Ga naar de inhoud

Wit privilege – tegen wil en dank

Nu het begrip ‘wit privilege’ onderdeel is van een grote, sociale discussie vraagt Ties Joosten zich af hoe dat zich in zijn eigen leven manifesteert.

WhitePrivilege_TimSake_kl
White privilege? beeld: Tim Sake

Ik neem regelmatig een stukje meer vrijheid dan mij volgens de wet of een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is toegestaan. ’s Zomers zit ik graag met een pils in het Museumpark, ik rook zo nu en dan met wat vrienden graag een jointje aan de Heemraadssingel en ik fiets vaak zonder licht. Toch heb ik mijn paspoort nooit bij me – ik word toch nooit aangehouden. En die hoogst enkele keer dat een agent of stadswacht me wel aanspreekt jok ik keurig ‘Sorry meneer/mevrouw, ik wist niet dat dat hier niet mocht’ en loop 30 meter verder om daar uit het zicht van de beambte verder te drinken, blowen of fietsen.

Mijn moraal loopt kortom niet volledig synchroon met de APV. Sommige regels negeer ik, bij andere kies ik ervoor ze strikter na te leven dan noodzakelijk. Voorbeeld: ik negeer het alcoholverbod in het park, maar ruim wel altijd mijn blikjes op (en neem ook het afval van de buren even mee, kleine moeite). Belangrijk detail in dit verhaal: ik ben een jonge, hoogopgeleide, blanke man.

Vrijheid naar inzicht

De vrijheid om in de publieke ruimte naar eigen moreel inzicht te shoppen tussen verschillende regeltjes geniet niet iedereen. Hoe vaak zie ik ze niet weggestuurd worden, de boys die op een bankje een joint laten rondgaan, onderwijl hardop elkaars laatste mislukte versierpoging of de nieuwste muziek besprekend. Over de smalle paadjes van het Museumpark komt er dan een motoragent aanrijden, waarbij die jongens direct beseffen: die komt voor ons. Nukkig staan ze op en lopen weg, zich vaak niet beseffend dat ik en mijn vrienden twee bankjes verderop precies hetzelfde zitten te doen.

Nu wil ik hier niet het Rotterdams politiecorps van bewuste discriminatie beschuldigen. Volgens mij hebben we hier namelijk te maken met een veel breder gedragen probleem: jonge, getinte mannen met eventueel petjes en/of bontkraagjes die gemiddeld genomen veel eerder als bedreigend worden ervaren dan hun blanke leeftijdgenoten. Of ze nu een joint roken of sigaretten, of ze nu bier drinken of Red Bull. Denk maar aan die “fietsendief-scene” in Sunny Bergmans documentaire Zo zwart als roet, waarbij een blanke, een licht getinte en een donkere jongen in een druk park een fietsenslot openzagen. Omstanders benaderden twee jongens vooral als dief, terwijl één jongen juist geholpen werd bij het openzagen van zijn slot: de blanke.

Rijk, blanke mensen-drankje

Binnen de Rotterdamse publieke opinie kennen we een voorbeeld dat hier naadloos op aansluit. Na de rellen bij Hoek van Holland bestond jarenlang het beeld (terecht of onterecht, dat maakt hier even niet uit) dat burgemeester Aboutaleb doorschoot in zijn veiligheidsbeleid. Onder meer het alcoholverbod in de parken werd hierbij gehekeld. Maar pas toen picknickende mensen in het Park bij de Euromast een boete kregen voor het drinken van een flesje wijn kreeg deze discussie zijn frame van het ‘roséverbod’. Politici van links tot rechts keerden zich hier tegen, initiatiefvoorstellen werden ingediend, een ‘roséparty’ werd georganiseerd.

Nu wil hier geenszins stellen dat ‘allochtonen’ (bij gebrek aan een beter woord) geen rosé zouden drinken, maar toch maak ik me sterk dat in de beeldvorming rosé het rijke, blanke mensen-drankje bij uitstek is. Verder geloof ik heus dat de tegenstanders van het ‘roséverbod’ óók vinden dat de boys een bankje verderop hun halve liter bier moeten kunnen drinken als ze dat lekkerder vinden. Maar feit blijft dat binnen de publieke opinie het sterkste formulering tegen het alcoholverbod werd gevonden in het frame van de beperking voor rijke, blanke mensen. Met andere woorden: pas als rijke, blanke mensen er last van hebben worden regeltjes betutteling.

Gediscrimineerd op voorhand

Ook op andere terreinen zie je dat regeltjes die in principe voor iedereen gelden, in de praktijk vooral mensen met een kleurtje tot last zijn. Neem het preventief fouilleren, sinds 2002 in delen in Rotterdam toegestaan. In welke delen? Precies: die buurten waar hoge concentraties niet-blanke en niet-rijke mensen wonen. Ik ben nog nooit preventief gefouilleerd, terwijl de politie de afgelopen jaren toch tienduizenden mensen heeft gecontroleerd. Wie, dat laat zich wel raden. Hetzelfde geldt voor wijken waar een ‘zero tolerance-beleid’ wordt gehanteerd. Ook dat gebeurt echt niet in Hillegersberg. Zo worden dus grote groepen Rotterdamse burgers op voorhand gecriminaliseerd, met alle boosheid en wantrouwen tegen de overheid van dien.

Het moge duidelijk zijn: voor blanken en ‘anderen’ gelden in de Rotterdamse publieke ruimte zowel impliciet als expliciet andere regels, waarbij de witte mensen telkens meer vrijheid genieten. Als jonge, blanke man sta ik aan de beneficiërende kant van deze maatschappelijke verdeling. Zonder dat ik daar in de praktijk heel veel aan kan doen – ik ga de politieagent in ieder geval echt niet vertellen dat ik eigenlijk ook een boete verdien als de boys twee bankjes verder worden weggestuurd. Maar ik ben me wel bewust van dit witte privilege. Dat lijkt me in ieder geval iets.

Al 53 reacties — discussieer mee!

 • Haha. Tijs heeft ook een keer een blowtje gerookt in de stad (200 meter buiten de EUR is volgens Tijs al het centrum) en weet nu precies hoe het leven op straat eruit ziet. Misstanden alom! Discriminatie viert hoogtij! De minderheden moeten beschermt worden!

