Ga naar de inhoud

Dit zijn de 10 opvallendste zinnen uit de integratienota

Gisteren presenteerde het Rotterdamse college zijn langverwachte integratienota. Lange tijd leek dit een politiek heet hangijzer te worden. Zou de coalitie een felle toon van wethouder Ronald Schneider (Leefbaar Rotterdam) wel overleven? Bovendien wilde na Charlie Hebdo de voltallige oppositie meepraten, wat van de wethouder dan weer niet mocht. 

 

Islamitische Rotterdammer
Islamitische Rotterdammer (via IkRotterdam)

Inmiddels lijkt de soep een stuk minder heet te worden gegeten. De nota wordt nauwelijks concreet en dan is het ook lastig ergens echt aanstoot aan te nemen. Voor wie geen zin heeft het 22 pagina’s tellende document helemaal door te lezen, selecteerde Vers Beton de 10 opvallendste zinnen.

1. Nederland is een auto. Migranten zijn ook een auto. En de snelweg is, nou ja, gewoon een snelweg:
“Het integratieproces is te vergelijken met het invoegen op de snelweg. Op de snelweg rijdt Nederland. Op de invoegstrook de migrant die wil integreren.”

2. Zeg maar dag tegen de subsidie voor het wijkhuis!
“Het college gelooft in de meerwaarde van het maatschappelijk middenveld in dit vraagstuk, maar vindt ook dat activiteiten van deze organisaties veelal zelfstandig en onafhankelijk van de overheid kunnen gebeuren.”

3. Alle Nederlanders ♥ homo’s:
“Homoseksualiteit is in onze samenleving algemeen geaccepteerd. Wie daarom mee wil doen in onze samenleving kan niet op basis van culturele achtergrond of geloof homoseksuelen en vrouwen veroordelen en ongelijk behandelen.”

4. Goede integratie is geen gebruik maken van sociale voorzieningen. Want dat doen goed geïntegreerde Nederlanders niet:
“Veel migranten kennen geen problemen in hun integratieproces. Ze nemen zelf de verantwoordelijkheid om de taal te leren en bij te dragen aan de samenleving door te werken en/of vrijwilligerswerk te doen. Zij doen nauwelijks een beroep op sociale voorzieningen en voeden hun kinderen zo op dat zij een goede toekomst hebben in onze samenleving.”

5. Surinamers trouwens ook niet:
“De arbeidsparticipatie van Rotterdammers met een Surinaamse afkomst heeft bijna hetzelfde niveau bereikt als de arbeidsparticipatie van autochtone Rotterdammers.”

6. Nederlands leren of op iemand anders’ zak gaan teren:
“Zo verwachten wij van alle Rotterdammers, en dus ook van alle migranten, die een bijstandsuitkering ontvangen dat ze al het mogelijke doen om hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten. Wie dat niet doet wordt, conform de taaleis in de Participatiewet, gekort op zijn uitkering.”

7. Je kent ze wel, van die lui die een lekker potje bewust lopen te radicaliseren:
“Migranten die niet willen en zich afkeren van de Nederlandse samenleving, bijvoorbeeld door te radicaliseren kiezen er bewust voor niet te integreren.”

8. En dit is er trouwens geworden van Leefbaars Polenquotum:
“Daarom komen we, in het verlengde van onze integratieagenda, voor de zomer met een nieuwe uitvoeringsagenda EU-migranten.”

9. Spaar ze alle vier!
“In onze aanpak maken we onderscheid tussen zij die niet weten, zij die niet willen, zij die niet kunnen en zij die niet mogen integreren.”

10. Grote afwezige in de nota:
Het woord ‘allochtoon’.

 • Update @ 27 maart: op Open Rotterdam mocht Inge Janse vertellen over wat volgens Vers Beton de opvallendste 3 onderdelen van de integratienota zijn. Een gesprek over vrouwen, migranten, homo’s en snelwegen.

Al 14 reacties — discussieer mee!

 • @ daan Twee passages uit het stuk, leg mij nu eens uit wat hier verkeert aan is.

  De dagelijkse Rotterdamse praktijk leert ons dat niet iedereen de verantwoordelijkheid om te integreren wil, kan of mag nemen. Migranten die niet willen en zich afkeren van de Nederlandse samenleving, bijvoorbeeld door te radicaliseren kiezen er bewust voor niet te integreren. Migranten die wel willen maar niet kunnen, omdat zij over onvoldoende capaciteiten beschikken om zelfstandig hun integratie op te pakken, bijvoorbeeld door een laag opleidingsniveau, kunnen rekenen op onze ondersteuning bij hun integratieproces. Tot slot zijn er migranten die niet mogen en zo beperkt worden in hun integratieproces, vanwege hun culturele/religieuze achtergrond en groepsdwang, zoals ongelijke positie tussen mannen en vrouwen, huwelijksdwang en het niet accepteren van seksuele diversiteit. De gemeente neemt hen in bescherming en helpt hen te integreren en te emanciperen

  Mensen zijn primair zelf verantwoordelijk voor en voeren zelf de regie over hun integratieproces.

