Ga naar de inhoud

Gebiedscommissie kan succes boeken

In deze columnreeks houden gebiedscommissieleden ons op de hoogte van de ontwikkelen in zijn of haar gebiedscommissie. De samenwerking tussen het college en Prins Alexander is uitstekend. Ron Davids, voorzitter van de gebiedscommissie, legt uit hoe dat komt. 

Prins Alexander is zeer geschikt voor startende wooncarrières; het woonaanbod is divers en het is er groen. Met 2.800 bedrijven en 750 winkels is er een ruime werkgelegenheid. Belangrijke ingrediënten omdat in heel Rotterdam, kunde en koopkracht al jaren weglekken naar bijvoorbeeld Lansingerland. Dat moet worden voorkomen!
Het probleem is dat er in Rotterdam onvoldoende aantrekkelijke plekken zijn voor doorstarters om te wonen. In Prins Alexander zijn die plekken er wél. Als gebiedscommissie pleiten wij bij het college ervoor om wijken als Ommoord op orde te houden, om de stad qua opleidingsniveau en koopkracht sterker te maken.

Al 19 reacties — discussieer mee!

 • Fijn reclamestukje van de voorzitter van de Gebiedscommissie Prins Alexander. Een gebiedscommissie met een groot aantal zetels voor Leefbaar Rotterdam die het structureel niet voor elkaar krijgt om bewoners te empoweren om initiatieven in te dienen. Het is de enige gebiedscommissie die nog geen 50% van het budget voor bewonersinitiatieven om weet te zetten in daden voor wijk en buurt. Wat ze wel voor elkaar kregen was € 120.000 op eigen houtje uit te geven aan vuurwerk.

  De schouderklopjes aan het adres van Eerdmans deden mij de wenkbrauwen fronsen. Er wordt op dit moment 10 miljoen euro campagnegeld uit de zak van de belastingbetaler geïnvesteerd in Prins Alexander. Een gebied waar 5 prominente Leefbaren wonen. Zo konden de Leefbaren mooie sier maken na door de zwakke knieën te zijn gezakt om de snelweg A13/A16 door de wijk aan te laten leggen. 10 miljoen die voornamelijk bestaat uit oud geld dat al op de plank klaar lag voor onderhoud in de wijk. Er werd net gedaan of een gigantische teloorgang van Prins Alexander gestopt is, maar stiekem is het volgens http://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2016/rotterdam één van de beste wijken om te wonen en te verblijven. Politiek slim, maar oprecht gezien was deze 10 miljoen kul.

  In mijn column had ik het over échte macht, met échte budgetten en échte bevoegdheden en niet op ‘lobbywerk’ bij je partijgenoten op de Coolsingel. Ik wees op het toe kunnen passen van lokaal maatwerk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, armoede, 1 op de 4 kinderen zonder eten naar school gaan en zo meer. De gebiedscommissie als een serieus orgaan dat optreedt namens en met bewoners om besluitvorming voor de Coolsingel te vergemakkelijken en op maat te snijden. Niet als spreekpop of stroman van partijen die op de Coolsingel acteren en ideeën uit een papieren werkelijkheid uitstrooien over de stad. Al 3 jaar lang geeft Kralingen-Crooswijk (en ook anderen) goed gefundeerde adviezen af die in samenspraak met bewoners en feitelijke informatie opgesteld worden. Daar is structureel niets mee gedaan. Ja nu de nood aan de man is in Crooswijk en de vernietigende rapporten over het beleid van de Gemeente Rotterdam zich bij de werkelijkheid voegen komt er een klein beetje beweging in.

  Crooswijkse groet,

  Kevin van Eikeren

 • “Het is de enige gebiedscommissie die nog geen 50% van het budget voor bewonersinitiatieven om weet te zetten in daden voor wijk en buurt.”
  Is dat een verwijt? Het is fantastisch: eindelijk een gebiedscommissie die niet gaat potverteren en die zich realiseert dat ze met belastinggeld werken.