  Iedereen krijgt boetes als ie wat drinkt of rookt op straat. Jong, oud, wit, donker. Ik heb met me blanke huid en mooie blauwe ogen een hele waslijst aan boetes binnen gehengeld in me tienerjaren. Kreeg soms juist het idee dat Oom Agent, uit gemakzucht, eerder ‘ons’ een boete gaf dan bijv het groepje Marokkanen dat 50 meter verderop luidruchtig de halve buurt op stelten zette en ruzie zocht. Terwijl wij gewoon rustig in gesprek waren en, zoals jij, netjes onze rommel in de prullenbak gooiden.

  Das dan weer de andere kant van het verhaal. Vond het wel nodig om dit eenzijdige verhaal te nuanceren!

  Verzonden van mijn iPhone

 • “Neem het preventief fouilleren, sinds 2002 in delen in Rotterdam toegestaan. In welke delen? Precies: die buurten waar hoge concentraties niet-blanke en niet-rijke mensen wonen.”

  Ja, vind je het gek? Een flitspaal zet je toch ook langs de A16 en niet langs een of ander zandweggetje waar een keer per week een trekker overheen rijdt. Het zou nogal een verspilling zijn van schaarse politiecapaciteit om in Hillegersberg te gaan fouilleren en niet in de Tarwewijk.

 • Ik ben blank en hoogopgeleid en ik heb van dit alles genoeg meegemaakt, honderden keren weggestuurd, regelmatig gefouilleerd en boetes als water gehad. Ik droeg daarbij meestal geen petjes, heb nooit een bontkraag gedragen omdat ik tegen bont ben. Op de plekken waar ik hing werden drank en samenzweringsverboden ingesteld en het probleem verplaatste zich van plek naar plek. Geen enkele andere afkomst dan de Nederlandse was aanwezig binnen onze groep. We hadden het gevoel dat ze altijd ons moesten hebben. We deden vaak niets anders dan over muziek en mislukte versierpogingen lullen. Het voelde heel onterecht op de momenten dat we niets deden. Waarom moest de kit ons altijd hebben? Terugkijkend op die periode was het volstrekt logisch, we waren namelijk 3 van de 10 keer wél bezig met gedrag wat niet door de beugel kon, we gaven dan overlast, we stonden altijd met veel mensen en daardoor voelde mensen zich bedreigd, er werd wel eens geblowd en gedronken en dat alles terwijl we onze laatste muzikale ontdekking of misgelopen liefde bespraken. Maar die andere 7 keer dat dat niet zo was voelde het onterecht.

  We verwachten tegelijk van het politiekorps dat het zorgt voor veiligheid. Wanneer er een vrouw in het museumpark mishandeld is en de daders nog niet bekend zijn, de vrouw omschrijft ze als een groepje jongens met petjes en bontkragen. Is het dan niet logisch Ties dat juist de groepjes die aan die criteria voldoen in de gaten gehouden of weggestuurd worden? Dit zal in onze stad soms onterecht zijn, aangezien de kans groot is dat meerdere groepjes gebruik maken van dezelfde hangplekken omdat een stad nu eenmaal dichter bevolkt is. Maar onterecht dat was de mishandeling van het meisje ook. Waar ligt de prioriteit volgens jullie?

  Dat het optreden tegen deze groepen bij kan dragen aan het gevoel van onrechtvaardigheid is geen zorg voor de dienstdoende agent. De politie is er niet om de oorzaak van dit probleem op te lossen daar is de politiek voor. (Maar geloof mij dat veel agenten zelf ook inzien dat wat ze opgedragen wordt niet altijd bijdraagt aan een oplossing op lange termijn) De politie draagt bij aan het handhaven van regels die op dat moment van kracht zijn, zij voeren beleid van hoger af uit! Hen aanspreken op het moeten aanpakken van oorzaken heeft geen directe zin toch?

  Ik vraag me af of de geleverde kritiek waar zou zijn? Zijn er dan in veel dorpen waar bijna alleen autochtone bewoners wonen bijna geen problemen met jongeren? Immers ze zijn ‘white’, dus hebben ze privileges. Of komt nu het argument: “ja maar de politie ziet dat deze boerenjongens laagopgeleid zijn?”

  Het tegendeel is waar, in deze dorpjes zie je exact dezelfde problematiek met hangjongeren in speeltuinen of parkjes die overlast veroorzaken. De politie krijgt zoekcriteria voor een dergelijke melding en iedereen die aan die criteria voldoet wordt benaderd, immers ze proberen het voor iedereen gezellig te houden toch?

  In sommige wijken van Rotterdam wordt preventief gefouilleerd. Dat klopt! Maar Ties heb je ook een idee waarom juist die wijken daarvoor uitgekozen zijn? Je doet de keuze voor die wijken voorkomen als: daar wonen mensen met een kleurtje? Suggereer je daarmee dat de politie of de gemeente beleid voert waarbij ze wijken uitkiezen waar ze veel buitenlanders kunnen vinden als het gaat om plannen van preventief fouilleren? Dat zal je, voor zover ik je ken, hopelijk niet zo bedoelen? Is het niet zo dat die wijken worden uitgekozen omdat de statistiek uitwijst dat daar veel delicten worden gepleegd, overlast is, criminaliteitscijfers hoger liggen en er sprake is van meer verloedering dan elders. Is daar niet om de twee jaar een onderzoek naar wat de ‘veiligheidsindex 2014’ heet? Mensen die daar wonen beamen dat gevoel van onveiligheid daar hun gevoel meegenomen worden in de totstandkoming van deze index!

  Dat er weerstand is tegen zulke acties of de manier waarop dingen aangepakt worden lijkt me logisch, maar om dan discriminatie of ‘wit privilege’ als tegenargument de gebruiken vind ik wat kortzichtig gekozen. Draagt juist dat niet bij aan polarisering? Ik heb twee keer een preventieve fouilleeractie meegemaakt en alles werd gewoon netjes binnenste buiten gekeerd bij deze blanke hoogopgeleide man.