  De gemeente kan daarin waar nodig faciliteren en ondersteunen maar kan integratie slechts heel

  beperkt met wetgeving afdwingen.

  Het beheersen van de Nederlandse taal is de belangrijkste voorwaarde voor een succesvol integra-

  tieproces.

  Kennis, begrip over en naleven van de geldende normen in Nederland is nodig om succesvol te kun-

  nen integreren.

  Gelijke behandeling en gelijke kansen zijn uitgangspunt én voorwaarde voor integratie:

  discriminatie, met name op de arbeidsmarkt, dient te worden bestreden;

  bevorderen van gelijke positie tussen man en vrouw;

  acceptatie van andersdenkenden;

  acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders

 • Wat er o.a. verkeerd aan is, is dat hier eisen worden gesteld door mensen die zelf niet aan die eisen voldoen.

  a- Ik weet niet of je wel eens in een stadion komt, bij een voetbalvereniging, in een dorp, de provincie oid, maar punt 3 (over homo’s) is dus gewoon niet waar. De gemiddelde Nederlander accepteert homofilie niet. Ik hoor het regelmatig, en het zijn echt niet alleen de k*tmarokkanen die zich hieraan schuldig maken.

  b- Ik weet niet of je de laatste tijd de krant hebt gelezen, maar de gemiddelde VVDer – maar het geldt ook voor andere partijen – gebruikt de overheid als PIN-automaat. Zie die vogel met zn kasteelsubsidie. Maar subsidie voor een wijkhuis zou ineens getuigen van te weinig zelfverantwoordelijkheid.

  c- En goh, 40 jaar na de onafhankelijkheid van Suriname blijken ze “bijna hetzelfde niveau” als autochtonen te hebben bereikt. Veertig jaar en nog niet geemancipeerd!

  d- Op een ander zn zak teren. In dit verband wordt altijd de Bijstand genoemd. Maar wat dacht je van die 800.000 ambtenaren (direct) en circa 1 miljoen “ondernemers” die indirect aan de overheid verdienen? Allemaal aan het staatsinfuus! De overheid als PIN-automaat, ongespecificeerde factuurtjes bij de gemeente indienen, advocaten die 350 a 450 euro per uur aan de overheid vragen… Dat noemen ze “ondernemers”…

  d- radicaliseren. Doet half Nederland zelf ook.

  e- uitvoeringsagenda EU-migranten. Lege belofte: Dit kan idd alleen worden beperkt tot een uitvoeringsagenda, want hier heeft NL helemaal niks meer over te zeggen omdat alle soevereiniteit zo ongeveer aan Brussel is overgedragen. Dus links geven ze – de politieke kaste – alle soevereiniteit weg (straks: TTIP!) en rechts doen ze stoer dat ze willen ingrijpen op gebieden waar ze helemaal niks meer over te zeggen hebben.

  En zo kan ik nog wel even doorgaan over de l*lkoek die door politici wordt verkocht. Ik ben inmiddels zo ver dat ik iedere politicus verdenk van fraude, corruptie en bedrog c.q. alle drie tegelijk. Of ze nou links of rechts zijn. Vertrouw ze voor geen meter, moet ze niet in mn bedrijf en ik loop een blokje om als ik er een zie. Vanwege mn pure walging.

  Dat er überhaupt nog mensen stemmen op die lui….

  Wonderlijk…

 • Sorry jongens, maar jullie interpretaties ontstijgen dit keer niet het niveau van middelbare school-humor. Schijtlollig noem je dat, geloof ik. Overigens hetzelfde niveau als sommige teksten van de integratienota zelf (invoegen op de snelweg!), maar die zijn bloedserieus bedoeld.

  Deze nota met de daaruit voortvloeiende ‘Integratietour’ (het stadsbestuur gaat de discussie aan met Rotterdammers over het Nederlandse burgerschap…lol) is op voorhand al een verspilling van tijd en geld. Zo wordt er onder andere voorbij gegaan aan nota bene de ‘doelgroep’: mensen die niet WILLEN integreren, die spugen op onze maatschappij. Ik quote de NIDA-leider nog maar een keer: “een samenleving die ethisch ernstig failliet is.”

  Leefbaar klopt zich op de borst met een -onder druk van de coalitie- vrijblijvend en politiek correct niemendalletje. En wij dokken wel weer….

 • PS Succes!

  WOENSDAG 8 APRIL OM 17:30: EEN BERBERSE FAMILIEAVOND IN ZAALCENTRUM LUXURY IN OVERVECHT/UTRECHT. MET ALS THEMA “HET MOSLIMGEZIN”.

