Ga naar de inhoud

Woonvisie? Waar gáát dat over? — betaald artikel

Dit artikel is voorzien van een blokkade in verband met betaalde toegang, waardoor een gedeelte van de inhoud pas leesbaar is wanneer je bent ingelogd en beschikt over een geldig abonnement.

Al 58 reacties — discussieer mee!

 • Dus waar het eigenlijk op neerkomt is dat er aardig wat geld wordt weggesmeten voor een referendum dat hoogstwaarschijnlijk ongeldig wordt verklaard zodat de woonvisie met een kleine aanpassing wordt aangenomen.

 • Klopt Ben.
  SP en PvdA hebben nooit bezwaar tegen het smijten met geld van anderen.

  “Zelfs fractievoorzitter Anton Molenaar van Leefbaar Rotterdam, de grootste partij én leverancier van verantwoordelijk wethouder Schneider, heeft aangegeven dat een geldige nee-uitslag op 30 november niet zonder consequenties zal blijven.”

  Duidelijk heel goed voorbereid dit stuk.
  Anton is al een half jaar geen fractievoorzitter meer en LR heeft zich via Nederland 2.0 al heel lang geleden een groot voorstander van referenda getoond*: Dus logisch dat ze de uitslag respecteren.

  Het negeren van uitslagen van referenda – 1 juni 2005 en 1 juli 2016 – is het werk van de bestaande regentenpartijen, die op deze zich zo vernieuwende en rebels noemende site voortdurend naar de ogen worden gekeken.

  Het stadsbestuur heeft geld ter beschikking gesteld om campagne voor of tegen de woonvisie te voeren. Misschien interessant voor de onderzoekende journalisten die meewerken aan VB te kijken hoe dat geld verdeeld is?

  *http://www.leefbaarrotterdam.nl/newdocs/Nederland_2_0.pdf

 • Duidelijke analyse. Ik las ergens dat alle toegekende subsidies voor het referendum voor partijen is die tegen zijn, op één na, die neutraal is. Dat zijn jullie vast. De wethouder heeft natuurlijk veel van zijn voorganger overgenomen en verdedigt dat nu als zijn beleid. Niets nieuw onder de zon. Maar ik vindt hem het nogal ongelukkig verdedigen, bijv. in de Volksrant van gisteren: “Bij internationale beleggers en bij projectontwikkelaars proeft Schneider veel animo” “Wij leggen de rode loper voor ze uit” Nou meen ik geproefd te hebben dat mensen die op zijn partij stemmen daar massaal van gruwen. En dan eindigt het artikel met zijn statement “Niet iedereen wil in hoogbouw wonen. Je kan ook landelijk wonen, in bijvoorbeeld Tuindorp_Vreewijk. Iedere bewoner is mij even lief” Dat lijkt me het slechtste voorbeeld om overheidsbeleid met hulp van wooncorporaties te verkopen.

  Op Zuid is een partijgenoot actief, zou die het voorgesteld beleid niet beter kunnen verdedigen?

 • Eerlijk gezegd dacht ik dat Fortuyn was begonnen met de nieuwe woonvisie, toen hij het over de onevenredige verdeling van inkomensgroepen in de oude wijken had.
  Oppositie: “Hij wil mensen deporteren!”
  Pastors bouwde 3000 woningen per jaar!
  Ook de Rotterdamwet getuigt van een woonvisie.

  Wouter Bos suggereerde dat de afdelingen van zijn partij de programma’s van lokale partijen moesten overnemen! Slim of sluw zoals je wilt.
  Op zich geen probleem, want het credo moet zijn : Als het maar gebeurt.
  Ook is Pastors destijds begonnen met opkopen en slopen van huizen van huisjesmelkers.
  Prima dat die lijn is doorgezet en jammer dat de PvdA nu wil stoppen.

  Ambtenaren mogen zich niet uitlaten over politieke uitspraken.
  De directeuren van woningbouwcorporaties en de directeur van de overkoepelende huurdersvereniging (een idee van welke partij die zijn?) mogen en doen dat wel.

  Het plan op Zuid, dat door Pastors wordt gecoördineerd c.q. uitgevoerd, bevat ook een actieve rol van de woningbouwcorporaties. Ze zijn niet enthousiast, omdat ze zelf willen beslissen, veelal politiek geëngageerd zijn en het ze veel geld kost.

