Ga naar de inhoud

Brave gebiedscommissies dragen weinig bij

Het gaat niet goed met de gebiedscommissies. En dan zegt Peter van Heemst het vriendelijk. Ze leiden een kwijnend bestaan. Dat is wat je op veel plekken van veel Rotterdammers hoort. Een jaar bestaan ze binnenkort, maar er is weinig reden om dat uitbundig te gaan vieren.

Peter van Heemst
Peter van Heemst beeld: Jeroen Van de Ruit

Zeker. De voorzitter en vicevoorzitters van de gebiedscommissie zie ik af ten toe in de krant, op Twitter of Facebook voorbij komen. Breed glimlachend op de foto bij een jubilerende sportclub, de receptie van een startende buurtwinkel of  een diamanten bruidspaar. Dat doen ze vaak allerhartelijkst, belangstellend en meelevend. En – ook dat moet gezegd worden- ze komen nooit met lege handen. Voor de jubilaris is er altijd een slagroomtaart, bos rozen of een oorkonde. De gewone leden van de gebiedscommissie lijken echter in het niets te zijn opgegaan. We horen, zien en merken in elk geval niet veel van ze.

Triest lot

Wat de gebiedscommissies voor de mensen in hun wijk weten te bereiken. Echt binnenhalen dus. Wat ze voor elkaar boksen. Dat is een goed bewaard geheim. Langzamerhand krijg ik dan ook het donkerbruine vermoeden dat er gewoon niets is om geheim te houden. Het trieste lot van de gebiedsplannen is veelzeggend. Hard is er in 2013 en 2014 aan gewerkt.

Honderden uren staken evenveel ondernemers, wijkbewoners en professionals er in. Samen legden ze vast wat er in hun wijk de komende jaren zou moeten gebeuren.  Toen die plannen op het stadhuis werden ingeleverd zetten de wethouders er een paraaf op. De gemeenteraad nam ze ter kennisgeving aan. Maar wie vroeg of ze nog werden vertaald in concrete activiteiten voorzien van een budget, werd meewarig aangekeken.

Controversiële bezuinigingsplannen

De gebiedscommissies hebben zich niet ontpopt tot gezaghebbende spreekbuis van de wijk. Alle controversiële bezuinigingsplannen op buurt- en wijkvoorzieningen (zwembad Schuttersveld, De Larenkamp in Zuidwijk) zijn gewoon doorgegaan. De gebiedscommissies konden hoog of laag springen, de gemeenteraad en het stadsbestuur trokken zich er niets van aan. Sterker nog, de gebiedscommissies leken eigenlijk al snel het hoofd in de schoot te leggen. Braaf organiseerden ze hoorzittingen, waar boze bewoners stoom konden afblazen. En zo hielden ze de wethouders die de bezuinigingen hadden bedacht op veilige afstand van de protesten.

Die kritiek duikt ook in de media op. De Telegraaf () portretteerde een 101-jarige Rotterdamse in een verzorgingstehuis op Zuid. Ze maakte zich grote zorgen over de hulp die ze kreeg. Die leek namelijk steeds minder te worden. Op haar verjaardag  had ze een bloemetje gekregen van de vertegenwoordiger van de gebiedscommissie. Dat vond ze attent. Maar, zo verzuchtte haar dochter aan het slot:  “wat haar qua zorg nog verder te wachten staat, nee, dat kon hij me niet vertellen.”

Amateurisme

De burgemeester deed ook een duit in het zakje. In het raadsdebat over de brand in de Moddermanstraat (zie Metro Rotterdam) was was hij duidelijk zeer geïrriteerd: “Amateuristisch registreren van mensen – zoals een lid van de gebiedscommissie na de ramp deed – is niet de bedoeling”. De Overschiese Krant wilde weten: “Wat doen de leden van de gebiedscommissies precies?” Het werd een speurtocht met niet bijster concrete voorbeelden. “We gaan nu echt de wijk in om bewoners te adviseren en te betrekken bij de adviezen aan het stadsbestuur.”

Zo lijkt alle kracht uit de gebiedscommissies weg te vloeien. Dat is zorgelijk. Zorgelijk omdat de energie die er in gestoken wordt verdampt. Zorgelijk omdat ze geen echte spreekbuis zijn van bewoners. En zorgelijk omdat de honderden ambtenaren die iedere dag  in de Rotterdamse wijken werken niemand tegenkomen die de leiding neemt en zegt: “En nu gaan we het zo doen.”

Al 36 reacties — discussieer mee!

 • Meneer Van Heemst was Lid van Provinciale Staten, van een Gemeenteraad en van de Tweede Kamer. Daarnaast en bovendien nog eens lid van de PvdA ook.

