Ga naar de inhoud

Zo dapper is Hugo de Jonge niet

Applaus voor wethouder Hugo de Jonge, omdat hij verplichte anticonceptie durft aan te kaarten. Peter van Heemst wist niet wat hij hoorde. Dit onderwerp staat in Rotterdam al jaren op de agenda.

Peter van Heemst
Peter van Heemst beeld: Jeroen Van de Ruit

Al 19 reacties — discussieer mee!

 • Misschien dat bij een ieder die zo’n vervent voorstander is om de regie van het leven in eigen handen te nemen zichzelf eens retrospectief zouden laten aborteren. Einde discussie

 • “Een wetsvoorstel waarin gedwongen anticonceptie zorgvuldig en houdbaar is geregeld” is blijkbaar niet haalbaar. Hier loop je tegen de grenzen van onze rechtsstaat op: recht op lichamelijke integriteit en zelfbeschikkingsrecht. Maar mocht dat geen bezwaar zijn, dan weet ik er nog wel een paar.
  Het mannelijke aandeel in deze ellende blijft namelijk geheel buiten beschouwing: er schijnen hoerenlopers te zijn die extra betalen als een vrouw zwanger is. Wellicht kan de gemeente ook mannen met dit soort gestoorde voorkeuren onder gedwongen psychische behandeling stellen? En de vaders verplicht stellen om de kinderen ten minste financieel te onderhouden, zodat deze de gevolgen van hun gedrag niet op deze vrouwen en de maatschappij kunnen afwentelen?

 • Waarom is dit stuk geschreven? Het gaat echt nergens over. Van Heemst heeft een verleden in Rotterdam en dat is vaak goed te herkennen in zijn stukken. Heel verhaal over dat het niet het idee is van De Jonge, maar inhoudelijk voor de rest 0,0. Iets niet meer aankaarten omdat het al tig keer is aangekaart en dat het steeds mislukte, dan maar het probleem, dat erg groot is, dan maar negeren. Wat een bestuurder

 • Heel glad ijs. Dat is dapper.

  Dat in de PvdA fractie ooit is nagedacht over een wetsvoorstel zal wel. Niet te verifiëren.
  Concreet is dat Marianne van den Anker met een voorstel kwam.
  Ze deed dit inderdaad onhandig, omdat ze toen – net twee jaar bezig – nog niet wist hoe kwaadaardig sommige media kunnen zijn. Voorop de VK onder aanvoering van de volkomen objectieve hoofdredacteur Broertjes (nu PvdA burgemeester Hilversum)
  Ze moest nog wennen aan het feit dat als je als wethouder en moeder kinderleed wilt voorkomen sommige mensen naar je politieke kleur kijken en je vervolgens beschuldigen van de meest verschrikkelijke zaken. Zelfs Jozef Mengele en Eva Braun kwamen voorbij godwinnen.
  Uiteraard vond ook Marianne dat de rechter zou moeten beslissen of tot verplichte anticonceptie wordt besloten. Dat is de veiligheidsklep in het hele voorstel, maar natuurlijk werd gesuggereerd dat de wethouder zelf zwangere allochtone vrouwen naar de abortuskliniek wilde slepen. Vooral ook door de omgeving van de latere wethouder Kriens, die misschien daarom de zaak liever op haar beloop liet. Pas toen Kriens bijna was verdwenen kwam haar partijgenote Talbi in 2011 met een soortgelijk voorstel om zich na het initiatief van raadslid Ira Van Winden in april 2015 publiekelijk belachelijk te maken (zie link onder)

  Over de uitspraak van Sven de Lange verwonderde ik me ook, omdat Ira van Winden dus al ruim een jaar geleden met een voorstel in bovenstaande richting kwam. Dat had hij kunnen c.q. moeten weten.

  Het advies van Van Heemst is niet verstandig. Het is niet aan De Jonge of zijn ambtenaren om een initiatiefwetvoorstel te schrijven. Daar is de Tweede Kamer voor. Trouwens, ik las net dat ergens bij de PvdA fractie in de 2e Kamer nog zo’n voorstel in de lade moet liggen. Haal het eruit zou ik zeggen. Misschien is de tijd er nu rijp voor.