  We moeten ménsen toch aan kunnen blijven spreken op hun gedrag? Who cares welke kleur, cultuur of religie zij aanhangen. Wet is wet! Ik heb een behoorlijke hekel aan regels en het soms shoppen tussen de regels door doet iedereen, daar hoef je echt niet blank voor te zijn. Elk mens doet dit ongeacht kleur of wat dan ook. Zorg je vaak voor problemen dan krijg je minder privileges. Is dat niet gewoon wijsheid van de straat? Elke crimi laat het zien: “lay low for a while so you don’t get to much attention”. Of zijn hoogopgeleiden niet per se op de hoogte van hoe het er op straat aan toe gaat? Is het niet zo dat wanneer we minderheden blijven betuttelen vanuit een soort impliciete witte superioriteit we dit in stand houden Ties? Wanneer we onze medemens vanuit een ivoren toren te hulp schieten. Is het niet zo dat hulp is nodig wanneer iemand niet meer in staat is om zelf de regie in handen te nemen? Wanneer dat zo is, is hulp op zijn plaats, maar schieten wij soms niet in onze gedachten door? ‘Minderheid’ zijn stond bijna gelijk aan hulp krijgen. Soms is geen hulp betere hulp. Iemand afhankelijk maken van hulp is geen hulp maar zorg en in zorg zit weinig participatie of initiatief opgesloten. Dan zou ik me pas buitengesloten voelen. Heeft dat niet veel ernstigere gevolgen?

  Straks durven we niet meer in te gaan op gedrag omdat het direct een rassensticker krijgt of een discriminatielabel. Een jood die we tegenspreken op de Palestina politiek noemt je een antisemiet, als je kritische vragen vragen stelt over islamisering in Duitsland zou je zomaar voor fascist uitgemaakt kunnen worden. Kortom we zien de inhoud van gedrag van een persoon of groep mensen haast niet meer los van hun afkomst of religie. Is dat niet heel beperkt en creëert dat juist geen angst om mensen aan te spreken? Is stoppen met alleen maar kijken naar je eigen kleur en die van anderen misschien wijzer? Discriminatie moeten we aanpakken, en hard ook! Maar het wordt soms als excuus gebruikt en dat mogen we toch ook niet laten gebeuren?

  Ik zou hier nog een hele uiteenzetting over het proces van percipiëren willen doen maar ik denk dat ik al aan het niveau long-read zit, 🙂

  Hartelijke groetjes Ties,

  Willem

  • Ha Willem,

   hemeltjelief, wat een enorme reactie. Onlangs bestempelde ik al een reactie als de langste op Vers Beton ooit, maar kennelijk is ons publiek meer en meer van de uitgebreide berichten. Volgende keer zet ik er gewoon een polletje onder hoor: Hoe vond u dit nieuws? a) fascinerend b) hartverwarmend c) deprimerend… 🙂

   Maar goed, wat me in de eerste plaats opvalt is dat je stelt dat je ‘3 van de 10 keer wél bezig met gedrag wat niet door de beugel kon, we gaven dan overlast, we stonden altijd met veel mensen en daardoor voelde mensen zich bedreigd, er werd wel eens geblowd en gedronken.’ Waarom is het terecht om daarvoor boetes als water te krijgen?

   Wat me verder bij jou en bij meer reacties opvalt is dat de signalering van een discriminerend mechanisme als een zware aanval of belediging wordt ervaren. ‘Je bent zélf racistisch’, staat een aantal keer te lezen.

   Terwijl ik juist mijn best doe om niemand, en zeker de politie niet, van bewust racisme te beschuldigen. Maar dóé deze test nou eens, bekijk het fietsendief-fragment bij Sunny Bergman, lees de anekdotes die mensen in deze reacties noemen, en je kan toch niet anders concluderen dat jonge mannen met een kleurtje als bedreigender worden ervaren dan witte mensen? Let op: dat is dus geen exclusieve gekleurde mensen ervaring, maar wel een ervaring die gekleurde mensen gemiddeld genomen vaker zullen hebben.

   Verder valt me op dat jij, net als veel anderen, je enorm aangevallen lijkt te voelen doordat ik dit mechanisme zeg te signaleren: “Ik ben niet racistisch, je bent zélf racistisch!” Ik vermoed hier een uitwas van de politiek-correcte jaren ’90, waarbij mensen discriminatie zó immoreel vinden dat zij menen dus zelf ook geen discriminerende reflex te kunnen bezitten.

   Maar dat is onzin. Op tal van terreinen vind in onze samenleving aantoonbaar discriminatie plaats. Niet alleen in de publieke ruimte (waar ik over schrijf), maar ook op de arbeidsmarkt en in het openbaar bestuur, om er een paar te noemen.

   Is dat dus een excuus voor crimineel gedrag? Nee, natuurlijk niet, we hebben het hier over maatschappelijke tendensen terwijl een vrouw in het Museumpark mishandelen in de eerste plaats een individuele verantwoordelijkheid is. Is dit de enige verklaring voor gemiddelde verschillen tussen ‘blanken’ en ‘gekleurden’? Evenmin, ook andere zaken als gemiddeld opleidingsniveau of een gebrek aan ‘allochtone’ rolmodellen spelen hier mee (verklaringen die overigens ook weer interactie vertonen met discriminatie en bovendien een kip-ei-verhaal zijn, maar dat terzijde).

   Maar discriminatie bestáát wel! Jij schrijft “Is stoppen met alleen maar kijken naar je eigen kleur en die van anderen misschien wijzer?” Ja, dat is wijzer. Maar nog intelligenter is beseffen dat dat, ondanks al onze goede bedoelingen, gewoon niet altijd lukt.

   Vriendelijke groet, Ties

   • Ha Ties,

    Thnx voor je reactie, ik voel me niet aangevallen, het waren meer frustraties en vragen die het bij me opriep. Ik ga even niet reageren op Sunny Bergman, de validiteit en betrouwbaarheid van haar experiment is vanuit mijn onderzoekskant echt niveau ‘lik mn vessie’, eerder stemmingmakerij dan gedegen onderzoek. Daarmee ontken ik discriminatie absoluut niet, je voorbeelden waren gewoon minder treffend als die in je laatste reactie. Ik ga wel de test doen.

    We kunnen het op sommige vlakken gewoon hartelijk oneens zijn en tegelijk roepen om bier! Verschil van mening is ook ongelijkheid, maar gelukkig geen discriminatie.

    We zijn in ieder geval weer even van de straat geweest!

    Groetjes Willem

 • Beste Ties

  Je stukje lijkt een stuk in de roos en ik eindig met deze reactie.
  We zijn namelijk beschermd tegen discriminatie.

  “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, POLITIEKE GEZINDHEID, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

  Wordt in de praktijk inderdaad absoluut niet nageleefd.
  Fortuyn vond het al een dode letter, nota bene ingevoerd op verzoek van oud Stalinist en CPN’er Wolf. Misschien weet je wat er gebeurde nadat hij in een interview stelde dat dit artikel in strijd is met de vrijheid van meningsuiting, waarin hij werd gesteund door vele juristen.

  Inderdaad . Hij werd nog gruwelijker gediscrimineerd.