  Dan zou je toch denken dat hij een zoethoudertje, een lollipop, herkent als hij er één tegenkomt. Natuurlijk werken die gebiedscommissies niet. Dat is ook nooit de bedoeling geweest van de bestuurlijke elite.

  Hoe iemand met zo’n achtergrond nou toch werkelijk kan denken dat “democratie” in dit land werkt……

 • Zou fijn zijn als de zelfverklaarde experts van het Rotterdamse journaille nu eindelijk eens in Noord of Delfshaven kwamen kijken hoe (vice)voorzitters, gebiedscommissie en gebiedsambtenaren zich gezamenlijk uit de naad werken om het beste voor hun gebied te bereiken.
  De gebiedscommissies hobbyclubjes en lulletjes rozenwater (mijn samenvatting) noemen is natuurlijk heel geestig, maar is niet zomaar van toepassing op elke gebiedscommissie.
  Ja, officieel hebben we weinig slagkracht. En als je je laat aanleunen wat “het concern dat zichzelf Rotterdam noemt” (in de woorden van mijn gewaardeerde collega Coskun) heeft bedacht wat je allemaal niet mag en kunt, wordt het niks. Maar in deze overgangsperiode was en is het zaak zoveel mogelijk ruimte te nemen, samen te werken met de gebiedsambtenaren, je goed te laten informeren en je gewoon overal tegenaan te bemoeien. Een goede gebiedscommissie is (m.i.) pro-actief en is de lobby van het gebied, naar bewoners, clusters, raad en college. En kan dus wel degelijk heel wat bereiken en betekenen.

 • Ronald, de heer van Heemst heeft kritiek op de gebiedscommissies die jij en ik ook hadden op de deelgemeenten. Nu zijn het gelukkig wettelijk geen mini-gemeenteraden meer. Maar het kan nog beter. Leefbaar Rotterdam, D66 en de SP wilden basisdemocratie op wijkniveau. Daarin is geen plaats voor partijpolitiek. Maar PvdA en CDA wilden hun trainingscentra behouden en kozen voor partijpolitieke gebiedscommissies. Gelukkig zijn er nu enkele die, zoals in Noord, geen gemeenteraadje spelen maar wel gevraagd en ongevraagd adviseren, zoals een ondernemingsraad zou doen.
  Binnenkort is heel Rotterdam ambtelijk opgedeeld in 4 rayons met 42 wijken. Wat mij betreft is dat ook het bestuurlijke model voor 2018. Geen gebiedscommissies maar kleine gekozen wijkraden zonder PvdA of anderen die er namens een partij zitten. Met gekozen betrokken bewoners.

 • Wat mij weer opvalt is dat er veel voor en tegens zijn.
  Maar waarom geen opinie peiling in de buurten bij de bewoners wat zij van de gebiedscommissie vinden in hun gebied/buurt ?

 • Wat een mager, slecht onderbouwd en tendentieus stuk van Peter van Heemst over de gebiedscommissies. Meteen maar neergezet als felicitatiediensten en vervolgens afgeserveerd omdat ‘we’ ze niet zien.
  Peter van Heemst weet niet dat de gebiedsplannen wel degelijk tot meer hebben geleid dan een paraaf van de wethouder. Veel van de knelpunten die in de gebiedsplannen zijn opgenomen worden aangepakt en de gebiedsplannen zijn de basis voor de uitvoeringsplannen van de gemeentelijke diensten. Er wordt niemand meewarig aangekeken.
  Wat betreft de bezuinigingsplannen die van Heemst noemt ( Larenkamp en Schuttersveld) hebben de betrokken gebiedscommissies juist heel duidelijk de stem van het gebied laten horen. Het lijkt me niet dat je het de gebiedscommissies kunt aanrekenen als het gemeentebestuur vervolgens
  anders beslist. En bovendien heeft het advies over het Schuttersveld wel
  degelijk ergens toe geleid. Zie http://www.rotterdam.nl/zwembadschuttersveldnognietdicht.
  Volgens Peter van Heemst is de kritiek ook in de media doorgedrongen en ten bewijze daarvan noemt hij een (1) artikel in de Telegraaf (briljant gegoogled, Peter) waarin de dochter van een 101-jarige zich er over beklaagt dat de vertegenwoordiger van de gebiedscommissie bij de felicitatie niet kon aangeven wat haar moeder qua zorg nog te wachten stond. Dat is ook helemaal niet de taak van de gebiedscommissie, maar de toon is weer gezet: je hebt er niets aan, aan die gebiedscommissie.
  Niets over de vele adviezen die de gebiedscommissies gevraagd en ongevraagd hebben uitgebracht aan het stadsbestuur. Niets over de vele (100-en) bewonersinitiatieven die in de hele stad door de gebiedscommissies financiëel zijn ondersteund.
  Dan wordt tenslotte ook nog de burgemeester door Peter van Heemst ingezet. Ik weet toevallig (het is ons gebied) dat de burgemeester hier de plank volledig missloeg. De gebiedscommissie heeft niets geregistreerd. Een betrokken bewoonster die het gehannes van de politie met briefjes zag, bood aan om thuis haar laptop te halen en heeft zo bijgedragen aan een goede registratie. Iets waar de gemeentelijke diensten en de politie kennelijk niet toe in staat waren.
  De conclusies van Peter van Heemst zijn dus eigenlijk helemaal nergens op gebaseerd. Kritiek op de gebiedscommissies is zeer welkom, maar die moet dan wel ergens op gebaseerd zijn.