  Iets anders. Waarom is de vorige column van Van Heemst zo snel verdwenen?

  http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/lr/comments/kortzichtig_geconditioneerde_reflex/

 • Als dat zo is, waarom is de wethouder dan met ambtenaren van de Rotterdamse gemeente aan het overleggen met ambtenaren van het ministerie van VWS over hoe zo’n wetsvoorstel er uit zou kunnen zien? Het is maar een vraag. Mij irriteert vooral het verhaal dat hulpverleners die het leed zien dit als oplossing hebben. Als het al zo zou zijn, dan is de wijze waarop dit gepresenteerd is heel erg vlak, ondoordacht en gaat dit voorbij aan de praktijk. 1. Er is niet gedacht aan de rol van de man. en erger, de wethouder is ook niet van plan dit te doen, hij zegt namelijk dat een ingreep bij een man onomkeerbaar is. Tegelijk wil hij de maatregel toepassen vanwege een zeer laag IQ. wordt een laag IQ bij mannen in de loop van hun leven hoger dan? Afgezien van de vraag of de ingreep wenselijk is – in die discussie meng ik me niet – is de gepresenteerde argumentatie niet valide. 2. De wethouder is deze maatregel aan het bepleiten namens 2 partijen in de raad, Leefbaar en CDA, totaal goed voor 17 (van de in totaal 45 zetels). Er is dus geen meerderheid voor. Daar kun je ook iets van vinden. 3. Ooit gedacht aan het maatschappelijk effect van een dergelijke maatregel? a. We gaan 1000 jaar terug in de tijd: de vrouw is verantwoordelijk voor de geboorte van een kind, de man speelt verder geen rol. Die kan lekker doorgaan met zijn onverantwoorde gedrag, en dat elke dag wel minstens 10 keer weet ik veel hoeveel spermatozoïden verspreiden. Een vrouw is maar een paar dagen per maand vruchtbaar met maximaal 2 eicellen, doorgaans is het er maar eentje, en dat een beperkte periode in haar leven. Kwantitatief gezien is dit dus geen intelligente keuze. Los daarvan: als een vrouw een voorbehoedsmiddel in haar lichaam krijgt tijdens de vruchtbare leeftijd en dit later verwijderd wordt is haar vruchtbaarheid sowieso afgekomen vanwege naar toegenomen leeftijd met afhankelijk van de duur ervan een risico op onvruchtbaarheid. Dat is evengoed onomkeerbaar.
  b. Er zijn kinderen die in gezinnen geboren worden waar mishandeling en misbruik voorkomen, die niet leren wat honger is omdat ze nooit op tijd te eten kregen. Deze mensen krijgen met een beetje geluk therapie waardoor ze zich enigszins kunnen redden. Sommige lukt het redelijk goed te functioneren, met af en toe een terugval van een periode van maanden, soms jaren, waarna ze zich weer herstellen en weer gaan deelnemen aan gezin, werk en samenleving. Tegen deze mensen kan deze maatregel overkomen als de boodschap dat zij er eigenlijk niet hadden moeten zijn, omdat hun ouders niet in staat waren ze een goede jeugd te bezorgen. Dit is uiteraard niet de intentie van de maatregel, dat begrijp ik, maar het kan geen kwaad hier ook eens over na te denken.
  Tenslotte wil ik melden dat zorginstellingen en verzekeraars jarenlang bij het ministerie van VWS en van Jeugd en Gezin op de deur hebben staan bonken om meer geld voor langdurige behandeling van jeugd en volwassenen met een verleden van trauma en mishandeling, door wat voor oorzaak dan ook, ook omdat ze zien dat mensen met zo’n verleden allerlei ziektes krijgen, verslaafd raken enzovoorts. De kosten van meer behandeling bedragen vele miljoenen, ook omdat veel van deze mensen levenslang met ups en downste maken hebben en dus meer dan eens behandeling nodig hebben. Daar hebben de zorginstellingen nu onvoldoende geld voor en het ministerie van VWS heeft er zo ver ik weet nog steeds geen substantiële bijdrage aan willen leveren.

