Ga naar de inhoud

Woonvisie mist ambitie — betaald artikel

Dit artikel is voorzien van een blokkade in verband met betaalde toegang, waardoor een gedeelte van de inhoud pas leesbaar is wanneer je bent ingelogd en beschikt over een geldig abonnement.

Onze ambitie moet zijn om een Europese stad van betekenis te worden met een miljoen inwoners, niet een soort Amersfoort aan de Maas. Als we de Woonvisie volgen zakt Rotterdam weg in het moeras van nietszeggende steden, betoogt Awais Hassan.

versbeton_241116_tegen02jpg-04
beeld: Michael van Kekem

Plaats 73. Dat is waar Rotterdam staat op de lijst van grote steden in Europa op basis van het aantal inwoners. En als het gaat om lijsten met de beste steden gemeten op basis van welvaart en welzijn, is Rotterdam zelfs onvindbaar. Natuurlijk. We hadden hier en daar een pr-succesje. De Markthal was een nieuw gezichtje en CS een blikvanger. Maar inmiddels heeft de Lonely Planet een nieuwe top 5. The New York Times een nieuwe darling. En wat houdt Rotterdam eraan over?

Op 30 november gaan we stemmen over de Woonvisie Rotterdam 2030, ontwikkeld door het herenverbond van Leefbaar, D66 en CDA. Ik ben er ingedoken: het is 75 pagina’s aan oeverloos ambtelijk geblaat. En het plan is zeer behoudend. Het komt erop neer dat wethouder Schneider van Rotterdam een soort Amersfoort aan de Maas wil maken. Een minder diverse en burgerlijke stad.

De coalitie sprak al eerder in het coalitieakkoord uit dat de ‘oorspronkelijke’ bewoner zich niet meer herkent in de wijk. Met ‘oorspronkelijk’ bedoelden ze niet jongens met een kleurtje zoals ik, die sinds hun geboorte al in diezelfde wijk wonen; Ze maken de assumptie dat mijn witte buren mij onherkenbaar vinden.

Al 17 reacties — discussieer mee!

 • Best eens met het stuk.

  Er mag van mij best gesloopt worden of anderszins gesneden worden in het aantal sociale woningen. Maar ik ben er niet van overtuigd dat er dan iets stadswaardigs voor terugkomt (blokken van 6-8 lagen bijvoorbeeld).

  Oplossing om “stedelijke problemen” op zuid op te lossen kan niet zijn om er een dorp met rijtjeswoningen van te maken, wat mij betreft. Dat is wel de indruk die ik krijg van de woonvisie.

 • Volgens Wikipedia kent Rotterdam inmiddels al 4 Vinexwijken: Nesselande, Kop van Zuid, Lloydkwartier en Katendrecht.
  D.w.z. Vinex is de afkorting voor Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, een nota ruimtelijke ordening van het Nederlandse ministerie van VROM uit 1991. Deze notitie, een vervolg op de Vierde nota ruimtelijke ordening uit 1988, bevat uitgangspunten voor de bouw van nieuwe woningbouwlocaties voor de periode tussen 1 januari 1995 en 1 januari 2005. Voor een aantal steden werd daarbij de richting aangegeven waar de nieuwe uitbreiding zou kunnen plaatsvinden; formeel gesproken was het echter aan provincies en samenwerkende gemeenten om de locaties te bepalen. Deze locaties aan de rand van grote steden voor massale nieuwbouw worden vaak Vinex-locaties of Vinex-wijken genoemd.

  Wat de woonvisie probeert te verkopen zijn meer Nesselanden i.p.v. de andere drie. De term burgerlijk past wel bij Nesselande. Inmiddels blijkt dat een vergelijkbare wijk van Den Haag Ypenburg niet de oplossing is die de woonvisie pretendeert. In een artikel van de Correspondent wordt dat duidelijk:
  “Dus vroeg ik hem waar ik de doorsnee Nederlander dan wel moest zoeken. Hij legde uit: ongeveer dertig procent van de Nederlanders woont in de grote stad. Nog eens twintig procent woont in dorpjes. Maar liefst de helft, ruim acht miljoen Nederlanders dus, woont in buitenwijken of kleine steden. Hij liet dit kaartje zien: oranje = stad, groen = platteland, geel = ‘Middenland.’ ”
  Op die kaart is Rotterdam nog oranje, maar als het aan B&W ligt dan wordt het geel op de uitzonderingen na.

