Ga naar de inhoud

Moet ik dan Piet Jansen heten om mij te mogen identificeren met het bombardement?

Nourdin el Ouali mag zich van Leefbaar Rotterdam niet identificeren met het bombardement op en de wederopbouw van Rotterdam. ‘Dat waren uw ouders niet!’

Nourdin el Ouali
NIDA-Rotterdam beeld: Frank Hanswijk

“Over welke wederopbouw heeft u het? De wederopbouw duurde namelijk tot 1950.” Aan het woord is een gepikeerd Leefbaar-raadslid tijdens de bespreking van de kaderbrief in juni van dit jaar. Zij reageert omdat ik refereer aan de tegenslag van het bombardement en de collectieve kracht van de wederopbouw.

Afgelopen week is het weer raak, als ik opnieuw inspiratie put uit de wederopbouw. “Dat waren uw ouders niet!”, stelt een Leefbaar-raadslid geëmotioneerd en verbitterd. Uiteindelijk verzoekt de voorzitter van de raad mij zelfs er zo weinig mogelijk aan te refereren. Moet ik dan Piet Jansen heten, om mij te mogen identificeren met het leed van het bombardement, of met de trots op de wederopbouw van onze stad?

Gevangenis

Als we in Rotterdam werkelijk één willen zijn, dan dient de gevestigde politieke orde zich te bevrijden uit de gevangenis van dit vernietigende hokjes-denken en te beseffen dat een gedeelde geschiedenis nodig is voor een gezamenlijke toekomst. Niet alleen moeten we beseffen dat ook moslims hier in Nederland (tot hun dood!) hebben gestreden tegen nazi-Duitsland. Ook hebben Nederlanders van diverse afkomst, waaronder de Marokkaanse, bijgedragen aan de wederopbouw van ons land en onze stad.

Familie

Maar los daarvan delen wij als mensen uiteindelijk allemaal dezelfde familiaire oorsprong. In Rotterdam zijn wij daarnaast ook nog eens ”Rotterdammers” met elkaar. Samen moeten we als buren, wijkbewoners en stadsgenoten, als een familie op elkaar kunnen rekenen en met en op elkaar kunnen bouwen. We hebben allemaal ons bestaan hier in Rotterdam te danken aan onze Rotterdamse voorouders. Ónze Rotterdamse voorouders, waar zij of wij dan ook vandaan kwamen. Uiteindelijk zijn we allemaal Rotterdam!

Hoopvol

Twee incidenten in de gemeenteraad kleuren gelukkig niet het hele beeld. Het is hoopvol om te zien dat onze motie ‘Sterker door strijd’ en onze motie in het kader van 675 jaar stadsrechten, 75 jaar bombardement en 70 jaar wederopbouw (samen met ChristenUnie-SGP) konden rekenen op een meerderheid in de raad. Zelfs op de steun van Leefbaar. In het komende jaar wordt er in de stad en in het onderwijs daarom meer aandacht besteed aan onze gedeelde Rotterdamse identiteit en geschiedenis, met bijzondere aandacht voor de door ons gedeelde migratie- en handelsgeschiedenis.

Compassie

Daarnaast hebben wij als NIDA vandaag een motie in stemming gebracht met de titel ‘Rotterdam Stad van Compassie’. NIDA verzoekt hierin het college om bewustwordingscampagnes te ontplooien die inspireren tot wederzijds begrip en vertrouwen. Op die manier kunnen we elkaar inspireren met verhalen over culturele en religieuze kruisbestuivingen. We gaan daarbij uit van de regel: Behandel de ander zoals je zelf behandeld zou willen worden. Zeker als Rotterdammers!

Nourdin el Ouali beter leren kennen? De videoredactie van Vers Beton interviewde Nourdin el Ouali onlangs 3 uur in de studio in Katshoek. Hier gaat hij dieper in op deze themathiek. Binnenkort online, hou Vers Beton in de gaten!

Al 85 reacties — discussieer mee!

 • Heeft iemand er al bij stilgestaan dat het bombardement op Rotterdam onderdeel was van de tweede wereldoorlog?
  Wat een kleinstedelijke discussie, over wie wel dan wel niet betrokken is geweest. Wie houdt van overzichtelijke geschiedschrijving bijvoorbeeld in de trant van ‘de neef van de zus van mijn moeder’ moet misschien bij zichzelf te rade gaan of hij niet beter kan richten op, zeg, ‘Oude Leede door de jaren heen’.

 • Ik begrijp eigenlijk niet zo goed waarom meneer el Ouali (of zijn stamboom) ergens bij geweest zou moeten zijn om ernaar te mogen refereren. Moet ieder raadslid bij het trekken van een vergelijking met een situatie in een ander land dan ook meteen de stempel in zijn paspoort laten zien? Mogen we de geschiedschrijving niet aanhalen indien wij niet de directe nazaten zijn van de betrokken spelers? Ik was niet aanwezig bij de genoemde debatten, ik vraag mij daarom af of ik deze reactie wel had mogen schrijven.

 • Persoonlijk vind ik de foto boven het artikel het meest veelzeggend aan deze bijdrage.

  De stijlvolle mozaïek van een jonge moslim en zijn netjes ingerichte woning.

  De Smaakpolitie houdt het duimpje omhoog.

  (Inhoudelijk ben ik het trouwens erg eens met Lucette; lotsverbondenheid tussen Rotterdammers is een gratuite fictie…)

 • ik doe niet meer mee aan de discussie omdat die nergens over gaat. Maar wie weten wat er nu eigenlijk gezegd is, kan dat hier lezen en ook zien via de gemeente-tv.