 • Woonvisies van de gemeente Rotterdam komen en gaan. De huidige moet de plaats innemen van die van 2010. Wanneer men er een jaartal aan is gaan koppelen weet ik niet, het zal wel te maken hebben met de pretentie een visie op langere termijn te poneren, over het vierjaarlijks verkiezingskrakeel heen. Mogelijk dat Fortuyn daarover ook zijn inbreng heeft gehad.

 • In Vrij Nederland een interessant artikel over referenda. https://www.vn.nl/hoe-d66-referendum-klauwen-populisten-probeert-redden/
  Voor het Rotterdamse woonreferendum voldoet deze opmerking “Oud-minister van Justitie Winnie Sorgdrager: ‘Een referendum moet alleen dienen voor praktische en overzichtelijke lokale vraagstukken.’ ”
  Niet helemaal, want een overzichtelijk vraagstuk kun je het niet echt noemen. Het artikel van Vers Beton moest er enige orde in brengen. Maar belangrijk: het is geen populistisch referendum.
  Ik roep dan ook iedere Rotterdammer op even tijd vrij te maken om er over na te denken en zijn stem uit te brengen Al was het maar om te bewijzen dat de drempel van 30 % makkelijk te halen is.

 • Dit referendum kost wel een miljoentje of anderhalf schat ik zo. Wellicht kan VB een wob verzoekje indienen. Overigens ik ben helemaal voor het woonreferendum. Wat meer draagkrachtigen in Rotterdam kan geen kwaad.

 • Dat er bepaald wordt wat je minimaal MOET uitgeven aan huur, dat is echt te belachelijk voor woorden. Niet iedereen wilt kopen en niet iedereen wilt groot en duur wonen, maar de staat bepaald het. Wat is dat voor achterlijk iets, een brood is voor iedereen toch ook net zo duur.

  Rotterdam kent een overgrootte groep ‘minder bedeelden’. Is het verstandig om die groep groter te laten worden ofterwel dweilen met de kraan open, ik denk het niet.

  Verder bouwen in de stad moet verboden worden. Rotterdam heeft een zeer slechte luchtkwaliteit,
  blijven bouwen met zwaar bouwverkeer en meer woningen betekend meer auto’s per vierkante meter.

  Ik ben er nog niet over uit.

 • Een mooi evenwichtig artikel in Trouw over 15 jaar Leefbaar Rotterdam en wie nu het establishment / elite is in Rotterdam.
  Mijn conclusie was al dat in ieder geval wethouder Schneider, van de rode loper voor projectontwikkelaars, daar toe gerekend kan worden.
  “Wethouder Schneider staat voor zijn ‘pièce de résistance’: een referendum over de woonplannen van het college: 20.000 goedkope huurhuizen wil het vervangen door woningen voor hogere inkomens.”

  http://www.topics.nl/is-de-revolutionaire-geest-eruit-bij-leefbaar-rotterdam-a3541141trouw/?context=playlist/m-onze-verslaggever-duikt-het-land-in-bdbd09/

  Ondertussen moet hij ook nog de Zalmhaventoren door de raad zien te krijgen.
  In AD 2015
  “Het Rotterdamse stadsbestuur legt de rode loper uit voor de komst van de Zalmhaventoren, de ‘superwoontoren’ die aan de voet van de Erasmusbrug moet verrijzen. Wethouder Ronald Schneider (bouwen, Leefbaar Rotterdam) heeft aan wijkbewoners laten weten dat voorbereidingen worden getroffen om het bestemmingsplan aan te passen. Dat is nodig om de bouw mogelijk te maken.”

 • Beste Inge,

  Hieronder de reactie over je opmerking mbt het filmpje over de woonvisie, de moskee en waarvoor juist VOOR moet worden gestemd.
  De oude stadswijken zijn erg veranderd; een slechte veiligheid en weinig sociale samenhang. De oude stadswijken worden voor een zeer groot deel bewoond door allochtonen. Hierdoor zijn de westerse normen en waarden vervaagd en kerken vervangen door moskeeën. (en soms van ongekende omvang) Daarom zijn deze moskeeën opgenomen in het filmpje. Veel Rotterdammers zijn door deze ontwikkelingen weggetrokken naar de randgemeenten.
  We willen als Leefbaar Rotterdam naar sterkere wijken. De schotelantennes staan symbool voor de verandering van veel wijken de laatste decennia
  Daarom is dit een figuurlijk beeld. Sterke schouders trekken weg, de instroom van lage inkomens kwamen massaal naar de stad (de armoedemagneet) Dát is ook onderdeel van de woonvisie om daar een eind aan te maken.
  Natuurlijk worden de moskeeën niet gesloopt maar de huidige eenzijdige oude woningvoorraad, bewoond door allochtonen draagt niet bij tot een succesvolle integratie. Een gevarieerde wijk doet dat wel.
  Een andere belangrijke opmerking is ook dat dit het filmpje van LR is en NIET van de wethouder.

