Ga naar de inhoud

Laten we het over institutioneel seksisme op de universiteit hebben — betaald artikel

Dit artikel is voorzien van een blokkade in verband met betaalde toegang, waardoor een gedeelte van de inhoud pas leesbaar is wanneer je bent ingelogd en beschikt over een geldig abonnement.

Ook aan progressieve bolwerken zoals universiteiten is het aandeel mannen steevast hoog. Dat komt door structureel seksisme, schrijft Willem Schinkel, zoals hoogleraren die mannelijke kroonprinsen benoemen en lege normen zoals excellentie die voorkomen dat er echt op kwaliteit wordt geselecteerd. Hoe komen we ervanaf?

VB-MVK-031017-01
beeld: Michael van Kekem

Al 6 reacties — discussieer mee!

 • Een incrowd artikel voor de academische Rotterdammer. Inhoudeljk zal het vast allemaal wel waar zijn maar dit soort van teksten dien je met hamer en beitel te lezen. Misschien zou de redactie zulke artikelen terug moeten sturen naar de schrijver met het verzoek er leesbaar Nederlands van te maken. Het onderwerp is interessant genoeg om er een extra artikeltje aan te wijden alhoewel ik de indruk kreeg dat er met heel veel woorden ook weer niet zoveel nieuws te berde wordt gebracht. Maar zeker weten doe ik het niet, de letters tot me nemen kost al te veel breincapaciteit

 • Een goed stuk, maar een verschrikkelijk ongelukkige woordkeuze om homofilie te gebruiken als analogie waarom institutioneel seksisme slecht is. Juist met een onderwerp als dit vind ik dat dit wel benoemd moet worden. “Academische homofilie” moet worden voorkomen volgens de auteur. Nou moet seksisme absoluut aangepakt worden, maar het gebruik van deze analogie werkt daarmee helaas beide kanten op en suggereerd (onbedoeld, daar ben ik van overtuigd) dat homofilie ook voorkomen zou moeten worden.
  Ik wil benadrukken dat ik de auteur absoluut geen kwade wil verwijt, maar als we institutioneel seksime aanpakken laten we dan niet de discriminatie op geaardheid uit het oog verliezen.

 • – het veralgemeniseren van de blik op de beschreven ongelijke situatie aan de universiteit, zoals Schinkel oppert, maakt dat deze voorbijgaan moet (inderdaad) aan sekse- of genderverschillen.
  – ‘excellentie’ als excuus voor het voortgaan van een selectie-/benoemingsprocedure die gelijk staat aan ´mannelijke´ dominantie werkt een verwant fenomeen in de hand, namelijk dat de vrouwen die wel aan de universiteit werken niet – juist niet – de ‘excellente talenten’ zijn, maar zij die in de structurele – wellicht zelfbewuste en/of gedwongen – voortzetting van mannelijke dominantie passen.
  – wanneer structureel/institutioneel seksisme – gedeconstrueerd – (slechts) een manier van kijken naar de benoemingsrituelen aan de universiteit is, en daarmee “probleem en oplossing” een stap verder van de praktijk verwijderd worden (alleen een vrouwenquotum instellen lost niets op); op basis van welke criteria kunnen hoogleraren dan benoemd worden? En hoe komen dergelijke criteria tot stand? En wie – aangezien het een zaak is van de uitgeslotenen – gaan zich daar waar (hoe verloopt de interactie met de huidige positiebezetters/-verdelers?) over buigen – opdat het niet een tevredenstellen van de critici wordt i.p.v. een werkelijk ´openbreken’ van reproductiemechanismen?

 • Ik vind de opmerking academische homofilie buitengewoon onsmakelijk en totaal kenmerkend voor laten we zeggen het ‘verinnerlijkte’ heteronormatieve denken binnen de wereld van de wetenschap inhet algemeen en van deze prof in het bijzonder die blijkbaar expert is op het gebied van diversiteit? Weet hij ook hoeveel openlijke gay professoren er zijn? Ik zit zelf op de TU in Delft en het zijn er niet veel, laat staan proffen van de sapphische liefde – echt superdom dit.

 • Boeiend, deels ben ik het ook met je eens. Anderzijds denk ik dat er ook andere factoren, die hoewel ze vaak deels ook hun oorsprong in seksistische maatschapelijke structuren vinden, toch niet volledig tot institutioneel racisme gereduceerd kunnen worden. Zo zou het boeiend zijn om de verdeling personeel (aangezien de machtsrelaties tussen hoogleraars, onderzoekers en beursafhankelijken, minstens even relevant zijn als de gender dimensie, doch nogal onbelicht in dit artikel) binnen een bepaalde faculteit te linken aan de vaak zeer scheve man/vrouw verdelingen binnen bepaalde opleidingen, denk bijvoorbeeld aan de STEM richtingen die typische mannenbastions zijn. Daarnaast denk ik dat dat gezien de grote competitiviteit (of zeg maar precariteit, werkdruk en informele machtsrelaties en spelletjes) het niet zo verwonderlijk is dat de algemene institutioneel seksistische trends in de samenleving, simpelweg extra uitvergroot worden in de academische context.

Schrijf hier je reactie

Heb je geen account? Maak hier een gratis reageerdersaccount aan. En bekijk hier de huisregels van dit forum.

Gerelateerde inhoud

Wil je dit soort artikelen blijven lezen?

Vers Beton kan niet bestaan zonder haar leden. Lees onbeperkt artikelen op Vers Beton voor € 7,50 per maand, de eerste maand is gratis.

Misschien vind je dit ook interessant

De agenda die je aan het denken zet

 • Tijdens de eerste edtie Extra Space op 14 maart luister je vanaf 19:00 naar de…

  Venue: Leeszaal Rotterdam West
  Datum:
 • De Rotterdamse woningmarkt is krap en de prijzen zijn hoog. De nieuwe Woonvisie, die op 14 maart 2024 wordt vastgesteld, belooft verandering. Maar hoe wordt écht betaalbaar wonen in Rotterdam gerealiseerd? Op 7 maart organiseren AIR, Platform Woonopgave, Recht op de Stad en KeileCollectief het stadsgesprek ‘Betaalbaar wonen: hoe dan?!’Onderwerp van gesprek zijn de nieuwe Woonvisie, de knelpunten in de praktijk en mogelijke oplossingen. De avond wordt afgesloten met het aanbieden van kant-en-klare moties aan Rotterdamse gemeenteraadsleden, die ze op 14 maart kunnen indienen.

  Venue: Keilepand M4H
  Datum:
 • Bubbeldenken geeft geen oplossingen. Steeds weer dezelfde statements en dezelfde “deskundigen”…brrrr, herhaling van zetten. Daarom op zoek naar verrassend andere meningen.

  Venue: Rotterdamse Salon
  Datum:
 • Bekijk de agenda

De leukste vacatures in en om Rotterdam