Ga naar de inhoud

Hoe Rotterdam het jaar uitluidt: Geen woorden en geen daden — betaald artikel

Dit artikel is voorzien van een blokkade in verband met betaalde toegang, waardoor een gedeelte van de inhoud pas leesbaar is wanneer je bent ingelogd en beschikt over een geldig abonnement.

In de onvermijdbare terugblikken ontbreekt ook de visie van politiek commentator Willem Sonneveld niet. Hoe de gemeente Rotterdam volgens hem allesbehalve ronkende slogans over de werkstad waar maakt. Nauwelijks opzienbarende plannen of prestaties en waar zijn de grote politieke talenten of schokkende onthullingen?

Athena_Gronti_Rocket
beeld: Athena Gronti

Al 22 reacties — discussieer mee!

 • Tot nu valt mij de kritiek op het stuk van Willem Sonneveld tegen: hoezo niet onderbouwd en soms op de persoonlijke toer. Die bouwcijfers kloppen toch? En waar vroeger onder anderen gemeenteraadsleden doorstroomden naar de landelijke politiek of een bestuurlijk ambt is er nu kennelijk schaars talent. Om maar enkele voorbeelden te geven. Met modder gooien in het debat naar aanleiding van zijn artikel vind ik weinig toevoegen aan de discussie.
  Een opiniestuk is trouwens geen wetenschappelijk artikel maar een klare mening die naar informatie moet verwijzen waarop die is gebaseerd. Dat poogt Sonneveld in ieder geval wel degelijk. En in de goed nieuwsshow over Rotterdam is het interessant eens een tegengeluid te horen van iemand die zich in de gemeentelijke politieke verdiept.
  Iets anders is dat je Sonneveld kunt verwijten selectief te winkelen in het aanbod aan gegevens en het belang ervan. Zo is duidelijk Leefbaarbeleid te merken aan de opvallende aanpak van werkloosheid, wat Alicia juist opmerkt. Of die aanpak terecht en zinvol is, tsja.
  En wat betreft daadkracht is de woonvisie toch een omslagpunt: al tientallen jaren wordt geklaagd over Rotterdam als afvoerputje, mede door het grote aanbod aan goedkope woningen. Met het voornemen een groot aantal van die huizen te slopen om plaats te maken voor duurdere moet Rotterdam wat ‘normaler’ worden. Die mijlpaal wordt onderbelicht in het opiniestuk.

  • Het valt mij ook tegen, maar eigenlijk had ik niet anders verwacht. Als ik wethouder zou zijn, had ik de moeite genomen om te reageren. Maar ik heb makkelijk praten.

   De opvallende aanpak van de werkeloosheid. 1. Die is niet opvallend. Leefbaar tapt al heel lang uit dit vaatje. 2. Is misschien wel opvallend, maar niet effectief. De aanpak komt tegemoet aan een specifiek idee over wat ‘rechtvaardig’ zou moeten zijn, maar is niet meer dan dat. Ook Struijvenberg moet wachten tot de economie weer aantrekt.

   En dan de woonvisie. ‘Rotterdam Woonstad’ is er niet van vandaag op gisteren. Dat idee is tenminste een jaar of 10 oud en voor een belangrijk deel op de kaart gezet door wethouder Karakus. De aantallen woningen die nu worden gesloopt zijn ook niet zo opzienbarend en zouden zonder visie (zeer waarschijnlijk) ook wel zijn aangepakt of verdwenen.

