Advertentie

VB – vacaturebank – banners – Hardwerkende – klik hier! – 1456×180
Voor de harddenkende Rotterdammer

De komende twee weken illustreert Seb Ikso het nieuws. Deze week: het wijkprofiel vervangt de veiligheidsindex.
De veiligheidsindex, een Rotterdamse uitvinding waarmee de veiligheid in de stad het afgelopen decennium nauwkeurig in kaart gebracht werd, is niet meer. Afgelopen januari werd de laatste index gepresenteerd.
Het instrument lijkt zijn vruchten afgeworpen te hebben: van een 5.6 in 2001 is de stad inmiddels bij een comfortabele 7.2 beland. Toch had de index ook tekortkomingen. Het cijfer dat een wijk of de stad als geheel kreeg, is namelijk een combinatie van de objectieve veiligheid (aantal diefstallen, inbraken et cetera) en de subjectieve veiligheidsbeleving van de bewoners (onderzocht door middel van een enquête). Wat bleek: hoewel de stad de afgelopen jaren aantoonbaar veiliger geworden is, daalde de subjectieve veiligheidsbeleving van de bewoners. Een vreemde paradox, die met de cijfers uit de veiligheidsindex niet te verklaren was.
De gemeente vermoedt dat deze daling te wijten is aan de stijgende werkloosheid en gebrek aan sociale perspectieven. In de hoop dit inzichtelijk te maken is het wijkprofiel in het leven geroepen: nog steeds een combinatie van objectieve en subjectieve metingen, maar behalve gegevens over veiligheid is het profiel uitgebreid met gegevens over de sociale en fysieke staat van de wijk. Hierdoor kunnen er andere verbanden worden gelegd. Misschien ontstaat een gevoel van onveiligheid doordat de buitenruimte verloedert, of voelen wijkbewoners zich door het heropenen van de buurtbibliotheek weer een stuk veiliger.
Voorlopig doemt uit het eerste wijkprofiel een overwegend positief beeld op. 76 % van de ondervraagden is tevreden met de eigen buurt en 37 % verwacht een verbetering van de leefsituatie (de groep pessimisten is met 9 % een stuk kleiner). Dit eerste wijkprofiel is echter de nulmeting. In 2016, wanneer het volgende wijkprofiel verschijnt, weten we meer.
tekst: Sereh Mandias

Verder lezen?

Word lid van Vers Beton voor €7,50 per maand. De eerste maand lees je gratis!

Seb Ikso

Seb Ikso

Seb Ikso (1989) is illustrator en striptekenaar en woonachtig in Rotterdam. Hij kan zich in elk denkbaar onderwerp verdiepen, maar vooral zijn fascinatie voor humor en absurdisme zijn goed terug te zien in zijn werk. Op dit moment studeert hij nog aan de Willem de Kooning academie en kan niet wachten tot hij daar van verlost is.

Profiel-pagina