Ga naar de inhoud

Geachte burgemeester Aboutaleb, ik neem geen afstand

Burgemeester Aboutaleb riep onlangs de moslimgemeenschap in Nederland op zich openlijk te distantiëren van IS en radicalisering. Rotterdammer Karim Khaoiri, voor wie Aboutaleb ooit een inspiratiebron was, weigert afstand te nemen en vindt Aboutalebs uitspraken wrang. Hij vertelt waarom.

Ahmed Aboutaleb
Ahmed Aboutaleb

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam wenst wat ‘klankkleur’ toe te voegen aan de feiten in het debat over jihadgangers, zo vertelde hij in een recent interview in het Algemeen Dagblad. Eerder riep hij een opiniestuk in Trouw moslims op om “een megafoon op te pakken” en zich te distantiëren van radicalisering. Aboutaleb gaat hiermee met een gestrekt been de discussie in, wat het debat niet ten goede komt.
Eerst even terug naar 2007. Voordat Ahmed Aboutaleb burgemeester van Rotterdam werd, was hij staatssecretaris Sociale Zaken. Hij en PvdA-staatssecretaris Albayrak (van Justitie) zagen destijds tijdens een debat over de regeringsverklaring hoe Geert Wilders (PVV) een motie van wantrouwen tegen hen indiende. Wilders trok de loyaliteit van beide bewindslieden in twijfel nog voor ze ook maar een woord met de kamer hadden gewisseld.
De toen nog staatssecretaris Aboutaleb voelde zich onveilig, omdat een deel van de Nederlanders hem niet moest en hem hier niet wilde hebben. Zijn ontvangst in Rotterdam was evenmin prettig te noemen. Schuimbekkende Leefbaar Rotterdammers wilden niets van een Marokkaan als burgemeester weten. Volgens hen konden veel, en dan met name oudere autochtone Rotterdammers weleens in de war raken wanneer een Marokkaan de burgemeester van hun stad zou worden. Leefbaar Rotterdammers noemden zijn benoeming een verkeerd signaal, omdat er Marokkaanse jongeren waren die zich misdroegen. Een ontzettend dom argument natuurlijk, maar zo ging het er aan toe. Ook vonden ze hem niet de geschikte bruggenbouwer. Aboutaleb kon onmogelijk burgemeester van álle Rotterdammers zijn. Niet vanwege “020”, al speelde zelfs dit nog even mee, maar vooral vanwege zijn Marokkaanse achtergrond.
Ik kan mij deze periode goed herinneren. Het was een tijd waarin ik niet alleen boos was, maar ook nog altijd zoekende naar mijn eigen identiteit. Op de dag van Fortuyns moord werd ik gedegradeerd tot Marokkaan. Niet zomaar een Marokkaan, nee, ik werd die dag uitgemaakt voor “kanker Marokkaan”. En waar mocht ik trots op zijn? Alle Marokkanen die het goed deden werden gepromoveerd tot Nederlander. Behalve Aboutaleb, hij bleef een Marokkaan. Hij schaamde zich hier niet voor en eiste tegelijkertijd het Nederlanderschap op.
Aboutaleb vertikte het om zich weg te laten zetten als tweederangsburger. Niet door Wilders en niet door Sörensen of andere schuimbekkende Leefbaar Rotterdammers. Terecht! Hallelujah! Aboutaleb liet mij, ons!, zien dat je Marokkaanse achtergrond geen belemmering hoefde te vormen voor je verdere toekomst. Ik zag hem als een voorbeeld voor geslaagde integratie; iemand aan wie je kunt refereren in gesprekken met Tony Montana-adorerende jongeren.
Daarom is de toon van Aboutaleb in het huidige jihadisten-debat extra wrang. Aboutaleb, nu bijna in zijn tweede termijn als burgemeester van Rotterdam, hanteert dezelfde stijl als Wilders, Leefbaar Rotterdammers en andere populisten. Hij verklaart moslims, een miljoen moslims, tot tweederangsburger. Drie uitspraken van Aboutaleb uit het interview door Mark Hoogstad in het AD illustreren dit.