  Voor de goede orde. De voorzitter en schrijver van dit stuk is lid van het CDA en niet van Leefbaar.

 • “Het is de enige gebiedscommissie die nog geen 50% van het budget voor bewonersinitiatieven om weet te zetten in daden voor wijk en buurt.”

  Is dat een verwijt? Het is fantastisch: eindelijk een gebiedscommissie die niet gaat potverteren en die zich realiseert dat ze met belastinggeld werken.

  Interessant punt vind ik dit. In mijn wijk, Delfshaven, ging de gebiedscommissie er ook prat op dat ze veel projecten gerealiseerd hebben doordat bewoners plannen indienden (je kunt ook lezen: belastinggeld via subsidie uitgaven om plannen te laten uitvoeren). En, disclaimer: ik was één van de ontvangers daarvan.

  Je kunt ‘veel subsidie geven’ op twee manieren zien:
  -goed, want burgers doen dingen die lokaal nuttig zijn (zie reactie Kevin)
  -slecht, want burgers verbrassen belastinggeld voor onbenulligheden (zie reactie Ronald)

  Degene die dit systeem van subsidies voor burgers verzonnen heeft, moet deze twee overwegingen overdacht hebben. Weet iemand wat de afwegingen* hierbij zijn, en waarom de keuze is gemaakt om erop in te zetten om via gebiedscommissies zoveel mogelijk projecten te honoreren?

  * met afwegingen bedoel ik niet de hoogst particuliere mening van wie dan ook, maar de formele afweging die op bestuurlijk niveau gemaakt is

 • Goede inhoudelijke reactie.
  Mijn scepsis wordt ook ingegeven door twee belangrijke zaken.

  Ten eerste: Het wemelt in de wijken van mensen die het klappen van de subsidiezweep kennen c.q. die weten waar Abraham de subsidie vandaan haalt. Al decennia wordt hen (de subsidieslurpers) weinig in de weg gelegd.

  Ten tweede: Als aan het einde van het jaar het geld niet op is, dan gaat men in ambtelijke en bestuurlijke kringen snel uitgeven uit angst de volgende periode gekort te worden. Een tip voor een aanvraag is dan lucratief (Baruch oud PvdA bestuurder Feyenoord)

 • Hoi Inge,

  Het idee van de gebiedscommissies is dat zij enerzijds adviserend werk verrichten voor de gemeenteraad en het college van B&W. Dit om stedelijk verzonnen beleid te finetunen met advies, zodat het beleid ‘wijkgericht neerslaat’ zoals dat bureaucratisch heet.

  Daarnaast hebben de gebiedscommissies de mogelijkheid om bewonersinitiatieven te honoreren of af te wijzen. Daarvoor zijn eisen waar initiatieven aan moeten voldoen (http://opzoomermee.nl/media/pdf/Nadere-regels-bewonersinitiatieven.pdf). De pot met geld is erop gericht om burgerparticipatie te stimuleren en mensen die iets voor wijk of buurt willen doen te ondersteunen. De gebiedscommissie is het orgaan dat daarvoor verantwoordelijk is en nieuwe bewoners (naast de mensen die de paden al kennen) te ondersteunen en wegwijs te maken in welke laagdrempelige mogelijkheden er zijn als je iets voor je omgeving wilt doen. Er is geen besluit genomen dat er zoveel mogelijk gehonoreerd moet worden. Er is een verordening geschreven die laagdrempelig is, zodat mensen niet in grote bureaucratie verzanden als ze iets willen organiseren. Het is ook de verantwoordelijkheid van de gebiedscommissie om te zorgen dat er goede spreiding is van initiatieven naar mijn bescheiden mening. Interessant daarin zou zijn om te kijken hoeveel geld er naar welke buurten gaat. Krijgen alleen de sterke buurten de knaken of is er een eerlijke verdeling van middelen?

  De eerdere stelling dat P-A de enige Gebiedscommissie is die niet potverteerd is is natuurlijk realiteitsvreemde en feitloze larie van het zuiverste water. Met een snelle blik kun je zien dat er in een half jaar 21 initiatieven de revue hebben gepasseerd in P-A. Dat is op een gebied van 90.000 Rotterdammers extreem karig en de gebiedscommissie zou zich dat aan moeten trekken.

