Ga naar de inhoud

Met deze auto’s kom je de stad niet meer in — betaald artikel

Dit artikel is voorzien van een blokkade in verband met betaalde toegang, waardoor een gedeelte van de inhoud pas leesbaar is wanneer je bent ingelogd en beschikt over een geldig abonnement.

Rotterdam gaat oude auto’s weren uit het stadscentrum. Bewoners die in het bezit zijn van een auto van voor 1 juli 1992 krijgen daarom geen parkeervergunning meer. De gemeente heeft hen hierover afgelopen maand een brief gestuurd. De reden: hun auto is te oud en stoot daardoor te veel roet uit.

Rotterdammer Joris Rockx maakte een fotoserie van auto’s die nu niet meer de stad in mogen en zette die naast auto’s die (hoewel vaak een stuk minder zuinig) wél getolereerd worden. Oordeel zelf.

Een galerij met afbeeldingen

Galerij navigatie
Galerij navigatie pijlen
1 / 8

Al 17 reacties — discussieer mee!

 • Uit deze fotoreportage kun je ook concluderen dat je voor minder vervulling nu dus een veel grotere auto kunt kopen 😉

  Ik heb zelf twee jaar geleden een Volkswagen Lupo 3L gekocht, de zuinigste diesel die er is, die toen ook nog niet wegenbelastingplichtig was. Geen goedkope jongen, ik betaalde 4500 voor een auto uit 2001, maar hij is wel serieus zuinig: je rijdt 30 kilometer op een liter in de praktijk. Vind maar eens een (nieuwe) auto die dat haalt.

  Het was een innovatief model van Volkswagen die in Nederland nooit echt succesvol geweest omdat er maar een kleine groep mensen was die luxe in de auto wilden inruilen voor zuinigheid of milieuvriendelijkheid. Want luxe zit er niet in, alles wat energie kost is eruit gesloopt.

  Om een lang verhaal kort te maken: die Lupo’s mogen Utrecht ook niet meer in, en binnenkort ook niet meer Rotterdam in. Niet omdat ze vies zijn of onzinnig, maar omdat het te ingewikkeld is een uitzondering te maken op de regel.

  Dit vind ik behoorlijk onbegrijpelijk. Verder ondersteun ik van harte het beleid om stinkende auto’s uit de stad te weren. En graag ook de dubbeldekkers.

  PS: in Utrecht speelt de discussie al langer.
  http://www.autoblog.nl/nieuws/chapeau-voor-utrechts-beleid-lupo-3l-geweerd-uit-centrum-72407
  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/11/faal_030_verbant_superzuinige.html

 • Spijker op de kop Joris!!! En er zijn zelfs nog krommere voorbeelden: een auto van 39 jaar is niet welkom, precies dezelfde auto van 40 jaar is wel welkom. En dat geldt natuurlijk ook voor zelfde type auto met bouwjaar 1992 of 1993, de eerste mag er niet in en de tweede wel.
  Bij APK wordt de uitstoot gemeten en de kilometerstand genoteerd. Als je weet hoeveel een auto uitstoot per km en het aantal gereden km hebt, weetje precies hoeveel die auto dat jaar (of 2 bij oudere modellen) heeft uitgestoten.
  Geef alle mensen die dan de (nog vast te stellen) norm overschreden hebben geen vergunning meer. Dan pak je de vervuilers. De nu voorgestelde maatregel raakt kant noch wal.

 • Iets met appels en peren en klok en klepel…

  Het gaat niet om het verbruik maar om de uitstoot.
  Waar Joris zijn (terechte) frustratie vandaan komt is dat hij met zijn schone lpg auto van voor 1992 niet meer de stad in mag. Hier heeft hij wel een goed punt natuurlijk.
  Maar het is een kwestie van beleid en handhaving. Alle auto’s weren van voor 1992 is nou eenmaal makkelijker dan iedere auto individueel controleren. Die 1992 is gebaseerd op de eerste Europese richtlijnen voor emissiestandaarden, vanaf toen zijn er normen ingevoerd waaraan de auto’s moesten gaan voldoen. Vandaar dat dit als grens gehanteerd is. Het wagenpark voor de invoering van deze norm uit de stad weren reduceert de uitstoot van schadelijke stoffen aanzienlijk (factor 20!).
  Wat ik wel voor Joris hoop is dat ze het beleid beter uitwerken en een terechte uitzondering gaan maken voor de schone (lpg) motoren.