  De berberstaligen onder ons zullen in shaa’ Allaah getrakteerd worden op islamitische lezingen in hun taal. Verschillende geleerden zullen dan komen om ons baatvolle kennis mee te geven.
  Een kans uit duizenden om zoiets mee te maken met al deze geleerden. Zorg er daarom voor dat je dit gezegende evenement niet mist en verspreid het woord ook verder aan anderen!

  INGANG BROEDERS: Californiedreef 16-18
  INGANG ZUSTERS: Oregondreef 23-27

 • Ergens staat dat de capaciteiten van….kennelijk beseffen die zwijnen, dat paarlen niet te vreten zijn. Maar dit terzijde

  Ik was voornemens jullie te verlaten maar ben nog een reactie schuldig en ik kon helaas het peveda verhaal en die beroerte, of zo niet vinden. Als Rotterdams straatschoffie heb ik vaak op schoot bij Van ‘ t Hoff gezeten. Ook bijv de dames, maar bij Hem was spannender, hoger.
  Toch ondanks mijn diploma van de Van ‘ t Hoff heb ik nooit enige afstraling van zijn intellect naar mijn grijze cellen mogen ervaren.
  Ik zou me dan ook nooit vanwege het respect voor onze Nobelprijswinnaar op een selfie met hem hebben laten fotograferen.

  Karakterologisch ben ik soms een fel ventje, maar als je in leven morele opdonders krijg te verwerken dan behoor je dat slikken. Als je dat niet kunt, dan krijg je helaas nogal wat ingeklemde affecten, die zich manifesteren in lichamelijke of psychische problemen.
  Dat is dat te wijten aan jezelf en niet aan de peveda , mijnheer.
  Advies?
  Gas terugnemen. En zelfreflectie.
  De huidige generatie is best mondig om objectief te zijn en te oordelen. Daar hebben ze ons niet voor nodig.
  Maar 1 ding is essentieel “sturen in eerlijkheid” en ik doel dan op de tig historische voorbeelden die ik het aangehaald in div reacties als reflectie naar onszelf over de ander, ook naar de andere autochtoon.
  U bent best kleurrijk, en houdt dat zo, maar vervorm zaken niet, zoals de lepefuh, leruh en puhvuhvuh doen.
  Mensen, die alleen bezig zijn met het vergaren van hun eigen machtspositie dwingen andersdenkenden {ook “de Arabieren” en ” Langnasen ” (scheldwoord voor Hollanders)} en leiden tot enclaves en in het ergste geval ghetto’s.
  Die keus laat men hen, die daar wonen, niet, nee daartoe dwing je ze.
  En daar kun je dan “trots” op zijn.
  Op iemand die door zijn gepolariseer ons aan beveiliging een vermogen kost daarvoor kan ik geen enkel respect opbrengen. De puhvuhvuh brengt dan ook helemaal niets anders dan kosten.
  En ik citeer nogmaals
  Ik hou van de mens in al zijn verschijningsvormen, dus ook van u, maar af en toe moet ik de wapenstok gebruiken ook naar jezelf.

 • Inderdaad Mike. Als een of andere zak met een baard mij gaat vertellen dat ik me baard moet afscheren omdat baarden verboden zijn, dan ontstaat er bij mij een soort van walging ja. Als niksnuttende politici en ambtenaren mensen lopen te vertellen dat ze niet op de zak van een andere mogen teren idem dito. Als een door fraude, corruptie en manipulatie volledig verrotte VVD-partij anderen gaat vertellen dat ze geen misbruik van voorzieningen mogen maken, ditodito. En als een ‘alle Marokkanen het land uit’-roepende PVVer het woord ‘radicalisering’ in de mond neemt dan … etcetcetc. En als twee moslimvrouwen arts willen worden maar weigeren om tijdens een practicum mannen aan te raken onder het mom van godsdienstvrijheid dan haak ik eveneens af.

  Ik weet niet of dat fatalistisch is. Wat ik wel weet is dat 99% van de mensheid volledig geschoffeld is…

