Ga naar de inhoud

Vluchtelingenbeleid: Rotterdam, ken je geschiedenis als migrantenstad! — betaald artikel

Dit artikel is voorzien van een blokkade in verband met betaalde toegang, waardoor een gedeelte van de inhoud pas leesbaar is wanneer je bent ingelogd en beschikt over een geldig abonnement.

Vorige maand verscheen op Vers Beton een artikel waarin hulp aan vluchtelingen wordt weggezet als een fenomeen waar Rotterdam vooral afstand van zou moeten nemen. Geert Beke, voorzitter bestuur van de in het artikel veelvuldig aangehaalde Pauluskerk, ziet juist kansen door hen op te nemen in onze maatschappij.

Ik herinner me mijn geschiedenislessen op de middelbare school nog goed. De docent wees me op de relevantie van zijn vak: wie zijn geschiedenis niet kent, die kent zichzelf niet. Het is een les die ik goed heb onthouden en die zijn waarde tot op de dag bewijst.

 

Vluchtelingenbeleid Rotterdam
Vluchtelingenbeleid Rotterdam

Al 19 reacties — discussieer mee!

 • Een juridische status is geen klassificatie! Illegaliteit geeft aan dat iemand zonder verblijfsvergunning in ons land is. De gang naar de rechter heeft gemaakt en door de rechter beoordeeld is.
  Het ontduiken en negeren van gerechterlijke uitspraken is strafbaar en de bijl in de wortel van een democratische samenleving. Hij en ik hebben daar een oordeel over. ook juridich!

  Bijbelteksten? Ach ja, doe ik omdat ik geen onderscheid wil maken. Je Mohammedaanse collega’s confronteer ik ook met Soera’s.
  Zo’n gesprek heb ik geen behoefte aan, omdat ik precies weet aan welke teksten je gaat refereren. Door die teksten is zelfs een hele sociaal christelijke politieke stroming ontstaan – oorspronkelijke BCS – later onder leiding van ds. Buskes, die zich na de oorlog bij de Peveda aansloot.
  en die uiteindelijk (heel verstandig) net als Drees uit de Peveda is gestapt.

 • De term ‘Knuffelillegaal’ en de zinsnede ‘maar de twee belangenorganisaties in Rotterdam die de rode loper uitleggen voor illegalen’ lijken mij verre van juridische termen en zijn in mijn ogen klassificaties.

 • Ik word zo langzamerhand doodziek van de valse sentimenten.

  Wie is nu werkelijk verantwoordelijk voor de huidige, maar ook vorige situaties om goedkope arbeidskrachten naar Nederland te halen.
  Juist.
  Helaas , onze ondernemers, die rücksichtlos arbeiders hier naar toe haalden voor een beter rendement zonder verantwoording te aanvaarden voor de periode, dat het niet meer zo booming zou zijn.
  We hebben in de mijnen Polen gehad, Italianen, Spanjaarden maar ook hier, en noem maar op.
  Kun je het hen maar ook de Turkse en Marokkaanse Nederlanders, eerste generatie, kwalijk nemen, dat ze naar hier toe toe kwamen om voor familie ook in het oorsprongsland wat meer luxe te brengen.
  Neen
  Kunnen we het hun kwalijk nemen, dat ze hier bleven hangen om verzekerd te zijn wat meer toekomst?
  Neen.
  Kunnen we het hun kwalijk nemen, dat als ze het besluit namen hier te blijven, niet snel genoeg integreren?
  Ja.
  Maar bedenk, dat dat tijd vergt.
  De migranten uit Brabant en Zeeland in Zuid stonden bekend als de messentrekkers. Trouwen onderling tussen roomsen en christelijken was er niet bij.
  Een ver familielid zag zijn dochter thuiskomen met een Spanjaard en hij schopte hem de trap af, ze trouwden toch en op zijn sterfbed hoorde ik hoe hij toegaf zich enorm vergist en spijt te hebben.
  Discriminatie?
  Als mensen uit Zuid naar de het Oude Westen verhuisden, dan verpauperde de buurt. Dat gold zelfs als je van de Gouvernestraat naar de Bajonetkeet verhuisde.
  De Suries kwamen..problemen?
  Ja
  Nog? In grote lijnen niet meer. Ook zij leefden van de steun en iedere autochtoon viel over ze heen, terwijl vele autochtonen vaak het “goede” voorbeeld gaven.
  Ik ben gelukkig met die Marokkanen in Zuid die het in hun moskee te zeggen willen hebben. Want zij moeten leven met ons en niet beïnvloed worden door malafide leiders, die slechts op macht uit zijn en hun frustratie over de Kruistochten nog niet kwijt zijn na tig eeuwen.
  En als de een of andere Arabier zegt, waarom hij zich geen Rotterdammer Nourih of zoiets mag voelen dan valt iedereen over hem heen en ik glimlach, want hij is gewoon een Rotterdammer met een grote muil, en een klein hartje.
  Maar, ja, als je blijft polariseren, zoals die halve zolen van de tribe LPF en de tribe PVV. dan creëer je getto’s.
  En vaak zie, dat die gedrevenen ook strenge links met een christelijke godsdienst hebben en hun normen en waarden aan ons willen opdringen. Ook de niet-gelovigen.
  De roots van GW liggen in Limburg, waar 50 jaar geleden meneer pastoor nog opdracht gaf de billboards van de PvdA verkiezingskandidaten omlaag te halen.
  En dan wordt met een dédain een man van de Pauluskerk als Gerard Beke neergezet, ongelofelijk
  Als ik nu over de Kruiskade loop dan voel ik dezelfde mentaliteit, dezelfde discriminerende gevoelens naar mij omdat ik in hun ogen een bal ben geworden, maar het hoort erbij. En ik glimlach, knipoog en we hebben elkaar gevonden
  Discriminatie blijft altijd eniger mate. Vroeger was het moeilijker te herkennen. Nu heeft een afwijkend kleurtje, maar leven doe je toch met elkaar en voor elkaar
  Weten jullie wanneer ik me echt Rotterdammer voelde?
  Zo’n 50 jaar geleden op de tram ’s ochtends naar je werk. En dan stapt er een oude man binnen. Een beetje aangeschoten en die begint oude liedjes van o.a. Jaap Valkhof te zingen. En een golf van ontspanning en gelukzaligheid golft door de ruimte. De man buigt zich naar een oudere vrouw en zegt: ” mevrouw, ik ben een beetje tipsy. Ik heb gisteren mijn eerste AOW gekregen En toen ben ik wat gaan stappen. U vindt het toch niet erg, dat ik wat liedjes zing.”
  De vrouw schudt van neen. En hij zong weer verder en
  de gehele tram vulde zich met Rotterdam.