  Gr.

  Kevin

 • Vanuit het “nadere regels bewonersinitiatieven” die bij het aanvragen van een bewonersinitiatief op straat, wijk- en buurt zitten zie je dat met name nabuurschap en leefbaarheid de insteek is. Bij de wat grotere gebiedsinitiatieven (die overigens ook met regelmaat vanuit de pot voor bewonersinitiatieven worden gehonoreerd) zie je dat innovatie en samenwerking belangrijk zijn in de afweging.

  Wat wellicht ook interessant is, is hoe de gebiedscommissies handelen naar die kaders. Tijdens de afgelopen periode hebben regelmatig studenten onderzoek gedaan naar dat (nieuwe) gebiedscommissiemodel. Een interessante insteek was het scriptie-onderzoek vanuit de Veldacademie over de zogenaamde rol van evaluatieframes bij de beoordeling van bewonersinitiatieven in Charlois en Delfshaven:

  https://rotterdamdesk.eur.nl/project.php?prj=181

  De onderzoeker onderscheidde een drietal beoordelingswijzen:

  – Bestuurlijke instrumentaliteit (het verhelpen van gebreken in wijken staat centraal)
  – Competente zelfstandigheid (het uitbreiden van mogelijkheden voor de publieke sfeer heeft de prioriteit)
  – Normatieve rechtvaardigheid (eerlijke verdeling van het participatiefonds over de gemeenschap staat voorop)

  Opvallend was het verschil in de dominante beoordelingswijze binnen de gebiedscommissies van Charlois en Delfshaven. In Charlois lag de nadruk meer op de normatieve rechtvaardigheid terwijl in Delfshaven het stimuleren van de competente zelfstandigheid een dominantere overweging is. Een zelfde vertrekpunt in kaders kan lokaal dus tot verschillende uitwerkingen leiden.

  Overigens heeft de Gebiedscommissie Delfshaven onder andere vooruitlopend op een van de aanbevelingen uit het evaluatierapport van Drift per maart 2017 het toekennen van bewonersinitiatieven (tot € 10.000) met een aantal checks & balances gemandateerd aan de gebiedsdirecteur.

 • Erg fijne reactie, Kevin! Grote dank.

  Je schrijft: Interessant daarin zou zijn om te kijken hoeveel geld er naar welke buurten gaat. Krijgen alleen de sterke buurten de knaken of is er een eerlijke verdeling van middelen?

  Is hier een dataset van? Ik heb eerder via Tim de Haan van de gebiedscommissie Delfshaven weleens zoiets gekregen, dat bleek vrij eenvoudig te vertalen naar een online kaart (zie ook https://www.versbeton.nl/2014/12/gebiedscommissie-delfshaven-opent-de-subsidieboeken/). Als daar meer recente cijfers van zijn (en het liefst ook Rotterdam-breed), dan is daar van alles mee te visualiseren en zo inzichtelijk te maken.

 • Ook Opzoomer Mee plot ze nu ook al enige tijd op de kaart:

  http://www.opzoomermee.nl/servicepagina/initiatievenkaart.aspx

  Alleen omdat die kaart niet alle informatie toont (toegewezen bedrag), hou ik dat zelf ook nog bij op de #Wikidelfshaven.

  Opzoomer Mee levert aan de Gebiedscommissie Delfshaven overigens maandelijks een tabel met daarin o.a. de initiatieven en bedragen. Dat exporteren ze direct uit hun systeem en vormt weer de basis voor de #Wikidelfshaven. Het moet niet zo ingewikkeld zijn die data ook in andere gebieden (uit de Opzoomer Mee database) boven water te krijgen.