 • De fotoreportage bevestigd mijn idee over het Rotterdamse beleid. Waarom is niemand bij de Gemeente op het idee gekomen om benzine brommers te weren en te vervangen voor elektrische. Als je de luchtkwaliteit zo graag wil verbeteren…

 • Moeten auto’s niet verplicht om de zo veel tijd naar de APK? (Excuseer mijn onwetendheid, heb geen auto.) Check de uitstoot en plak een vignet op de voorruit. Auto’s die boven een bepaalde uitstoot liggen krijgen een rode vignet en mogen de stad niet in. In Nordrhein-Westfalen doen ze dat volgens mij al jaren zo.

  • Zou prima moeten werken. Alleen dan moet je het via de APK regelen en dat gaat via de RDW en via een wetswijziging (gok ik). Dat wordt een lange procedure. Door deze weg te bewandelen kan er vrij snel onderscheid gemaakt worden. Jammer genoeg is het plan alleen niet helemaal goed uitgedacht.

   En aangaande de brommers. Deze stoten inderdaad veel meer schadelijke stoffen uit dan een auto. Echter het aantal brommers ligt een stuk lager dan het aantal auto’s. Uit onderzoek in opdracht van de gemeente Utrecht blijkt dat de uitstoot dan ook een beperkte rol spelen op de totale luchtvervuiling. Kanttekening is wel dat een brommer meer ultra fijnstof uitstoot en dit dan doet op locaties dichtbij fiets- en voetpaden. Het vervangen van oude brommers zou dus wel een positief effect kunnen hebben, al is het alleen al vanwege de hoge geluidshinder die ze veroorzaken, maar dat is een andere discussie.

  • Ze hebben goed naar je geluisterd, Florian.

   http://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/2147431/2
   Motie ‘Right to challenge’ is gisteravond aangenomen, dit betekent als ik het goed begrijp dat als je via de APK kunt aantonen dat je auto schoner is dan je zou mogen verwachten op grond van DET (datum eerste toetreding), je vrijstelling zou kunnen krijgen. Langenberg lobbyet bij andere gemeenten om dit over te nemen. Goede zaak!

 • Gisteren (20/5) is er in de commissie mobiliteit van de gemeenteraad uitgebreid gesproken over de koersnota. Een belangrijk breekpunt voor veel commissieleden betrof – zoals ook hier al bediscussieerd – het handhavingscriterium van Datum Eerste Toelating (DET), aangezien dit lang niet alles zegt over hoe schoon of vies een auto nu daadwerkelijk is. Overtuigende insprekers waren bijvoorbeeld de voorzitters van oude-autoclubs (2CV, Saab) die bepleitten dat hun auto EURO-I avant la lettre zijn. Dus nog voordat de huidige milieunormen bestonden. En wat te denken van klassieke T2 en T3’jes – geliefd bij hippies en de randstedelijke parvenu? Wellicht tijd om in Rotterdam de zogenoemde ’60 dagen kaart’ weer in te voeren, zodat duidelijk wordt dat deze voertuigen slechts hobbymatig gebruikt worden?

  Begin volgende week komt wethouder Langenberg met een brief waarin deze thematiek zal worden besproken. Daarna wordt door de raadsleden besloten of de koersnota wordt doorgeleid naar de gemeenteraad. Wordt dus vervolgd!

 • Het is ‘window dressing’.

  Dat wil zeggen het zal naar alle waarschijnlijkheid snel blijken dat de maatregel niet significant bijdraagt aan het leefmilieu van de stad. Een populistische politieke maatregel die de pijnlijke absentie van kennis, kunde maar bovenal visie en durf bij de Rotterdamse gemeente en ambtenarij op verkeer, leefomgeving en leefbaarheid dossiers laat blijken.

  Als de Rotterdamse politiek echt iets wil doen aan de luchtvervuiling en leefbaarheid van de stad dan zouden ze bijvoorbeeld de aanleg van de A13/A16 eens moeten heroverwegen. Weer een snelweg die de stad doormidden klieft ten behoeve van automobilisten van buiten Rotterdam en geen alternatief is voor de verouderde en vervuilende A20 en A13.