  Henk Kamps
  Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek

 • “Braaf organiseerden ze hoorzittingen, waar boze bewoners stoom konden afblazen.”

  Daar zijn die zittingen toch ook voor? Hetzelfde geldt voor bezwaarschriftenprocedures, beroepschriften bij rechtbanken en een gang naar de raad van state: Allemaal bedoelt om de burger stoom te laten afblazen en hem (financieel) uit te putten.

  De ‘bestuurlijke elite’ weet namelijk dat Sokrates gelijk had: De democratie is ‘best of the rest’… Is de facto dan ook afgeschaft, en dat zal binnenkort ook wel eens geformaliseerd worden.

 • De reactie van Aboutaleb in dat artikel is natuurlijk om te huilen. “Uit betrokkenheid dingen doen is fantastisch, maar het hoort niet”. Nee, laten we vooral géén dingen doen uit betrokkenheid, dat moeten we niet willen met z’n allen! In plaats van gewoon een bedankje aan iemand die zijn best doet om mensen te helpen zo’n lullige opmerking via de krant, manmanman…

 • Pfff. Gebiedscommissies. Laat mij niet lachen. Ze zijn het sterfhuis van de deelgemeenten, die broeinesten van nepotisme. Ik heb de meerwaarde nooit echt begrepen en blijkbaar wordt dat nu ook geconstateerd. Richt je toch gewoon op je eigen politieke partij en organiseer je eigen afdelingen ipv energie te verspillen aan “gemeenteraadje spelen” in een stukkie Rotterdam.

 • Meneer van Heemst durft wel, dat moet ik hem nageven.

  Voordat we deze vermaledijde gebiedscommissies hadden kenden we in Rotterdam deelgemeenten. Deze deelgemeenten functioneerde eerst en vooral als baantjesfabrieken voor PvdA leden die niet goed genoeg waren voor meer. Toen leefbaar voor de eerste keer aan de macht kwam bleken ze ook geschikt om beleid te traineren. Buiten die twee zaken waren ze onbetekenend.

  Het was dan ook volledig terecht dat Den Haag deze laag bij wet verbood. Maar dat wenste meneer Van Heemst c.s. niet te laten gebeuren. Kosten nog moeite werd gespaard om een alternatief te bedenken, dat binnen de ruimte die de nieuwe wet jammergenoeg liet wel door de beugel zou kunnen. Er volgde brochures, inspreek- en informatie avonden, het zal al met al tonnen gekost hebben. En het lukte: de politieke baantjes, betaald met gemeenschapsgeld, waar men in Den Hag vanaf wilde bleven bestaan. Zonder bevoegdheden, maar ach!

  Om nu te constateren dat het (mede) door zijn partij zelf uitgevonden gedrocht dat geheel tegen de geest van de wetswijziging in werd opgericht insignificant is is mijns inziens een gotspe!

  Want niemand zat op deze bestuurlijke laag te wachten. Niemand gaat hem missen. Behalve dan mevrouw De Haan hierboven en alle andere commissieleden die dan eindelijk op zoek moeten naar een echte baan.

  Oh en voor de duidelijkheid: ik weet dat naast de PvdA ook veel andere partijen de oprichting van deze gebiedscommissies hebben gesteund. Ook van al die andere partijen, inclusief leefbaar, betreur ik dat.

  Weg met die laag!

 • Kan het gewoon niet met je eens zijn. Was toevallig laatst bij Feijenoord bij een ‘discussie’ over de Fenixloodsen. Nou, nou, nou, het was gewoon ouderwets een NIMBY-bijeenkomst en dan net doen alsof dat de mening was van de hele buurt. Degene met de grootste bek trekt aan het langste eind. Laat mij niet lachen zeg, noem je dat democratie?? En dan verbaasd zijn dat de wethouder het negeert? En dat dan de burgemeester her en der een sneer uitdeelt, dat vind je dan vreemd? Opheffen die gebiedscommissies. Over drie jaar of zoveel eerder als mogelijk! Verspilling van middelen en tijd.

