Ga naar de inhoud

Het college van recht zo die gaat

Hoewel het coalitieakkoord tussen Leefbaar Rotterdam D66 en CDA vol staat met ronkende termen, is het inhoudelijk allemaal niet zo spannend. Het zal dan ook op weinig problemen stuiten in de raad, voorspelt Ties Joosten in Vers Betons opiniebijdrage aan METRO van deze week.
. VB_Metro_Eva_DEF
Hoewel de Rotterdamse coalitie op een meerderheid van slechts één minuscuul zeteltje is gebouwd, zal het in de raad voorlopig op weinig onoverkomelijke problemen stuiten. Het akkoord tussen Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA – dat weliswaar Volle kracht vooruit heet, is daar simpelweg niet spannend genoeg voor.
Natuurlijk, links Rotterdam liep direct na de presentatie te hoop tegen de afgesproken versobering van het armoedebeleid. In 2018 gaat daar bijna 13 miljoen vanaf. ‘Volle kracht de verkeerde kant op’, spinde SP-voorman Leo de Klein al. En: ‘We zakken met dit college door de beschavingsgrens!’ Hij roept dan ook op tot een gezamenlijk links antwoord op dit ‘meest rechtse beleid van Nederland.’
Deze bezuiniging op armoedebeleid, dat nu voor bijna 60 miljoen in de boeken staat, is voor linkse partijen vanzelfsprekend een hard gelag. Maar het zakken door de beschavingsgrens is natuurlijk vooral retoriek voor de bühne. Bovendien: zelfs al komen alle linkse partijen tot een gezamenlijk standpunt, dan nog kan het college op dit terrein rekenen op steun van de VVD, van wie het nog wel wat meer mag.
Het coalitieakkoord bestaat verder grotendeels uit oude wijn in nieuwe zakken. De veelbesproken bakfietsenwijk? Dat is vooral een onhandige term voor het binden van meer hoogopgeleiden, een doelstelling die de stad al decennialang heeft. Het loslaten van de CO2-doelstelling van het Rotterdam Climate Initiative? Dat is meer een bevestiging van toch al gefaald beleid. Bovendien wordt dit college pleitbezorger van het sluiten van twee kolencentrales voor de twee nieuwe open gaan én zet het in op energiebesparing en de verbetering van de luchtkwaliteit. Zelfs Jan Rotmans kan zich hier in vinden! Het cultuurbudget? Dat blijft nota bene letterlijk ongewijzigd.
Het coalitieakkoord staat vol ronkende termen. Kansen benutten, lef, daadkracht, Rotterdamse branie. En natuurlijk de ‘kendoementaliteit’. Inhoudelijk is het echter allemaal veel minder veranderingsgezind. Volle kracht vooruit? Dit college houdt eerder met beide handen aan het stuur de koers vast.

Dit artikel verscheen eerder vandaag in Metro Rotterdam. Reacties op het artikel kunnen volgende week verschijnen in Metro.

Al 33 reacties — discussieer mee!

 • @SchelvisEd maakt hier niet uit wie hier wel mag schrijven of niet.@Karin blijf zeggen wat je te zeggen hebt.
  Recht zo die gaat, jammer dat rare D66 mee gaat regeren de VVD is ook niks maar toch altijd meer te verkiezen dan het pechtold partijtje.Leefbaar Rotterdam— CDA—VVD—-aangevuld met SGP had een pracht Recht zo die gaat geweest.

 • Eens Ties, de woordkeus van het akkoord en een totaal gebrek aan diepgang, belooft weinig goeds. Hoewel ik na de nederlaag van de PvdA een fles champagne heb gesabreerd, geloof ik er eigenlijk nu al niet meer in. En nu al gelazer over de benoeming van de bedgenoot van Marco Pastors. Kendoe?

  Of je blij moet worden van de aankomende wethouders van D66 is een ander verhaal. Veel ambtenaar, heel veel ambtenaar. Nota bene de wethouder van o.a. cultuur, was ooit de zonnekoning van het OBR. Met bijbehorend gedrag.

  Nee, gezellig gaat het de komende jaren niet worden in Rotterdam.

 • Hoo hoo Karin! Bedankt voor de complimenten, maar wat ik in deze column vooral heb willen doen is de discrepantie tussen de ronkende woorden en de inhoud van het coalitieakkoord beschrijven.