“Er woedt een brand en een hele grote groep mensen kijkt toe. Iemand komt voorbij en zegt: u heeft die brand niet gesticht, u bent niet schuldig, u hoeft ook niets te doen, laat het vuur maar lekker branden. Weer iemand anders zegt: u heeft die brand inderdaad niet gesticht, u bent dus ook niet schuldig, maar mag ik u vriendelijk vragen om samen met mij deze brand te blussen?”

Aboutaleb geeft hier impliciet mee aan dat de moslimgemeenschap passief in het debat staat, dat zij teveel vanaf de zijlijn toekijkt hoe de boel verder escaleert. Waar dit uit blijkt wordt echter niet duidelijk. Het tegendeel is waar. Al jaren nemen moslims tot vervelens toe afstand van zaken waar zij part noch deel aan hebben. Niet omdat zij dit graag willen doen, maar omdat het niet doen van afstand gepaard gaat met uitsluiting. Want wie geen afstand neemt moet wel voorstander zijn, toch?

“Zij die zeggen niet verantwoordelijk te zijn voor het radicale klimaat hebben intellectueel gezien het gelijk aan hun zijde. Maar in de pragmatiek van het besturen van een samenleving hebben ze ongelijk.”

Hij geeft hiermee de moslimgemeenschap, welke hij van passief aan de zijlijn staan beticht, ‘intellectueel’ gelijk dat zij niet verantwoordelijk is voor het radicale klimaat. Echter vanuit zijn functie als bestuurder geeft hij ze juist ongelijk. Intellectueel gelijk hebben past volgens hem niet bij de pragmatiek van het besturen van een samenleving. Waarom dat niet kan, wordt niet beantwoord. Ik zie echter geen belemmering. Zo kan je met hetzelfde gemak stellen dat vooruitgang in opleidingsniveau, actief ondernemerschap en op andere vlakken maatschappelijke betrokkenheid tonen hier juist het bewijs van is. Ze maken beiden deel uit van diezelfde imperfecte samenleving. Dit betekent niet dat problemen niet meer benoemd mogen worden, hier is geen sprake van.

“De beste bescherming voor ruim één miljoen moslims in Nederland is afrekenen met idioten.”

Moslims in Nederland kunnen zich volgens Aboutaleb alleen beschermen wanneer zij zelf afrekenen met de idioten. Deze uitspraak is een burgemeester onwaardig. Dit is namelijk een onmogelijke taak voor de moslimgemeenschap, alsof de moslimgemeenschap een homogene groep is. Ook hier blijft de burgemeester het antwoord schuldig op hoe dit gedaan moet worden. Zijn harde woorden stralen vooral uit dat hij zich aan de kant schaart van populisten die het onmogelijke verlangen, nee, eisen, van de burgers. Zolang deze burgers niet het onmogelijke voor elkaar krijgen, zitten zij in het strafbankje en zijn zij veroordeeld tot tweederangs burgerschap. Aboutaleb zou een voorbeeld kunnen nemen aan burgemeester Van der Laan van Amsterdam die in zijn Abel Herzberglezing zegt:
“[…] Niemand wil in een hokje geplaatst worden, behalve extremisten – en zij willen het juist graag. Niemand wil over één kam geschoren worden met extreme anderen. Moslims niet met Jihadstrijders, sinterklaasvierders niet met racisten en liefhebbers van Israëlische cultuur niet met Israëlische bevelhebbers.”
Terwijl de discussie die nu wordt gevoerd thuishoort bij burgemeesters, wethouders, ministers, inlichtingendiensten, de nationale politie, onderzoekers en andere professionals, verschuift Aboutaleb deze naar de moslimgemeenschap. Dit ten faveure van de angstige Nederlandse buurman en buurvrouw. Hoe mooi Aboutalebs metaforen ook zijn, ik wil mij niet gedwongen voelen afstand te moeten nemen van lieden die net zo goed een bedreiging vormen voor mij. Ik wil niet gedwongen worden afstand te nemen op basis van mijn etnische achtergrond. Ik wil niet gedwongen worden afstand te nemen omdat ik zogezegd behoor tot een bepaalde geloofsgemeenschap. Ik neem geen afstand.