 • De opkomst was bedroevend laag in Overschie : slechts 44,4 %
  Dat kan vele oorzaken hebben maar naar onze mening is hoogstwaarschijnlijk de grootste gemene deler weinig tot geen vertrouwen in de politiek.
  Naar onze mening is er geen mandaat bij een opkomst van 44,4%, en vormen de leden van een ‘parlement’ in zo’n geval ook geen volksvertegenwoordiging. Ze vertegenwoordigen dan slechts 44,4% van de bevolking, en dat is géén democratisch mandaat.
  Bij ieder advies of uitspraak dat van deze commissie uitgaat moet men goed beseffen: 55,6% staat hier waarschijnlijk niet achter, want die willen deze hele commissie niet.
  Verder is de gebiedscommissie per definitie niet democratisch. Ze plaatsen kritische burgers op donker zwarte lijsten en willen deze uit het bevolkingsregister verwijderen als dat mogelijk zou zijn. Ze adviseren slechts en slecht, en zijn geen enkele verantwoording schuldig aan wie dan ook. Het artikel bevestigd dat ook. . De deelraad is terecht afgeschaft, en het is een gotspe dat via een achterdeur ze nu via die waardeloze ‘gebiedscommissie’ toch weer halfbakken in ‘ere’ is hersteld.
  Naar onze mening dienen daarom geen van de leden van deze gebiedscommissie, op een zeer sporadische uitzondering na, serieus genomen te worden.
  Doordat er burgers op donker zwarte lijsten worden geplaatst zakt dat percentage van 44,4% natuurlijk nog verder, en voor sommige leden zou het zelfs betekenen dat ze niet eens meer een zetel zouden hebben.
  Naar onze mening houdt dit “donker-zwarte-lijsten- uit-bevolkingsregisterschrap-gedrag” en de nu kleiner dan 44,4 % de volgende boodschap in: Geachte leden, jullie hebben een ondermaats mandaat. De Overschieënaren willen niet dat jullie een beetje gaan zitten adviseren ‘namens ons’. Blijf weg de komende vier jaar. Neem aan geen stemming deel, beoordeel geen enkel plan. Teken geen enkele presentielijst. Stort je vergoeding terug in de publieke middelen (=de gemeentekas).
  Probeer het gewoon over vier jaar nog eens. Maar voor deze vier jaar is Overschie duidelijk geweest: NEE. Geef daar gehoor aan.

  Als de leden soms een andere mening hebben dan nodigen wij ze bij deze uit te reageren.

 • Beste Peter, het is wel heel gemakkelijk om ons na 10 maanden af te serveren. Jouw kritiek op “het falen van de GC’s” kun je ook zo vertalen naar de gemeenteraad, de provinciale staten of de tweede kamer. Ook daar is er vaak geen meerderheid die tegen de ambtenaren durft te zeggen “zo gaan we dat doen!”….vooral jouw voorbeeld uit de zorg is er een waar jouw PvdA op alle nivo’s (TK, GR) niet de kant van de oudere durfde te kiezen.
  Maar dat terzijde.
  Gebiedscommissies zijn de ondernemingsraden van het gebied. Zo werken wij in Noord en we hebben al heel wat invloed. Gebaseerd op draagvlak onder bewoners. Dat kan nog beter. Hou ons in de gaten!

 • Ed, als ambtenaar vind je de burger toch sowieso een hinderlijke sta-in-de-weg? Sterker, dan vind je de democratie alszodanig toch een nimby-gebeuren? Ik heb ambtenaren regelmatig het idee horen opperen om stembussen aan de achterzijde direct te koppelen aan prullebakken. En overigens ook ideeen- en klachtenbussen.

  Wist je dat ‘burgerangst’ een officieus label is in de ambtenarenpsychologie?

 • Daar trekken de heren en dames van de gebiedscommissies zich geen bal van aan hoor. Vorig jaar heb ik hier nog een stevige discussie gevoerd met enige gebiedscommissieleden, en hun verteld dat ze helemaal geen democratisch mandaat hebben omdat minder dan 50% van de stemgerechtigden een stem op de commissies heeft uitgebracht.

  Dat vonden ze helemaal niet relevant.