 • Hoi Lucette

  Kan lezen dat je woest was, want het is een vrij warrig betoog. Lijkt gestructureerd, maar is het niet.
  Het is inderdaad slechts een vraag, want als dat samenwerken met het ministerie echt gaande is, dient de wethouder op zijn vingers getikt te worden. Ik denk, dat – gezien de reacties binnen zijn eigen partij en de gebrekkige steun binnen de gemeenteraad (slechts één zetel meer, want D66 stemde tegen de motie van de SGP) – doorgaan politieke zelfmoord betekend. (Leuk trouwens die samenwerking tussen SGP en links!)
  Ik vind dat je veel hulpverleners tekort doet met je opmerkingen. Je suggereert weer, dat dit middel te lichtzinnig ingezet gaat worden.
  Ze gaan niet voorbij aan de praktijk, maar stoelen hun argumenten op de praktijk: De menselijke maat! Dit is echt het allerlaatste hulpmiddel nadat alle andere middelen, waaronder dus ook begeleiding tot in het gezin, hebben gefaald. Dan kan de rechter bepalen op het wel of niet toegestaan is voorbehoedsmiddelen dwingend voor te schrijven.
  Over de rol van de man. Het klinkt natuurlijk heel plausibel om te zeggen waar er twee wippen hebben er twee “schuld”, maar veel vrouwen hebben wisselende contacten en in sommige subculturen is de vader sowieso niet in huis gewenst. Zwangerschap kan altijd door de vrouw voorkomen worden!

  Leuk dat je de verhouding in de raad ter sprake brengt. Er is een heel grote minderheid die acht jaar categorisch genegeerd en buitengesloten is. Overigens is het de taak van minderheden om meerderheden te overtuigen. Als je er a priori van uitgaat dat zoiets niet gaat lukken, dan kan je beter stoppen. Het gevoel dat ik dus acht jaar gehad heb.

  Dat kinderen en in een latere fase volwassenen zijn, die het idee kunnen krijgen dat ze eigenlijk niet gewenst zijn, vind ik een wat gezochte reden om tegen te zijn. Sorry, maar ik denk dat ze dat gevoel vooral krijgen door hun opvoeding en dat ze door de opvang juist het idee krijgen wel waardevol te zijn. De spreekwoordelijke beer op de weg.
  Over het vrijmaken van meer financiën ben ik het volkomen met je eens.

  Dat compliment van Van Heemst. Kijk je uit Lucette?

 • tav van je eerdere reactie (ik kan niet reageren onder dat vakje):
  Je taalgebruik vind ik nogal grof dus daar ga ik niet op in. Je laatste opmerking slaat niet op wat ik schrijf. Ik schrijf dat mensen het idee kunnen krijgen dat ze er eigenlijk niet geweest hadden moeten zijn nav een wet voor verplichte anticonceptie. waarbij ik opmerk dat dit niet de intentie is van zo’n wet. die koppeling aan opvang is onjuist, dus het heeft geen zin daar op in te gaan. tenslotte: hulpverleners hebben je in allerlei beroepsgroepen; medici, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, en dan de wetgevende macht (kinderrechters). binnen die groep wordt er verschillend over gedacht. dat is breed bekend.

 • Waarom wordt er niet serieus geluisterd naar een vrouw, die ervaringsdeskundige bij uitstek is: Lucie Kessens. Zij groeide op bij zwakbegaafde ouders en had een verschrikkelijke jeugd, waarover ze vertelt in het boek De Woonschool van Christel Jansen. Ik vind dat zij een heel zinnig voorstel doet, namelijk; stel anticonceptie verplicht bij bewezen falend ouderschap.
  Google haar eens om haar verhaal en visie te horen.