  • Dank Lucette, het leeft nogal 🙂

   Om te beginnen: Al Ouali liegt hier dus op Vers Beton, bewust, want niet in the heat of the moment van het raadsdebat. Deze leugen is niet misselijk, temeer omdat hij met ‘Dat waren uw ouders niet’ Leefbaar gelijk al als xenofoob en racistisch poogt weg te zetten (het is in bepaalde kringen een hardnekkig misverstand dat Moslims een ras zijn, maar dit terzijde).

   Bogue: “….Maar voor alle duidelijkheid; de quote ‘Het waren uw ouders niet!’ is niet gebezigd” Sjees, deze quote van Van Rij staat zelfs vetgedrukt bovenaan het artikel, maar dat kan ook het redactiesausje van Vers Beton zijn. De andere leugen, die van de Moslims die (’tot hun dood!’) voor de bevrijding van Nederland hebben gestreden, laat ik verder maar voor wat het is, waarschijnlijk gelooft el Ouali dit echt. Ik hoop alleen voor zijn carrière en vooral voor het door hem gewenste wederzijdse! begrip en vertrouwen dat het bij deze mythe blijft.

   Verder komen Bogue en ik deels tot dezelfde conclusie: zij noemen het ‘niet gehaaid’, ik, al eerder, een beginnersfout. Laten we met de kennis van nu zeggen beginnersfout op beginnersfout op beginnersfout. Wat el Ouali kennelijk vooral nog moet leren, is dat alles wordt vastgelegd. Wellicht een kenmerk van de vermaledijde ‘ethisch ernstig failliete samenleving’ (zie eerder in de discussie). De vraag die rest: wat is precies ethiek in de ogen van de NIDA-baas?

   • Excuus, ik was niet volledig. Nog meer ethiek:

    (van Bogue)

    “El Ouali schrijft verder (op Vers Beton, red):

    “Uiteindelijk verzoekt de voorzitter van de raad mij zelfs er zo weinig mogelijk aan te refereren.”

    Dit is pertinent onjuist en makkelijke retoriek. Aboutaleb – de voorzitter die steeds wordt aangeroepen in het spel der politiek – zegt namelijk (letterlijk) over de opmerking van Van Rij (LR):

    “Ook deze interruptie heeft het recht om geplaatst te worden. Het is goed in deze raad met wederzijdse pijn rekening te houden, als die aan de orde is. Hmmm… u mag doorgaan.”

    Ik zou de eerste zijn die op de barricaden springt om iemand die gemuilkorfd wordt te verdedigen, maar dit is met alle goede zin van de wereld niet een opmerking die te kenschetsen is als een verzoek om zo weinig mogelijk aan ‘iets’ te refereren’.

 • Happy end mensen!

  “Er is meer zuurstof voor al die politici bij al die verschillende partijen die graag vanuit hun principes en idealen meer recht willen doen aan de culturele en religieuze diversiteit die een stad als Rotterdam rijk is. En laat mij duidelijk gezegd hebben dat deze politici echt niet alleen bij NIDA zitten! Zelfs met een partij als Leefbaar aan de knoppen worden voorstellen omarmd als ‘Rotterdam, Stad van Compassie’”

  Dit hoopvolle proza uit de laatste column van El Ouali op wijblijvenhier.nl.
  Volgens hem is er nu een nieuwe islamofobische, racistische, repressieve en uiteraard ethisch ernstig failliete vijand opgestaan: de PvdA! Zelfs Leefbaar is beter.

  hahahahahaha

 • Mooi relaas. Mijn ouders waren het ook niet die Rotterdam opgebouwd hebben, maar ik verwacht niet dat veel mensen het kwalijk vinden als ik verwijs naar deze era van “mijn” stad als was het een stukje persoonlijke geschiedenis.

  Rotterdam; de havenstad. “Haven” is van oudsher niet enkel het woord van een maritieme aanlegplaats, maar ook een term voor een toevluchtsoord. Waarom niet deze ambiguïteit omarmen bij de zoektocht naar onze toekomstige stedelijke identiteit? Industrie en logistiek is geen grond voor een gedeeld Rotterdammer-zijn.

  Laten we Rotterdam tot een echte haven maken: een plaats van aankomst en vertrek, maar ook een onderkomen.

 • Ik vind het mooi, dat ‘Rotterdam, stad van compassie’. En ‘bewustwordingscampagnes ontplooien die inspireren tot wederzijds begrip en vertrouwen: hartstikke lief en hippie. Het resultaat echter is hoogstwaarschijnlijk nul. Dat is met bewustwordingscampagnes (van overheden) namelijk meestal het geval, o.a. omdat de bedenkers onvoldoende kennis hebben van wat er speelt in de samenleving of iets dat nog vaker voorkomt: dat gewoon negeren.

  Maar nu terug naar dat ‘begrip en vertrouwen’. Ik volg NIDA en Nourdin el Ouali met de grootste belangstelling, omdat een dergelijke, expliciet religieuze partij een nieuwe ontwikkeling is in het politieke landschap.

  Zo lees ik ook zijn blogs op wijblijvenhier.nl. In een column met de titel ‘Niet geloof maar onwetendheid is de grootste vrijheidsbeperker’, schrijft el Ouali: ‘ Naast zingeving zorgt religie ervoor dat ik nadenk over ethiek. Hetgeen wat ik ernstig mis bewegend in een over gematerialiseerde samenleving die ethisch ernstig failliet is’.