 • Mooi geschreven, Ties. En herkenbaar. De blanke dame zonder treinkaartje krijgt een waarschuwing, de getinte jongeman een boete.

  Maar misschien moet je volgende keer gewoon wel zeggen dat jij ook graag een boete wil. De kans dat je er een krijgt is namelijk klein. Of bij een ‘steekproef’ zeggen dat je ook gefouilleerd wilt worden, als je echt bang bent dat het je geld kost. Dan wijs je de mensen die het doen direct op hun gedrag en steun je de mensen die het nodig hebben.

  Ik moet denken aan toen ik op Utrecht CS zat. Het was laat en er reed voorlopig geen trein, dus haalde ik maar een patatje. Een donkere man – biertje in de hand, tikkeltje jolig en en een beetje een charmeur – vroeg me of ik hij het mocht hebben als ik het niet meer hoefde. Ik besloot de man te trakteren op iets te eten – tweedehands patat weggeven terwijl je in luxe leeft is wel erg gierig – en hij wilde een menu van de Burger King. De man was op geen enkele manier hinderlijk of agressief en was nog verre van dronken, maar toch vond de bediening het nodig om de manager erbij te roepen. Als ik er niet bij was geweest, zou de man gewoon de zaak uitgezet zijn, zonder iets bijzonders te hebben gedaan. Ik moest echt verdedigen dat ik voor die meneer iets te eten wilde kopen en dat ze geen last van hem zouden hebben.

 • Weet je waar ik me ook zo aan erger over die discriminatie bij Opsporing Verzocht.
  Mijn vrouwelijke collega’s, die voor k.hoer werden uitgescholden liegen natuurlijk ook. Net als al die andere vrouwen die worden lastiggevallen (jij niet Alicia, maar is wel iemand die je dat kan uitleggen) Mijn leerlingen die buiten school beroofd werden en die jongens die door groepjes werden mishandeld.
  Trouwens al die agenten discrimineren, niet omdat ze ervaring hebben, maar omdat het in hun (pervide) witte aard zit natuurlijk.
  Al die statistieken weggooien of gewoon geen enquetes of onderzoeken houden, want Ties de grote denker met de slechte (helaas aangeboren ) genen heeft in zijn veel bewogen leven iets totaal anders mee gemaakt.

  Wat een ziekmakend wegmetons stukje. Of liever wegmetmezelfstukje wat ons? : Ik discrimineer liever geen mensen ook al hebben ze mijn eigen kleur.

 • De Harvard white privilege test is zeker interessant om in te vullen. Wat bijzonder is, is dat de voorkeurskeuze van de invuller nauwelijks samenhangt met zijn of haar huidskleur, politieke voorkeur of bredere maatschappelijke visie. Zowel Sunny Bergman als Quincy Garcia score de test met een lichte en matige voorkeur voor blank bijvoorbeeld. Er zijn dus andere onderliggende sociologische actoren die veel meer invloed hebben op de uitkomst. Wat ik wel wat eenzijdig vind is dat blank en zwart erg absoluut wordt gedefinieerd. Alleen al in het blanken ras zijn er vele sub varianten te onderscheiden. Daarnaast zijn de betrouwbaarheid verhoudingen onderling erg situationeel en regionaal gebonden. Een Pol en een Westlander halen wij zo uit elkaar en beide roepen bij ons associaties op. Een Amerikaan zal het hier al veel moeilijk mee hebben laat staan dat hij dezelfde associaties heeft die wij hebben.

  Ik mis ook de invloed van kleding en uiterlijke verzorging. Hoe had men in Engeland gereageerd op de blanke fietsen dief op het moment dat hij er onverzorgd uit zou zien?. Of op het moment dat de donkere fietsen dief netjes in pak had gestaan? Is er dan slechts sprake van een klein contra effect ? Of is sociale status van veel grotere invloed? Hoe zou er op een Chinees of Hindostaan worden gereageerd? Kortom een leuke vinger oefening z,n test en er bestaat zeker wel iets als white privilege. Echter is het maar de vraag of hier gelijk de racisme kaart getrokken moet worden.

 • Waarom koppel je deze ervaring aan de huidskleur van deze man en hoe moet ik dat met white privilege koppelen? De beste man staat halfdronken op een NS station aan wild vreemde om patat te vragen, dat is op z,n minst al vreemd gedrag. Misschien heeft het burger king personeel wel eens meer te dealen gehad met mijnheer? Wat ik overigens erg leuk vind van fastfood ketens als burger king en Mac Donalds een zeer kleurrijke multi culturele personeels samenstelling hebben. Ook op CS Utrecht naar ik meen. De manager is in ieder geval een Surinaamse mijnheer. Het lijkt mij dan ook erg sterk dat de burger king mensen die een paar biertjes gedronken hebben beoordeeld op huidskleur. Maar goed wie ben ik om te oordelen, ik ben er niet bij geweest.

 • Discriminatie betekent gelijke gevallen ongelijk behandelen op basis van kenmerken waarvoor de betreffende personen niet zelf hebben gekozen. Laten we nu eens op het volgende voorbeeld ingaan. Het ’toeval’ wil dat Marokkanen (ik noem maar een dwarsstraat) 22 keer zo vaak verdachte zijn van diefstal met geweld ten opzichte van autochtonen. Tweeëntwintig. Keer. Zo. Vaak.

  Dat maakt dat het bepaald géén gelijke gevallen betreft. Marokkanen hebben het met hun gedrag over zichzelf afgeroepen om vaker gecontroleerd, staande gehouden of preventief gefouilleerd te worden. Het is de taak van de politie om binnen de beperkte bevoegdheden en personele capaciteit zo effectief mogelijk te werk te gaan. In het verlengde hiervan is het volkomen logisch én aan te moedigen dat zij hun vizier nadrukkelijk op Marokkanen richten -voor zover dat überhaupt al het geval is. Dat heeft niets met racisme, discriminatie of ‘white privilege’ (het nieuwste stokpaardje van de weg-met-ons-denkers) te maken. Dat is gewoon common sense.

  Weet je wat pas onrechtvaardig zou zijn? Autochtonen verhoudingsgewijs even vaak preventief fouilleren als Marokkanen, terwijl de cijfers keihard bewijzen dat de eerstgenoemde groep zich aanmerkelijk beter gedraagt in het dagelijks leven.

  Maar ja, je netjes kunnen gedragen is vast ook een ‘white privilege’.