  De vraag die daaruit volgt is dan: hoe erg is het dat er nu (nog) niet voor grote inhoudelijke veranderingen is gekozen? Mijn antwoord: misschien wel niet. Het gaat volgens mij de laatste jaren best de goede kant op in Rotterdam, we staan zelfs bovenaan sommige hippe lijstjes. Natuurlijk: de (jeugd)werkloosheid in sommige wijken is hoog, maar de vraag is hoeveel invloed de lokale politiek daar überhaupt op heeft. Maar qua bouwen, stadsontwikkeling, veiligheid en onderwijs (paar voorbeelden) gaat het volgens mij heel aardig.

  Misschien is het daarom wel goed dat de politiek op die terreinen geen al te grote koerswijzigingen voorstaat. Al was het maar omdat er met de decentralisaties de komende maanden genoeg zware dossiers op de politiek gaan afkomen waar belangrijke inhoudelijke beslissingen genomen moeten worden. Nu het schip op koers houden om straks de handen vrij te hebben, zeg maar.

 • Leefbaar Rotterdam maar ook D66 zijn partijen die zich hebben blindgestaard op het verkrijgen van macht maar of ze er ook mee kunnen omgaan dat gaan we nu meemaken. Natuurlijk is het voor de verkiezingen altijd “één grote alles-moet-anders show”. Na de verkiezingen kabbelt alles vrolijk voort. Mensen die iets anders verwachten vind ik ronduit naïef. Alle wilde beloftes sneuvelen omdat er zogenaamd een coalitieakkoord moest komen.
  Wat mij opviel is dat er met geen woord werd gerept over het implementeren van de overgenomen rijkstaken. Dat is vreemd want als er iets is wat de komende jaren vanaf 2015 op gemeentelijk niveau gaat spelen is dat het wel, en niet alleen in Rotterdam. Let wel, één klein foutje en je hebt zo een gat van tientallen miljoenen in je gemeentelijke begroting. En hoe ga je dat dan oplossen met een nu al wankele meerderheid van één zetel? Iedereen mag alles roepen over het vorige college maar de kas was wel op orde. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met onze noorderburen Lansingerland, oefff.
  Maar LR moet een goede kans krijgen en dan maakt dit flutcoalitieakkoord geen donder uit. Dat is papier, maar nu is het voor het echie.

 • Beste Ed,

  het vorige college kampte met erg grote verliezen bij de Sociale Dienst. In 2011 werd bijvoorbeeld 100 miljoen euro meer uitgegeven aan uitkeringen dan onze stad van het Rijk kreeg. Dit onder andere omdat de politiek telkens een uitstroom uit de bijstand in de boeken zette die keer op keer niet werd gerealiseerd. Dit kostte Schrijer uiteindelijk de kop. Marco Florijn kreeg het zwarte gat uiteindelijk onder controle, maar met name door een extra financiële toelage vanuit het Rijk. Ook hij haalde de uistroomdoelstelling niet. Ook bij de afvalstoffenheffing en kapvergunning (om maar een paar dossiers te noemen) waren de begrotingsmaatregelen van het vorige college verre van onomstreden. Dus om nou te zeggen dat ze de kas ten minste op orde hebben gaat misschien wat ver.

  Wat betreft de decentralisaties heb je denk ik wel een punt. Ook de SP maakt er bijvoorbeeld een punt van dat er geen geld is vrijgemaakt voor een zachte landing van deze extra taken. Maar goed, dat is dan misschien ook wel lastig. Hoeveel moet je hier bijvoorbeeld voor reserveren? En is het überhaupt wel verstandig om vooraf al een potje met geld aan te leggen ‘voor als het mis gaat’? Haalt zoiets de scherpte niet uit de hervormingen?

 • @Ties: “En is het überhaupt wel verstandig om vooraf al een potje met geld aan te leggen ‘voor als het mis gaat’?

  Nee, dat is buitengewoon onverstandig.
  Potjes ‘onvoorzien’ zijn een zwaktebod, en getuigen altijd van een slechte opzet van het project en het project-management.
  Die hele overheveling van rijkstaken naar de gemeenten houdt, vanzelfsprekend, een risico in. “We” gaan iets doen dat nog niet eerder is gedaan, dus hoe kan je weten hoe het gaat verlopen? Iedereen die beweert dat ze dat weten, en dus een sluitende begroting daarop/-voor kunnen maken, zijn fantasten. Als het niet gewoon charlatans of leugenaars zijn. “Pas op, de scharensliep is in de straat” zou het motto van dit college moeten zijn…

  Het is nog niet eens duidelijk WAT nou precies van de Rijksoverheid naar de Gemeentelijke Overheid overgedragen gaat worden, laat staan HOE, wanneer en voor welk bedrag er ‘gecompenseerd’ gaat worden.