Al 25 reacties — discussieer mee!

 • Inmiddels zijn er al veel van dit soort ‘ik-neem-geen-afstand’-opinies geschreven. Ik snap het punt dat niemand afstand wil nemen op basis van iemands etnische achtergrond. Maar maak afstand nemen ook niet groter dan het is. Afstand nemen kan ook op gronden van (mede)menselijkheid, of simpelweg omdat iets afschuw oproept, of om tegenstellingen aan te geven.

  Daarom zie je ook dat in al dit soort opinies de auteurs wel degelijk afstand nemen, zij het onbedoeld en haast onopgemerkt. Deze auteur doet dat door IS aan te duiden als ‘lieden’ die ‘een bedreiging vormen voor mij’. Daarmee zegt de auteur dus toch: ik ben geen terrorist.

 • @Eric: je hebt gelijk. Dit wilde ik juist ook opmerken. Met dit verschil echter, dat Karim geen afstand neemt vanwege zijn afkomst. Dat is het punt. Zoals ik geen afstrand neem van de Brabanders die bij een overval op een juwelier werden doodgeschoten omdat ik Brabander ben. Van komaf dan.

 • En hoeveel Nederlanders hebben al nadrukkelijk afstand genomen van Anders Breivik? VVD politici in Amsterdam komen er nog steeds mee weg openlijk te zeggen dat ze het wel kunnen vinden met de gedachtegang van Noorse massamoordenaars die zo’n 70 (voornamelijk kinderen) hebben afgemaakt.

 • Goed stuk. En inderdaad tussen de regels door lees je een afwijzing van IS. Echter is dit niet waar Aboutaleb op doelt.
  In het perspectief van de pro- Gaza demo’s, waar honderden moslims op de been komen voor vrede in een ontzettend ingewikkeld conflict, verwacht je ook honderden mensen op de been om hun broeders in Irak en Syrië te ondersteunen met een demo.
  Het blijft echter behoorlijk stil. Zo stil dat je naast alle nare geluiden bij Pauw en het journaal over alle Syrië gangers bijna geen tegengeluid meer hoort. Niet dat dit geluid er niet is, maar het verstomd. Je kan de media hiervan de schuld geven, maar zuiverder is om eerst te kijken waarom deze 1mio moslims wel in de bres willen springen voor 400k Gaza inwoners, maar 4mio inwoners van de bezette gebieden door IS niet als aanleiding zien om te demonstreren. De reden hangt vooral samen met verdeeldheid in de moslimgemeenschap. De schrijver durft stelling in te nemen, maar velen zijn verdeeld en weer een andere groep steunt het gedachtegoed van IS heimelijk.
  Juist door de moslimgemeenschap te vragen voor een demo tegen IS vraagt Aboutaleb ze om te laten zien dat ze een eigen identiteit hebben die afwijkend van de gruwelijke idealen van IS. Doordat geen enkele groepering binnen de islam in NL duidelijk stelling durft te nemen beginnen anderen te twijfelen aan de intenties. Dit is het moment voor moslims in NL om zich te onderscheiden. Grijp m aan om jezelf te differentiëren en te laten zien wat je identiteit wel is!