  De tram reed van RMO naar LMO en v.v.
  Pleurt toch op, tieft away, keuterboeren van de lepefuh, en puhvuhvuh
  Ik houd van de mens in al zijn verschijningsvormen dus ook van u

 • Matheus 6 1-6
  Je mag verwachten van iemand die in de Pauluskerk komt deze uitspraken van Jezus kent en zich niet op de rechtschapen borst klopt.

  Een aaneenschakeling van historische onjuistheden en verkeerde persoonlijke aannames gekoppeld aan een eenzijdige “wegmetonsvisie” Iemand die zijn geschiedenis niet kent. Ik lees b.v. helemaal niets over de eerste migranten in de 20e eeuw: De Chinezen. Die zijn er ook!

  Uiteraard hebben vluchtelingen recht op een toegang tot de rechter. Het is wel de bedoeling dat ze zich dan aan de uitspraak van die rechter houden, anders heeft het geen zin.

  Verder: Wees hartelijk welkom miljoenen Afrikanen en Aziaten. De vleespotten van Rotterdam worden voor u door dhr Beeke graag geopend.
  Het geld halen we wel uit de zorg!

 • “De cynicus zou zeggen: eerst pikten we hun land in tijdens de VOC-tijd. We namen hun leven tijdens de slavernij. We stalen hun grondstoffen, verkrachtten hun vrouwen en richtten bloedbaden aan, tot nota bene ver in de twintigste eeuw. Vervolgens haalden we hen na de Tweede Wereldoorlog hiernaartoe omdat we extra handjes nodig hadden, onder meer om onze haven op te bouwen. En nu ze zelf hulp nodig hebben, noemen we ze klaplopers, profiteurs en illegalen.”
  Ik ben af en toe wel een cynicus maar wie is eigenlijk “we”? Het lijkt zo alsof ikzelf of beter gezegd, hele groepen, worden aan gesproken maar ik herken mijzelf in geen enkele “we”. Dus waar hebben “we” het over?

 • Inderdaad, maar van iemand op respectabele leeftijd, zeker van iemand die z’n mening kan geven op dit blog mag je toch wel verwachten dat deze z’n eigen geschiedenis kent? Blijkbaar niet. Ik schrik daar een beetje van.
  “We” en VOC-tijd gaan namelijk niet (echt) samen. Het hele begrip natie-staat is amper 200 jaar oud en heeft zeker in die hoedanigheid misschien net de laatste 100 jaar betekenis gehad. Die VOC-regenten hebben in die tijd ook mijn voorouders de grond in getrapt. Het waren de steden die het toen in Nederland het voor het zeggen hadden, met nietsontziende bullebakken aan de macht. Waar blijf je dan met je “We”?
  “We” na de 2e wereldoorlog zoals hierboven beschreven waren in goede volgorde KVP-, ARP- en de CHU-regenten. Later is dat samengegaan in het CDA, de partij van de groot-industriëlen. In kan nu van alles uitleggen over (de reden van) het loslaten van de geleide loonpolitiek en de maatschappelijke gevolgen die daarmee in gang werden gezet, inclusief het tekenen van verdragen met andere landen om “den arbeidstekorten” op te vangen, maar dat gaat iedereen zelf maar eens uitzoeken. Het waren in ieder geval diezelfde bijbelvaste regenten die mijn ouders nog geen blik waardig gunden.
  Maar ik vrees dat ik net zo goed tegen de maan kan gaan zitten praten. Desinteresse in de geschiedenis, domheid en blindheid voor datgene wat mensen in deze stad allemaal hebben moeten doormaken. Dat zijn de pijlers waar dit artikel op rust.