  • Dan hoop ik dat de wethouder eens zijn mening geeft over het filmpje. Wat een melig oudbakken verhaal. De maakbare samenleving wordt gerestaureerd door Leefbaar Rotterdam. Slecht geheugen hebben jullie.

   De maakbaarheid van de samenleving of de maakbare samenleving duidt op de mate waarin de samenleving door overheidsingrijpen fundamenteel dient te worden veranderd naar de eigen ideologie. Politiek leeft dit idee vooral in het socialisme, liberalisme, sociaaldemocratie, communisme, stalinisme, maoïsme, fascisme en nationaalsocialisme. En sinds 2016 bij Leefbaar Rotterdam.

   De term wordt in Nederland gebruikt om de in de jaren 70 gehanteerde standpunten van onder andere PvdA-politici te duiden. Een voorbeeld is de indertijd door Joop den Uyl gepropageerde “spreiding van kennis, macht en inkomen”. In de jaren 80 en 90 raakte, met de “nieuwe zakelijkheid” en de Derde Weg, het idee in zwang dat de samenleving slechts ten dele maakbaar is en dat de mogelijkheden van overheidsingrijpen beperkt zouden zijn.

   Het is ook allemaal geschiedenis hè. Met het slopen van 20.000 goedkope huurwoningen kun je denken een samenleving te maken. Maar die samenleving woont nu juist in die huizen en voelen er niets voor om van staatswege ergens anders samen te gaan wonen.

   • En zo is het maar net, Hans Posthumus! Met de antwoorden van de LR-mensen wordt wel steeds duidelijker waar het nu werkelijk om gaat bij die Woonvisie. Hebben ze er nog niet bij stil gestaan dat er ook door hun wél “gewenste” Rotterdammers in die te slopen woningen wonen? Mogen die wel in de te transfromeren wijken blijven en moeten de “ongewensten” ergens anders heen, ook als zij in hun buurt willen blijven?

 • Het is ook billijk de mening van het CDA te beoordelen. Van hun website: “Wie door sommige Rotterdamse wijken fietst, ziet dat het niet overal goed gaat; het woningaanbod is te eenzijdig en de woningen zijn duidelijk van te lage kwaliteit.“

  Knap om vanaf de fiets dat te constateren. Helaas worden de straten niet genoemd. (Die mening en mijn antwoord heb ik wel vaker gelezen, ook bij andere onderwerpen.)

  “Het CDA vindt het van groot belang om gezinnen voor de stad te behouden. In het verleden was het te vaak vanzelfsprekend dat gezinnen naar randgemeenten vertrokken op het moment dat ze een huis met een tuin wilde. Om daar een eind aan te maken moeten er dus meer eengezinswoningen worden gebouwd. We zijn dan ook blij dat afgelopen Kadernota onze, samen met Leefbaar en de VVD ingediende, motie is aangenomen, waarin het college is opgeroepen tot het bouwen van meer woningen, ook in de buitenwijken.”

  Net als Leefbaar een tunnelvisie. Ze kennen de samenleving niet. Op één groep na dan.

  “Om ook sterke schouders van buiten de stad aan te trekken, vinden wij het belangrijk om studenten aan de stad te binden. Te vaak blijven studenten uit de regio nog thuis wonen.”

  Daar slaagde Utrecht erg goed in, maar nu is het een gelegenheidsargument. De oorzaak voor thuiswonen van studenten is een geheel andere en vraagt dus ook om een andere visie.

  https://www.cda.nl/zuid-holland/rotterdam/actueel/nieuws/woonvisie-voor-een-aantrekkelijke-woonstad-met-sterke-schouders/

  D66 kijkt er wat algemener naar, ook vanuit een tunnelvisie, met 1 punt waar de woonvisie niet over gaat.
  “D66 Rotterdam is voor deze Woonvisie. We willen Rotterdam levendiger, diverser en duurzamer maken. De Woonvisie helpt deze ambities te verwezenlijken.”
  In het begeleidende filmpje, zonder moskee, wordt levendiger gekoppeld aan de binnenstad. ???

  https://rotterdam.d66.nl/2016/11/08/stem-30-november-voor-de-woonvisie/

  Conclusie: Omdat de stembusuitslag deze drie partijen dwong met elkaar samen te werken is er een woonvisie uitgekomen die niet de visie van die drie partijen weergeeft. En wordt de olifant in de huiskamer niet gezien.