  Zo hé, dat is geen kattenpis, denk ik dan als (goddeloze) representant van die ethisch ernstig failliete samenleving. Maar meer nog meen ik dat een dergelijk, tamelijk radicaal (zeker voor een bestuurder) gedachtengoed een ongelukkig uitgangspunt is voor het gewenste begrip en vertrouwen.

  ik zet dan ook mijn vraagtekens bij el Ouali’s ‘wederzijds’ (begrip), het lijkt er meer op dat alleen wij, de ethisch failliete goddelozen, begrip moeten hebben voor de ideologie van NIDA en haar achterban.

  En nu is het tijd voor een atheïstisch gebedje. Of ik straks alsjeblieft, alsjeblieft geen belasting hoef te betalen voor bewustwordingscampagnes van het NIDA. Stel je voor, straks gaat de ChristenUnie-SGP ook nog vragen om geld voor campagnes voor begrip en vertrouwen! Wederzijds dan, he.

 • Dat de heer El Ouali een periode uit de Nederlandse geschiedenis –waar juist zíjn familie niets van afweet- aangrijpt om zijn opvattingen op een onsmakelijke wijze salonfähig te maken, is al erg zat. Zoals hij zelf terecht aangeeft was dit niet de eerste keer. En gezien zijn verontwaardigde toontje vrees ik dat het ook niet de laatste keer geweest is. Van iemand die het Nazi-bombardement op Rotterdam continu vergelijkt met de verdedigingsacties van Israël in Gaza, kun je misschien ook niet veel anders verwachten.

  Minstens zo erg is echter de doelbewuste geschiedvervalsing over de rol van migranten en allochtonen bij de bevrijding en wederopbouw van Rotterdam en in bredere zin Nederland. Deze opgeklopte mythe doet sinds een jaar of tien opgeld binnen politiek-correcte kringen en dient als beloning voor het voetballen met rouwkransen door een groep Marokkaanse jongeren tijdens de Dodenherdenking in Amsterdam. Middels heldhaftige verhalen (lees: onwaarheden) over de rol van hun voorouders zouden we dit tuig wellicht beter bij deze nationale herdenking kunnen betrekken, zo luidde de even naïeve als voorspelbare reactie in linkse kringen.

  De Leidse hoogleraar Erik-Jan Zürcher velde hier in 2008 reeds een vernietigend oordeel over: “Het is zo geforceerd, de poging om de Turken en Marokkanen bij deze herdenking te betrekken, haast gênant”. NIOD-onderzoeker David Barnouw noemt de heroïsche rol van Marokkanen bij de bevrijding van Nederland “een broodje aap” en stelt dat hun rol nihil was. De rol van allochtonen bij de bevrijding van Nederland in het algemeen noemt hij “bijzonder klein. Of je moet de Canadezen als allochtonen zien”.

  Deskundige Jan Hey stelt dat van de Marokkaanse militairen die in Zeeland begraven liggen er hooguit één op Nederlandse bodem om het leven kwam. De anderen zouden zijn aangespoeld nadat hun schip gebombardeerd weg op weg van Duinkerke naar Dover. Dit doet niets af aan het trieste lot van deze mannen, maar plaatst wel kanttekeningen bij de vermeende rol van Marokkaanse militairen bij de bevrijding van Nederland.

  En voor wat betreft de Wederopbouw: in 1960 bevonden zich volgens de statistieken welgeteld drie Marokkanen met een werkvergunning in Nederland. Alle lof voor deze drie, maar de bijdrage van Marokkanen aan de Wederopbouw verdient hiermee het predicaat ‘bescheiden’, to put it mildly.

  Maar goed, feiten zullen ongetwijfeld ook wel weer xenofoob zijn.

 • Wat is er radicaal aan de opvatting dat een samenleving gebaseerd puur op materialisme ethisch failliet is? Ik ken ook zat atheïsten die zo denken, incluis mijzelf. Verder begrijp ik je standpunt niet helemaal dat de goddelozen begrip moeten hebben voor NIDA en niet andersom. Waarop is dat gebaseerd?

  Voor de rest heeft het artikel als insteek dat afkomst niet zou moeten uitmaken of jij je kan identificeren met de wederopbouw van Rotterdam. Ik kan mij werkelijk geen fatsoenlijk argument voorstellen wat daar tegen pleit.

 • @Jan Het gedoetje met Leefbaar (‘kijk eens hoe slecht ze zijn en hoe ik van alle mensen hou’/boehoe, who cares) zie ik slechts als een opmarcheren naar een pleidooi voor geld voor zinloze bewustwordingscampagnes.

  Dat jij vindt dat onze maatschappij ethisch failliet is, vind ik jammer voor je, maar verder prima. Zelfs al zou je -ik noem maar wat- denken dat IS een Joods complot is; van mij mag je.

  Van een bestuurder in een democratie verwacht ik echter een zeker optimisme en geen, ik charcheer, suïcidale boodschap. ‘De maatschappij is volkomen kut, alleen het geloof (in dit geval Islam) is de redding’ is in mijn beleving geen salespitch die veel harten verwarmt, laat staan dat daar het gewenste begrip voor is en/of dat dat vertrouwen wekt.

  Sterker nog, ik zie wat dit betreft geen verschil met het doemdenken van Wilders, behalve dat hij de Islam juist niét als redding ziet.

  En vinden we Wilders radicaal? Jaaaaaaaaaaaaa

  PS En zo kan een balletje raar en ongemakkelijk rollen, maar ja, het staat allemaal op internet 😉

 • Sorry maar ik kan hier echt niks van maken. Je wilt van politici dat ze een zeker optimisme ten toon stellen terwijl je in je eerdere post dat juist afdeed als ‘hartstikke liep en hippie’, wat dat dan ook in vredesnaam moge betekenen. Sowieso kan dit verhaal prima ‘optimistisch’ genoemd worden, er wordt naar een gemene deler gezocht voor alle Rotterdammers. Dat kan je idealistisch noemen, maar het is absoluut niet suïcidaal.