  Niet onbelangrijk om op te merken: “Hij heeft zowel verstand van data als van de straat. De Voogd had als een van de weinigen de winst van Donald Trump wél zien aankomen. En hij kent de biotopen van verschillende kiezers: hij weet bijvoorbeeld dat je PVV-wijken vaak kunt herkennen aan hun rolluiken, aan hun tuinen met grind en tegels. ‘Weinig groen in de tuinen. Soms een palmboompje.’ ”
  De hem en hij in de citaten is “Josse de Voogd. De Voogd is ‘electoraal cartograaf,’ hij tekent kaarten.”
  https://decorrespondent.nl/5671/heel-veel-nederlanders-hebben-het-als-dit-zo-doorgaat-gevoel-kijk-maar-in-ypenburg/139315799205-356a8b00

 • Je vergeet nog de pittbulls, BMW’s, tuinkabouters en gemetselde bbq’s die de PVV wijken kenmerken. Ook schijnen er veel rood-wit-blauwe meeuwen te vliegen.
  Naast palmen zijn er ook veel coniferen.
  Bij ons om de hoek is een D66 wijk. Veel bakfietsen, Volvo’s, bezorgers van Vrij Nederland, extra clico’s, veel discussierende burgers in hun met alternatieve groenten gevulde voortuinen.

  In de Groen Links wijk verderop zie je opvallend veel vrij ongezond uitziende mensen en kinderen die alleen houten speelgoed hebben. Door het hergebruik van water zie je vaak zwermen muggen onder de lantaarnpalen dansen. Die trekken weer veel vleermuizen aan.
  Deze wijk kan worden verward met de PvdD wijk, maar data staat een kerk van de Zevende dag Adventisten !

  De PvdA wijk is gelukkig vrijwel helemaal verlaten.

  • Mr Sörensen, uw reacties op reacties herbergen zoveel wrok en foute generalisaties dat het weer komisch wordt. Mijn compliment daarvoor. U bent de lichte noot in een taaie discussie. Maar het zou u sieren om meer the elderly statesman te zijn dan de dorpsgek. Want een goede, voor iedereen begrijpelijke analyse van u zou iedereen in stad verder helpen. Het verhaal waar het over gaat, legt de vinger op de zere plek. Een groep Nederlanders in het Nederlandse Middelland waarvoor de veranderingen te snel gaan en die er terecht op wijzen dat de politiek ze in de steek laat die verliezen alle vertrouwen in de overheid. Die ontwikkeling moeten we juist beantwoorden door met de mensen te praten en er op te wijzen dat de problemen misschien niet bestaan. En als ze wel bestaan, die op te lossen. En verder klopt het algemene verhaal natuurlijk helemaal. De Woonvisie is een achterhaald idee. Het dorp in de stad. Al die jubelverhalen in de NY Times gaan juist over de swingende stad die we zijn. En echt niet over de zoveelste slaapwijk. Helaas is er nu weer een nieuwe ‘flavor of the month’ stad op de lijstjes. Zo vluchtig zijn de media nu eenmaal. Al denkt Rotterdam Partners dat kinderlijk te kunnen beheersen. Wat blijft, mr Sörensen, is de ontzettend relaxte, vrolijke, sympathieke, ondernemende bevolking van elke kleur en afkomst die allen een plek verdienen in deze stad. Ook betaalbaar. Daar moeten we het gelukkig nog lang mee doen.

  • De reactie van de heer Sörensen op toch niet de minste academicus, Josse de Voogd valt me tegen. Zeker als ik op Vers Beton een jaar terug nog in een interview met de heer Sörensen lees:

   “Hoe gaat het eigenlijk bij de PVV?
   Ik heb het er ontzettend naar mijn zin. Het is een ontzettende leuke club. Fred de Graaf, namens de VVD voorzitter van de Eerste Kamer, had het in de NRC over een opmerkelijk hoog academisch gehalte bij onze PVV-fractie. Toen ben ik naar hem toegegaan en vroeg: “Wat had je eigenlijk verwacht?” (Sørensen stopt zijn vuisten onder zijn oksels alsof hij een aap is en maakt geluiden van een holbewoner.)”