  Niet aan de galg maar op hun hoofd Sorensen…

 • Iedereen wil dat er wat strakker wordt gekeken naar de rol van de burger in de sociaal-economie van het stedelijk gebied, de publieke ruimte of ‘domein’, de ‘openbare ruimte’ en ook wel binnen het patriarchaal domein. Dat is wat je gemiddeld op partijtjes en tijdens borrelpraat hoort. De interpretatie in het artikel lijkt mijns inziens ook enigszins genuanceerd ten opzichte van de poging van dit college om die onderbuikgevoelens te bevredigen.
  Mijns inziens zit het allergrootste probleem bij diegenen die graag willen dat ‘de overheid’ de ‘problemen’ in deze onszelf opgelegde risicomaatschappij voor ons oplost omdat we er zelf geen lef voor hebben of onvoldoende over individuele vaardigheden beschikken.
  En verklaarbaar. Uiteindelijk konden we als burgers heerlijk gaar sudderen in een welvaartsstaat die ons alles uit handen nam. Totdat bleek dat daar negatieve economische effecten aan waren verbonden. En tenslotte willen we graag wat meer verdienen dan dat we naar de effecten van een doorgeslagen marktwerking om ons heen kijken.
  Maar nu zitten we dan met die ‘ellende’ die ons subtiel wordt aangesmeerd door politici die ons eenvoudig een lulverhaal kunnen ophangen. En aan wie ligt dat nu?
  Dat is wat we in deze samenleving onszelf maar weer eens moeten aanleren. Anders blijven we lekker doormodderen. Enneh, lees eens een leuk stuk ofzo…. http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/macro-economie/publicaties/artikelen/archief/2015/2015-cbs-presenteert-nederland-in-2014.htm

Schrijf hier je reactie

Heb je geen account? Maak hier een gratis reageerdersaccount aan. En bekijk hier de huisregels van dit forum.

Gerelateerde inhoud

Wil je dit soort artikelen blijven lezen?

Vers Beton kan niet bestaan zonder haar leden. Lees onbeperkt artikelen op Vers Beton voor € 7,50 per maand, de eerste maand is gratis.

Misschien vind je dit ook interessant

 • Het belang van samen stad maken: ‘Bewoners krijgen er een enorm democratisch zelfvertrouwen van’

  • Politiek

  Hoe zorgen we ervoor dat iedereen inspraak heeft in de stad? Tijdens het Stadmakerscongres legt presentator Sanne Poot deze vraag – en meer – voor aan universitair docent Urban Planning Nanke Verloo, Peter Zuurbier van actiegroep De Esch, Eva Rovers van Bureau Burgerberaad en projectleider Klimaatberaad Jasmijn van Weenen.

 • De kracht van stilte tijdens de rouwmars Samen voor Palestina

  • Politiek

  Met het lawaai van ronkende motoren, vuurwerk en leuzen begon Rotterdam op 22 oktober luid te protesteren tegen de aanvallen op Gaza. Maar er is ook stil protest. Zo kleurde woensdag de Hofpleinfontein rood en was er de week ervoor een rouwmars voor de slachtoffers. Loulou Drinkwaard liep mee.

 • Big Brother in de bijstand 3: Zullen ze het ooit leren?

  • Politiek

  De negatieve ervaringen van bijstandsgerechtigden drongen nauwelijks tot het grote publiek door. Totdat de gemeenteraad wethouder Richard Moti tot de orde riep. Luister nu deel 3 van de podcast Big Brother in de bijstand.

 • Alle artikelen

De agenda die je aan het denken zet

 • Duo lecture by Slava Balbek (online) and David Gianotten & Michael den Otter of OMA, organised in collaboration with the Ukraine-the Netherlands Urban Network. Wednesday 6 December 2023, 18:30 – 20:15 (Doors open at 18:00). Register for the offline event or join the live stream

  Venue: Independent School for the City
  Datum:
 • A new edition of A Mic of One’s Own, a series of collaborations between Kunstinstituut Melly and The Writer’s Guide (to the Galaxy)!

  Venue: Kunstinstituut Melly
  Datum:
 • De debuutroman van Ireen van der Lem begint op de dag dat de woningcorporatie een bewonersavond houdt over de voorgenomen sloop van de woningen in een staat; en eindigt op de dag dat de laatste bewoner wordt uitverhuisd.

  Venue: De leeszaal
  Datum:
 • Bekijk de agenda

De leukste vacatures in en om Rotterdam

 • Museum Boijmans Van Beuningen beheert een collectie van uitzonderlijke kwaliteit, verdeeld over vele eeuwen en disciplines. Het museum is een gewaardeerde speler in een internationaal netwerk van toonaangevende musea, maar is ook nauw verbonden met Rotterdam, een stad met 660.000 inwoners en 175 talen.

 • Als stagiair(e) Marketing & Communicatie ondersteun je de afdeling op verschillende vlakken en krijg je een breed pakket aan taken en werkzaamheden.

 • WAT DOE JIJ ALS FRACTIECOÖRDINATOR? 

  Als coördinator vervul je een belangrijke rol in en rond de fractie van GroenLinks PvdA Zuid-Holland. Je biedt praktische ondersteuning aan statenleden, volgt de  (politieke) actualiteit, coördineert politieke activiteiten en zorgt ervoor dat de  fractie haar relaties onderhoudt. De functie biedt een interessante plek om je  verder in provinciale politiek te verdiepen.

 • Bekijk alle vacatures