  Dus om daar nou vast een potje met geld voor aan te leggen? Héél slecht idee. Want er is zoveel ‘onvoorzien’ dat het potje binnen de kortste keer leeg getrokken zal worden. En dat is dus gewoon te voorzien.

 • Ik denk wel dat je iets ten goede kunt veranderen door ambities te formuleren. Zo denk ik dat het prima is om de focus te zetten op groen en schone lucht in de stad.
  Dat betekent namelijk ook minder verkeer van auto’s, anders gaat dat niet. Daar ben ik voor.
  Zo zijn er nog wel wat punten, zoals op gebied van veiligheid (meer pin point inzet) en lokale belastingen (omlaag).
  We zullen zien wat het oplevert, maar vooralsnog ben ik positief.

 • Beste Ties,
  Ik heb dat destijds goed gevolgd en ik denk dat je een paar zaken door elkaar haalt. Schrijer had een financieel gat wat steeds verder opliep, ik geloof dat het richting 60 miljoen ging. LR en SP dreigde met een motie van wantrouwen maar Schrijer kon het allemaal goed uitleggen maar hij was wel aangeslagen/kapot. Ik zat op de tribune en dat kon je zien aan de man. LR trok na deze uitleg het dreigement in. Klaar,….maar Schrijer zat er mentaal goed doorheen. Vervolgens moest hij wel 100 miljoen gaan bezuinigen voor volgende jaren en dat heeft ie gewoon geweigerd waarna zijn eigen partij, de PvdA, hem vroeg dan maar zijn ontslag te nemen wat hij per omgaande deed. Heel pijnlijk allemaal maar als je iets niet wilt uitvoeren dan moet je het aan anderen overlaten en dan hoor je niet op een wethouderszetel thuis.
  In de crisisjaren 2010, 2011 en 2012 stond de begroting enorm onder druk en er waren inderdaad slechte dossiers maar ook steeds meer goede dossiers. Dat het allemaal niet liep zoals zou moeten daar geef ik je volmondig gelijk in. Maar uiteindelijk was de kas wel op orde en had Rotterdam zelfs in 2013 een positief resultaat in de boeken.
  Ties, je moet niet vergeten dat door deze crisis ongeveer de helft van de gemeenten fors in de financiële problemen is gekomen omdat ze niet in staat waren om de noodzakelijke bezuinigingen door te voeren. Hoofdoorzaak zijn de afboekingen op grondposities en die werken nog vele jaren door omdat ze niet in staat zijn dat allemaal in een keer in de boeken te verwerken. Dus ja, naar mijn bescheiden mening, heeft Rotterdam het dan wel aardig gedaan.

 • Eens, geen potjes aanleggen. Wat er allemaal moet gebeuren dat is in grote lijnen wel duidelijk maar nog niet zo dat je er een haarscherpe begroting op kunt maken. Voor die compensatie zal Jorritsma nog haar best doen om het onderste uit de kan te halen maar het zal voorlopig geen vetpot zijn vrees ik. En dan komt alles neer op de stuurmanskunst van het college van B&W en de staande financiële situatie. Heel veel gemeenten gaan het lastig krijgen.

 • Beste Ed,

  Terechte opmerking over de aankomende decentralisatie zorg / welzijn.

  Maar je opmerking dat het vorige college de kas op orde heeft is klinkare onzin. Ik hoop dat deze opmerking voortkomt uit een politieke voorkeur voor een van de oude partijen en gewoon retoriek is.

  Het feit is dat er elk jaar een tekort op begroting is geweest die werd opgevangen door uit de gemeentelijke spaarpot (reserves of investeringsfonds). De rekenkamer heeft hier meerdere keren tegen gewaarschuwd (2011, waarschuwt de tekorten op de bijstand niet weer uit de reserves te trekken ).