   Het rapport van de Voogd heeft Groen links zelf beter samengevat: “Wordt het straatbeeld gedomineerd door bakfietsen, ja-neestickers op brievenbussen en gevelplanten aan negentiende-eeuwse woningen? grote kans dat GroenLinks hier de grootste partij is. Zie je veel rolluiken, protserige witte hekwerken, bordjes met ‘hier waak ik’, opgepimpte VW-golfjes en, als je naar binnen kijken, SBS6 op de buis? Dan is de kans groot dat de PVV hier goed scoort.” https://bureaudehelling.nl/publicatie/bakfietsen-en-rolluiken

   En het is een detail, maar de schoolmeester in de heer Sörensen zal het herkennen, het is geen clico, maar Kliko, een merknaam die staat voor alle vuilcontainers, net als Omo voor wasmiddelen, ‘wast nog witter.’

   Maar om terug te keren naar waar het werkelijk over moet gaan kan ik de meelezers dit stuk van Josse de Voogd uit juli 2015 aanraden:

   Het ongelijkheidsdebat in land en stad
   Een analyse van de maatschappelijke discussie over toenemende verschillen in Nederland
   Josse de Voogd

   Inleiding
   Het thema ongelijkheid staat volop in de belangstelling. Verschillen tussen bevolkingsgroepen, op zowel sociaal-economisch als sociaal-cultureel gebied, lijken toe te nemen en zijn herkenbaar in een specifieke ruimtelijke spreiding. Het afgelopen jaar kreeg het debat over ongelijkheid extra aandacht door het verschijnen van diverse studies waarin de verschillen tussen groepen mensen centraal staan. Mede naar aanleiding van deze rapporten verscheen er een veelheid aan artikelen en werd een groot aantal debatten georganiseerd waarin het thema ongelijkheid centraal stond. Het debat valt samen met een toenemende interesse in groeiende sociaal-ruimtelijke verschillen in Nederland. Deze analyse geeft een overzicht van de maatschappelijke discussie over verschillen in de samenleving en over de uitwerking van deze verschillen in de stedelijke context. De analyse beschrijft de debatten die plaats vinden en de posities die daarbij worden ingenomen.
   https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/07/17/het-ongelijkheidsdebat-in-land-en-stad

   Mijn conclusie is dat in de woonvisie weinig van dat debat terug te vinden is. Zeker als daar de uitleg van Leefbaar Rotterdam naast gelegd wordt.

  • Groen Links dus. Ik ben in het voorjaar in Berlijn geweest en ontdekte achter een heel populaire straat met dure huurappartementen uit de DDR-tijd een mooie verlaten fabriek in verval. Slechts op de begane grond hadden zich wat ondernemers gevestigd. Een pareltje. Heeft veel mensen in de maakindustrie aan werk geholpen tot de chinezen zich er mee gingen bemoeien.
   Dit terzijde.
   Een wetenschapsjournalist die zich tot aanhanger van Groen Links heeft bekend heeft een mooi artikel geschreven met een voor het referendum onverwachte conclusie. Die conclusie daar ben ik het niet mee eens omdat een woonvisie waar geen ambitie uit blijkt ten minste herschreven moet worden. Het saldo te slopen woningen is 15.000. Volgens de journalist onhaalbaar met de instrumenten die de gemeente ten dienste staan en politieke partijen die er niet toe doen, links of rechts de gemeente gaat haar gang.
   Maar als de wethouder projectontwikkelaars met open armen ontvangt bekruipt mij toch de twijfel. In die gesprekken ligt de woonvisie niet op tafel, maar wordt het onderhandelen tussen ongelijke partijen.