  De olifant is:
  20.000 woningen slopen waarin bij een gemiddelde van 3 bewoners, 60.000 mensen wonen. Dan heb je een visie over een stad ter grootte tussen Hardenberg en Nieuwegein. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_grootste_gemeenten_in_Nederland

  • Ja, ik word onderhand ook wel heel erg benieuwd welke straten men zoal op het oog heeft waar de woningen moeten verdwijnen of verbouwd moeten worden tot eengezinswoning. Best knap dat men blijkbaar ook al precies weet wie er zoal wonen in de aan te pakken straten en dat die bewoners “niet goed zijn voor de stad”. Helemaal knap dat men ook al weet dat de “sterke schouders” graag naar die straten toe willen. Ik kan mij toch niet zo heel veel voorstellen bij dure en luxe eengezinswoningen langs bijvoorbeeld de metrobaan, maar ik zie het vast helemaal verkeerd.

 • waar komen al die rijken vandaan?
  willen die perse in Rotterdamse wijken wonen en wat gaat leefbaar hen bieden om hier te willen komen welk lokmiddel wat de rijke nieuwkomer zijn of haar ego zal strelen.
  Dan kunnen de wibra,xenos,macdonalds,aldi,primark,h&m,zeeman,action,dirk van de broek,blokker,c&a,hema,lidl en vele “goedkope”ondernemingen ook verdwijnen want de hoge inkomens zullen enkel bij dure exclusieve winkels kopen toch?
  daar konen die rijken niet en dat personeel wat in die winkelketens werken kan de huur ook niet betalen straks

  • Citaat: “In Rotterdam Zuid werken inmiddels 1378 particuliere woningbezitters aan een onderhoudsplan voor hun woning. Dat is meer dan waar een jaar geleden bij de start van het programma Steigers op Zuid van werd uitgegaan. Dit staat in de voortgangsrapportage van het uitvoeringsprogramma Steigers op Zuid. In totaal wil de gemeente dat er op Zuid eind 2018 minimaal 3132 woningbezitters het onderhoud van hun woning op orde hebben.”

   Die woningen hoeven dus niet gesloopt te worden, nu de rest nog! Wie volgt?

 • Volgens mij klopt dit stuk niet:
  ‘Woont u in Noord of ten westen van de Schie (dus in Spangen, Delfshaven of Nieuw Mathenesse)? Dan kunt u rustig verder slapen. De gemeente wil hier namelijk geen grote ingrepen doen. De markt, zo is haar opvatting, kan hier namelijk prima voor zichzelf zorgen.’
  Dient het juist niet ten oosten van de Schie. Lijkt mij dat Nieuwe Westen & Middelland beter voor zichzelf kunnen zorgen (of dat de commerciële partijen dat doen) dan een Wijk als Bospolder & Oud Mathenesse.

 • De huurtoeslaggrens is, net als de sociale huurgrens, 711 euro. Dus de huur hoeft echt niet onder de 629 euro te liggen om huursubsidie te krijgen. Wel hanteren de corporaties een lager inkomen voor huizen onder de 629 euro. Max 22.000 euro dacht ik: mensen die dus echt geen cent te makken hebben.

  En verder kan ik iedereen aanraden om vooral voor de Woonvisie te stemmen. Zorgt voor diversiteit in de wijken. En met zo veel sociale woningbouw wordt Rotterdam straks een Amsterdam, waar geen middeninkomen nog kan wonen.

 • Dag Gerard,

  ha, dank voor je opmerkzaamheid!

  1) De bedragen genoemd in dit artikel gelden allemaal voor meerpersonenhuishoudens. Voor alleenstaanden is het inderdaad 22.000.

  2) In de Woonvisie wordt 629 euro als huurtoeslag grens aangeduid, dat hebben we hier overgenomen. Maar je hebt gelijk: je hebt wél recht op huursubsidie onder 711 euro. Ik dacht dat ik inmiddels het corporatiejargon een beetje doorhad, maar dit belangrijke verschil hebben we over het hoofd gezien. 629 euro is de zogenaamde ‘aftoppingsgrens’. Dat betekent (volgens de woonbond):

  “De aftoppingsgrens wordt € 586,68 voor één- en tweepersoonshuishoudens en € 628,76 voor huishoudens die uit drie of meer mensen bestaan. Het gedeelte van de huur dat boven de aftoppingsgrens ligt moeten meerpersoonshuishoudens volledig zelf betalen.”