 • Als een deel van een groep iets negatiefs doet wordt daar vaker een hele groep op aangekeken. Zolang de mensheid generaliseert is het wijs om afstand te nemen om zo het tegendeel te bewijzen. Jij hebt dat bij de Islam, ik als nette voetbalsupporter tegenover een klein deel van hooligans en de katholieken weer tegenover misbruikende priesters. En natuurlijk voelt dat krom want je hebt tenslotte niets gedaan maar dat schijnen de spelregels te zijn en als je de spelregels juist weet te toe te passen kun je er juist heel ver mee komen en een werken aan een positief imago van hetgeen je aanhangt, geloof, sport, politiek, muziek of wat dan ook. Probeer afstand te nemen ook als iets positiefs te zien, het heeft ons ver gebracht in de wereld.

 • Auteur geeft scheve vergelijking. Marokkaan ben je. Voor het geloof kies je. Toen Anders Breivik mensen doodknalde vanuit zijn nationalisme had men alle nationalisten mogen vragen om daar afstand van te nemen. Dat is wat anders dan alle blanken vragen dat te doen. Zo ook als moslims op grote schaal ongelovigen doden. Als moslim moet je dan gewoon afstand nemen. Jij gelooft hier in een boek van honderden jaren oud. Dat is iets anders dan ik vraag om afstand te nemen van de marokkanen die mijn buurvrouw gisteren beroofden.

 • Beste Hans. Ik twijfel niet aan de integriteit van Aboutaleb en voor zover ik u volgen kan komt de ‘minder’ uitspraak van Wilders. Ik verwijt Aboutaleb onredelijkheid en een te straffe toon in een debat welke vergiftigd is. Het had hem gesierd om “de moslimgemeenschap” in eerste instantie te betrekken bij en niet te vragen om.

  Beste Ben. Ik geloof niet, ik hou mij ook niet per se aan welke geloofsregel dan ook. Ik vind het alles behalve redelijk dat men van mij vraagt afstand te nemen. Los daarvan ga ik er eveneens vanuit dat heel veel wel gelovige moslims evenmin staan te juichen bij de barbaarse acties van ISIS of welke terroristische organisatie waar ook ter wereld.

  Beste Bob. Ik zou het onredelijk, of zelfs oneerlijk vinden om van Christenen te vragen afstand te nemen van Breivik. Om precies dezelfde redenen als mijn afkeer tegen de wens afstand te nemen van barbaarse moslims.

  Ik zie graag dat bestuurders doen aan insluiten in plaats van apart benoemen en daarmee uitsluiten, of buiten de groep plaatsen. Na jaren van een gepolariseerd debat hebben wij hier wel recht op meen ik zo, een debat welke gaat over de oplossing en niet per se om de poppetjes.

 • Ach wat kan ik nog toevoegen als blijkbaar volgens auteur een schuimbekkende Leefbaar Rotterdammer. Ik probeer het toch, zal even het schuim wegvegen …

  Ik spreek tientallen Rotterdammers per week, waaronder zeker de helft gelovige moslims.

  Het merendeel van mijn buren, kennissen en medeouders op school die moslim zijn willen gewoon lekker leven MAAR er is ook een stroming binnen deze clubjes en dit zijn in mijn geval geen Marokkanen die liever niet mengen met Hollanders en al helemaal niet met niet moslims en niet eens het fatsoen om in gezelschap met 50 andere nationaliteiten Nederlands te spreken. Als ik dan op de man of vrouw af vraag wat zij er van vinden dan vind het meerderheid gewoonweg afschuwelijk echter er zijn er helaas ook zat die het wel erg vinden maar er toch begrip voor hebben. Net zo goed dat heel veel antisemitische sentimenten niet onder stoelen of banken wordt gestoken. Om die reden alleen al heb ik besloten
  met mijn I LOVE ISRAEL armbandje op straat te gaan dan zie je mensen, meestal moslims, met minachting naar mij kijken al zeggen ze meestal niets. Ik hoor vaak genoeg gesis, getuttut en zelfs een enkele keer gespuug achter mijn rug.

  Toch triest dat men moord en brand roept als het om de palestijnen gaat maar muisstil zijn als het gaat over IS die tienduizenden, medemoslims, christenen en wie dan ook op de meest barbaarse manier uitmoorden.