 • Hij heeft volkomen gelijk R. Sörensen. Kijk wat ze in Amsterdam allemaal wel niet doen, zelfs Utrecht. Dat zijn FEITEN meneer Sörensen. Feiten waar jij zelfs niet omheen kan. Je weerlegt inhoudelijk deze column totaal niet. Je gaat er inhoudelijk ook niet op in. Omdat je het ook niet kan, inhoudelijk en weerleggen. Dus wat ga je dan doen? Juist, op de leefbare wijze schoppen, beledigen, en niet tegen terechte kritiek kunnen. Rotterdam is geen stad meer van daden, maar van jarenlange uitstellingen, tegenhouden, het dood berekenen, de burocratie ten top is mijn Stad geworden. Beslissingen worden en durfen ze niet meer te nemen. Nee ze zitten liever op twitter en ander social media te dwepen met louche figuren van de harde kern van Feyenoord waardoor ze onder druk worden gezet bv FC te torpederen. Jullie van de politiek moeten naar de vooruitgang van heel Rotterdam kijken op sociaal en bouwkundig vlak. En niet luisteren naar bv een klein deel van wat harde kern leden van een voetbalclub. Ik hoef met een schuin oog alleen maar de twitter van Jos Verveen te kijken en ik weet genoeg. Oh, en vergeet op sociaal gebied, bouwkundig gebied, daarbij ook de werkgelegenheid eventjes niet uit het oog aub. De harde cijfers in vergelijking met Amsterdam en Utrecht maakt u dus nog niet wakker? Of is het gewoon niet wakker ‘willen’ worden? Vroeger meneer Sörensen was Rotterdam een Stad van geen woorden maar daden. Dat is wat de Stad ooit heeft groot gemaakt. En dat is de huidige politieke gasten die nu de Coolsingel mogen bevleken niet gegeven. Zoals gezegt totaal talentloos en door emotie gedreven afgaand beslissingen te nemen of anders helemaal geen spijkers met kopen slaan. Dat is de huidige politiek tegenwoordig in Rotterdam meneer Sörensen. En het zou je sieren daar gewoon eens eerlijk vooruit te komen in plaats van de boodschapper te beledigen.

 • Ik vind het nogal een pessimistisch stuk met weinig onderbouwing. Dat we minder huizen bouwen dan Amsterdam, zegt weinig, tenzij je vindt dat woningen bouwen per definitie goed is. Vind je dat we meer woningen zouden moeten bouwen? Dan zou ik wel willen weten waarom. Waarom zijn 15 raadsleden slecht en 15 matig? Zonder uitleg is die stelling veel leger dan de visie van het College. Wat had je dan wél willen zien? Op welke onderwerpen wil je een visie?

  Overigens ben ik het inhoudelijk ook niet met je eens, want volgens mij heeft dit College een heel duidelijke visie: repressie als ‘oplossing’ voor werkloosheid, mensen wegjagen als oplossing voor armoede, de stad mooi maken voor toeristen en rijke potentiële inwoners, en inzetten op fietsen, delen en elektrisch (zonder echt vervuilende auto’s aan te durven pakken – het beleid hinkt hier op twee gedachten). Ik ben het niet eens met die visie, maar ik zie wel een duidelijke lijn.

 • Ik vind Sonneveld z’n analyse op de woningmarkt juist.

  Nog even los van de in mijn ogen ongezonde prijsdruk die deze bouwweigering met zich meebrengt, je kan natuurlijk wel vanuit duurzaamheidsperspectief je vraagtekens neerzetten bij het huidige bouwbeleid. Door het huidige beleid van het college krijg je het waterbed-effect waarbij randgemeenten gedwongen worden de vraag naar woningen in de Randstad te bouwen. De gemeente Hoekse Waard gaf laatst al aan dat zij in rap tempo moeten gaan opschroeven om de woonvraag te kunnen voldoenen.

  Wat deze gedwongen (gedwongen ja, omdat de woonwens vaak in stad ligt) tot gevolg heeft is dat meer mensen in de auto moeten stappen om hun werk te bereiken, dichtslippende wegen en meer vervuiling tot gevolg. Dat terwijl er juist enorm veel marktvraag is voor binnenstedelijk wonen, ziedaar wat er in Amsterdam en Utrecht, waar de persoon met fiets of OV veel gemakkleijker naar het kantoor beweegt.

  Nee, ik deel Sonneveld z’n analyse niet op alle punten, maar de huidige woonvisie van het college is gedateerd en werkt averechts voor de vele duurzaamheidsinitiatieven die juist zijn ontplooid.

  http://www.ad.nl/dossier-hoeksche-waard/hoeksche-waard-moet-snel-3100-woningen-gaan-bouwen~a5829a21/

  http://nos.nl/artikel/2150374-over-vijf-jaar-loopt-het-verkeer-in-de-randstad-helemaal-vast.html

 • Willem Sonneveld registreert heel goed de ideeënarmoede op de Coolsingel. De coalitiepartijen zouden er daarom goed aan doen om naar alternatieve politieke routes te kijken. Ik stel voor – met een knipoog naar ‘If Mayors Ruled The World’ van de Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber – dat Rotterdam binnenkort een eigen ambassade opent in Amsterdam. Bijvoorbeeld door het museumschip De Buffel af te meren aan ’t IJ. Doel is om toeristen in de hoofdstad te verleiden tot een bezoek aan Rotterdam. Doel is ook om de Rotterdamse cultuur te promoten in de hoofdstad. Met een eigen ambassade zal Rotterdam wat steviger aanwezig zijn in onze nationale culturele Bermudadriehoek Amsterdam-Hilversum-Den Haag (waarin alles wat Rotterdams is vroeg of laat van de radar verdwijnt).