  Dus ja, je kúnt het een huurtoeslaggrens noemen, maar is dat strikt genomen niet. Ik zal het aanpassen in het artikel.

 • Klopt, hier is een grote concentratie slechte en goedkope woningen. Maar de grote ingrepen zullen tot 2030 vooral op Zuid en niet in dit gebied plaatsvinden. Kleine ingrepen zijn wel te verwachten. Uit de Woonvisie:

  “Voor het gebied ten westen van de Schie voorzien we in deze periode geen grote ingrepen om het woningbestand meer gedifferentieerd te krijgen. Wel houden we er oog voor kansen, en ondersteunen en stimuleren inzet van lokale partijen voor ingrepen op kleinere schaal.” (pagina 17)

 • Bij een steeds verdergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt is het maar de vraag of er in de komende jaren zoveel behoefte zal zijn aan erg veel dure woningen. Iemand kan het ene jaar veel verdienen en het andere jaar heel weinig. Het nu zo strikte onderscheid tussen gereguleerde huur en vrije sector huur is misschien helemaal niet houdbaar meer in de toekomst, omdat het allang geen vanzelfsprekendheid meer is dat iemand met een behoorlijke opleiding begint met een bescheiden inkomen en eindigt met een (stabiel) hoog inkomen en in de tussentijd steeds duurder gaat wonen. Echt een gemiste kans dat hier geen aandacht aan wordt besteed in de Woonvisie!

 • Hoe het geld voor ‘bekendheid geven aan het referendum’ verdeeld is, is zo op de website van de gemeente terug te vinden. Dat is zeer democratisch gegaan:
  http://www.rotterdam.nl/tekst:referendumcommissiekent18subsidiestoe

  Om het referendum af te kunnen dwingen, zijn 13.591 handtekeningen verzameld, met name door SP-aanhang. Die had er graag 1 onderdeel uit belicht (sloop, want anti-sloop scoort). Dat het hier ook krotten betreft waar de SP-achterban ook niet in zou willen wonen, is een kwestie van nuance. Nu komt er een referendum over de Woonvisie in zijn geheel. Ja of nee stemmen over een beleidsstuk waar deskundigen jaren aan gewerkt hebben, is kolder. Ik vrees dat nog geen 5% van de stemmers de Woonvisie gelezen heeft. Referenda werken niet, ze komen tot stand door handtekeningenacties op markten waar mensen gekleurde vragen worden voorgelegd.

  Ik ben geen gemeenteambtenaar, noch politicus. Wel hecht ik waarde aan nuance en goed onderzoek. Daarom complimenten voor dit journalistiek goed uitgewerkte stuk van Vers Beton!

 • Het vinden van en het ‘krijgen’ van een baan is 1 ding, het behouden is iets geheel anders.
  Onzekerheid is het sleutelwoord en daarin zou de gemeente (en gemeenschap als geheel) rekening mee moeten houden.
  Persoon:
  ‘ik weet niet of ik een baan kan vinden’
  ‘ik weet niet of ik die baan kan krijgen’
  ‘ik weet niet of ik hier mag en kan blijven werken’
  Bedrijf:
  ‘ik weet niet of ik genoeg omzet en winst maak’
  ‘ik weet niet of ik morgen nog klanten heb’
  ‘ik weet niet zeker of die werknemer / werknemers ziek zullen worden of minder gaan presteren’
  College B&W:
  ‘Wij hebben altijd gelijk, ook al is het tegendeel statistisch en wetenschappelijk bewezen’

  Ach nou ja.

 • De gemeente hoeft niet voor vakbond te gaan spelen, maar wél rekening gaan houden met een nieuwe tijd. Volgens de opstellers van De Roadmap Next Economy (waaronder LR wethouder Struijvenberg) moet iedereen straks zijn eigen bedrijfje runnen. Vaste banen verdwijnen.
  Houd er dan als Gemeente ook rekening mee dat steeds meer mensen niet zo’n behoefte zullen hebben aan luxe en peperdure woningen. Immers: als financiële vangnetten verdwijnen, neem je geen al te grote risicio’s meer qua vaste (woon)lasten. Langetermijndenken heet dat. Geef mensen dan ook de kans om betaalbaar te (blijven) wonen door het aanbod van goedkope woningen zo groot mogelijk te houden.