  Heeft u wel eens de beelden gezien van kinderen en babies die worden onthoofd e.d.? Ik neem daar wel afstand van net als destijds Anders Breivik en dan niet eens als moslim maar als mens op zich. En nee niet op straat maar wel via mijn facebook, twitter en stukjes zoals deze.

  En als burgemeesyer Aboutaleb dan vraagt dat moslims stelling nemen tegen IS omdat zij blijkbaar ingaan tegen de norm en het geloof (hoewel er genoeg bloedige passages staan in de Koran maar allah). Is dat naar mijn mening om ook deze Rotterdammers wakker te schudden en in een beter daglicht te komen.

  Hoe denk je dat schuimbekkende Hollanders (zoals jij menigeen wenst weg te zetten) zouden reageren als ineens 10.000 moslims over de Erasmusbrug paraderen met tranen van verdriet en pijn voor het uitmoorden van mensen en het misbruik van hun geloof en met spandoeken gaan lopen als NOT IN MY NAME?

  Als zo’n demonstratie gehouden zou worden zou je kunnen zien dat het niet alleen moslims zijn en een paar SP’ers zoals bij de anti Israel optochten maar dat duizenden anderen zich zouden bijvoegen.
  Ook deze schuimbekkende Leefbaar Rotterdammer. Neem jij het initiatief?

 • zie nu een foutje in een zin, waar staat “in mijn geval geen Marokkanen” moet toegevoegd worden “maar juist Turken die…” Misschien dat de redactie dit aan kan passen?

 • Henry, tof dat je reageert. Je wordt inderdaad met je schuimbek wel een beetje in een hoek gezet, gelukkig is ook jouw gestrekte been in prima conditie.

  Om de discussie nog verder van het onderwerp af te trekken: zou je een onderscheid willen maken tussen meningen over het joodse geloof en de staat Israël? Het eerste interesseert mij bar weinig, maar van het gedrag van de tweede krijg ik af en toe flink buikpijn.

  Dan toch even on-topic: “Intellectueel gelijk hebben past volgens [Aboutaleb] niet bij de pragmatiek van het besturen. Waarom dat niet kan, wordt niet beantwoord.”
  Ik weet niet of Karim werkelijk zo naïef is, ik hoop eigenlijk dat hij gewoon doet-alsof. Als Karim graag wil weten wat het verschil is tussen ‘gelijk hebben’ en ‘gelijk krijgen’, kan ie dat misschien gewoon aan Aboutaleb gaan vragen.
  Of een jaar in een willekeurig bestuur van een club met meer dan 20 personen gaan zitten, dan kom je er ook wel achter.

  Wat Karim daarna schrijft, dat ‘vooruitgang in opleidingsniveau en … maatschappelijke betrokkenheid daar het bewijs van zijn’, daar kan ik geen touw aan vast knopen. Wáár het bewijs van? Dat intellectueel gelijk en bestuurlijk-pragmatisch gelijk wél samen gaan? Ik volg je helaas niet, terwijl ik dacht dat het hier juist interessant werd.

  Ik zou graag afstand willen nemen van het kleinburgerlijk chauvinisme waarmee wekelijks iets Rotterdams de hemel in moet worden geprezen. Intellectueel dan he, bestuurlijk maak ik natuurlijk geen schijn van kans.

  Ik denk dat er ergere zaken zijn dan mensen die geen afstand nemen. Grotere problemen, gewoon, hier om de hoek. Weliswaar veel hardnekkiger en veel minder hip en sexy, maar toch.

 • Beste Marcel, wat ik tracht aan te tonen met mijn opmerking betreffende Israel is dat het van de zotte is dat er voor palestijnen wereldwijd en dus ook in Rotterdam miljoenen actievoeren. Terwijl Israel het recht heeft zich te verdedigen en ja met iets geavanceerd materieel als de buren echter gooien zij geen onschuldigen in de strijd en verschuilen zich niet in bv. Ziekenhuizen en scholen. Maar om je vraag te beantwoorden ik ben pro Israel en pro Joods maar ben ook tegen ieder vorm van geweld alleen blijf ik bij bovenstaande recht op zelfverdediging. Maar laten we het hierop houden anders gaan we een hele andere discussie voeren als het artikel.