 • “Het ‘toeval’ wil dat Marokkanen (ik noem maar een dwarsstraat) 22 keer zo vaak verdachte zijn van diefstal met geweld ten opzichte van autochtonen.”

  Verdachte. Dat zegt dus nog niet hoe vaak het terecht is.

  Daarnaast: als je alleen maar mensen met een Marokkaanse achtergrond gaat fouilleren tijdens een ‘steekproef’, is het natuurlijk ook niet gek dat je daar iets bij vindt en bij de ‘autochtonen’ (bij gebrek aan beter woord) die je überhaupt niet fouilleert niets vindt.

 • Jolig, biertje in de hand, maar nog verre van dronken. Maar goed Laten we constateren dat hij niet dronken was. Ik hoop dat je het wel met mij eens bent dat in je eentje jolig en bier drinkend rondlopen om CS Utrecht om vervolgens patat te vragen aan wild vreemde, afwijkend gedrag is ten opzichte van gedragingen wat door het gehele menselijke ras op een CS station wordt vertoont. Mensen komen daar toch echt voornamelijk om de trein te pakken, iets te kopen in een kiosk of om elkaar te kunnen treffen en de stad in te gaan.
  Je begrijpt toch dat je mensen op gedrag moet beoordelen en niet, zoals jij doet op uiterlijk en huidskleur. Je begrijpt toch wel dat jou- kijk mij eens goed zijn-actie voortkomt uit een diepgeworteld blank superioriteitsgevoel ten opzichte van deze man. Jij als weldoener die goed doet ter faveure van de misdeelde! Is in jou verhaal deze onbewuste reflex niet het enige juiste voorbeeld van white privilege ? In plaats van “we roepen de manager erbij geneuzel” ! Of had jij ook een patatje gaan eten met een jolige bierdrinkende blanke man in pak, die voor jou een zakje wil betalen?

 • Wat een obligaat en voorspelbaar verhaal.
  Hier nog zo’n ‘white privilege’: Vanaf je zeventiende tot je veertigste werken en belasting betalen, zonder ook maar één dag een uitkering te ontvangen. Maar dan in Crooswijk wel door een overlastgevende Antilliaanse bijstandstrekker ’s nachts wakker gehouden worden terwijl ik om zes uur weer op mag.

  Verder, wat Simon zegt. Wat raar dat niemand een probleem heeft met, ik noem maar wat, Chinezen die het maatschappelijk uitstekend doen. Is dat dan ‘yellow privilege’ of is dat dan weer racistisch…?

 • Voordat de goedmensen door gaan met hun hoofd in het zand steken, zou het misschien aan te bevelen zijn om een keer mee te gaan met de politie bij een preventieve fouilleeractie.
  IEDEREEN – dus ook witte bejaarde vrouwtjes – wordt gefouilleerd !
  Daar baalt de politie enorm van maar ja …. opdracht van hogerhand!

  Als ik het Feyenoord stadion inkom, mag ik negen van de tien keer doorlopen. Alleen mannen in een bepaalde leeftijdscatagorie worden gefouilleerd!
  Denk dat het een ergerlijk geval van leeftijdsdiscriminatie is !

 • @Marco: Hier (pdf) staat op p. 2 dat 90% van de verdachten een transactie van het OM krijgt of later door een rechter schuldig wordt bevonden (gegevens ca. 2004). Verdacht is dus niet hetzelfde als schuldig, maar het verschil ertussen (10%) verklaart niet de oververtegenwoordiging van allochtonen in de criminaliteitscijfers.

  In dit rapport wordt de oorzaak trouwens niet gezocht in de sociale status van de groep, maar in de ‘geringe binding met de samenleving’ (p. 1).

 • Meneer Sörensen, stelt u hier nu dat alle door u genoemde vergrijpen gepleegd worden door uitsluitend donkere mensen? Of dat het donker zijn in dit geval bepalend is voor de criminele aard van de daders? Of begrijp ik u (hopelijk) verkeerd?

  Heeft u er wel eens over nagedacht dat een negatieve bejegening van deze mensen vanuit de autoriteiten wellicht kunnen bijdragen aan het gevoel niet geaccepteerd te worden in een samenleving, en dat dit in combinatie met een vaak lage sociaal-economische status – een veel belangrijkere factor bij crimineel gedrag, los van culturele achtergrond of huidskleur – ervoor zorgt dat mensen ontsporen? Begrijp me niet verkeerd: criminelen moeten aangepakt worden en niet geknuffeld.

  Maar door te stellen dat er een fundamenteel probleem zit in de huidskleur van deze mensen stelt u tevens dat er geen oplossing is voor het probleem dat u aankaart (of u moet hele nare interventies gaan voorstellen). Ik zie het liever als een gedragsprobleem waarbij sociaal-economische klasse en directe (sociale) omgeving een bepalende rol spelen. Door dit in te zien erkent u er tevens dat er een oplossing mogelijk is. Dit lijkt me ook voor u een geruststellende gedachte.

  De statistieken die u aanhaalt zeggen niks over de oorzaak van het probleem, slechts over de stand van zaken. Zeker niet te negeren, maar ook zeker geen excuus voor discriminatie. Vrouwe Justitia is blind, dus dan moet de aanpak van politie dat ook zijn. Eerlijkheid, gelijkheid, allemaal basisprincipes van onze samenleving en ons rechtssysteem, dus dat zouden de uitvoerders ook moeten praktiseren. Zwarte jongens met een joint op een bankje? Boete. Witte jongens met een joint op een bankje? Ook een boete. Zo houden we het vertrouwens in een eerlijke overheid en politie, en voelt iedereen zich gelijkwaardig en geaccepteerd.

 • Ha meneer Sörensen!

  Dank voor de reactie, ik had u al een beetje in de discussie verwacht eigenlijk. Ik geloof dat ik uw reactie als ironisch lezen moet? 🙂

  Maar zonder gekheid, mijn opiniestuk is natuurlijk nooit bedoeld om uw nare ervaringen (of die van anderen) te bagatelliseren. Ook wil ik niemand van bewuste discriminatie beschuldigen. Ze bestaan wel, mensen die bewust discrimineren, maar over hen gaat mijn artikel doelbewust niet. Wat ik probeer te signaleren is het mechanisme van een onbewuste voor- of afkeur voor mensen met een bepaalde huidskleur, leeftijd en geslacht. Ook bij mij zelf! Uit deze test bleek dat ik een matige voorkeur voor blanke mensen heb. Een pijnlijke conclusie, maar ik beschouw het als een teken van intelligentie dit soort feiten te onderkennen.