 • Over alternatieve routes heb ik al jaren geleden een rapport geschreven met o.a. Andre Krouwel van de VU.
  Zie ook http://www.vandaagenmorgen.nl/opinie/6324-nieuwe-locomotief-nodig-in-gemeenteraad.html
  De notities over wonen en integratie zijn beter dan het negeren, dat de vorige acht jaar gedaan is.

  Meneer Sonneveld
  Mijn probleem is dat mevrouw Liukku u klaarblijkelijk niet mans genoeg vindt om uzelf te verdedigen, zodat ik maar moet afwachten of mijn commentaar blijft staan.
  Ik zal het toch proberen.

  Wie de schoen past trekken hem aan.

  Ten eerste erger ik me aan het gebruik van het woord “schijt”. Waarom wilt u uw woorden zo kracht bij zetten? Klinkt heel puberaal en lijkt op regressie naar de anale fase ( Freud)

  Ten tweede. Mijn ergernis komt natuurlijk ook voort uit de talloze m.i. kortzichtige columns, die u in het RD geschreven heeft. U heeft zich kritiekloos aangepast aan de huilende wolven in het RD bos (zie mijn volgende stukje over pers in 010 op Rotterdam Vandaag en Morgen) U bent werkelijk nooit verder gekomen dan “het is van Leefbaar dus fout”

  Ten derde: U matigt zich een oordeel aan over zaken waarover u niet kunt oordelen, omdat u niet de kennis bezit. U bent er doodgewoon niet bij geweest. Dat mag, maar zeg het er even bij.

  Ten vierde. U bent politiek geëngageerd, maar verzwijgt dat? Waarom ? Schaamte?

  Ten vijfde. In de vorige periodes van op de winkel passen en geestelijke leegte (mijn mening) heb ik helemaal niets van u gelezen of gehoord.

  Ten zesde. U matigt zich een oordeel aan over raadsleden terwijl u zelf een paar tevergeefs geprobeerd heeft raadslid te worden. U kent dus slechts zijdelings de moeilijkheden van deze functie. Wel leuk dat de kiezer schijt heeft aan uw ambitie. Die kiezer bent u vergeten te noemen. Die kiezer is overigens met 50% opgekomen, dus geen interesse in het referendum, maar toch wel voor de reguliere politiek (te weinig hoor maar wel interesse)

  Ten zevende. Uw schrijfsel toont in het licht van uw vergeefse pogingen wel een belangrijk en in Den Haag gezien raadslid te worden een beetje erg veel kinnesinne en inderdaad vrijwel – benevens sommige suggesties – geen inhoud.

  Ga nu weer naar Andre Rieu luisteren en kijken.

 • Ik blijf me verbazen hoeveel azijn er in uw speen moet hebben gezeten als kind. Het blijft genieten, het lezen van dit soort reacties. Zo’n reactie die Sonnevelds punt over de ideeënarmoede op de Coolsingel meteen bekrachtigt in plaats van onderuit haalt. Mooier krijg je ze werkelijk niet.

  Rotterdam zou zulke schrijvers moeten koesteren die de spot drijven met de lokale politiek en die een verfrissend tegengif bieden voor de huidige staat van extase naar aanleiding van wat marketinglijstjes. Ga zo door Willem!

 • U schijnt de ‘huisregels’ te overtreden. Wat mij betreft laten ze hier alles staan. Uw eerste reactie (https://pbs.twimg.com/media/C0rrqTJWgAAdRyt.jpg:large) laat ik op een mooi canvasje drukken. Voor op de studeerkamer. Hier doe je het als columnist allemaal voor.