 • Klopt de paardentram is verdwenen,maar leefbaar heeft toch weer de schillenboer terug gehaald ook uit vervlogen tijden,de spruitjeslucht hangt zwaar boven het stadhuis van Rotterdam,zo ook de vele jaren 50 regeltjes en wetjes die men zo graag invoert.
  Een stad als Rotterdam,waar de vrouwen met krulspelden in de was ophangen na het wassen in de langzaamwasser met wringer,en waarbij elke buurvrouw haar buren achterdochtig goed in de gaten houd.Gezellig!Waar gegoede burgers in nette buurten woonden waar armoedzaaiers niet konden wonen vanwege de huisvesting wet? was die er toen ook al?
  Waar het faciliteren door de gemeenteraad van buurthuizen en bibliotheken niet aan de orde was,wel gaarkeukens en hofjes waar de sloebers en minkunkels wel mochten wonen van de huisvestingwet?was die er toen ook al?
  Nu anno 2017 hebben we de Rotterdamwet die dit bewerkstelligt,de strenge regels wat wonen en vertier betreft en wijken waar de gegoeden mogen wonen en de sloebers apart.
  waar de schillenboer weer rijdt en straks de vuilnisman met de ratel?
  Alleen die paardentram dan weer niet meer,maar wie weet komt die ook weer terug
  En als de sloebers gaan klagen..vertel ze maar doe het maar zelf!Dop je eigen boontjes,we helpen jullie niet stelletje…..!Maak maar vissenkopsoep jullie ongewenste …..!
  Heerlijk jaren 50 en zo actueel gezellig!

Schrijf hier je reactie

Heb je geen account? Maak hier een gratis reageerdersaccount aan. En bekijk hier de huisregels van dit forum.

Gerelateerde inhoud

Wil je dit soort artikelen blijven lezen?

Vers Beton kan niet bestaan zonder haar leden. Lees onbeperkt artikelen op Vers Beton voor € 7,50 per maand, de eerste maand is gratis.

Misschien vind je dit ook interessant

 • Het belang van samen stad maken: ‘Bewoners krijgen er een enorm democratisch zelfvertrouwen van’

  • Politiek

  Hoe zorgen we ervoor dat iedereen inspraak heeft in de stad? Tijdens het Stadmakerscongres legt presentator Sanne Poot deze vraag – en meer – voor aan universitair docent Urban Planning Nanke Verloo, Peter Zuurbier van actiegroep De Esch, Eva Rovers van Bureau Burgerberaad en projectleider Klimaatberaad Jasmijn van Weenen.

 • De kracht van stilte tijdens de rouwmars Samen voor Palestina

  • Politiek

  Met het lawaai van ronkende motoren, vuurwerk en leuzen begon Rotterdam op 22 oktober luid te protesteren tegen de aanvallen op Gaza. Maar er is ook stil protest. Zo kleurde woensdag de Hofpleinfontein rood en was er de week ervoor een rouwmars voor de slachtoffers. Loulou Drinkwaard liep mee.

 • Big Brother in de bijstand 3: Zullen ze het ooit leren?

  • Politiek

  De negatieve ervaringen van bijstandsgerechtigden drongen nauwelijks tot het grote publiek door. Totdat de gemeenteraad wethouder Richard Moti tot de orde riep. Luister nu deel 3 van de podcast Big Brother in de bijstand.

 • Alle artikelen

De agenda die je aan het denken zet

 • A new edition of A Mic of One’s Own, a series of collaborations between Kunstinstituut Melly and The Writer’s Guide (to the Galaxy)!

  Venue: Kunstinstituut Melly
  Datum:
 • De debuutroman van Ireen van der Lem begint op de dag dat de woningcorporatie een bewonersavond houdt over de voorgenomen sloop van de woningen in een staat; en eindigt op de dag dat de laatste bewoner wordt uitverhuisd.

  Venue: De leeszaal
  Datum:
 • On Monday 11 December, Rotterdam based platform for metropolitan issues De Dépendance and Lighthouse Reports welcome economist Jennifer Clapp, one of the world’s leading authorities on food systems, in BlueCity. 

  Venue: BlueCity
  Datum:
 • Bekijk de agenda

De leukste vacatures in en om Rotterdam