 • Ik weet niet wat de context was van Ouali’s opmerking over de wederopbouw van de stad maar ik kan me voorstellen dat het raar overkomt omdat je weet dan zijn ouders hier in die tijd niet woonden.
  Dit is een deel van de geschiedenis dat hij niet deelt met ‘Hollanders’ en Rotterdammers.
  Zelf deel ik die geschiedenis ook niet. mijn familie komt helemaal niet uit Rotterdam, maar Amsterdam, het Gooi en omstreken.
  Toen ik afgelopen zomer een aantal verhalen optekende voor de Telegraaf van mensen die de bombardementen op de stad meegemaakt hadden en daar nog steeds emotioneel over waren omdat ze hun vader, moeder en/of grootouders verloren waren en hun huis volledig afgebrand was, had ik ook geen moment het idee dat ik dat verleden met hen deelde, op geen enkele manier.
  Dus waarom zou je dan willen doen alsof je dat verleden met hen deelt? Dat begrijp ik niet.

 • En of @Simon een selectieve bloemlezing heeft gepost, kan natuurlijk alleen maar worden aangetoond met verifieerbare feiten uit betrouwbare bronnen.

  el Ouali schrijft hier: ‘Niet alleen moeten we beseffen dat ook moslims hier in Nederland (tot hun dood!) hebben gestreden tegen nazi-Duitsland’

  HP De Tijd kwam in 2010 met ‘Marokkanen vochten niet in Zeeland, een deconstructie van een mythe’ (en ook niet elders in Nederland) Een pdf van het volledige artikel is te vinden op het internet.

  En deze: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kapelle_(Zeeland)

  Voor de lol nog 2 gevonden tweetjes van Leefbaar:

  Anton Molenaar ‏@AntonMolenaarLR · 7 uur7 uur geleden
  @Nourdin_ @JerryHormone @nourdin @VersBeton Uiterst triest om -nadat mbv Aboutaleb de vrede was gesloten – nadien je gram te halen id pers.

  Anton Molenaar ‏@AntonMolenaarLR · 8 uur8 uur geleden
  @JerryHormone Kern was dat @Nourdin de hongerwinter erbij haalde tijdens debat over armoede en dat natuurlijk niet noemt op @VersBeton

 • Als laatste (sorry!): Abdel Hafid Bouzidi, NIDA burgerlid, heeft HP De Tijd (zie boven) en Wiki blijkbaar niet gelezen. Werkbezoek hoeft dus niet. Scheelt ons weer geld, haha

  08:22 – 11 nov. 2014 Abdel Hafid Bouzidi
  ‏@ahbouzidi @NidaRotterdam @Nourdin_ @VersBeton @LeefbaarRdam Over gedeelde verleden gesproken, zullen we een keer op werkbezoek gaan naar West-Kapelle?

 • Dat heeft daar echt niets mee te maken. Ik sprak een mevrouw wiens vader zijn hele leven gezocht had naar een overblijfsel van hun huis aan de Westenwagenstraat (om de hoek bij V&D), waar ze een cafe hadden.
  Dat is erg, ook om dat de kinderen het leed van hun vader met zich mee droegen. Als je empathie wilt tonen doe je dat door te erkennen dat die mensen dat grote verlies geleden hebben.
  Dat je doet als of je er deelgenoot van bent terwijl dat feitelijk niet het geval is, heeft niets met de werkelijkheid te maken.

 • Een vriend van mij had het altijd over “empathisch meefibreren”, als hij verwees naar mensen die heel meelevend meedoen met het verdriet van anderen. Kan bijzonder irritant zijn.

  Dat bedoel ik niet. Maar elk verdriet is superpersoonlijk, zelfs als je je ouders verliest is jouw verdriet niet het verdriet van je zus of broer. Maar iedereen is wel iemand verloren en dat delen we. Ik denk dus niet dat je een heel scherpe scheidslijn kunt maken tussen wie wel en wie niet mag meefibreren.

 • Laat ik me ook weer xenofoob aan de feiten houden.
  De Marokkaanse militairen, die zijn aangespoeld in Zeeland waren onderdeel van de Franse koloniale troepen. Niet wat je zegt echte bevrijders van hun eigen land dus.
  Bij de landing van de Amerikaanse troepen in Noord Afrika werd door het Vichy regiem, dat de scepter zwaaide in Marokko hevige weerstsand geboden met Marokkaanse troepen.
  De moefti van Jeruzalem werd door Hilter ontvangen en binnen de Waffen SS waren special islamitische eenheden (uit Albanië en Bosnië)
  Sommige werden ontbonden, omdat zelfs de SS ze te nodeloos wreed vond.

  Marokkaanse troepen hebben wel een positieve rol bij de slag om Monte Cassino.
  Edoch, na de verovering van dit deel van Italië waren de geallieerden genoodzaakt publiekelijk eigen militairen te fussileren wegens verkrachtingen en moordpartijen onder de Italiaanse bevolking. L’histoire ce repete.

  Uit bovenstaande blijkt weer eens dat godwinnen ultieme zwakte is en zich keert tegen de (eerste) gebruiker.

 • Lucette, Nourdin is geboren in 1981 en deelt dus dertig jaar verleden met andere Rotterdammers, zijn ouders nog meer.

  Hij, zij en wij allemaal hebben langs braakliggende kavels gelopen, alsmede langs de moderne architectuur die binnen Nederland alleen hier in Rotterdam mogelijk was als gevolg van het plat gebombardeerde centrum. Het bombardement en de wederopbouw zijn zelfs vandaag de dag nog heel goed merkbaar en voelbaar in Rotterdam.