  Niet uitsluitend, maar wel onder meer op basis van deze onbewuste voorkeuren richten wij onze publieke ruimte in. Terwijl we tegelijkertijd als samenleving hebben geformuleerd dat we dat niet willen (“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld”). Nu is het natuurlijk inherent aan het menselijk tekort om consequent onze eigen normen niet te halen, maar dat betekent niet dat we het niet zouden moeten proberen.

  Aan de ene kant zou ik daarom wensen dat we de ordening in de publieke ruimte héél precies zouden kunnen omschrijven. Geen alcoholverbod, wel een kankerhoer-verbod bijvoorbeeld, waarbij we mensen beboeten die vrouwen uitschelden. Van de andere kant besef ik dat zulks niet altijd mogelijk is, dat we voor een werkbare wetgeving voor een belangrijk deel afhankelijk blijven van algemene regels als ‘verstoring van de openbare orde’ en ‘overlast’ en dat het vervolgens aan politieagenten blijft deze regels te interpreteren. Als dan blijkt dat zij zich daarbij deels kunnen laten leiden door onbewuste voorkeuren, dan vind ik dat we daar iets aan moeten doen, te beginnen bij een bewustwording. In Nederland hanteren we namelijk nog altijd het principe van liever 100 schuldigen vrij dan 1 onschuldige vast.

  Vriendelijke groet, Ties

  ps. Ik zie hier een aantal keer een beschuldiging voorbij komen dat ik een ‘wegmetons’-verhaal heb geschreven. Dat laat ik even voor wat het is, ik herken me er namelijk helemaal niet in. Ik vind ons juist heel leuk.
  pps. Wij werken hard aan een nieuwe website, waarbij hopelijk ook het aanpassen van reacties tot de mogelijkheden gaat behoren. Tot die tijd: even doorlezen voordat u op de grote blauwe knop drukt. 🙂

 • “hoop dat je het wel met mij eens bent dat in je eentje jolig en bier drinkend rondlopen om CS Utrecht om vervolgens patat te vragen aan wild vreemde, afwijkend gedrag is ten opzichte van gedragingen wat door het gehele menselijke ras op een CS station wordt vertoont.”

  Zijn we het over eens. Alleen kon het BK personeel dat helemaal niet zien.

  Verder sluit ik niet uit dat klasse hier ook een rol speelde.

  En FYI, ik geef in principe aan iedereen die zegt iets nodig te hebben, als ik het kan missen, ongeacht kleur, klasse, geslacht of wat dan ook. Mocht je ook iets willen geven aan mensen als je het zelf niet nodig hebt, daar zijn heel handige groepen voor op Facebook.

 • Het valt soms niet mee, om niet overal evenveel verstand van te hebben.
  Ik zie reaktie’s van mensen die een verstand hebben van politie werk, ik zie mensen die moeilijk ergens ver weg in een dorp wonen waar de grote stadproblemaiek nog niet is doorgedrongen en ga zo maar door.
  Ik ben het niet altijd met u eens meneer Sorensen, maar ik weet dat u uw mening baseerd op de dingen waar u wel verstand van heeft en dat is altijd wel te merken in uw antwoorden. Ik vond het een goed stuk, zonder dat hij daar met een vinger naar schuldigen wijst. Laten wij vooral in discussie blijven over dit soort onderwerpen zoals dat gelukkig kan hier in Nederland. Geloof mij, ik weet ook waar ik over praat!

  Jan koopmans

 • Interessant aan dit soort discussies vind ik altijd dat ‘wij’ blanken altijd geneigd zijn om onze huidskleur de schuld te geven.

  Persoonlijk denk ik dat het veel meer te maken heeft met sociale klasse en kleding. Neem nou mijn neef, die is half Marokkaans en die ziet er nogal mediterraans uit. Echter, ik hoor hem nooit klagen over zijn achtergrond of discriminatie jegens hem. Ik denk dat dan ook vooral te maken heeft met hoe hij zich gedraagt en hoe zich kleed.

  Maar kijk ik naar mezelf: Als ik me netjes kleed of mijn baard niet heb geschoren wordt ik met u aangesproken. Heb ik sneakers aan dan moet ik om de haverklap mijn legitimatie overal laten zien en wordt ik met ‘je’ aangesproken.

  Zo kan je in allerlei situaties verschillend worden benaderd. Ik vind het niet heel gek dat je iemand met een halve liter Schultenbrau in z’n eentje op het station anders benaderd dan iemand die met een groepje zit te picknicken in een park met een rosé erbij.
  Ja, dat is ook een ongelijke behandeling. Maar ik denk dat dat met gevoel te maken heeft: Ik denk dat statistisch meer mensen zich kunnen herkennen in een picknick en een wijntje en dat daarom als normaal gedrag ervaren. Daarom is de man met het biertje op centraal sneller verdacht.
  En sociale klasse speelt ook een rol, tuurlijk is er een verschil tussen Hillegersberg en Crooswijk. Statistisch gezien is er gewoon meer criminaliteit in gebieden met minder welvaart. Dat mensen met een kleurtje misschien minder geld hebben in Nederland, heeft denk ik een lange geschiedenis waar taal-achterstand misschien wel de hoofdoorzaak van is.

  Ik wil niet ontkennen dat er discriminatie is, maar laten we het ook niet overdrijven.

 • Goed stuk. Toch twee anekdotes die het tegendeel bewijzen. Ik (hoogopgeleide, blanke man) kreeg een jaar of elf geleden in mijn studententijd op een kwade nacht een boete vanwege het nuttigen van een biertje op de Schiedamseweg in Delfshaven. “Waarom gaat u geen boeven vangen?” vroeg ik – alleen dan iets beleefder. “Omdat hier een zero-tolerance-beleid is, snotneus,” zei de veldwachter, op ‘snotneus’ na, maar dat dacht hij ongetwijfeld. “Waarom zou ik jou niet beboeten en iemand anders wel?” Ik vond dat een overtuigend antwoord en we wensten elkaar een goede nacht.
  In diezelfde periode werd bij metro Coolhaven een vriend van me (blank, hoogopgeleid) overigens preventief gefouilleerd.

 • De Burger King wordt geroemd cq verketterd door hun bewuste multi culturele benadering. In de 71 Landen dat zij actief zijn proberen ze het personeelsbestand een afspiegeling van de maatschappij te laten zijn. Er lopen multi culturele marketing managers rond. En foodstore managers worden bewust geselecteerd op een multi culturele sensitiviteit. What ever that may be. Dit alles mag niet baten. De witte barmhartige geprivilegieerde Alicia heeft immers vernietigend geoordeeld. Burger King is racistisch! Zo en nu patat voor iedereen ongeacht geloofsovertuiging en huidskleur. Alicia trakteert.