  De erfenis van het vorige college op financieel terrein is dus een geplunderde spaarpot

 • Voor de financieel wat minder onderlegden:
  “Positief resultaat” in de politiek:

  Vooraf maak je een begroting van stel 100 mln uitgaven en 90 mln ontvangsten. Een tekort van 10 mln dus. Maar je hebt nog een goed gevulde spaarpot en je plant dus vooraf daar 10 mln uit te halen. Gevolg sluitende begroting volgens regels.

  Na het jaar blijken je uitgaven 98 mln te zijn. HOERA een positief resultaat van 2 miljoen want er was 100 mln begroot.

  Ondertussen is er nog steeds 8 mln uit de spaarpot en is er dus meer uitgegeven dan er is binnengekomen.

  Rdam heeft een grote spaarpot vanwege o.a. De verkoop van Eneco, die bedoeld is om investeringen te doen. Deze is gehalveerd na het vorige college !

 • Beste Mike,
  Ik ben wars van retoriek.
  Het klopt gewoon niet wat je beweert, echte onzin. Er worden in het hoofdstuk financiën van de gemeente Rotterdam tal van afspraken gemaakt die door de gemeenteraad zijn geaccordeerd en dat gebeurde ook vaak unaniem. Ik lees die stukken al jaren en die opmerking over “spaarpot geplunderd als erfenis” raakt kant noch wal. Die waarschuwing van de rekenkamer moet je lezen in een heel andere context. Er is exact vastgelegd hoeveel geld waar vandaan moest worden gehaald om op een “fatsoenlijke wijze” 250 miljoen te bezuinigen en 1000 fte te schrappen.
  Als jij dit vindt dan is het wel heel vreemd dat geen van politieke partijen in hun campagne hebben gewezen op die geplunderde spaarpot….en ik denk dat je zelf wel kunt bedenken waarom…

 • Jammer dat deze discussie is gekaapt door ‘economen’, want dan ben ik genoodzaakt af te haken. Ik kan wel heel goed knippen en plakken, zoals een deel van een art uit Binnenlands Bestuur 5 maart. Stelt dit soms niets voor @Ed Schelvis?

  “Een overschot van 23 miljoen in de voorlopige jaarrekening van de gemeente Rotterdam is een mooi bericht vlak voor de verkiezingen, maar het zegt niets. De oppositie wijst op een vrijgevallen reserve die de gemeente weer moet terugstorten en op het feit dat het geld ook aan extra mensen aan het werk had kunnen worden besteed.

  Drie keer afgekeurd
  De afgelopen drie jaar heeft Ernst & Young de huisaccountant van de gemeente Rotterdam de jaarrekening afgekeurd op het punt rechtmatigheid van betalingen. Zo constateerde Ernst & Young dat de uitgaven van de gemeente in 2012 voor een bedrag van minimaal 54,6 miljoen euro onrechtmatig zijn geweest.

  Goede sier
  Wethouder Richard Moti maakte maandag goede sier met zijn mededeling dat de voorlopige jaarrekening 2013 een overschot van 23 miljoen euro laat zien. Dit zou te wijten zijn aan het effectiever inrichten van de organisatie en doordat kosten op onder meer volksgezondheid en zorg, verkeer en participatie meevielen. Het bericht leverde op de site van lokale zender RTV Rijnmond tientallen reacties op met veelal opmerkingen over waar het geld dan wel of juist niet aan uitgegeven zou moeten worden.

  Anonieme ambtenaar
  Ook stond in een reactie van iemand die zich voorstelt als ambtenaar van de gemeente Rotterdam. ‘We hadden een tekort van 40 miljoen en ze hebben even snel een reserve vrij laten vallen. Heeft niks met bedrijfsvoering te maken, want sinds de bezuinigingen is deze bar slecht. (…) Een collega die ik ken zit bij financiën en die zegt dat het resultaat best weleens negatief kan worden omdat de accountant deze vrijval van de reserve gaat weigeren.’ Hij is benieuwd naar het oordeel van Ernst & Young, maar weet zeker dat het resultaat een tekort zal zijn “en een boel beleid dus niet is uitgevoerd”.

  Erg voorbarig
  Raadslid Anton Molenaar van Leefbaar Rotterdam maakte zich al eerder kwaad over de jaarrekening 2012. Hij noemt het nieuws van wethouder Moti “een mooi bericht zo vlak voor de verkiezingen, maar erg voorbarig”. ‘De accountant heeft hier nog geen enkel oordeel over afgegeven en het eindresultaat kan nog net zo goed 23 miljoen negatief uitvallen in plaats van positief. Zo weten we nog niets over zware dossiers als de grondexploitatie.’