  1. Dit betreft een kwestie van smaak. Het spijt me zeer dat ik u hiermee ontrief. Ik probeerde jeugdig te doen, maar misschien is dat mislukt.
  2. Dit is aantoonbaar onjuist. Ik heb wel eens wat over Leefbaar geschreven, maar het zou me verbazen als dat in 20 maanden vaker dan 10 keer is geweest. Daarbij is Leefbaar verreweg de grootste partij in de raad en het college. Ik had er wel 52 stukjes over kunnen schrijven. Alleen al over Joost Eerdmans, de bijzonder tegenvallende leider van uw partij, had ik makkelijk een heel jaar kunnen schrijven. Dat heb ik allemaal niet gedaan.
  Mijn punt ten aanzien van Leefbaar is: Jullie teren op oude glorie. De oude middelen (het hek, de stok, de boete, de marinier en het ‘benoemen’) zijn uitgewerkt. Verzin eens wat nieuws, wat slims en breng dat net zo eloquent als Pim dat ooit deed. Gebeurt nu niet.
  3. Dit is een autoriteitsargument en dus een drogreden.
  4. Ik ben al 2,5 jaar geen lid meer van een politieke partij. En ik was politiek actief, maar nu dus niet meer. Sorry! Het schijnt trouwens dat u vindt, dat uw zoon niet op zijn achternaam mag worden aangesproken. Waarom u dat vervolgens wel bij mij doet is mij een klein raadsel.
  5. Daar was ik dan verder weer niet bij. Het kan zijn dat ik niet ben doorgedrongen tot het huishouden Sörensen. Excuus!
  6. Dit is één van uw befaamde ad hominems. Ik zal hier op voorhand niet beweren dat ik een uitstekend raadslid zou zijn geweest. Verre van. En inderdaad: Ik stond ooit als nummer 2 op een kieslijst. Toen dat niet lukte ben ik andere dingen gaan doen. Zoals stukjes schrijven. Beweren dat ik een in “Den Haag gezien raadslid” probeerde te worden is dus ver bezijden de waarheid.
  7. “Kinnesinne” en “Geen inhoud”. Zonder onderbouwing is dit allemaal erg zwak. Ik verwacht meer van een voormalig raadslid en senator. Misschien moet ik in uw geval die verwachtingen maar wat bijstellen. Ik ben niet boos, maar wel teleurgesteld.

  Ga ik nu André Rieu even terugkijken via uitzending gemist. Was het goed?

 • Was het goed?
  Eigenlijk zeg ik te luisteren om de snobs binnen de zgn. artistieke scene die onze stad “rijk” is te bevestigen in hun vooroordeel. Rieu schiet m.i. te ver door naar pop en andere muziek. Een terugkeer naar populair klassiek zou ik waarderen.

  Over de censuur. Ik heb mevrouw Liukku al een – bij nalezen, veel te gemene – email gestuurd om haar te vertellen hoe ik er over denk

  Over uw reactie.
  Het feit dat u na uw teleurstelling uw politieke partij SGP-CU de rug heeft toegekeerd doet mij vermoeden dat u dus op een carrière uit was (niets mis mee) Een beetje idealist blijft bij zijn club!
  Dat teren op oude glorie klopt wel een beetje, maar m.i. zijn er best veranderingen die ongetwijfeld minder zijn, omdat al zoveel is bereikt.
  Uw opmerking over mijn zoon slaat kant nog wal of ik begrijp hem niet. Leuk dat je dat interview in de NRC hebt gelezen (twee pagina’s) Zo zie je maar: Een profeet wordt in eigen stad niet gewaardeerd!
  Kinnesinne heb ik wel degelijk uitgelegd. U wordt geen raadslid, ondanks dat u dat heel graag wilt, maar mijn partij mag er om de vier jaar zomaar minimaal veertien aanwijzen.
  Inhoud. U heeft op vrijwel alles kritiek, maar komt niet met een oplossing of idee. “De intellectuele en ideologische armoede regeert dus.”
  Laat ik verder duidelijk zijn. Mijn reacties zijn ook eindelijk de kans om kritiek te geven op uw columns in het RD (werd niet één keer geplaats op de Opinie pagina. Zou E.K. daar werken?)
  Eén keer heb ik dat tijdens een bijeenkomst in Staal persoonlijk willen doen, maar u nam direct de benen. Ik erger me aan christenen die zich kritiekloos in de hoek laten zetten als ongelovigen en die de vergelijking tussen de Bijbel en de Koran voor zoetekoek nemen. Toen u begon dacht ik: “SGP, die bijt wel van zich af” maar niets bleek minder waar. Uw “argumentum ad hominem” opmerking klopt dus wel.
  Even iets heel anders. Als ik zou zeggen dat ik bij die mevrouw in de oliebollenkraam aan het CS sowieso bollen zou kopen hoe zo ook mogen smaken is dat ook een ad hominem?