  Zelf ben ik ook geen zeventigplusser en pas sinds 1985 import-Rotterdammer, niet eens getogen. Ik kan het niet hardmaken, maar ik vermoed dat Leefbaar zoiets niet geroepen had tegen mij, een blanke niet-moslim met Hollandse achternaam.

 • Waarom niet gewoon “dubbele betekenis” geschreven i.p.v. ambiguíteit Jan M.?
  Nu lijkt het wel of je lezers die minder geschoold zijn, je mening wilt onthouden.
  Inhoudelijk.
  Inderdaad Rotterdam is altijd een veilige haven geweest . Ook mijn overgrootvader (ontsnapt uit N.Afrikaanse slavernij) vond hier zijn plek.
  Daarvoor al Joden, Hugenoten (o.a.Bayle) Doopsgezinden, Belgen (1e WO) Chinezen (op de Kaap) Ned Indiërs (niet zo veel als in Den Haag) en gastarbeiders zoals Italianen, Spanjaarden en Grieken. Ook natuurlijk Surinamers en Antilianen. Zij brachten allemaal hun cultuur mee.
  Niet één van de bovenstaande groepen voelde zich door hun manier van leven of religie boven anderen verheven.
  Die tijd is voorbij.

 • Ach, give the poor leefbaren een break. Ik heb het idee dat het wat bangige mensen zijn die overal om hen heen hun oud-Hollandsche fantasieen uit elkaar zien vallen. Nederland is de facto opgegaan in een groter Europa, Zwarte Piet loopt op zijn laatste benen en nu een NIDA’er die een beroep doet op de wederopbouw.

  De leefbaren moeten tijd krijgen om te rouwen over het teloor gaan van hun oude wereldidee.Ik zie het ook niet als xenofobie maar meer een soort nostalgie naar het oude Holland van weleer. En het doet me denken aan een programma van Sonja Barend waarin ze naar Nieuw-Zeeland was getogen om er een Nederlander te spreken die 50 jaar eerder was geemigreerd en sindsdien Holland nooit meer had gezien. Hij verlangde terug naar ‘witte kersten’ en ‘vrije uitzichten over polders’. Toen Sonja hem vertelde dat we hier al 50 jaar geen witte kerst meer hadden gehad en dat de polders waren volgebouwd met Vinex-wijken en bedrijventerreinen, kon ie het niet geloven en werd ie des te nostalgischer.

  Mensen moeten tijd krijgen om te wennen aan de nieuwe realiteit.

 • ^^ Ik zie niet in waarom er geen gedeeld verleden is. Zowel Ouali als ikzelf hebben het bombardement niet meegemaakt, noch mijn ouders, noch mijn grootouders. Die woonden namelijk allemaal niet in Rotterdam destijds. Ik zie dus net als Jan niet wat er inhoudelijk niet aan zou kloppen. Ik zie niet in waarom ik of welke leefbare dan ook meer recht zou hebben om over welk oorlogsverleden dan ook te praten dan iemand anders.

 • Even in de verdediging voor Nourdin, wellicht was die ene Marokaanse soldaat in Zeeland wel zij (over) grootvader die net voor zij einde een zeeuwe schone had bezwangerd in dit geval is er niets aan de hand.

  Mensen, mensen, tenminste dat hij blijkbaar begaan lijkt met ons Rotterdamse verleden is prijzenswaardig. Alleen jammer dat het gross van zijn achterban vast liever zouden zien dat alle nog resterende Joden alsnog vernietigd zouden worden getuige de verhitte sentimenten over het lokaal verheffen van de Palestijnse kwestie.

  We kunnen geen enkel mens doorgronden, Nourdin niet, mij niet, niemand niet. Persoonlijk ben ik van mening dat de opmerking van het Leefbaar lod wellicht misplaatst zou kunnen zijn maar ik ken niet het hele verhaal no h de context en dat word hier niet duidelijk.

  Tis en blijft toch jammer dat er over en weer blijkbaar behalve een hoop wrok zit. Ik bekijk het liever praktisch allemaal dat politieke ‘gedoe’ en vind het daarom ook fijn dat er ook moties over en weer worden gesteund. De wederopbouw is wellicht architectonisch af maar laten we in hemelsnaam deze stad niet gaan ondermijnen en afbreken in de media.

  Media, maakt meer kapot dan ons lief is. Proost!

 • Heer Sörensen, de Nederlandse taal kent vele ongebruikelijke woorden en zegswijzen. Deze rijkdom is, net als de rijkdom van leef- en zienswijzen die dit mooie land kent, iets om te koesteren. Ik weiger me een schuldgevoel aan te laten praten omdat ik niet neerbuigend tot mijn publiek schrijf. Bij mijn beste weten zijn woordenboeken in onze tijd vrij toegankelijk, en ik sta er uiteraard voor open mijn stijl desgevraagd op de context toe te snijden. Uw valse, plaatsvervangende verontwaardiging uit naam van een groep mensen die ik zelf niet hoor klagen geeft hier echter weinig aanleiding toe.

  Inhoudelijk dan.

  Vooruit, ik hap. Het meest in het oog springende is het idee dat bijvoorbeeld Joden zich niet door hun religie boven anderen verheven zouden voelen. De joodse religie, die als ondertitel “het gekozen volk” zou kunnen dragen! Kostelijk. En alsof de Reformatie een theekransje was! Van een geschiedkundige zou ik toch een meer genuanceerde visie verwachten.