 • Met andere woorden, de woningmarkt en de arbeidsmarkt in Rotterdam zullen bij ongewijzigd beleid scheef groeien.
  Uit de woonvisie:
  “Denk aan
  flexibilisering van de arbeidsmarkt, waardoor mensen minder gebonden willen zijn aan één plek.”
  Ik denk er aan maar komt niet verder. Het blijkt een kansberekening.

  ” Onze inzet vanuit onderwijs en economie op scholing en arbeidsmarktontwikkeling is in dit kader van groot belang. Wanneer meer Rotterdammers een opleiding en werk genieten is de kans op structurele financiële zelfredzaamheid vele malen groter.”
  En daarom zoekt men het eerst maar eens uit op kleinere schaal. “Voor de dorpen Hoek van Holland, Rozenburg en Pernis is een Kleine Kernenaanpak voorzien. Eerste stap daarin is het opstellen van een diagnoseboek. Vullen van het boek start in 2016 met een analyse van de lokale woningmarkten. Daarna volgen ondermeer de aspecten economie, arbeidsmarkt, onderwijs, maatschappelijke voorzieningen en langer thuis. Op basis van het diagnoseboek en gesprekken met stakeholders, wordt bepaald welke acties nodig zijn om de gebieden op langere termijn vitaal en aantrekkelijk te houden. Realisatie van de acties is afhankelijk van financiering en vergt zeer waarschijnlijk nieuwe en onorthodoxe partnerschappen.” Wat mag dat wel betekenen?

  En in vervolg op de kansberekening over de vrije sector. “Enerzijds is er het huurbeleid, waarin passend toewijzen en inkomensafhankelijke huren tot meer vraag naar duurdere woningen leiden. Anderzijds zijn er (veelal jonge) aspirant kopers, die geen financiering voor een koopwoning kunnen krijgen en uitwijken naar de huursector. De gereguleerde huur is op grond van hun inkomen vaak uitgesloten, de vrije sector blijft over. Er zijn senioren die hun bestaande
  woning verkopen en een comfortabele huurwoning zoeken. En de flexibilisering van de arbeidsmarkt leiden tot een grotere vraag naar huurwoningen, voor een belangrijk deel in de vrije sector.” En dat zijn juist de woningen die projectontwikkelaars alleen willen laten bouwen op een aantrekkelijke locatie. En dat zijn in menig geval niet de plekken waar men wil slopen.

  Maar de woonvisie en dus ik ook vat het positief samen: “Tegelijkertijd zetten we als gemeente stevig in op een verdere stijging van het opleidingsniveau en de arbeidsmarktparticipatie van Rotterdammers alsmede de verdere versterking van de Rotterdamse economie.”

 • Ha! Ik zag de animatie al voorbijkomen. Ik snap alleen niet zo goed waarom in goede tijden ergens een Nederlandse vlag wappert (0.14), en er in slechte tijden een moskee staat (0.16). Het geeft mij de suggestie dat in LR’s visie de Woonvisie ook handig is om moskeeën op te ruimen. Weet jij wat die moskee in de video doet?

 • Heeft Leefbaar Rotterdam ook al nagedacht over de herhuisvesting van alle huishoudens die moeten wijken voor de sloop? De meesten van hen zullen een te laag inkomen hebben voor de nieuwe woningen en vervangende goedkope woningen komen steeds minder vaak beschikbaar. Is de door u geconstateerde verpaupering ook niet op te lossen door de woningen op te knappen en zo gedwongen verhuizingen zoveel mogelijk te voorkomen? Kunnen dure woningen niet worden toegevoegd aan de voorraad op al bestaande open plekken in de diverse wijken?

 • Goed gekeken Inge!

  Ik weet ook niet wat die moskee er doet, maar ik heb wel een idee.
  In sommige wijken van onze stad spreken hele groepen een eigen taal, zodat van de geroemde sociale cohesie weinig over is. Die is bestaat niet als je elkaar niet verstaat of elkaar niet wil verstaan.
  Daarnaast hebben veel (niet alle) moslims de vervelende neiging hun religieuze regels aan iedereen op te leggen. Men heeft vaak openlijk kritiek (wat zeg ik het weer netjes) op kleding en eetgewoonten van mensen zonder of met een ander geloof.
  Dat verstoort de sociale cohesie en jaagt mensen weg. De groep die daar overigens het meest onder te lijden heeft zijn moslims, die de regels van hun geloof niet al te stringent willen opvolgen. “Afvallige” genoemd worden is zeer belastend in die kringen, dus doet men terwille van de goede vrede en de familienaam maar mee.
  Het heeft er ook toe geleid, dat “afvalligen” verhuisden naar de randgemeenten en wijken aan de rand van de stad.
  Hun plaatsen werden soms ingenomen door mensen die bewust in de buurt van een moskee wilden gaan wonen. Het gevolg lijkt duidelijk. In Engeland heeft dit geleid tot wijken waarin de sharia wordt gehanteerd i.p.v. de Britse wetgeving.
  Misschien daarom?