  Prettige jaarwisseling

  Hier nog mijn stukje over het RD waar ik aan refereerde.
  http://www.vandaagenmorgen.nl/gisteren/6342-ad-krijg-je-bij-het-rotterdams-dagblad-erbij.html
  (één keer geprobeerd een stukje op VB geplaatst te krijgen. Helaas de rode pen van mevrouw L. voorkwam het)

 • Dank voor uw reactie en voor ik het straks vergeet: een hele prettige jaarwisseling.

  Fijn dat u mensen wilt bevestigen, dat is een hele fijne eigenschap. Luisterde u nu wel of niet naar Andre Rieu op woensdagavond 28 december? Graag duidelijkheid op dit punt.

  Over de censuur. Mevrouw Liukku kan wel tegen een stootje.

  Over uw reactie. Het heeft weinig zin om vast te houden aan bepaalde ideeën die u over mij heeft. Zeker als ik die zelf ontken. Na acht jaar op het stadhuis was ik dé ‘politiek’ volkomen beu. Ik heb toen mijn lidmaatschap opgezegd omdat ik wilde voorkomen dat mensen bij elke mening die ik naar voren zou brengen, zouden denken: “Leuk allemaal, maar hij is lid van een politieke partij.” Dat leek me als ‘politiek redacteur’ van Vers Beton en daarna als columnist van het onvolprezen AD/RD niet erg handig. Bovendien was ik al die partijbijeenkomsten en partijblaadjes bijzonder zat. Waar ik werkelijk een hekel aan heb zijn die carrièrepolitici die zijn begonnen in het kopieerhok van de jongerenafdeling. Vandaar dus dat ik na een tweede plek op een kieslijst en een mislukte campagne dacht: ‘ff wat anders nu.’
  Overigens: Als een idealist bij zijn club blijft? Is Leefbaar een lokale afdeling van de PVV of hoe moet ik dat zien?

  Dan zou ik de benen hebben genomen in Staal. Ten eerste: ik was daar gewoon. Ten tweede: ik ben na afloop nog een tijdje blijven hangen. Met de meeste Leefbaren is het gezellig borrelen. Daarna ben ik weggegaan. Ik weet nog goed dat u mij in het voorbijgaan toebeet: “Ah, daar hebben we mijn favoriete columnist.” Waarvan akte! Dat het RD uw reacties nooit heeft geplaatst is maar goed ook. Ze stuurden ze wel altijd naar me door. Die reacties bestonden louter uit ad hominems en dat is een bijzonder zwakke manier van argumenteren. Feitelijk heeft het RD u tegen zichzelf in bescherming genomen. Hoe nobel van de krant.

  Dan over uw zoon. Die mag uw/zijn verleden/achternaam en politieke voorkeur niet kwalijk genomen worden. Bij mij doet u niet anders. U reageert niet op de inhoud, maar begint uitsluitend over mijn persoon en verleden te tetteren. Hoe ongelofelijk vermoeiend dat is, kunt u vragen aan uw zoon Lars.

  Dan de enige twee zinnen die inhoud bevatten in uw reactie.
  Nummer 1: “Dat teren op oude glorie klopt wel een beetje, maar m.i. zijn er best veranderingen die ongetwijfeld minder zijn, omdat al zoveel is bereikt.” Ik ben het met u eens dat er veel is bereikt. Tegelijkertijd moet er nog een hoop gebeuren. Op tal van gebieden. Ik zie dat dit college vooral op de winkel past. Bovendien ontbeert dit college een visie. Als u het daar niet eens mee bent, prima. Geef maar een paar voorbeelden waaruit het tegendeel zou blijken.

  Nummer 2: “U heeft op vrijwel alles kritiek, maar komt niet met een oplossing of idee. “ Wellicht dat ik nog eens een stuk schrijf over mijn oplossingen en ideeën. Dit was nu niet de tijd en plaats. Bovendien is het mijn verantwoordelijkheid ook niet. Zes mannen worden daar in Rotterdam vorstelijk voor betaald. Ik hoor, op een gunstige uitzondering na, veel te weinig van ze.

  Dan tot slot. Wanneer liet ik me in kritiekloos in de hoek zetten en slikte ik de vergelijking voor bijbel en koran voor zoetekoek? Volgens mij hebben we hier te maken met een stokpaardje. Waarom u dat hier ook op mij projecteert is mij een volkomen raadsel.