 • Beste auteur,

  Ik zie dat je veel aandacht hebt besteed aan je stukje. En het is jouw mening. Maar de constatering van een andere reaguurder is ook de mijne: “Toch triest dat men moord en brand roept als het om de palestijnen gaat maar muisstil zijn als het gaat over IS die tienduizenden, medemoslims, christenen en wie dan ook op de meest barbaarse manier uitmoorden. ”

  En over Aboutaleb. Wij mogen ons prijzen met zo’n burgemeester. Sterker nog, waren er maar meer zoals hij. Ongelovigen en moslims, dan zou de wereld er heel wat beter uitzien. Het is er een om een voorbeeld aan te nemen.

  Toos.

 • Beste Karin,

  “..en binnen de kortst mogelijke tijd gemakzuchtig te worden weggezet als een rechtse fascist.” alle went. Ik wordt door mensen die mij niet kennen ook voor alles uitgemaakt en weet je wat nu zo mooi is. Ik heb geen enkele twijfel over mijn ware intenties, ik slaap vredig en ik sta voor iedereen klaar als ik kan ongeacht of je neus nu rechts staat of links, je moslim bent of anders een mens is een mens. Het mag een door mij bewezen feit beschouwd worden dat hen die anderen uitmaken voor fascist vaak zelf een behoorlijke neiging naar fascisme en rascisme hebben en die komen maar al te vaak uit linkse hoek helaas nou als ik dan wordt weggezet als rechtse populist dan zie ik dat als een reuzecompliment. Ik durf te zeggen dat ik geen rascist of fascist ben maar durf wel voor mijn ongezouten mening uit te komen en durf te zeggen wat anderen in hun politieke correctheid niet durven uiten.

 • Buiten het onderwerp “afstand nemen van onmenselijke onverdraaglijke moordende en anderen via het onthoofdingsmes opleggen van verwrongen Koran-inhoud-dictatuur” wil ik even kwijt hoe geweldig hier mensen zonder elkaar voor rotte vis uit te maken met elkaar de discussie aan gaan. Dat mag best gezegd worden want ik zie erg veel intolerantie op sites en fora waar kennelijk een flink deel van de deelnemers nog alleen maar in haat kunnen denken. Naast elkaar onconstructief vies de maat nemen heb je bij de derde reactie eigenlijk al door dat er alleen nog maar gescholden kan worden en doodwensen de verziekte toon aangeven.
  Het komt allemaal neer op de durf tot zelfreflectie. De hand in eigen boezem steken. Inzien dat je eigen groep ook fouten maakt en ze durven te benoemen en je dus kwetsbaar opstellen. Daarvoor is in de machocultuur van de meeste Moslim mannen niet veel ruimte…..Het is daar veel eenvoudiger om de mening man met het scherpste mes en het omhooggehouden boek te volgen. Intimideren (niet alleen bij de Moslims) voelt bij vele jongeren met een hoog testosterongehalte helaas vaak erg goed en dat verziekt de boel. Het verstand gaat op nul en vervolgens lees
  je tussen de iets te simpele taal weinig inhoud en vooral veel drogredenen.
  Afstand nemen of niet?
  Ahmed Aboutaleb is hoe je het ook went of keert een man die tegen alle gewoonte van de helaas door een angstcultuur bepaald zwijgen van vele Moslims baandoorbrekend is.
  West Europa heeft 75 jaar geleden de gevolgen van een angstcultuur meegemaakt waarin mensen onmenselijk werden. Hadden de “goede” toen ook maar tijdig openlijk stelling en afstand genomen. “Wij” zijn allemaal direct of indirect verantwoordelijk. En wie niet openlijk stelling durft te nemen wordt helaas geacht het wel te geloven, of het er mee eens te zijn. Het is zoals het is……en dat het anders zou moeten zijn….dat is een waarheid op zich waar we met z’n allen niet veel aan hebben.