   Christian Jongeneel: Woonvisie of niet: er worden geen 20.000 woningen gesloopt in Rotterdam.
   http://www.christianjongeneel.nl/2016/11/woonvisie-er-worden-geen-20-000-woningen-gesloopt-rotterdam/

 • In het rapport van de Voogd wordt ook een artikel van Vers Beton genoemd https://www.versbeton.nl/2014/02/woondilemmas-van-een-nieuwe-rotterdammer/
  Hier wordt nog geschreven dat in de Rotterdamse stadsvisie 2030 31 keer het woord gentrificatie wordt genoemd. In de huidige versie Woonvisie komt dat woord niet meer voor. Bravo voor Vers Beton.
  Maar de betekenis van het woord is niet verdwenen uit de woonvisie. De sloop van 15.000 woningen staat nog steeds in de Woonvisie. Wellicht verandert dat na woensdag.
  In het rumoer op internet met fakenieuws heeft het oude vertrouwde NOS-journaal vandaag ook aandacht besteed aan het referendum. Woonvisie Rotterdam 27-11-2015 20:00 u op 4:30 http://nos.nl/uitzending/20447-nos-journaal.html

 • In het Erasmus Magazine heeft een sociaal geograaf zich ook over de problematiek van Rotterdam gebogen en komt tot andere oplossingen en bekritiseert de schijnoplossingen van het gemeentebestuur. https://www.erasmusmagazine.nl/2016/11/24/jaagt-rotterdam-de-armen-weg/

  En er zijn zoveel oplossingen. Om dicht bij mezelf te blijven, ik woon in een toren waarvoor een kantoortoren is afgebroken.

  En dan is nog iets waar het gemeentebestuur zeker van gruwt, de schoonheid van het verval. http://wilwesterweelfotografie.nl/

 • Hoe ik een PVV stemmer denkt te herkennen?naar mijn mening dan
  Nou oke dan hier komt ie..
  Boze kwade blikken zeker als allochtonen voorbijlopen
  Zijn altijd humeurig en vloeken veel tijdens het altijd uit laten van honden.
  De kledij die ze hebben zijn van mindere kwaliteit en ze lopen meestal met plastic tassen van de aldi of lidl met goedkope hamburgers en frikadellen erin en blikken voor de hond.
  Op de eiken taf.el een smyrna kleed met sigarettenautomaatje en een flinke asbak en een aantal goedkope decoraties van de action.
  Voor het raam kanten gordijnen vak te kort of bruin van het roken soms ook wel sluiergordijnen uit 1975 want die zie je niet meer in de winkels.
  Ook zie je de man des huizes vaak een trainingspak en piercings in en tatouages en natuurlijk een hond aan de riem uitlatend op de stoepen van de buren,kratje bier in de andere hand en een peukie in zijn mond.
  De vrouw heeft vaak een legging of een merkloze spijkerbroek aan en driekwart jasje met riem van wibra aan,haren zelf gekruld met plastic krulspelden of een coupe geknipt door de kappers academie,geen dure make up maar gewoon zwart oogpotloodje en witte of oranje lipgloss op,kijkt boos en ziet er ordinair vaak uit.
  In de straten waar zij wonen vaak Spijkenisse of het lage land,ook prinsenland is in trek wonen er vaak veel van,veel laven van de blokker voor het raam en allerlei action decoraties in het voortuintje,met voetbal overal vlaggetjes en voetbal decoraties van de blokker of het kruitvat aan de gevels en geblaf van honden uit de ramen en natuurlijk op elke hoek van de straat twee of drie dikke vrouwen die met de honden staan te kletsen…over buitenlanders en andere volkse bezigheden.
  Veelal hebben de vrouwen ooit de huishoudschool gehad en de mannen de technische school..vaak de poort aan de laanslootseweg.
  De kinderen vaak Jordy of Kellie genoemd gaan dan gabberen of ze gaan hakken of housen op partys die je vind bij Partyflock,daar zie je enorm veel bovenstaande voorbeelden van profielen.
  En ja hebben bijna altijd kritiek op allochtonen vooral moslims en vinden moslima,s niet geemancipeerd..omdat men vind dat emancipatie gelijk ligt aan kort rokje met lange benen,een flinke uitpuilende borstenpartij en hoge naaldhakken en vooral niks meer met je geloof doen afzweren dus..tja dat gaat niet natuurlijk,dat is geen emancipatie.
  maar voor deze soort mensen, ze mogen straks heerlijk flaneren op de Coolsingel en genietend uitkijkend naar het grote saaie afstandelijke stadhuis en haar gementeraadsleden die totaal geen benul hebben wat buiten flaneert,die zitten heerlijk binnen in de antiek aangeklede kamers hoog en droog met dure wijn en hun eigen vrienden.Ze moeten wel zorgen voor 20 euro op hun chipkaart en dankbaar zijn dat leefbaar zoveel voor hen heeft gedaan