  Vrijgevallen reserve
  Molenaar zegt ook dat het goed is om te weten dat de winst ontstaat door een vrijval van de WWB reserve van 56 miljoen. ‘Dat bedrag komt oorspronkelijk uit het Investeringsfonds (IFR) en moet daar naar terug. Kortom, deze tussenstand is feitelijk 23 – 56 = 33 miljoen verlies.’ Ook Molenaar is benieuwd naar het oordeel van Ernst & Young. ‘Het is een grijs gebied wat met veel gegoochel nog net binnen de regels kan zijn.’ Hij maakt duidelijk dat Leefbaar Rotterdam dit soort windowdressing verafschuwt. ‘Laten we hopen dat dit dus na 19 maart niet meer gebeurt.’”

 • “het [is] wel heel vreemd dat geen van politieke partijen in hun campagne hebben gewezen op die geplunderde spaarpot….en ik denk dat je zelf wel kunt bedenken waarom…”

  Omdat, in jouw eigen woorden, die partijen de financiële handelswijze hebben “geaccordeerd en dat gebeurde ook vaak unaniem”?

  Ik zou ook niet van de daken schreeuwen dat ik de gemeenschappelijke spaarpot waar ik het beheer over had de afgelopen vier jaar opgemaakt heb.

 • Beste Karin,
  Je snapt er zo weinig van dat je inderdaad beter kan stoppen met commentaar leveren. Het is echt lachwekkend. Knippen en plakken met de site van Leefbaar Rotterdam als bron heeft bij mij niet zo veel zin, hoewel Anton Molenaar wel iemand is die weet waar het over gaat, maar die weet dus ook dat met deze materie lekker kan porren en stoken. Zeker als je te maken hebt met onkundige lezers. Het bekt zo lekker hè…”ze maken er een financiële puinhoop van”.
  Als de begroting/jaarrekening al drie keer zou zijn afgekeurd dat stonden we al lang onder curatele van het Rijk. Mag jij de lezertjes uitleggen waarom dat dan niet zo is..succes :-))
  Economen?? Het is meer iets voor accountancy. Voor de wat meer serieuze lezers: Een jaarrekening kan o.a. helemaal afgekeurd worden als een bepaald percentage (bv 3%) van de betalingen niet als rechtmatig kan worden aangemerkt. Maar het venijn zit in het begrip rechtmatigheid. Sensatiezoekertjes willen dat maar al te vaak direct doorvertalen naar het begrip fraude. Gelukkig is dat slechts heel zelden het geval en als dat wel zo lijkt te zijn dan wordt er gelijk een forensisch accountant op gezet en wordt eventueel aangifte gedaan, maar het komt wel af en toe voor.
  Heel veel vaker wordt iets afgekeurd omdat domweg de eigen regelgeving niet wordt nageleefd. Regelgeving die een gemeente zo ingewikkeld heeft gemaakt dat soms per abuis een controle wordt overgeslagen, een paraaf niet wordt gezet, of een formulier niet wordt ingevuld. Regelgeving die vaak helemaal niet nodig is maar wordt doorgevoerd omdat ambtenaren zichzelf vaak willen indekken, c.q. achter anderen willen verschuilen. Zo ontstaat die zogenaamde parafencultuur, interne formulieren cultuur etc. Zo pleit bv de VVD al jaren voor sterke vereenvoudiging van die interne regelgeving.
  Hoe dan ook, het is geen grijs gebied maar het zijn heel veel witte vellen papier waar allemaal kleine lettertjes op staan en van een afstand ziet dat er een beetje grijzig uit. Let wel, zo lang die regelgeving er is moet die gewoon worden nagevolgd. Dus ook UWV-controles. Je moest trouwens eens weten hoe vaak begrotingen van hele ministeries zijn afgekeurd wegen onrechtmatigheid.

  Dus @Karin, nee, dat geknip en geplak van jou hierboven zegt mij helemaal niets. En dat komt ook omdat je dit blog als een soort hear–>say gaat gebruiken. Voor de goede orde: vroeger was ik net zo onkundig en onervaren. Maar dit is een mooi land en niets staat jou in de weg om als persoon, al dan niet via een politieke partij, zo’n begrotingsronde helemaal mee te maken. Snap je iets niet, vraag het dan of zoek het op, maar nu is de tijd.

