van het dakpark en die over het hele stuk, Hofpleinstation vanaf Heer Bokelweg tot aan Bergwegstation, doorgerekend. Zo kwam ik tot de ruwe schatting van de kosten van de aanleg van een dakpark.

  Voor de rest van het traject hebben wij een organische ontwikkeling voorzien, waarbij bewoners zelf mogen bepalen hoe de invulling daarvan zou moeten zijn. Uiteraard rekent D66 erop dat bewoners daarbij financieel ondersteunt worden door de gemeente. Waar die middelen dan vandaan komen en hoeveel dat precies is is nu nog niet aan de orde. Eerst de omwonenden maar eens de kans geven met goede ideeën te komen en dán zien hoeveel geld daarvoor nodig is.

  Dus resumerend: De aanleg van het evenemententerrein op voormalig station Hofplein is reeds gedekt en wordt gerealiseerd. Hofbogen BV en ProRail zullen, mits ze uit de impasse komen met de gemeente en de ministeries, het gehele dak renoveren. D66 heeft een plan ingediend om de gemeente ertoe te bewegen om het dakpark aan te leggen op het eerste deel en de stijg-en daalpunten langs het gehele traject. En de ontwikkeling van de rest van het traject is dan de volgende stap.

  En zelf geloof ik erin dat wanneer het eerste deel eenmaal een succes is, er mooi uitziet en door mensen gebruikt en omarmd wordt, het tweede deel van het dak snel zal volgen.

  Het betrof een ruwe raming en we hebben de wethouder nadrukkelijk gevraagd tot een gedetailleerde berekening te komen. Zoals je hebt kunnen lezen heeft hij dit geweigerd (de arrogantie van de macht!).

  Stem vandaag verstandig!!! 🙂

 • Ik begrijp niet dat dit kleine probleempje zoveel obstakel kan zijn. Tuurlijk moet Karakus bijspringen, maar in een VVE zitten toch altijd delen waar niemand wat mee opschiet? De bewoner van de begane grond van een 20 verdiepingen tellend gebouw heeft geen belang bij pompen voor de waterdruk (ik noem maar wat) en interesseert het ook geen moer dat het dak diagonaal aan de andere kant van het gebouw lek. Toch betaalt hij via de VVE voor het onderhoud ervan. Zo kan het bij de boogjes toch ook gaan? Sowieso gaat er een VVE komen om in het onderhoud van het geheel te voorzien.

  Het begint wel opvallend te worden dat Karakus alleen maar dure dingen wil doen. Dit goedkope dingetje levert zeker niet genoeg kickback fees voor m op?

 • De woningbouwcorporaties mogen cashen door hun panden te verkopen en de gemeente moet betalen door het overnemen van verkeersbogen? Is het een taak van de gemeente om verkeersbogen te beheren? Zo ja, waarom? We leven in een tijd waarin de gemeente moet bezuinigingen, het is m.i. dan ook niet verantwoord om de gemeente meer verantwoordelijkheden in de schoenen te schuiven. Het is te makkelijk om alleen naar de gemeente te wijzen.

Schrijf hier je reactie

Heb je geen account? Maak hier een gratis reageerdersaccount aan. En bekijk hier de huisregels van dit forum.

Gerelateerde inhoud

Wil je dit soort artikelen blijven lezen?

Vers Beton kan niet bestaan zonder haar leden. Lees onbeperkt artikelen op Vers Beton voor € 7,50 per maand, de eerste maand is gratis.

Misschien vind je dit ook interessant

 • Waarom huurders in de vrije sector hun mond niet opentrekken

  • Architectuur en stedelijke ontwikkeling

  Torenhoge huren met schimmige community- en servicekosten, een bouwput voor de deur, lekkages en een huisbaas die niet thuis geeft. Toch durven huurders in de vrije sector niet snel te klagen, omdat ze zo afhankelijk zijn van hun verhuurder. Maar het kan wel degelijk helpen. Lees het onderzoek van Teun van den Ende.

 • Met het invoeren van 30 kilometerzones rijst de vraag: van wie is de straat?

  • Architectuur en stedelijke ontwikkeling

  De gemeente wil van Rotterdam waar mogelijk een 30 kilometerzone maken. Dat vergt een geheel nieuwe weginrichting waarbij de auto steeds minder de norm is. De vraag rijst: aan wie behoort de openbare ruimte toe?

 • Het Havenkwartier op Katendrecht is vooral voor de happy few

  • Architectuurkritiek

  Het laatste plekje in hartje Katendrecht is gekaapt: nieuwbouwproject Havenkwartier is opgeleverd. Het imposante, antracietgrijze gebouw herbergt tweehonderd woningen. Maar wat voegt het toe aan de Kaap? En voor wie is deze community eigenlijk bedoeld?

 • Alle artikelen

De agenda die je aan het denken zet

 • Duo lecture by Slava Balbek (online) and David Gianotten & Michael den Otter of OMA, organised in collaboration with the Ukraine-the Netherlands Urban Network. Wednesday 6 December 2023, 18:30 – 20:15 (Doors open at 18:00). Register for the offline event or join the live stream

  Venue: Independent School for the City
  Datum:
 • A new edition of A Mic of One’s Own, a series of collaborations between Kunstinstituut Melly and The Writer’s Guide (to the Galaxy)!

  Venue: Kunstinstituut Melly
  Datum:
 • De debuutroman van Ireen van der Lem begint op de dag dat de woningcorporatie een bewonersavond houdt over de voorgenomen sloop van de woningen in een staat; en eindigt op de dag dat de laatste bewoner wordt uitverhuisd.

  Venue: De leeszaal
  Datum:
 • Bekijk de agenda

De leukste vacatures in en om Rotterdam

 • Museum Boijmans Van Beuningen beheert een collectie van uitzonderlijke kwaliteit, verdeeld over vele eeuwen en disciplines. Het museum is een gewaardeerde speler in een internationaal netwerk van toonaangevende musea, maar is ook nauw verbonden met Rotterdam, een stad met 660.000 inwoners en 175 talen.

 • Als stagiair(e) Marketing & Communicatie ondersteun je de afdeling op verschillende vlakken en krijg je een breed pakket aan taken en werkzaamheden.

 • WAT DOE JIJ ALS FRACTIECOÖRDINATOR? 

  Als coördinator vervul je een belangrijke rol in en rond de fractie van GroenLinks PvdA Zuid-Holland. Je biedt praktische ondersteuning aan statenleden, volgt de  (politieke) actualiteit, coördineert politieke activiteiten en zorgt ervoor dat de  fractie haar relaties onderhoudt. De functie biedt een interessante plek om je  verder in provinciale politiek te verdiepen.

 • Bekijk alle vacatures