Ga naar de inhoud

Klimaatambities: dit valt er te kiezen met de gemeenteraadsverkiezingen — betaald artikel

Dit artikel is voorzien van een blokkade in verband met betaalde toegang, waardoor een gedeelte van de inhoud pas leesbaar is wanneer je bent ingelogd en beschikt over een geldig abonnement.

Wordt het wat met duurzame ambities van de Rotterdamse politiek? Inge Janse nam de partijprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 door en zette de ambities op een rij. Zijn conclusie: als je enige serieuze aandacht wilt voor het klimaat in Rotterdam, valt er genoeg te kiezen.

woonreferendum-markvanwijk-1
beeld: Mark van Wijk

Al 12 reacties — discussieer mee!

 • De klimaathysterie in een notedop: verkiezingsprogramma’s van lokale partijen nakijken op ‘klimaatambities’.
  Kan de schrijver van dit stuk dan even bij benadering aangeven wat de ambities dan precies voor invloed hebben op het klimaat? Is toch echt geen rare vraag; wanneer je honderden miljoenen gaat uitgeven, zou je toch willen weten wat het effect is.

  Het zou allemaal hilarisch zijn, ware het niet dat hele volksstammen dit serieus menen. Je kunt de zeespiegelstijging even effectief bestrijden door met een emmertje water uit de zee te scheppen.

  • Hoi Marco,

   Nee, dat kan ‘de schrijver’ van ‘dit stuk’ niet ‘even bij benadering’ aangeven.

   Wel kan diezelfde schrijver aangeven dat het havenindustrieel cluster 20% van de CO2-uitstoot van Nederland veroorzaakt. De gemeente Rotterdam kan dus – uiterst theoretisch, maar toch – als 70%-aandeelhouder invloed uitoefenen op 20% van de CO2-uitstoot in Nederland. Dat is héél véél voor een gemeente, en dus voor de lokale politiek.

   En het moet ook, want we hebben ons als land gecommitteerd aan het klimaatakkoord, dus de CO2-uitstoot moet omlaag. Je vraag wordt dus pas écht relevant als we daar niet meer inzitten (en het dus geen beleid meer is), maar de partijen er tóch voor pleiten.

   Beantwoordt dat je vraag?*

   De schrijver

   * nu bestaat mogelijk de verleiding te reageren in termen van kolencentrales in China, bruinkool in Duitsland, gesubsidieerde groene energie, carbon leakage, level playing field, warmt de aarde eigenlijk wel op, zonnevlekken, de zure regen bestaat ook niet meer, en thoriumreactoren, maar als we zo beginnen, dan kunnen we beter gelijk met een vlammenwerper over de Noord- en Zuidpool gaan lopen

 • Daarom dus klimaathysterie. Het is in de praktijk dan ook helemaal geen ‘Klimaatakkoord’, maar een C02 Akkoord. Voor het klimaat gaat dat akkoord aantoonbaar geen pepernoot uithalen.

  Wat mij in deze nog het meest verbaast is dat alle anders zo kritische en verondersteld slimme journalisten nu alles onder het mom van klimaat klakkeloos accepteren. Terwijl de ambitie om onze CO2 uitstoot in 2030 jaar te halveren, volslagen onhaalbaar en onbetaalbaar is. Als je de tegenvallende resultaten en huidige uitgaven (nu al 12 miljard!) van SDE+ extrapoleert is dat de enige juiste conclusie. Maar ja dat vereist wat uitzoek- en rekenwerk en dat is te veel moeite.

  De doelstelling 50% reductie is dus volstrekt arbitrair gekozen en nooit doorgerekend op werkelijke kosten. Het zou de op één na grootste kostenpost op de rijksbegroting worden, volledig te betalen uit belasting en heffingen. Huishoudens zijn dan over 12 jaar gemiddeld ongeveer zo veel kwijt aan energiebelasting en milieuheffingen als aan woonlasten. Prettig vooruitzicht.

  Over pakweg 15 jaar zullen we ons vertwijfeld afvragen waar we in hemelsnaam aan begonnen zijn. De doelstellingen kunnen niet behaald worden, we zitten opgezadeld met wisselvallige energie met bijbehorende blackouts want kolen- en gascentrales mogen niet meer draaien voor backup. Mooi onderzoek voor de Rekenkamer in 2035: hoe we honderden miljarden hebben verkwist. De doelstellingen zullen niet bereikt zijn, maar honderdduizenden huishoudens zullen de energie-rekening niet meer kunnen betalen. En daar kunnen de jounalisten dan weer mooie kritische stukjes aan wijden…

   • Ik zou je nooit dom noemen, wel ongeïnformeerd. Gemakzuchtig wel omdat je niet de moeite neemt om je te verdiepen in hetgeen ik betoog, maar gewoon anderen napraat. Ik begrijp het wel omdat dat er kennelijk nu eenmaal bijhoort. Als je maar aan de ‘goede’ kant van het debat staat kun je immers ongestoord flauwekul verkondigen.