 • Dan snap je hoe het e.e.a. tot stand is gekomen en vooral hoe de discussie daarover is verlopen. Ik zit nu vooral te bloggen met mensen die net doen “alsof enkele dieven de spaarpotjes van weeskinderen hebben leeggeroofd” zonder dat ze iets weten over de achtergronden.
  Even versimpeld: als je onverwachts tekort komt kan je op korte termijn behalve het aanspreken van reserves nog:
  a) belastingen verhogen (hee, niemand juicht, wat vreemd)
  b) nog meer bezuinigen (waarop? contracten verbreken? draagvlak? effecten?)
  c) geld lenen (kost geld!)

 • Letten we een klein beetje op de ad hominems mensen? “Je snapt er zo weinig van dat je inderdaad beter kan stoppen met commentaar leveren. Het is echt lachwekkend,” voegt weinig toe.

  Overigens is ook volgens de rekenmeester Paul Hofstra het uitblijven van die accountancyverklaring een groot probleem. Bij 1-3% van de begroting bestaan volgens hem vraagtekens, wat inderdaad niet betekent dat hier direct fraude is gepleegd, maar het betekent wel dat dit niet direct te checken valt. Dan hebben we het dus al snel over tientallen miljoenen. Ook kan Rotterdam hierdoor geld vanuit het Rijk mislopen.

  Afijn, dit ter extra info. Back to you.

 • Beste Ties, dank voor je corrigerende opmerking en ik accepteer deze maar soms wordt ik heel sarcastisch van dat soort antwoorden (van Karin). Dat “antwoord” is uitgebreid maar hear/say voegt ook niets toe laat staan dat het een discussie verdiept. Kan ik net zo goed de radio aanzetten en allerlei meningen gaan zitten intoetsen. En dat geldt voor heel wat van die “Vers Beton”-bloggers. Omwille van de duidelijkheid chargeer ik hier een beetje;-)

  Het definitief uitblijven van een verklaring kan inderdaad voor problemen zorgen. Echter de soep wordt wel zelden zo heet gegeten als deze wordt opgediend maar alleen al het gegeven dat anderen er in het politieke steekspel gebruik van gaan maken is in mijn ogen al voldoende (imago)schade.
  Als 1-3% niet direct te checken valt dan is bij mij altijd de vraag waar het gebrek in zit en wat de frequentie is. Het niet geheel correct verlopen van een aanbestedingsprocedure kan al aanleiding zijn om aan de rechtmatigheid te twijfelen en als het dan om een beetje omvangrijk civieltechnisch project gaat dan “tikt dat lekker aan”.

  In essentie checkt een accountant met name of een dienst haar eigen regels wel naleeft. Niet dat dit onbelangrijk is maar vaak zie je dat een dienst juist die regels juist buitenproportioneel optuigt omdat ze verwachten dat een accountant die duidelijkheid over een uitgave wenst. Keer op keer ontstaat weer die valkuil. Door het hele bouwwerk van controles&procedures wordt daardoor juist de kans op een fout c.q. onrechtmatigheid steeds groter. Veel kan al worden gewonnen door een accountant als een collega te beschouwen ipv van als een boeman maar anderzijds doet de accountant al te graag een stap terug wanneer je deze wil betrekken bij die procedures. En natuurlijk snap ik wel dat deze zijn eigen werkwijze niet wil laten bepalen maar dan blijf je in een cirkel ronddraaien. Ik denk dat het daarom voorlopig bij de 1-3% vraagtekens blijft. En mits we af en toe een operatie “deregulering en wetgevingskwaliteit” uitvoeren dan blijft het wel rollen.

  Nou, leg maar voor aan Paul en dan hoor ik het wel.

 • Wat een warrig verhaal om iets goed te praten wat heel simpel fout is. Drie keer een afgekeurde jaarrekening kan niet. Niemand heeft hier hier over fraude maar met gemeenschapsgeld en daar dien je zorgvuldig mee om te gaan punt.

  Vindt dat je Karin een excuus bent verschuldigd. Zij heeft feitelijk gelijk over de tekorten en de drie keer afgekeurde jaarrekening. Jij ontkent dit met de geweldige opmerking “dan stonden we onder curatele van het rijk” sorry hoor maar als je in plaats van dit onsamenhangende verhaal even had gegoocheld was je erachter gekomen dat Karen gelijk heeft.