  Ter informatie voor de meelezende bakfiets-ambtenaar:

  De A20 en de A13 gaan dwars door het stedelijke gebied van Rotterdam. Bewoners van stadswijken als Overschie, Hillegersberg en het Oude Noorden hebben daardoor te maken met veel geluidsoverlast en ernstige luchtvervuiling. Tot 2020 is de overheid van plan om in de regio Rotterdam voor 7,2 miljard euro te investeren in nieuwe infrastructuur. Eén van die projecten is de geplande aanleg van de A13/16 rondom Hillegersberg (n.a.v. lobby van de Gemeente Rotterdam). Door deze nieuwe snelweg gaat veel groen verloren en ontstaat er een nieuwe barrière tussen de stad en de recreatiegebieden langs de Rotte.

  Kortom een kompleet visieloos plan waarvoor de Gemeente Rotterdam het Rijk zo gek voor gaat krijgen om het te financieren. Een plan dat bovendien totaal tegen de belangen van Rotterdammers in gaat. Bewoners moeten nu dus hun Eend naar de sloop brengen, want vervuilend, maar mogen wel genieten van meer import stinkverkeer langs alle randen van hun wijk.

  Had Rotterdam iets van kennis, visie en lef gehad dan waren de gevraagde middelen van het Rijk aangevraagd en ingezet aan oplossingen voor bestaande verkeersproblemen langs de A20 en de A13. Dan verdwijnt die milieuoverlast significant en ontstaat de unieke kans om stadswijken met elkaar te verbinden en om groengebieden op elkaar te laten aansluiten. Dan maak je werk van het terugdringen van luchtvervuiling binnen de Europese norm en maak je de stad een stuk leefbaarder voor Rotterdammers aan de noord flank van de stad.

  Bovenstaande visie is overigens in heldere taal beschreven in een stedenbouwkundige studie die exact het bovenstaande betoogd.

  De aansluiting van de A13/A16 is waarschijnlijk al Kafka, weinig hoop dat ze dat plan gaan herzien. Rotterdammers in de wijken hebben zich er bovendien met opmerkelijk weinig verzet al bij neergelegd. Ik hoop dan ook dat deze recente stupide maatregel Rotterdammers heeft wakker geschud. Hun stadspolitiek is dus niet bekwaam als het gaat om milieu en leefbaarheid. Ze kijkt notabene naar de ‘wereldstad’ Utrecht voor pannetjes van de plank.

  Kortom de Rotterdamse milieu- en verkeersprutsers zouden wat mij betreft gestraft moeten worden met een enquete naar hun besluitvormingsproces en ambtelijke lobby rond debacle projecten als de A15 en de opkomst zijnde nieuwe faal de A13/A16. Wat er ook uitkomt het schept in ieder geval bij de departementen wat focus en hopelijk een visie. Dat alleen al kan niet anders dan een stuk milieu-effectiever en leefbaarder zijn voor de gemiddelde Rotterdammer dan het burgertjes met oldtimers pesten.

  Tot slot, wij rijden een Ford Focus uit 2006 en een Hybride ding uit 2014

 • In de koersnota wordt duidelijk gemaakt dat er inderdaad ruimte zal zijn voor uitzonderingen. Mijn advies aan iedereen met oude doch schone auto’s is om dit in de gaten te houden:

  “Voor milieuzones geldt altijd dat gebruik kan worden gemaakt van de zogenaamde hardheidsclausule. Per geval wordt dan bekeken of een ontheffing wordt verleend. Voor bestel- en personenauto’s zal bij de uitwerking nadere invulling worden gegeven aan het systeem voor ontheffingen.”

  Bron: http://www.rotterdam.nl/Clusters/Stadsontwikkeling/Document%202015/Duurzaam/Def%20Koersnota%20Schone%20Lucht%2029%20april%202015.pdf

 • Als het om de uitstoot gaat dan staat het belang van een goede doorstroming in diezelfde stad van veel groter belang. Onvolledige verbranding, hoge uitstoot, ongeacht het type, ontstaat vooral door schakelen, optrekken en weer afremmen. Hybride auto’s zijn daarop een zeer positieve uitzondering. In Utrecht hebben ze het beleid inderdaad al langer maar door die CU2030-ramp rond het CS stik je daar op een windstille dag in de uitlaatgassen. Walgelijk!