 • Grappig deze discussie nu te zien en de verwijzingen naar ‘Bakfietsen en Rolluiken’. Inmiddels wel wat meer begrip voor PVV-stemmers gekregen dan in die GL tijd. Maar die PVV-stijl, die blijft opvallen na inmiddels weer duizenden nieuwe afgelegde kilometers door Nederland. Kijk vooral eens rond in Sint Willebrord, daar zie je alles in het extreme bij elkaar. Maar natuurlijk, ook PVV-ers zijn er in allerlei soorten en maten. http://www.socialevraagstukken.nl/volendam-tot-vinkeveen-de-electorale-geografie-van-de-pvv/

 • De woningvisie van dit college is al jaren compleet achterhaald en gedateerd. De woningvisie is gebaseerd is op de meest sombere prognoses die halverwege vorig decennium werden geprojecteerd door CBS, toen Rotterdam nog een krimpende stad was. Nu, met de afgelopen vijf jaar een ontwikkeling van reurbanisatie loopt Rotterdam hopeloos achter op andere steden.

  Als je ziet welke druk er nu in bepaalde stadswijken er op de markt zit is het ongelooflijk dat dit college niet bijstuurt en een stuk meer ambitie gaat tonen om mensen in de stad te houden. Want de marktvraag is er.

 • Als je ziet welke druk er nu in bepaalde stadswijken er op de markt zit is het ongelooflijk dat dit college niet bijstuurt en een stuk meer ambitie gaat tonen om mensen in de stad te houden. Want de marktvraag is er.
  Heb je woonvisie gelezen? Zou het toch even doen.

  Nog iets. Als de woonvisie nu al gedateerd is en stamt uit het verleden, waarom zou de PvdA, die toen in het bestuur zat, nu dan tegen zijn? (ik weet het antwoord hoor)

 • Ik heb het over de woonvisie die in mei j.l. door het college van B&W is vastgesteld, hebben wij het over een ander?

  Zowel de groei die daarin geprognotiseerd van midden- en dure voorraad (+36.000 tot 2030) en het saldo van de totale voorraad (16.000) valt in het niet met wat een Amsterdam doet (ook relatief gezien), om nog maar niet van een Utrecht te spreken.

  Dit college heeft gewoon veel te laat geanticipeerd op de reurbanisatie golf die al weer een jaar of 8 aan de gang is. Niks mis mee om dat toe te geven, maar gezien jouw Leefbaar achtergrond begrijp ik waarom je er voor past.

 • Dus Bart je wilt huizen gaan bouwen voor de hogere inkomens (bakfietsen) en je komt een jaar nadat je begonnen ben met een visie, maar je bent toch te laat, want de reurbanisatie (die overigens nog helemaal niet zo op gang is gekomen; sterker nog gestimuleerd moet worden) schijnt al 8 jaar geleden te zijn begonnen.
  Wie heft dat die eerste zes jaar alles op zijn beloop gelaten c.q. slecht op de winkel gepast?
  In de buurgemeenten is trouwens enige onrust ontstaan, omdat ze bang zijn sociale woningbouw te moeten stimuleren.
  Op naar een evenwichtiger stad!

  Nog iets mijn achtergrond is bekend en die van de andere deelnemers?
  De woordvoerders van de huurdersverenigingen en woningbouwverenigingen zijn ook allemaal piolitiek georganiseerd, maar die schijnen zich er voor te schamen, want ze noemen het nooit!

 • Het verwijzen naar de website van GL maakt al meer duidelijk.
  Groot respect voor GL, die er na 1989 toch in zijn geslaagd binnen een jaar van DDR adepten, milieuactivisten te worden! Helemaal weg zijn die communistische trekjes nooit gegaan; nog steeds menen ze anderen hun mening op te moeten leggen.