  En voor de laatste keer de tekorten waren NIET onverwacht maar van te voren begroot. Je hebt m’n voorbeeld niet begrepen blijkbaar
  C

 • @Mike. Ach zeg, is dat zo. Ach, verwijs dan even naar het linkje waaruit blijkt dat E&Y die drie jaarrekeningen DEFINITIEF HEEFT AFGEKEURD. Bij voorbaat dank! Een accountant geeft beoordelingen altijd in een range dus we hebben het niet over geneuzel zoals “niet zonder voorbehoud” en dat soort formuleringen want dan is lijst van dhr. Plassterk letterlijk oneindig, neenee, het gaat hier over afgekeurd zoals Karin zei. De zwaarste beoordeling. Dank u!

  Ik snap heel goed dat die tekorten vooraf zijn begroot, kon m.i. bijna ook niet anders in die situatie maar het gaat erom hoe je dat tekort AFDEKT en of dat zo was toegestaan!!

  Verder vindt ik jouw bijdrage erg verwarrend overkomen.

 • http://www.accountancynieuws.nl/actueel/sector/accountant-weigert-jaarrekening-rotterdam-goed-te.124022.lynkx

  Alsjeblieft, zoals je kunt lezen voor de derde keer.

  Je verhaal over de typeringen die een accountant gebruikt is ook onzin. Er zijn maar drie typeringen. Ook hier het linkje: http://nl.wikipedia.org/wiki/Controleverklaring

  Sorry hoor maar hoe blind voor de waarheid kan je zijn. Als je geen verstand hebt van financiën kan je je beter wat terughoudender opstellen. Je zet alleen jezelf voor schut

 • Dag Mike,
  Maak je geen zorgen om mij hoor, want ik heb er ook geen moeite mee mijn naam voluit te vermelden, jij wel. Klein beetje moet ik hier wel om lachen, want waar staat nu dat de accountant de hele jaarrekening definitief heeft afgekeurd. Ik vraag daar niet voor niets om! Waar is dus nu die link naar de accountantsverklaring (met de toegevoegde opmerkingen)?? Die van 2011 (rechtmatigheidsdeel) staat in m’n kast dus die hoef ik niet meer. Je verwijst mij alleen maar naar een linkje met een stoer berichtje, met nog meer linkjes.

  Daarnaast heb je iets niet goed gelezen want die zogenaamde 3 typeringen zijn alleen maar de hoofdindelingen, staat er zelfs bij. Je kruipt achter ’n computer, beetje googlelen en dan denken dat je het snapt. Prima hoor, maakt mij niet uit.

  Beste Mike, ik hoef van jou geen reactie meer want je bent net zo als Karin bezig. Kost mij tijd en ik heb er niets aan.

  Ik zal hieronder heel kort weergeven wat het probleem is. Misschien dat @Ties Joosten onderstaande kan voorleggen aan Paul Hofstra, want die schijnt daar contact mee te hebben. Misschien dat je het dan wel geloofd.

  T.g.v. de massieve bezuinigen sinds 2010 gaan er in Rotterdam steeds meer ambtenaren uit dienst of worden herplaatst in reorganisaties. Daarmee is gelijktijdig de hele Administratie Organisatie (AO) gaan schuiven. Talloze dossiers verhuisden van ambtenaar of dienst. Het onderhouden van een goede AO wordt maar al te vaak als sluitstuk van een reorganisatie gezien terwijl dat juist primair punt dient te worden meegenomen. Het probleem wordt wel (h)erkent maar er wordt te weinig mee gedaan omdat het domweg geen echte harde prioriteit krijgt. Het moment dat de Provincie of het Rijk gaat ingrijpen is ook nog ver weg. Lansingerland die ook onder Rotterdamse Rekenkamer valt heeft dat probleem dus nu wel (grondposities) maar dit geheel ter zijde. Waar zit dus het probleem m.b.t. die accountantsverklaring? Bij de AO/IC en niet te vergeten de onderliggende dossiers bij de ambtenaren. En dat is helaas in Rotterdam het geval en helaas ook bij veel andere gemeenten (ik dacht momenteel zo’n 10%, maar dat weet ik niet zeker). Is het een ramp nee, moet het gecorrigeerd worden (AO/IC), ja, moeten de controletoleranties geïnterpreteerd worden in de geest van de crisisomstandigheden en de daaruit voortkomende correcties op het gehele apparaat, misschien.
  Dit alles is, maar wat gaat er nu komen? Dit college gaat volgens het coalitieakkoord opnieuw ingrijpen in het ambtelijk apparaat en dat kan weer extra onrust geven. Gelijktijdig komt er in 2015 een massieve taakverzwaring op Rotterdam af door overdracht van Rijks- en (klein) deels ook Provincietaken. Er zijn terechte twijfels (al eerder hierboven gewisseld) over de mogelijkheden van planning en omvang budget voor de uitvoering. Daarnaast wordt vergeten dat bij een aantrekkende economie vroeg of laat de arbeidsmarkt weer loskomt, als eerste bij de hoog opgeleiden. Ik ken persoonlijk 2 mensen die zodra ze kunnen per direct hun Rotterdamse dossiers uit hun vingers laten vallen en zonder afscheidsetentje zo de deur uitlopen. Misschien even triest als waar maar dat schetst wel de sfeer op een deel van de Rotterdamse burelen.