 • Alle kracht termen (mensenrechten, universeel, volkspsychose) even latend wat ze zijn…. een pretentie te spreken vanuit een superieure moraliteit…

  Een land is als een familie dat een huis heeft. We besluiten met de familie gezamelijk wie mag blijven logeren in ons huis en wie niet. Als je het niet eens bent met de meerderheid leg je je daar bij neer of je vraagt een echtscheiding aan en koopt je eigen huis en nodigd vervolgens iedereen uit om daar te blijven slapen.

 • Van mij uit geen morele superioriteit hoor. Uit de experimenten van Zimbardo blijkt dat het gros van de mensen geneigd is om mensenrechten te schenden. En naar men zegt blijkt pas als je aan zo’n experiment meedoet of je wel dan niet door de mand valt. Ik heb geen reden om aan te nemen dat ik bij zo’n experiment niet door de mand zou vallen. Waarschijnlijk ben ik net zo zwak als iedere andere boerenl*l op deze planeet.

  Maar dat neemt niet weg dat er mensenrechten zijn. En dat die boven de tijdelijke psychosen van mens en volk staan. Dat erken ik nu, zal ik mogelijk vergeten tijdens zo’n experiment, maar zal ik daarna wederom erkennen. Waarschijnlijk met tranen in de ogen en met verzoeken om vergiffenis en binnensmonds geprevel dat ‘ik ook maar een mens ben’…

  Zoals iedereen inmiddels weet bestaat er geen vrije wil, en is een meerderheid niets anders dan een overheersend idee dat een meerderheid tijdelijk psychotiseert. Er zijn er die zich afvragen of je aan zo’n meerderheid wel een overwegende stem moet geven.

  Plato zag er iig niks in…

Schrijf hier je reactie

Heb je geen account? Maak hier een gratis reageerdersaccount aan. En bekijk hier de huisregels van dit forum.

Gerelateerde inhoud

Wil je dit soort artikelen blijven lezen?

Vers Beton kan niet bestaan zonder haar leden. Lees onbeperkt artikelen op Vers Beton voor € 7,50 per maand, de eerste maand is gratis.

Misschien vind je dit ook interessant

 • De kracht van stilte tijdens de rouwmars Samen voor Palestina

  • Politiek

  Met het lawaai van ronkende motoren, vuurwerk en leuzen begon Rotterdam op 22 oktober luid te protesteren tegen de aanvallen op Gaza. Maar er is ook stil protest. Zo kleurde woensdag de Hofpleinfontein rood en was er de week ervoor een rouwmars voor de slachtoffers. Loulou Drinkwaard liep mee.

 • Big Brother in de bijstand 3: Zullen ze het ooit leren?

  • Politiek

  De negatieve ervaringen van bijstandsgerechtigden drongen nauwelijks tot het grote publiek door. Totdat de gemeenteraad wethouder Richard Moti tot de orde riep. Luister nu deel 3 van de podcast Big Brother in de bijstand.

 • Big Brother in de bijstand 2: Over dieven en kleuters

  • Politiek

  “Tijdens heronderzoeken werden bijstandsontvangers als een dief of kleuter behandeld”, zegt onderzoeker Margot Kersing van de Erasmus Universiteit. Luister naar deel 2 van de podcast Big Brother in de bijstand.

 • Alle artikelen

De agenda die je aan het denken zet

 • Het kabinet viel, demissionair premier Rutte kondigde zijn vertrek aan en een reeks politici verlaten…

  Venue: Debatpodium Arminius
  Datum:
 • On Monday 11 December, Rotterdam based platform for metropolitan issues De Dépendance and Lighthouse Reports welcome economist Jennifer Clapp, one of the world’s leading authorities on food systems, in BlueCity. 

  Venue: BlueCity
  Datum:
 • Bekijk de agenda

De leukste vacatures in en om Rotterdam

 • Als stagiair(e) Marketing & Communicatie ondersteun je de afdeling op verschillende vlakken en krijg je een breed pakket aan taken en werkzaamheden.

 • WAT DOE JIJ ALS FRACTIECOÖRDINATOR? 

  Als coördinator vervul je een belangrijke rol in en rond de fractie van GroenLinks PvdA Zuid-Holland. Je biedt praktische ondersteuning aan statenleden, volgt de  (politieke) actualiteit, coördineert politieke activiteiten en zorgt ervoor dat de  fractie haar relaties onderhoudt. De functie biedt een interessante plek om je  verder in provinciale politiek te verdiepen.

 • Vers Beton zoekt een stagiair vanaf januari 2024. We begeleiden je om je eigen leerdoelen te halen en zelf journalistieke producties te maken voor Vers Beton.

 • Bekijk alle vacatures