 • Hey Ties,
  Na al die ellenlange reacties zit je niet meer op die van mij te wachten. Maar wat je zelf ook al aanhaalt en wat anderen in de reacties ook bevestigen. Als je als wat voor gekleurd iemand dan ook gewoon eens zou gedragen zoals wij ontzettend blanke en in Nederlandse cultuur opgevoede kinderen (en daar heb je geen hogere opleiding voor nodig, gewoon kopiëren) dan zouden ze ook wat minder discriminatie ervaren.

  Wat voor pannekoek ben je als je als 16 of 17 jarige met je biertje en je jointje, je bontkraag en je petje op het bankje bij de speeltuin gaat zitten? Ik vroeg ook, waarom dít bankje? Er zijn nog 40 andere bankjes in het park die niet bij de speeltuin staat. Je wéét dat iemand je weg gaat sturen…..

  Ik ben heel dankbaar voor de bevoorrechte positie waarin ik geboren ben. Maar iedereen die in de jaren 70/80/90 is geboren en zich een klein beetje normaal gedraagt kan deze positie verkrijgen. Ook als je meer dan anderen vanwege je huidskleur wordt aangesproken of aangehouden gaat het om je reactie daarna of je een boete of een reprimande krijgt. Het gaat om wilskracht, beleefdheid, respect en accepteren dat als je je niet netjes gedraagt je daar op aangesproken wordt. Dat heeft toch niets met iemands huidskleur te maken?

 • Beste Ties,

  Leuk stuk. Ik denk ook zeker dat er een white privilege is, bijna wereldwijd. Heeft veel te maken denk ik met de huidige werelddominantie (of rijkdom) van de overwegend witte landen (VS, Europa). Ik reis veel en merk inderdaad als wit persoon bepaalde voorrechten. Vaak denken mensen toch op voorhand dat je over geld of beschaving beschikt.

  Vindt je voorbeelden wel erg zwak. Eerst stel je dat witte mensen in NL minder gauw boetes krijgen en vervolgens in je Rosé verhaal krijgen ze die toch. Maar het ergste vindt ik je voorbeeld van preventief fouilleren. Je hebt je niet in die materie verdiept. Lees het rapport van de Rotterdamse Rekenkamer eens. Dit beleid heeft niets te maken met huidskleur. Na een aantal ernstige veiligheidsincidenten kan de burgermeester een bepaald gebied aanwijzen waar gefouilleerd kan worden, onder strenge voorwaarden juist om een gevoel van discriminatie tegen te gaan.

  Of moet men na drie schietpartijen in een week in Delfshaven toch in Hilgersberg gaan fouilleren om jou van je schuldgevoel af te helpen.

  Maar wees gerust; bevolkingssamenstellingen veranderen, rijkdom verandert. Wellicht over 50 jaar een yellow privilege

  Jeroen

 • Ik ben erg blij met dit stuk. Het was al te lang geleden dat ergens op het internet het woord ‘samenzweringsverbod’ viel, en ik ben blij dat het weer eens aangekaart is. Geldt dat verbod ook in Delfshaven? Wat kunnen we er aan doen? Ik ben namelijk dol op samenzweringen, kan er geen genoeg van krijgen.

  Nog leuker vond ik het om te merken dat het in de comments bijna één meter lang gehandeld heeft over “Bier, en Frietjes! (Trala-lalala-lala)”. Zolang we met z’n allen discussiëren (of zingen) over bier en frietjes, denk ik dat het goed komt. Of is dat racisme?

  Helaas zit ik veel te weinig in het park met halve liters om andere parkgebruikers weggestuurd te zien worden. Ik vraag me af of ik het lef zou hebben om de dienstdoende agent aan te spreken en te vragen of hij mij dan ook wilde bekeuren. Als ik het al zou durven, vrees ik dat de agent mij een irritante lul zou vinden en niet gauw zijn eigen vooroordelen tegen het licht zou houden. Maar wellicht onderschat ik ‘Rotterdams finest’.

  Mag ik uit de reactie van Jeroen hierboven opmaken dat er na de schietpartijen in Delfshaven een tijdje preventief gefouilleerd is? Mag ik dan vragen of het iets opgeleverd heeft?

  Maar wat gaan we nou doen?

 • Het is maar hoe je het zien wil.

  Ben meerdere malen preventief gefouilleerd, beboet voor over de stoep fietsen en zonder mededogen beboet door de NS.

  Daarnaast heb is ook nog het andersom effect in actie gezien…. Heb meerdere malen de politie juist soft of helemaal niet zien optreden tegen jeugdige gekleurde groepen juist omdat ze bang zijn voor escalatie, geweld of papierwerk (kies maar 1 van de 3).

  Groetjes, Vic

 • Klopt Vic.
  Motoragent houdt jonge lichtgetinter aan, die meteen zijn telefoon pakt en waar ze vandaan kwamen mag Joost (niet onze ) weten, maar hij werd binnen twee minuten omringd, startte zijn motor en reed weg.
  Misschien kan je er een leuk stukje over schrijven waarin je aantoont, dat gekleurde jongeren altijd worden voorgetrokken. Casuïstiek doet het goed bij goedmensen. Dan meteen de uitspraak van de burgemeester over
  etnisch- religieuze solidariteit in niet Nederlandse * kring even meenemen.

  * Rustig maar. Ik heb geleerd op eieren te lopen.: Van origine niet Nederlandse kring, zoals ik.

 • Ik zie dat er de afgelopen dagen nog flink is gereageerd, dus nog even een laatste woord van de schrijver.

  Een opmerking alsof ik een ‘goedmens’ zou willen zijn laat ik even voor wat het is: het dient volgens mij net als woorden als ‘dhimmi’, ‘domrechts’ en ‘zuurlinks’ vooral om anderen in een hokje te stoppen – en helpt de discussie dus niet.

  Waar ik wel even op wil reageren is de opmerking van Mariska dat ‘getinte mensen (…) de Nederlandse cultuur gewoon moeten kopiëren.’ Het is een misvatting die je vaker ziet, dat een democratie zou betekenen dat minderheden zich moeten aanpassen aan de meerderheid. Dat betekent democratie dus níét. Democratie betekent dat in een open, pluriforme samenleving ook minderheden zichzelf kunnen zijn – ook al vind je ze met een petje, bontkraag, biertje en jointje een pannenkoek. We stellen regels op om de openbare orde te handhaven, niet om mensen te dwingen zich aan jouw normen van wat ‘netjes’ is te houden.