  Uw schetst met een brede kwast een beeld: vroeger leefden alle mensen hier te lande tolerant naast elkaar, maar nu komen die verstokte moslims de hard bevochten rechtstaat ondermijnen door in alles hun absolute gelijk te verkondigen!

  Uw ervaringen met moslims zijn schijnbaar anders dan de mijne. Misschien hebben generaliserende uitspraken over grote groepen mensen, gebaseerd op persoonlijke observatie, weinig zeggingskracht.

 • a) tot en met mijn reactie op de eerste reactie is er geen sprake van een discussie (ik denk dat je doelt op de diverse discussies die hieronder beginnen),
  b) ik haak in op de term ‘xenofobie’ in de post van Kaper,
  c) de nieuwe realiteit is die van een Nederland met circa 20% mensen van andere afkomst (zie Wiki) waarvan velen 2e of verdere generatie zijn, met een navenante invloed op de NL cultuur.

  Of ze het met feiten niet zo nauw nemen, onttrekt zich aan mijn waarneming. Ik geloof dat ze daar hieronder over discussieren…:-)

 • Nog heel even buiten de orde (off topic)

  Meneer Miller
  Misschien kent u als (pseudo?) intellectueel – waar u zich zo te zien op voorstaat – het begrip purisme? Het zuiver houden van de Nederlandse taal.
  Het gebruik van een gallicisme of latinisme als ambiguïteit is volstrek overbodig, omdat er een Nederlands vervangwoord is (equivalent voor u)
  Ik vraag me dan af : “Waarom dan toch gebruiken?” en kom tot de conclusie dat er sprake is van snobisme. Ik denk gelijk te hebben, omdat u het begrijpelijk schrijven als “neerbuigend” omschrijft. In uw denkwereld is sprake van hoog en laag.

  Inhoudelijk
  Ooit door een Joodse Nederlander lastig gevallen i.v.m. zijn geloof?
  Als u Joods wilt worden zult u als bekeerling (proseliet voor u) heel veel stappen moeten doen.
  De reformatie is in onze stad heel soepel verlopen.
  De pastoor van de toen nog st. Laurenskerk kreeg twee weken de tijd de beelden uit de kerk te halen, zodat het de Laurenskerk kon worden.

  Mijn oordeel over moslims wordt inderdaad gevoed door mijn ervaringen. Ik heb me door die ervaringen ook verdiept in de bronnen van de Islam. Koran, Hadith en sommige uitspraken van geleerden.
  Mijn advies. Doe het ook eens! Maak het uzelf makkelijk en koop een Koran met woordenregister. Zoek even onder Joden en vrouwen. Er staat zelfs een handleiding in hoe je moet omgaan met slaven! Grappig omdat N. e. Q. Zwarte Piet wil afschaffen, omdat het refereert aan slavernij afkomstig uit “een achterlijke cultuur” Zelfkennis lijkt het!
  Daarnaast lees ik kranten, kijk ik naar het journaal en heb ik vele statistieken en rapporten (zie mijn bijdrage verder) bestudeerd. Ik kan mijn beweringen dus onderbouwen.

 • Beste heer Sörensen,

  Laat ik in de bespreking van stijl beginnen uw gelijk te onderschrijven; ik geloof inderdaad in een hoog en laag. Sterker, ik geloof dat het ontkennen hiervan een zorgelijke vorm van relativisme (misschien kunt u me met een Nederlandse vertaling helpen) is, die een oprechte discussie over veel zaken in de weg staat. Strijden tegen moord en ziekte in een ander land is een hoger doel dan strijden tegen de ambtenarij om een geveltuintje. Het dichtwerk van Hans Andreus is een hogere vorm van kunst dan het gebazel van Jan Smit. Het begrip “rechtvaardigheid” zoals uitgewerkt door John Rawls in A Theory of Justice is een hogere vorm van rechtvaardigheid dan die welke door partijideologen van hedendaagse politieke clubs wordt gesmeed voor publiek verbruik. Laten we het over de verschillen bij uiteenlopende ideeën van vrijheid maar niet hebben!

  Mijn keuze voor leenwoorden is soms esthetisch, soms pragmatisch. Soms ben ik simpelweg beperkt door mijn woordenschat: in het geval van “ambiguïteit”, bijvoorbeeld, had ik het woord “meerduidigheid” even niet paraat. Hier ga ik me niet voor verontschuldigen.

  Begrijpelijk zijn vind ik wel degelijk belangrijk. Ieder die mij niet begrijpt zal ik welwillend tegemoet treden, maar wederom: ik zal geen zelfcensuur beoefenen ten behoeve van een aangenomen groep mensen die wellicht niet eens tot de lezers van dit stuk behoort.

  Ik ben nooit lastiggevallen door wie dan ook omwille van diens geloof, met de mogelijke uitzondering van getuigen van Jehova. Uw bewering was dat geen van de door u aangehaalde groepen zich boven anderen verheven voelden. Dat lijkt me een miskenning. Dat het gevoel van verhevenheid zich op een verdraagzame en beschaafde manier uit is iets anders.

  Ik heb geen interesse in het lezen van de Koran, net zo min als ik interesse heb in het lezen van de Bijbel. Ik heb enkel belangstelling voor de wijze waarop mijn medeburgers aan de hand hiervan hun leven vormgeven. Ik heb mijn eigen bronnen waaruit ik een opvatting van het goede put, en wanneer ik merk dat het gedrag van anderen daar strijdig mee is stel ik dit ter discussie.