 • Ha, dank! Helder antwoord.

  Wat je nu (indirect) impliceert, is dat bij acceptatie van de Woonvisie ook moskeeën gesloopt gaan worden. Ik kan me voorstellen dat dit inspeelt op onvrede die wel heel indirect verbonden is aan het plan van de Woonvisie (ik heb Schneider nooit gehoord over moskeeën, dus ik heb daar ook nooit over nagedacht).

  Weet je wat: ik mail LR even. Dat werkt handiger. Kom ik op terug!

 • In 2006 zei Piet-Hein Donner CDA, dat invoering van de sharia democratisch mogelijk zou zijn. Dat werd hem niet in dank afgenomen. In 2011 bleef hij bij die uitspraak, maar gaf bij hernieuwd beleid toe: ‘Bij alle maatschappelijke verandering en culturele ontwikkeling die er onmiskenbaar ook is, berust de samenleving op een fundamentele continuïteit van waarden, opvattingen, instituties en gewoonten die de leidende cultuur vormen.’
  In 2016 is er nog steeds geen sharia in Rotterdam, in tegenstelling tot een sharia-rechtbank in Londen, die zich voornamelijk bezig houdt met echtscheidingen. Om je dood van te schrikken.
  Nu blijkt een woonvisie voor de jaren na 2020 ineens een wapen tegen een niet bestaand fenomeen. Maar dat Leefbaar dat suggereert bewijst naar weer eens te meer dat het een one-issue partij is met waandenkbeelden. Waan: Ze denken de sharia tegen te gaan met sloop van 15.000 huizen. Kennelijk wonen daar 15.000 x … potentiële aanhangers van de sharia-wetgeving.

  Schneider heb ik dat nog niet horen zeggen, hij kijkt wel uit. Schneider zegt dat hij het beleid van Karakus voortzet, maar dan iets scherper geformuleerd. En daar bedoelt hij echt geen sloop van huizen rond de moskee mee, of ….?

 • Wat wordt vergeten is het aantal scheefwoners. Deze groep wordt door landelijk beleid jaarlijks met forse huurverhogingen geconfronteerd. Helaas is er voor deze groep geen middendure huur voorhanden en al helemaal niet in de oudere stadswijken. Zij worden al vele jaren naar de regiogemeenten gestuurd! Daarnaast moeten corporaties passend toewijzen.
  Deze punten zorgen voor doorstroming en daardoor meer ruimte in de sociale huurwoningen.

 • Ik ben dat niet vergeten, en er zijn ook duurwoners. En de woonvisie benoemt dat ook, maar niet met die woorden. Uit je eigen bijdrage blijkt al dat het LR daar helemaal niet om gaat. Die wil slechts dat bepaalde groepen mensen naar de buursteden verhuizen.
  Overigens heeft de staat voor scheefwonen een regeling opgetuigd. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging/inhoud/aanpak-scheefwonen
  De woonvisie noch LR geeft cijfers over de regeling tot nu en de verwachting.

 • @Luuk Wilson: hoe weet u zo zeker dat “scheefwoners” in de oudere stadswijken graag willen verhuizen naar dure huurwoningen? Ook voor veel “scheefwoners” is de toekomst bijzonder onzeker en bij baanverlies is een geliberaliseerde woning (met een huur van minimaal 711 euro maar meestal rond de 900 euro) niet echt iets om blij mee te zijn. Je kunt bij inkomensterugval geen Huurtoeslag krijgen voor zo’n woning en de huur kan tot in het oneindige stijgen. De huurprijs is immers afhankelijk van “de markt”.

  Ik denk dat iedere huurder – onafhankelijk van het inkomen – het liefst een woning wil huren waarvan de huur aan een maximum gebonden is. In het huidige systeem wordt er voor elke inkomensgroep bepaald hoe duur men moet wonen en steeds vaker blijkt dat de huren die in theorie betaald zouden kunnen worden bij een bepaald inkomen in de praktijk veel te hoog zijn. Dan ontstaat de vreemde situatie dat iemand met een redelijk inkomen nauwelijks kan eten omdat de woonlasten veel te hoog zijn. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

 • In het stuk lees ik over ‘Rotterdam ten westen van de Schie’: “De markt, zo is haar opvatting [van de gemeente], kan hier namelijk prima voor zichzelf zorgen.”