  Misschien kan de heer Hofstra trouwens gelijk bevestigen dat niet hij maar uiteindelijk de gemeenteraad gaat over de besteding van de diverse reserves en als hij dat anders ziet dan lees ik dat graag.

  @Ties Joosten Ik zie de reactie wel verschijnen. Geniet van het weekend.

Schrijf hier je reactie

Heb je geen account? Maak hier een gratis reageerdersaccount aan. En bekijk hier de huisregels van dit forum.

Gerelateerde inhoud

Wil je dit soort artikelen blijven lezen?

Vers Beton kan niet bestaan zonder haar leden. Lees onbeperkt artikelen op Vers Beton voor € 7,50 per maand, de eerste maand is gratis.

Misschien vind je dit ook interessant

 • De kracht van stilte tijdens de rouwmars Samen voor Palestina

  • Politiek

  Met het lawaai van ronkende motoren, vuurwerk en leuzen begon Rotterdam op 22 oktober luid te protesteren tegen de aanvallen op Gaza. Maar er is ook stil protest. Zo kleurde woensdag de Hofpleinfontein rood en was er de week ervoor een rouwmars voor de slachtoffers. Loulou Drinkwaard liep mee.

 • Big Brother in de bijstand 3: Zullen ze het ooit leren?

  • Politiek

  De negatieve ervaringen van bijstandsgerechtigden drongen nauwelijks tot het grote publiek door. Totdat de gemeenteraad wethouder Richard Moti tot de orde riep. Luister nu deel 3 van de podcast Big Brother in de bijstand.

 • Big Brother in de bijstand 2: Over dieven en kleuters

  • Politiek

  “Tijdens heronderzoeken werden bijstandsontvangers als een dief of kleuter behandeld”, zegt onderzoeker Margot Kersing van de Erasmus Universiteit. Luister naar deel 2 van de podcast Big Brother in de bijstand.

 • Alle artikelen

De agenda die je aan het denken zet

 • Het kabinet viel, demissionair premier Rutte kondigde zijn vertrek aan en een reeks politici verlaten…

  Venue: Debatpodium Arminius
  Datum:
 • On Monday 11 December, Rotterdam based platform for metropolitan issues De Dépendance and Lighthouse Reports welcome economist Jennifer Clapp, one of the world’s leading authorities on food systems, in BlueCity. 

  Venue: BlueCity
  Datum:
 • Bekijk de agenda

De leukste vacatures in en om Rotterdam

 • Als stagiair(e) Marketing & Communicatie ondersteun je de afdeling op verschillende vlakken en krijg je een breed pakket aan taken en werkzaamheden.

 • WAT DOE JIJ ALS FRACTIECOÖRDINATOR? 

  Als coördinator vervul je een belangrijke rol in en rond de fractie van GroenLinks PvdA Zuid-Holland. Je biedt praktische ondersteuning aan statenleden, volgt de  (politieke) actualiteit, coördineert politieke activiteiten en zorgt ervoor dat de  fractie haar relaties onderhoudt. De functie biedt een interessante plek om je  verder in provinciale politiek te verdiepen.

 • Vers Beton zoekt een stagiair vanaf januari 2024. We begeleiden je om je eigen leerdoelen te halen en zelf journalistieke producties te maken voor Vers Beton.

 • Bekijk alle vacatures