  Is het wellicht een idee als wij in 2017 de moeite nemen om een kopje te drinken? Die wil ik wel betalen.

 • Ik tetter, omdat ik de inhoud van uw stukjes eenzijdig en niet altijd ter zake kundig vind, evenals uw stukje hierboven. Mijn reacties hebt u wel gekregen, maar anderen niet, typerend voor de beheerders van de opiniepagina van het RD. Zie mijn stukje op Rotterdam V & M. U staat zo sterk in uw schoenen, dat zowel VB als het RD u menen te moeten beschermen.

  De vergelijking met Lars slaat werkelijk helemaal nergens op.
  Lars werd (lid van D 66 in die tijd) kans op promotie ontzegd, omdat hij mijn achternaam draagt! Zo gaat dat in links c.q. progressieve kring: censuur met voeten treden van artikel 1 van de grondwet!
  Ik heb geen bezwaar tegen uw vader, die ik niet ken, maar tegen uw eenzijdige politieke visie (waardoor u waarschijnlijk stukjes mag schrijven, dus wel slim)

  Contaminatie? Tweede zin reactie? Leest u mijn commentaar ook zo?

  Ik ben geen koffieman en ik ga oliebollen bakken (moet van mijn vrouw)
  Zo’n mooie typisch Hollandse gewoonte, die mijn Noorse voorouders hebben overgenomen.
  Jammer want op het c.s. ………..

  I

Schrijf hier je reactie

Heb je geen account? Maak hier een gratis reageerdersaccount aan. En bekijk hier de huisregels van dit forum.

Gerelateerde inhoud

Wil je dit soort artikelen blijven lezen?

Vers Beton kan niet bestaan zonder haar leden. Lees onbeperkt artikelen op Vers Beton voor € 7,50 per maand, de eerste maand is gratis.

Misschien vind je dit ook interessant

 • De kracht van stilte tijdens de rouwmars Samen voor Palestina

  • Politiek

  Met het lawaai van ronkende motoren, vuurwerk en leuzen begon Rotterdam op 22 oktober luid te protesteren tegen de aanvallen op Gaza. Maar er is ook stil protest. Zo kleurde woensdag de Hofpleinfontein rood en was er de week ervoor een rouwmars voor de slachtoffers. Loulou Drinkwaard liep mee.

 • Big Brother in de bijstand 3: Zullen ze het ooit leren?

  • Politiek

  De negatieve ervaringen van bijstandsgerechtigden drongen nauwelijks tot het grote publiek door. Totdat de gemeenteraad wethouder Richard Moti tot de orde riep. Luister nu deel 3 van de podcast Big Brother in de bijstand.

 • Big Brother in de bijstand 2: Over dieven en kleuters

  • Politiek

  “Tijdens heronderzoeken werden bijstandsontvangers als een dief of kleuter behandeld”, zegt onderzoeker Margot Kersing van de Erasmus Universiteit. Luister naar deel 2 van de podcast Big Brother in de bijstand.

 • Alle artikelen

De agenda die je aan het denken zet

 • Het kabinet viel, demissionair premier Rutte kondigde zijn vertrek aan en een reeks politici verlaten…

  Venue: Debatpodium Arminius
  Datum:
 • On Monday 11 December, Rotterdam based platform for metropolitan issues De Dépendance and Lighthouse Reports welcome economist Jennifer Clapp, one of the world’s leading authorities on food systems, in BlueCity. 

  Venue: BlueCity
  Datum:
 • Bekijk de agenda

De leukste vacatures in en om Rotterdam

 • Als stagiair(e) Marketing & Communicatie ondersteun je de afdeling op verschillende vlakken en krijg je een breed pakket aan taken en werkzaamheden.

 • WAT DOE JIJ ALS FRACTIECOÖRDINATOR? 

  Als coördinator vervul je een belangrijke rol in en rond de fractie van GroenLinks PvdA Zuid-Holland. Je biedt praktische ondersteuning aan statenleden, volgt de  (politieke) actualiteit, coördineert politieke activiteiten en zorgt ervoor dat de  fractie haar relaties onderhoudt. De functie biedt een interessante plek om je  verder in provinciale politiek te verdiepen.

 • Vers Beton zoekt een stagiair vanaf januari 2024. We begeleiden je om je eigen leerdoelen te halen en zelf journalistieke producties te maken voor Vers Beton.

 • Bekijk alle vacatures