  Daarbij heb ik geprobeerd te betogen dat mijn gedrag veel sneller als ‘netjes’ wordt ervaren dan dat van jonge jongens met een bontkraag en mediterraans kleurtje. Ik zie dat mensen daarop reageren met ‘ik ben blank en krijg ook boetes’. Maar nergens beweer ik natuurlijk dat boetes krijgen een exclusief ‘allochtonen’-ding is, het gaat erom dat sommige mensen sneller een boete krijgen dan anderen.

  Illustratief vind ik daarbij de opmerkingen van de heren Reijkersz en Sörensen, die deze bewering willen omdraaien door te stellen dat ze ‘jeugdige gekleurde groepen’ cq een ‘jonge lichtgetinter’ aangehouden zagen worden, waarna de politie niet optrad. Kennelijk is de constatering dat het hier om mensen met een kleurtje ging al verdacht genoeg, want nergens lees ik waarvoor ze dan werden aangehouden en of dat al dan niet terecht was. Nee, het gaat hier om getinte mensen, de politie hield ze aan, dus ze ‘zouden wel weer wat fout hebben gedaan’. Dit is dus precies waarom ik mijn stuk geschreven heb.

  Ook nog een antwoord aan Jeroen, over het preventief fouilleren. Geen enkel beleid in Nederland is exclusief gericht op de huidskleur van mensen, dat is namelijk verboden. Dat betekent echter niet dat gekleurde mensen hier niet bovenmatig de gevolgen van kunnen merken. Het voorbeeld dient in mijn betoog alleen om aan te geven dat er voor verschillende groepen mensen in de praktijk andere regels gelden in de openbare ruimte, wat volgens mij een feit is. Of preventief fouilleren zinvol is in de bestrijding van criminaliteit, daarover heb ik ook wel een mening, maar dat is evenwel een andere discussie.

  Tenslotte nog een woord aan dhr. Sörensen, over de discriminatie van Fortuyn. In de kern heb ik hier niets aan toe te voegen. Het is misdadig wat er toen gebeurd is. Punt.

  Het is echter wel 13 jaar geleden, eenzelfde periode zat tussen de val van de muur en de Fortuyn-revolte. De samenleving en integratie hebben in die periode niet stil gestaan. De kinderen van toen zijn de maatschappelijk leiders van morgen en de leiders van toen zijn de pensionado’s van nu. Mijn stuk gaat daarom over iets dat anno 2015 volgens mij de integratie in de weg staat, wat (gelukkig maar!) iets wezenlijk anders is dan in 2002. We gaan vooruit, echt waar!

  Vriendelijke groet, Ties Joosten

Schrijf hier je reactie

Heb je geen account? Maak hier een gratis reageerdersaccount aan. En bekijk hier de huisregels van dit forum.

Gerelateerde inhoud

Wil je dit soort artikelen blijven lezen?

Vers Beton kan niet bestaan zonder haar leden. Lees onbeperkt artikelen op Vers Beton voor € 7,50 per maand, de eerste maand is gratis.

Misschien vind je dit ook interessant

 • Het belang van samen stad maken: ‘Bewoners krijgen er een enorm democratisch zelfvertrouwen van’

  • Politiek

  Hoe zorgen we ervoor dat iedereen inspraak heeft in de stad? Tijdens het Stadmakerscongres legt presentator Sanne Poot deze vraag – en meer – voor aan universitair docent Urban Planning Nanke Verloo, Peter Zuurbier van actiegroep De Esch, Eva Rovers van Bureau Burgerberaad en projectleider Klimaatberaad Jasmijn van Weenen.

 • De kracht van stilte tijdens de rouwmars Samen voor Palestina

  • Politiek

  Met het lawaai van ronkende motoren, vuurwerk en leuzen begon Rotterdam op 22 oktober luid te protesteren tegen de aanvallen op Gaza. Maar er is ook stil protest. Zo kleurde woensdag de Hofpleinfontein rood en was er de week ervoor een rouwmars voor de slachtoffers. Loulou Drinkwaard liep mee.

 • Big Brother in de bijstand 3: Zullen ze het ooit leren?

  • Politiek

  De negatieve ervaringen van bijstandsgerechtigden drongen nauwelijks tot het grote publiek door. Totdat de gemeenteraad wethouder Richard Moti tot de orde riep. Luister nu deel 3 van de podcast Big Brother in de bijstand.

 • Alle artikelen

De agenda die je aan het denken zet

 • A new edition of A Mic of One’s Own, a series of collaborations between Kunstinstituut Melly and The Writer’s Guide (to the Galaxy)!

  Venue: Kunstinstituut Melly
  Datum:
 • De debuutroman van Ireen van der Lem begint op de dag dat de woningcorporatie een bewonersavond houdt over de voorgenomen sloop van de woningen in een staat; en eindigt op de dag dat de laatste bewoner wordt uitverhuisd.

  Venue: De leeszaal
  Datum:
 • On Monday 11 December, Rotterdam based platform for metropolitan issues De Dépendance and Lighthouse Reports welcome economist Jennifer Clapp, one of the world’s leading authorities on food systems, in BlueCity. 

  Venue: BlueCity
  Datum:
 • Bekijk de agenda

De leukste vacatures in en om Rotterdam

 • Museum Boijmans Van Beuningen beheert een collectie van uitzonderlijke kwaliteit, verdeeld over vele eeuwen en disciplines. Het museum is een gewaardeerde speler in een internationaal netwerk van toonaangevende musea, maar is ook nauw verbonden met Rotterdam, een stad met 660.000 inwoners en 175 talen.

 • Als stagiair(e) Marketing & Communicatie ondersteun je de afdeling op verschillende vlakken en krijg je een breed pakket aan taken en werkzaamheden.

 • WAT DOE JIJ ALS FRACTIECOÖRDINATOR? 

  Als coördinator vervul je een belangrijke rol in en rond de fractie van GroenLinks PvdA Zuid-Holland. Je biedt praktische ondersteuning aan statenleden, volgt de  (politieke) actualiteit, coördineert politieke activiteiten en zorgt ervoor dat de  fractie haar relaties onderhoudt. De functie biedt een interessante plek om je  verder in provinciale politiek te verdiepen.

 • Bekijk alle vacatures