 • Dhr Aboutabet ik vind u een heel wijs en moedig man .Ik zou willen dat er meer politicie zich zo nadrukkelijk zouden durven uitspreken.

  Ik ben het niet altijd met u eens en ik ben ook niet van uw partij maar ik bewonder u inzicht en correcte woordenkeus zonder dat het in een scheldparij uitmond.
  Dat geeft vertrouwen.U zou wat mij betreft zeker ons land kunnen besturen.

  Ik heb totaal geen vertrouwen in de laffe en schijterige alles begrijpende politicie.
  We hebben meer van zulke mensen als u nodig in de politiek

 • Deze recente discussie over wel/niet afstand doen, komt ergens vandaan. Het is de afgelopen pakweg 20 jaar op gaan vallen dat, op een handjevol na, Moslims zich wereldwijd niet uitspreken tegen ‘onwenselijk gedrag’ (ik houd het gezellig) van andere Moslims. Des te opvallender, omdat dit in schril contrast staat met het zich niet aflatend, op het obsessieve af, uitspreken over het onwenselijk gedrag van Israël (en de satan USA). Terwijl het aantal doden dat Israël op zijn geweten heeft compleet in het niet valt bij de slachtoffers van Moslim-geweld, maar dit terzijde.

  Daarom hulde voor (de moed van) Ahmed Aboutaleb, die ook laatst bij Pauw op indrukwekkende, intelligente wijze zijn vinger legde op de zere plek. Het staat uiteraard iedere Moslim vrij om zijn oproep naast zich neer te leggen, maar dan ook niet piepen als zij oplopen tegen het oer-Nederlandse credo ‘wie zwijgt stemt toe’. Een beetje minder geklaag en meer reflectie zou sowieso geen kwaad kunnen.

 • @Karin. Ik vrees dat je nog al overdreven opmerking over het aantal doden dat Israël op zijn geweten heeft wel erg uit zijn verband heeft gerukt. Vraag eens de cijfers bij de VN op. Overigens is de ene dode door oorlogsgeweld niet te vergelijken met de andere. In het verkeer en door ziektes bijvoorbeeld komen per jaar nog steeds meer mensen om dan door oorlogsgeweld of zelfterrorisme.

 • @hans Ik schreef niet voor niets ‘maar dit terzijde’. Geen energie om in een off topic, uitgekauwde Joden-Palestijnen discussie te belanden en binnen de kortst mogelijke tijd gemakzuchtig te worden weggezet als een rechtse fascist. En voor cijfers die het verschil inzichtelijk maken, hoef je niet naar de VN, hoor, gewoon even googelen. Het mag tot slot duidelijk zijn waarom ik dit toch even als voorbeeld erbij haalde.

 • Ik bedankt de Rotterdamse burgemeester voor zijn duidelijke en open stellingname. Ik hoop dat andere islam-groeperingen ook openlijk stelling durven nemen en dus ook nemen. Iedereen mag een geloof aanhangen maar moet daardoor ook anderen de vrijheid geven om hun geloof te hebben.
  En hoe kan het zijn dat iemand anders bepaalt hoe ik me heb te gedragen? Behalve de sociale structuur waarin ik leef.

Schrijf hier je reactie

Heb je geen account? Maak hier een gratis reageerdersaccount aan. En bekijk hier de huisregels van dit forum.

Gerelateerde inhoud

Wil je dit soort artikelen blijven lezen?

Vers Beton kan niet bestaan zonder haar leden. Lees onbeperkt artikelen op Vers Beton voor € 7,50 per maand, de eerste maand is gratis.

Misschien vind je dit ook interessant

De agenda die je aan het denken zet

De leukste vacatures in en om Rotterdam