  U haalt verderop een onderzoek van FORUM aan. Ik heb op het moment niet de tijd het hele stuk door te lezen, maar de inleiding lijkt mij een vrij gunstig beeld van moslimjongeren in ons land te geven:

  “Beide groepen beoordelen het uitroepen van het kalifaat door Islamitische Staat (IS) als negatief, maar verschillen in hun beoordeling van jihadistische strijdgroepen in de regio en de deelname van Nederlandse moslims aan de strijd aldaar.”

  [Turkse Nederlanders vinden] net als Marokkaanse Nederlanders dat democratie essentieel is voor de
  vooruitgang van een land.

 • Nee, Ibrahimieten wel!
  Overigens vermoed ik dat je het begrip reformatie niet helemaal door hebt. Irrelevant trouwens , omdat alle R.Katholieken een contra reformatie hebben meegemaakt en alle christenen een Verlichting.
  Uiteraard blijven er dan fanatieke groepen hangen in oude tradities.
  Ze hebben echter niet de neighing andere te doden i.v.m. hun religieuze opvattingen. Doden in Gods naam zien ze als godslasterlijk (blasfemistisch voor J.M.) Als God iets wil dan kan Hij dat ook wel zonder de hulp van stervelingen.
  Kom daar maar eens om bij de volgelingen van Ibrahiem (was al moslim avant la lettre overigens) Zie mijn stukje in Rotterdam Vandaag en Morgen

 • Hier in Rotterdam centrum zijn de moslims verlicht genoeg om voornamelijk bezig te zijn met computerspelletjes in de coffeeshop, studies aan de HRO/EUR, werk danwel het zoeken naar werk, seks en relaties, muziek, wat er gisteren op televisie was en uiteraard het internettegoed op de smartphone. Religieuze moordneigingen heb ik echt nog niet mogen ontdekken.

  Hoeveel Nederlandse moslims kun je precies opnoemen die in Rotterdam, of zelfs in heel Nederland, een dergelijke poging gewaagd hebben?

  Of ik ben als centrumbewoner te slecht ingelicht over de stand van jihad in Oosterflank, of we hebben een land waar uitingen van discriminatie geen enkel bezwaar zijn om Eerste Kamer-lid te worden. Ik vermoed nog steeds het laatste.

 • Meer dan dertig jaar ervaring met het opleiden van o.a. jonge moslims en dus al vroeg geconfronteerd met de opvattingen van velen, Nederlandse Djihad gangers, 80% Turkse jongeren vinden IS moordenaars geweldig, 43% Marokkanen ook, 50% Moslims vinden aanslag 09-11 goed. Ik lees c.q.zie het en combineer het met mijn eigen ervaringen en ja hoor: Ik discrimineer.
  Prima.

 • Wat dat laatste betreft kunnen we elkaar een hand geven en tot nu toe heb ik je nog op niet 1 verzinsel kunnen betrappen. Met als gevolg een zwaktebod van je vijanden die slechts xenofoob, racistisch en haat (alsof hun hartje vol is van liefde) kunnen pruttelen of zelfs een verhuizing! (haha) aankondigen.
  Toch leidt het af van de kern van deze discussie en is het bitter en het zuur aan beide zijden ook geen pretje.

 • Karin,

  De kern van de discussie is in deze wisseling inderdaad al een paar berichten onbesproken gebleven. Ik vind dat zelf niet zo’n probleem. Het meningsverschil tussen mij en de heer Sörensen wortelt dieper dan enkel de vraag of de heer el Ouali oprecht is in zijn vereenzelviging met de wederopbouwgeschiedenis. Ik zie opiniestukken meestal ook als de springplanken voor gedachtewisseling, niet de kaders ervan. Het etaleren van kennis is een onderdeel van een dergelijke wisseling; ik probeer me open te stellen voor ongemakkelijke feiten die tot twijfel over mijn overtuigingen kunnen leiden.

  Heer Sörensen

  Kennis van zaken vinden wij beiden belangrijk, maar bent u het met me eens dat waarden in een discussie net zo goed ter discussie te stellen zijn?

  In dit licht wil ik u vragen welke conclusies u verbindt aan de uitkomsten van het onderzoek. Als we er vanuit gaan dat het klopt en 90% van Turkse jongeren jihadgangers als helden zien. Wat stelt u voor als reactie van de overheid en de maatschappij?

 • Meneer die reageerde op de link van Dhr Sorensen over het onderzoek omtrent mening over IS en vond dat het positief begon omdat zowel turken en mocros tegen IS zijn en het ‘kalifaat’ raad ik aan verder te lezen. Ten eerste zijn alle weldenkende mensen tegen IS omdat de meeste zonder pardon wordrn geexecuteerd wegens de vrijheid die we hier allemaal hebben dus ook die jongeren. Wat echter wel te denken geeft is dat iets verder in het stuk vrijwel alle turkse jongeren die meededen aan dit onderzoek begrip hebben voor het doden van anders en niet gelovigen.

  Dat stemt tot nadenken en ik vraag mij af of Noursin hierop zou willen reageren ik neem aan dat hij hier ook va walgt,

  Aan de reageerder die wil verhuizen. Ga snel! En Godspeed.

 • Stuitend mij best, in mijn omgang de laatste jaren met mijn moslimvrienden blijken mensen die uit bv Irak komen of Egypte meestal redelijker te zijn betreffende Joden en Israel echter in gesprekken aan de koffietafel op bv de basisschool van mijn kinderen wordt er gelukkig vaak openlijk gesproken en uitgesproken dat Joden in ogen van velen minderwaardige mensen zouden zijn. Je zou de kinderen af en toe eens moeten horen echt stuitend. Mijn eigen zoon werd in groep 4 uitgemaakt voor satanskind omdat hij christen is en geen moslim. Uiteraard meteen directie erbij, ouders ontboden, bleken radicale dwaze mensen te zijn die alleen met angst en haat leven.