    Het klimaatprobleem -voor zover er al een probleem is- wordt daarmee niet opgelost. Dat was een domme dooddoener dat dan weer wel. Dat helpt net zo min als met de Nederlandse inspanning die maximaal 0,0003 graden gaan helpen (waar geen thermometer ter wereld meer dan 1 decimaal achter de komma kan meten).

    Oftwel de opwarming naar 2 graden in 2100 zou volgens die modellen hooguit met een week worden vertraagd; ten koste van tientallen miljarden! Nee, dan is het klimaatprobleem wel opgelost.

   • > Ik zou je nooit dom noemen, wel ongeïnformeerd.

    Bedankt!

    > Gemakzuchtig wel omdat je niet de moeite neemt om je te verdiepen in hetgeen ik betoog, maar gewoon anderen napraat.

    Het is fijn om te horen dat jij weet wat ik weet, en hoe ik dat weet. Dat vind ik heel knap! Of zou het kunnen zijn dat jij over mij, eh, ‘ongeïnformeerd’ bent?

    > Ik begrijp het wel omdat dat er kennelijk nu eenmaal bijhoort. Als je maar aan de ‘goede’ kant van het debat staat kun je immers ongestoord flauwekul verkondigen.

    Ik hoorde er altijd al graag bij. Lastige puberteit, je kent het wel.

 • De oplossing voor het teveel aan CO2 is niet al te moeilijk. CO2 is de bouwstof voor planten.
  Op dit moment wordt in ons land veel landbouwgrond omgezet in “natuur”; goed dus.
  We zamelen geld in om de regenwouden te behouden.
  Ook de intensieve landbouw kan veel CO2 gebruiken.
  Oplossingen genoeg, die buiten de energiewinning staan, maar windmolens doen het goed! Zichbaar van : Kijk ons eens lekker bezig zijn! Siemens verdient er gigantisch aan.
  Waarom geen getijde centrale’s? Er is ‘r net eentje in de Grevelingendam geplaatst.

  Het gat in de ozonlaag, waar is dat ? Ook zo’n hype net als de zure regen!
  Milieuorganisaties varen wel bij die berichtgeving.

 • Ter verduidelijking en verdieping:

  De grote bedrijven in de haven vallen qua vergunningverlening onder de provincie Zuid-Holland. De DCMR voert haar vergunning- en handhavingstaken dus uit namens de provincie. Het provinciale CO2/energie-beleid is vastgelegd in de nota WATT-anders (http://www.energieagendazuidholland.nl/sites/www.energieagendazuidholland.nl/files/pzh-energieagenda.pdf ). Eén van de maatregelen betreft de aanscherping van het toezicht op de niet ETS-bedrijven (zie volgende alinea).

  Voor wat betreft de emissies van CO2 geldt dat de grote bedrijven vallen onder het Europees systeem van emissierechten (ETS). Het emissie plafond wordt Europees vastgesteld en de komende decennia verder aangescherpt (43% reductie t.o.v. 2005) (zie: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/revision_en ).

  Wie discussie voert in Rotterdam over de emissie van broeikasgassen doet er dus goed aan om kennis te nemen van wat er in Brussel voor stappen worden gezet.
  Conclusie: klimaatneutraal in 2030 is qua beschikbaar instrumentarium onmogelijk, wel zal er sprake zijn van een forse reductie.

  Bovenstaande betekent ook dat de komende jaren echt duidelijk gaat worden wat de energietransitie gaat betekenen.

  Als laatste: voor een laaggelegen stad als Rotterdam staan op lange termijn de seinen op rood. Zonder forse (mondiale) reductie kan de zeespiegelstijging op lange termijn zeer hoog gaan uitvallen (meters). Wie dit allemaal flauwekul acht pakt nu de pen en schrijft een artikel voor Nature of Science. Zodra dat geaccepteerd is kunnen we verder discussiëren. Voor wie echt wil weten wat er aan de hand is:
  https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/extreme-zeespiegelstijging-in-de-21e-eeuw
  https://www.nature.com/news/antarctic-model-raises-prospect-of-unstoppable-ice-collapse-1.19638
  http://www.nature.com/news/crucial-west-antarctic-glaciers-are-retreating-unstoppably-1.15202

 • Grote dank, Erik. Natuurlijk met alles eens.

  Over één ding ben ik benieuwd naar je mening. Je schrijft: “Conclusie: klimaatneutraal in 2030 is qua beschikbaar instrumentarium onmogelijk, wel zal er sprake zijn van een forse reductie.”

  Bij ‘beschikbaar instrumentarium’ ga je (denk ik) uit van een overheid die bedrijven zo ver mogelijk tot actie dwingt (via co2-prijs, via verplichte energie-efficiëntie, via gegarandeerde afname biobased producten, etc), waarbij bedrijven precies dat doen (en niet meer dan dat).