  Op dit punt nog eventjes de Woonvisie uitgeplozen, maar ik vind geen onderbouwing van deze stelling. Op pagina 17-18 worden Zuid en Het Gebied ten Westen vd Schie in één adem genoemd, maar ik lees geen onderbouwing van de keuze om tot 2030 de focus op op Zuid te leggen (ipv op West).

  Over Het Gebied ten Westen vd Schie lees ik inderdaad “Wel houden we er oog voor kansen, en ondersteunen en stimuleren inzet van lokale partijen voor ingrepen op kleinere schaal” – maar dat heeft niet veel met ‘de markt’ te maken toch?

Schrijf hier je reactie

Heb je geen account? Maak hier een gratis reageerdersaccount aan. En bekijk hier de huisregels van dit forum.

Gerelateerde inhoud

Wil je dit soort artikelen blijven lezen?

Vers Beton kan niet bestaan zonder haar leden. Lees onbeperkt artikelen op Vers Beton voor € 7,50 per maand, de eerste maand is gratis.

Misschien vind je dit ook interessant

 • Waarom huurders in de vrije sector hun mond niet opentrekken

  • Architectuur en stedelijke ontwikkeling

  Torenhoge huren met schimmige community- en servicekosten, een bouwput voor de deur, lekkages en een huisbaas die niet thuis geeft. Toch durven huurders in de vrije sector niet snel te klagen, omdat ze zo afhankelijk zijn van hun verhuurder. Maar het kan wel degelijk helpen. Lees het onderzoek van Teun van den Ende.

 • Met het invoeren van 30 kilometerzones rijst de vraag: van wie is de straat?

  • Architectuur en stedelijke ontwikkeling

  De gemeente wil van Rotterdam waar mogelijk een 30 kilometerzone maken. Dat vergt een geheel nieuwe weginrichting waarbij de auto steeds minder de norm is. De vraag rijst: aan wie behoort de openbare ruimte toe?

 • Het Havenkwartier op Katendrecht is vooral voor de happy few

  • Architectuurkritiek

  Het laatste plekje in hartje Katendrecht is gekaapt: nieuwbouwproject Havenkwartier is opgeleverd. Het imposante, antracietgrijze gebouw herbergt tweehonderd woningen. Maar wat voegt het toe aan de Kaap? En voor wie is deze community eigenlijk bedoeld?

 • Alle artikelen

De agenda die je aan het denken zet

 • Duo lecture by Slava Balbek (online) and David Gianotten & Michael den Otter of OMA, organised in collaboration with the Ukraine-the Netherlands Urban Network. Wednesday 6 December 2023, 18:30 – 20:15 (Doors open at 18:00). Register for the offline event or join the live stream

  Venue: Independent School for the City
  Datum:
 • A new edition of A Mic of One’s Own, a series of collaborations between Kunstinstituut Melly and The Writer’s Guide (to the Galaxy)!

  Venue: Kunstinstituut Melly
  Datum:
 • De debuutroman van Ireen van der Lem begint op de dag dat de woningcorporatie een bewonersavond houdt over de voorgenomen sloop van de woningen in een staat; en eindigt op de dag dat de laatste bewoner wordt uitverhuisd.

  Venue: De leeszaal
  Datum:
 • Bekijk de agenda

De leukste vacatures in en om Rotterdam

 • Museum Boijmans Van Beuningen beheert een collectie van uitzonderlijke kwaliteit, verdeeld over vele eeuwen en disciplines. Het museum is een gewaardeerde speler in een internationaal netwerk van toonaangevende musea, maar is ook nauw verbonden met Rotterdam, een stad met 660.000 inwoners en 175 talen.

 • Als stagiair(e) Marketing & Communicatie ondersteun je de afdeling op verschillende vlakken en krijg je een breed pakket aan taken en werkzaamheden.

 • WAT DOE JIJ ALS FRACTIECOÖRDINATOR? 

  Als coördinator vervul je een belangrijke rol in en rond de fractie van GroenLinks PvdA Zuid-Holland. Je biedt praktische ondersteuning aan statenleden, volgt de  (politieke) actualiteit, coördineert politieke activiteiten en zorgt ervoor dat de  fractie haar relaties onderhoudt. De functie biedt een interessante plek om je  verder in provinciale politiek te verdiepen.

 • Bekijk alle vacatures