 • “Gebiedscommissies zijn de ondernemingsraden van het gebied.” Kijk daar gaan we al weer. Ze gaan zichzelf opblazen, belangrijk maken. Jullie zijn helemaal geen ondernemingsraden van het gebied. Dat verzin je gewoon. Misschien moet je eens een folder bij het stadhuis ophalen dan kunnen jullie lezen wat nu precies de bedoeling is geweest.
  “De gebiedscommissies hebben nadrukkelijk de taak bewoners en bedrijven op allerlei manieren te betrekken bij het maken van plannen voor de wijk. Zij organiseren en faciliteren participatie en stimuleren initiatieven van wijkbewoners via allerlei bekende maar ook nieuwe manieren, zoals crowdsourcing, digitale raadplegingen en wijkreferenda. Een andere taak van de gebiedscommissie is toezien op de goede uitvoering van het door de gemeenteraad vastgestelde gebiedsplan. Verloopt iets niet volgens afspraak, dan kan de gebiedscommissie dit aankaarten bij de gebiedsdirecteur en – indien nodig – rechtstreeks bij de gemeenteraad.”

  Nou, en hier is dan dus de maatlat tegenaan gelegd en dan blijkt de opbrengst dus hééél mager te zijn. Dat is hier de discussie

 • Er is niet zo veel waarop ik nog inhoudelijk een reactie moet geven.
  De argumenten voor en tegen de gebiedscommissies vliegen over en weer. Dat leden van de bestuurscommissies enthousiaste voorstanders zijn, is weinig verrassend. Jammer is wel dat ze niet kritisch kunnen (of durven?) kijken naar de zwakke kanten van de gebiedscommissies.
  Mijn grootste zorg is dat heel veel mensen er heel veel tijd insteken en dat al die energie en moeite voor de bewoners vrijwel niets concreets opleveren.
  Nou ja. Discussie wordt vast vervolgd. Want er komt een rapport van de Rekenkamer over dit onderwerp aan.

  Peter van Heemst

Schrijf hier je reactie

Heb je geen account? Maak hier een gratis reageerdersaccount aan. En bekijk hier de huisregels van dit forum.

Gerelateerde inhoud

Wil je dit soort artikelen blijven lezen?

Vers Beton kan niet bestaan zonder haar leden. Lees onbeperkt artikelen op Vers Beton voor € 7,50 per maand, de eerste maand is gratis.

Misschien vind je dit ook interessant

 • De kracht van stilte tijdens de rouwmars Samen voor Palestina

  • Politiek

  Met het lawaai van ronkende motoren, vuurwerk en leuzen begon Rotterdam op 22 oktober luid te protesteren tegen de aanvallen op Gaza. Maar er is ook stil protest. Zo kleurde woensdag de Hofpleinfontein rood en was er de week ervoor een rouwmars voor de slachtoffers. Loulou Drinkwaard liep mee.

 • Big Brother in de bijstand 3: Zullen ze het ooit leren?

  • Politiek

  De negatieve ervaringen van bijstandsgerechtigden drongen nauwelijks tot het grote publiek door. Totdat de gemeenteraad wethouder Richard Moti tot de orde riep. Luister nu deel 3 van de podcast Big Brother in de bijstand.

 • Big Brother in de bijstand 2: Over dieven en kleuters

  • Politiek

  “Tijdens heronderzoeken werden bijstandsontvangers als een dief of kleuter behandeld”, zegt onderzoeker Margot Kersing van de Erasmus Universiteit. Luister naar deel 2 van de podcast Big Brother in de bijstand.

 • Alle artikelen

De agenda die je aan het denken zet

 • On Monday 11 December, Rotterdam based platform for metropolitan issues De Dépendance and Lighthouse Reports welcome economist Jennifer Clapp, one of the world’s leading authorities on food systems, in BlueCity. 

  Venue: BlueCity
  Datum:
 • Bekijk de agenda

De leukste vacatures in en om Rotterdam

 • Als stagiair(e) Marketing & Communicatie ondersteun je de afdeling op verschillende vlakken en krijg je een breed pakket aan taken en werkzaamheden.

 • WAT DOE JIJ ALS FRACTIECOÖRDINATOR? 

  Als coördinator vervul je een belangrijke rol in en rond de fractie van GroenLinks PvdA Zuid-Holland. Je biedt praktische ondersteuning aan statenleden, volgt de  (politieke) actualiteit, coördineert politieke activiteiten en zorgt ervoor dat de  fractie haar relaties onderhoudt. De functie biedt een interessante plek om je  verder in provinciale politiek te verdiepen.

 • Vers Beton zoekt een stagiair vanaf januari 2024. We begeleiden je om je eigen leerdoelen te halen en zelf journalistieke producties te maken voor Vers Beton.

 • Bekijk alle vacatures