 • Overigens speelt er nu een discussie om langzaam verkeer (fietsers, voetgangers) langer en vaker groen licht te geven, dus ten faveure van snel gemotoriseerd verkeer. Een goede zaak!

  Het bekende (VVD?) tegengeluid is dat auto’s nu langer voor rood staan en dat de luchtkwaliteit hierdoor te lijden heeft. En dat we dus ruim baan moeten geven aan auto’s, voor het algemeen belang. Een drogreden, mijns inziens: deze situatie zal wellicht enkele weken/maanden gelden totdat automobilisten een snellere route hebben gevonden. Congestie is vaak gewoon het resultaat van calculerend gedrag.

 • Wat mij verbaasd is dat de gemeente dit soort beleid kan voeren, niet dat ik tegen ben maar gewoon opmerkelijk.

  Met Florian eens dat het via de APK regelen een beter idee zou zijn maar daarvoor is denk ik toch landelijk beleid beter.

  Vincent bedankt voor de link over Spiegelnisse en Joost de Wit: Mooie afstudeerpresentatie! Leuk om eens te lezen over het Rottetracé.

  Jammer dat die andere discussie zoals Diego hem noemt eigenlijk niet gevoerd wordt. Zoals de reacties laten zien lijkt daar meer draagvlak voor.

Schrijf hier je reactie

Heb je geen account? Maak hier een gratis reageerdersaccount aan. En bekijk hier de huisregels van dit forum.

Gerelateerde inhoud

Wil je dit soort artikelen blijven lezen?

Vers Beton kan niet bestaan zonder haar leden. Lees onbeperkt artikelen op Vers Beton voor € 7,50 per maand, de eerste maand is gratis.

Misschien vind je dit ook interessant

 • De kracht van stilte tijdens de rouwmars Samen voor Palestina

  • Politiek

  Met het lawaai van ronkende motoren, vuurwerk en leuzen begon Rotterdam op 22 oktober luid te protesteren tegen de aanvallen op Gaza. Maar er is ook stil protest. Zo kleurde woensdag de Hofpleinfontein rood en was er de week ervoor een rouwmars voor de slachtoffers. Loulou Drinkwaard liep mee.

 • Big Brother in de bijstand 3: Zullen ze het ooit leren?

  • Politiek

  De negatieve ervaringen van bijstandsgerechtigden drongen nauwelijks tot het grote publiek door. Totdat de gemeenteraad wethouder Richard Moti tot de orde riep. Luister nu deel 3 van de podcast Big Brother in de bijstand.

 • Big Brother in de bijstand 2: Over dieven en kleuters

  • Politiek

  “Tijdens heronderzoeken werden bijstandsontvangers als een dief of kleuter behandeld”, zegt onderzoeker Margot Kersing van de Erasmus Universiteit. Luister naar deel 2 van de podcast Big Brother in de bijstand.

 • Alle artikelen

De agenda die je aan het denken zet

 • Het kabinet viel, demissionair premier Rutte kondigde zijn vertrek aan en een reeks politici verlaten…

  Venue: Debatpodium Arminius
  Datum:
 • On Monday 11 December, Rotterdam based platform for metropolitan issues De Dépendance and Lighthouse Reports welcome economist Jennifer Clapp, one of the world’s leading authorities on food systems, in BlueCity. 

  Venue: BlueCity
  Datum:
 • Bekijk de agenda

De leukste vacatures in en om Rotterdam

 • Als stagiair(e) Marketing & Communicatie ondersteun je de afdeling op verschillende vlakken en krijg je een breed pakket aan taken en werkzaamheden.

 • WAT DOE JIJ ALS FRACTIECOÖRDINATOR? 

  Als coördinator vervul je een belangrijke rol in en rond de fractie van GroenLinks PvdA Zuid-Holland. Je biedt praktische ondersteuning aan statenleden, volgt de  (politieke) actualiteit, coördineert politieke activiteiten en zorgt ervoor dat de  fractie haar relaties onderhoudt. De functie biedt een interessante plek om je  verder in provinciale politiek te verdiepen.

 • Vers Beton zoekt een stagiair vanaf januari 2024. We begeleiden je om je eigen leerdoelen te halen en zelf journalistieke producties te maken voor Vers Beton.

 • Bekijk alle vacatures