  Op die voorpagina staat één belangrijk bijvoegelijk naamwoord “potserige” Als ik zo’n volstrek overbodige en diskwalificerende toevoeging zie, dan weet ik al genoeg.
  Ik heb vier jaar in PVV kringen verkeerd en de kwalificaties van die wetenschapper nog nimmer aangetroffen. Nou is dat natuurlijk ook geen wetenschappelijke opmerking, omdat senatoren, statenleden en leden van de 2e Kamer niet representatief zijn. Aan mijn huis valt niet te zien dat ik PVV ér c.q. populist ben.
  Bij mijn buren misschien wel, maar die stemmen helemaal niet.
  Hoe kan je dat trouwens zien? Niet stemmers: een heel grote groep!
  Tweede hands Japannertje voor de deur? Regelmatig slaande ruzie of een oldtimer en een leven in harmonie?
  Ik heb geen zin om me er verder in te verdiepen, maar de naam van een oud hoogleraar aan de universiteit van Tilburg komt bij me op.

Schrijf hier je reactie

Heb je geen account? Maak hier een gratis reageerdersaccount aan. En bekijk hier de huisregels van dit forum.

Gerelateerde inhoud

Wil je dit soort artikelen blijven lezen?

Vers Beton kan niet bestaan zonder haar leden. Lees onbeperkt artikelen op Vers Beton voor € 7,50 per maand, de eerste maand is gratis.

Misschien vind je dit ook interessant

 • Waarom huurders in de vrije sector hun mond niet opentrekken

  • Architectuur en stedelijke ontwikkeling

  Torenhoge huren met schimmige community- en servicekosten, een bouwput voor de deur, lekkages en een huisbaas die niet thuis geeft. Toch durven huurders in de vrije sector niet snel te klagen, omdat ze zo afhankelijk zijn van hun verhuurder. Maar het kan wel degelijk helpen. Lees het onderzoek van Teun van den Ende.

 • Met het invoeren van 30 kilometerzones rijst de vraag: van wie is de straat?

  • Architectuur en stedelijke ontwikkeling

  De gemeente wil van Rotterdam waar mogelijk een 30 kilometerzone maken. Dat vergt een geheel nieuwe weginrichting waarbij de auto steeds minder de norm is. De vraag rijst: aan wie behoort de openbare ruimte toe?

 • Het Havenkwartier op Katendrecht is vooral voor de happy few

  • Architectuurkritiek

  Het laatste plekje in hartje Katendrecht is gekaapt: nieuwbouwproject Havenkwartier is opgeleverd. Het imposante, antracietgrijze gebouw herbergt tweehonderd woningen. Maar wat voegt het toe aan de Kaap? En voor wie is deze community eigenlijk bedoeld?

 • Alle artikelen

De agenda die je aan het denken zet

 • A new edition of A Mic of One’s Own, a series of collaborations between Kunstinstituut Melly and The Writer’s Guide (to the Galaxy)!

  Venue: Kunstinstituut Melly
  Datum:
 • De debuutroman van Ireen van der Lem begint op de dag dat de woningcorporatie een bewonersavond houdt over de voorgenomen sloop van de woningen in een staat; en eindigt op de dag dat de laatste bewoner wordt uitverhuisd.

  Venue: De leeszaal
  Datum:
 • On Monday 11 December, Rotterdam based platform for metropolitan issues De Dépendance and Lighthouse Reports welcome economist Jennifer Clapp, one of the world’s leading authorities on food systems, in BlueCity. 

  Venue: BlueCity
  Datum:
 • Bekijk de agenda

De leukste vacatures in en om Rotterdam

 • Museum Boijmans Van Beuningen beheert een collectie van uitzonderlijke kwaliteit, verdeeld over vele eeuwen en disciplines. Het museum is een gewaardeerde speler in een internationaal netwerk van toonaangevende musea, maar is ook nauw verbonden met Rotterdam, een stad met 660.000 inwoners en 175 talen.

 • Als stagiair(e) Marketing & Communicatie ondersteun je de afdeling op verschillende vlakken en krijg je een breed pakket aan taken en werkzaamheden.

 • WAT DOE JIJ ALS FRACTIECOÖRDINATOR? 

  Als coördinator vervul je een belangrijke rol in en rond de fractie van GroenLinks PvdA Zuid-Holland. Je biedt praktische ondersteuning aan statenleden, volgt de  (politieke) actualiteit, coördineert politieke activiteiten en zorgt ervoor dat de  fractie haar relaties onderhoudt. De functie biedt een interessante plek om je  verder in provinciale politiek te verdiepen.

 • Bekijk alle vacatures