 • Dank Patrizia

  Lucie werkt zelfstandig in de sociale sector en daarom zijn haar uitlatingen extra dapper. In die sector heeft men het niet zo op afwijkende meningen. Die worden snel als bij gebrek aan argumenten als “rechts” ge(dis)kwalificeerd en dus verworpen.

  Lees een paar van haar uitlatingen:

  “Eigenlijk had verplichte anticonceptie toen al moeten plaatsvinden. Ik besef dat ik er dan zelf niet was geweest nu, maar dat had ik dan ook niet geweten. Dat is voor mij dus geen argument.”

  Zoals bij haar eigen broers en zussen. “Zij hebben nu ook kinderen en kunnen daar niet voor zorgen.” Toen de kinderen van haar broer uit huis werden geplaatst, nam hij nieuwe. “Hoe verschrikkelijk is het voor zo’n kind om te weten: o, ze gaan het gewoon weer proberen.” Bovendien krijgen ook die kinderen weer kinderen. “Dezelfde problematiek herhaalt zich zo elke generatie.”

  De zin “nam hij nieuwe” gaat toch door merg en been!

Schrijf hier je reactie

Heb je geen account? Maak hier een gratis reageerdersaccount aan. En bekijk hier de huisregels van dit forum.

Gerelateerde inhoud

Wil je dit soort artikelen blijven lezen?

Vers Beton kan niet bestaan zonder haar leden. Lees onbeperkt artikelen op Vers Beton voor € 7,50 per maand, de eerste maand is gratis.

Misschien vind je dit ook interessant

 • De kracht van stilte tijdens de rouwmars Samen voor Palestina

  • Politiek

  Met het lawaai van ronkende motoren, vuurwerk en leuzen begon Rotterdam op 22 oktober luid te protesteren tegen de aanvallen op Gaza. Maar er is ook stil protest. Zo kleurde woensdag de Hofpleinfontein rood en was er de week ervoor een rouwmars voor de slachtoffers. Loulou Drinkwaard liep mee.

 • Big Brother in de bijstand 3: Zullen ze het ooit leren?

  • Politiek

  De negatieve ervaringen van bijstandsgerechtigden drongen nauwelijks tot het grote publiek door. Totdat de gemeenteraad wethouder Richard Moti tot de orde riep. Luister nu deel 3 van de podcast Big Brother in de bijstand.

 • Big Brother in de bijstand 2: Over dieven en kleuters

  • Politiek

  “Tijdens heronderzoeken werden bijstandsontvangers als een dief of kleuter behandeld”, zegt onderzoeker Margot Kersing van de Erasmus Universiteit. Luister naar deel 2 van de podcast Big Brother in de bijstand.

 • Alle artikelen

De agenda die je aan het denken zet

 • Het kabinet viel, demissionair premier Rutte kondigde zijn vertrek aan en een reeks politici verlaten…

  Venue: Debatpodium Arminius
  Datum:
 • On Monday 11 December, Rotterdam based platform for metropolitan issues De Dépendance and Lighthouse Reports welcome economist Jennifer Clapp, one of the world’s leading authorities on food systems, in BlueCity. 

  Venue: BlueCity
  Datum:
 • Bekijk de agenda

De leukste vacatures in en om Rotterdam

 • Als stagiair(e) Marketing & Communicatie ondersteun je de afdeling op verschillende vlakken en krijg je een breed pakket aan taken en werkzaamheden.

 • WAT DOE JIJ ALS FRACTIECOÖRDINATOR? 

  Als coördinator vervul je een belangrijke rol in en rond de fractie van GroenLinks PvdA Zuid-Holland. Je biedt praktische ondersteuning aan statenleden, volgt de  (politieke) actualiteit, coördineert politieke activiteiten en zorgt ervoor dat de  fractie haar relaties onderhoudt. De functie biedt een interessante plek om je  verder in provinciale politiek te verdiepen.

 • Vers Beton zoekt een stagiair vanaf januari 2024. We begeleiden je om je eigen leerdoelen te halen en zelf journalistieke producties te maken voor Vers Beton.

 • Bekijk alle vacatures