  Dit zeggende ben ik zeer blij met het gross, laten we zeggen 90% van de islamitische ouders op de school die de hollandse vrijheid hebben omarmt en in vrede willen leven en het beste voor hebben met alle mensen.

  Aan de andere kant als het om Israel en Joden gaat dan is ook binnen deze meerderheid weer een groot deel is die het liefste zouden hebben dat er helemaal geen Joden meer zouden bestaan.

  Dus misschien niet een absolute meerderheid dan maar wel een heel groot deel. En kom nu niet met suggesties dat ik Xenofoob of wat dan ook zou zijn, ik schrijf wat ik zelf heb gezien en gehoord en meegemaakt. Het mooie is dat ook al zouden sommigen mij in het zelfde rijtje als de Joden willen scharen en een zelfde ‘entlosing’ zouden willen zien voor mij, nochthans durf ik hen in de ogen aan te kijken, de discussie aan te gaan en hen te helpen en bij te staan waar ik kan.

  Ik heb mijn naaste lief, bid voor mijn vijanden maar ben geen zweverige uberlinkse grrrristen die alles maar voor lief aanneemt. Ik waak voor mijn geloof, mijn kinderen en mijn stad zonder anderen mijn wil of overtuiging op te leggen.

  Stuitend he, inderdaad? Ennuh Daan waar ga je eigenlijk verhuizen? Onthoud de oud hollandsche spreuk. Dat het gras altijd groener is aan de andere kant. Ben zelf al 3 keer geemigreerd en geremigreerd en kan je zeggen dat je overal rotzooi tegenkomt, want overal wonen mensen. Succes met je verhuizing. Heb trouwens gehoord dat er een paar mooie villas vrij staan in Israel helaas wel met uitzicht op een blinde muur.

Schrijf hier je reactie

Heb je geen account? Maak hier een gratis reageerdersaccount aan. En bekijk hier de huisregels van dit forum.

Gerelateerde inhoud

Wil je dit soort artikelen blijven lezen?

Vers Beton kan niet bestaan zonder haar leden. Lees onbeperkt artikelen op Vers Beton voor € 7,50 per maand, de eerste maand is gratis.

Misschien vind je dit ook interessant

 • Het belang van samen stad maken: ‘Bewoners krijgen er een enorm democratisch zelfvertrouwen van’

  • Politiek

  Hoe zorgen we ervoor dat iedereen inspraak heeft in de stad? Tijdens het Stadmakerscongres legt presentator Sanne Poot deze vraag – en meer – voor aan universitair docent Urban Planning Nanke Verloo, Peter Zuurbier van actiegroep De Esch, Eva Rovers van Bureau Burgerberaad en projectleider Klimaatberaad Jasmijn van Weenen.

 • De kracht van stilte tijdens de rouwmars Samen voor Palestina

  • Politiek

  Met het lawaai van ronkende motoren, vuurwerk en leuzen begon Rotterdam op 22 oktober luid te protesteren tegen de aanvallen op Gaza. Maar er is ook stil protest. Zo kleurde woensdag de Hofpleinfontein rood en was er de week ervoor een rouwmars voor de slachtoffers. Loulou Drinkwaard liep mee.

 • Big Brother in de bijstand 3: Zullen ze het ooit leren?

  • Politiek

  De negatieve ervaringen van bijstandsgerechtigden drongen nauwelijks tot het grote publiek door. Totdat de gemeenteraad wethouder Richard Moti tot de orde riep. Luister nu deel 3 van de podcast Big Brother in de bijstand.

 • Alle artikelen

De agenda die je aan het denken zet

 • Duo lecture by Slava Balbek (online) and David Gianotten & Michael den Otter of OMA, organised in collaboration with the Ukraine-the Netherlands Urban Network. Wednesday 6 December 2023, 18:30 – 20:15 (Doors open at 18:00). Register for the offline event or join the live stream

  Venue: Independent School for the City
  Datum:
 • A new edition of A Mic of One’s Own, a series of collaborations between Kunstinstituut Melly and The Writer’s Guide (to the Galaxy)!

  Venue: Kunstinstituut Melly
  Datum:
 • De debuutroman van Ireen van der Lem begint op de dag dat de woningcorporatie een bewonersavond houdt over de voorgenomen sloop van de woningen in een staat; en eindigt op de dag dat de laatste bewoner wordt uitverhuisd.

  Venue: De leeszaal
  Datum:
 • Bekijk de agenda

De leukste vacatures in en om Rotterdam

 • Museum Boijmans Van Beuningen beheert een collectie van uitzonderlijke kwaliteit, verdeeld over vele eeuwen en disciplines. Het museum is een gewaardeerde speler in een internationaal netwerk van toonaangevende musea, maar is ook nauw verbonden met Rotterdam, een stad met 660.000 inwoners en 175 talen.

 • Als stagiair(e) Marketing & Communicatie ondersteun je de afdeling op verschillende vlakken en krijg je een breed pakket aan taken en werkzaamheden.

 • WAT DOE JIJ ALS FRACTIECOÖRDINATOR? 

  Als coördinator vervul je een belangrijke rol in en rond de fractie van GroenLinks PvdA Zuid-Holland. Je biedt praktische ondersteuning aan statenleden, volgt de  (politieke) actualiteit, coördineert politieke activiteiten en zorgt ervoor dat de  fractie haar relaties onderhoudt. De functie biedt een interessante plek om je  verder in provinciale politiek te verdiepen.

 • Bekijk alle vacatures