  Maar stel (stel!) dat je als gemeente Rotterdam de rol van aandeelhouder op je neemt, zeer ambitieuze eisen stelt én ambities uitspreekt, en zo bedrijven aan je bindt die wél uit zichzelf verder willen gaan (ik noem een Elon Musk als bewijs dat het – verliesgevend, dat wel, maar toch – kan)?

  Ik weet het, we hebben te maken met afgeschreven (en dus zeer rendabele) installaties waar je tegen moet concurreren, plus een groot gebrek aan (durf)kapitaal voor nieuwe investeringen, én veel concurrentie vanuit de VS en Azië, maar toch, als gedachte-experiment.

  Ben benieuwd naar je mening!

 • Klimaat een belangrijk punt, dat is pas echt onzin.
  Kijk eens wat er de komende jaren in het centrum erbij gebouwd gaat worden. Kijk eens hoeveel uitstoot dat verzorgt. Vervolgens gaan er mensen wonen, minimaal 1,5 auto per woning, dat zijn er een paar duizend. Nu al verkeersopstoppingen, infrastructuur is veroudert, dus nog meer verkeers opstoppingen. Rotterdam wordt toeristischer, de rook touringbussen worden steeds meer en meer. Dan hebben we de cruise scheppen, een goede 86 per jaar. Het klimaat plan is gebakken lucht!

  Wie echt wil, zal drastische het leven moeten gaan veranderen. Overal komt fossiele brandstof bij kijken, een fabriek draait eenmaal niet op lucht. Waarom elk jaar een nieuw model van smartphone, auto, en zo kan je doorgaan. Veeteelt voor wat dan ook, enorme uitstoot. Bedrijven dienen aan banden gelegd worden mbt produktie, maar ja werkgelegendheid. De mens is funest voor de natuur. Je hebt natuurlijke verschijnselen, de aarde was ooit anders ingedeeld, maar de mens helpt het een goede hand mee.

 • Hoi Inge,

  Met klimaatneutraal bedoel ik: geen emissie van broeikasgassen door alle Rotterdammers met betrekking tot al hun consumptieve activiteiten. dat betreft dus niet alleen het directe energiegebruik (verwarming, elektriciteit en benzine/diesel voor mobiliteit), maar ook alle voedsel, kleren en andere goederen die worden geconsumeerd door Rotterdammers. Dus ook de emissies a.g.v. vliegen (vakanties), maar ook het transport (scheepvaart) en het invliegen van goederen (sperziebonen uit Kenia, etc.)

  Met onmogelijk, daar zit natuurlijk altijd een redelijkheidsfactor in. Je kan alles sluiten en de Rotterdammers dwingen tot een geheel ander consumptiepatroon. Lijkt mij echter maatschappelijk onhaalbaar.

  Het havenbedrijf kan een goede rol vervullen in het transitieproces in de haven, die rol neemt men nu ook. Wat dat betreft is er veel verbeterd dan toen ik 30 jaar geleden in het milieubeleid begon (we hebben veel tijd verloren). Je ziet bijvoorbeeld aan het ROAD-project hoe lastig het is om als lokale overheid echt potten te breken als de bedrijven uiteindelijk niet bewegen. ROAD staat voor de opslag van CO2 in Rotterdam ( http://road2020.nl/).

  Tegelijkertijd kan je optimistisch zijn als je kijkt naar de (mondiale) ontwikkelingen op het gebied van Zon-PV. Die zijn echt spectaculair, de zonnerevolutie is nu echt begonnen.

Schrijf hier je reactie

Heb je geen account? Maak hier een gratis reageerdersaccount aan. En bekijk hier de huisregels van dit forum.

Gerelateerde inhoud

Wil je dit soort artikelen blijven lezen?

Vers Beton kan niet bestaan zonder haar leden. Lees onbeperkt artikelen op Vers Beton voor € 7,50 per maand, de eerste maand is gratis.

Misschien vind je dit ook interessant

De agenda die je aan het denken zet

 • Duo lecture by Slava Balbek (online) and David Gianotten & Michael den Otter of OMA, organised in collaboration with the Ukraine-the Netherlands Urban Network. Wednesday 6 December 2023, 18:30 – 20:15 (Doors open at 18:00). Register for the offline event or join the live stream

  Venue: Independent School for the City
  Datum:
 • A new edition of A Mic of One’s Own, a series of collaborations between Kunstinstituut Melly and The Writer’s Guide (to the Galaxy)!

  Venue: Kunstinstituut Melly
  Datum:
 • De debuutroman van Ireen van der Lem begint op de dag dat de woningcorporatie een bewonersavond houdt over de voorgenomen sloop van de woningen in een staat; en eindigt op de dag dat de laatste bewoner wordt uitverhuisd.

  Venue: De leeszaal
  Datum:
 • Bekijk de agenda

De leukste vacatures in en om Rotterdam

 • Museum Boijmans Van Beuningen beheert een collectie van uitzonderlijke kwaliteit, verdeeld over vele eeuwen en disciplines. Het museum is een gewaardeerde speler in een internationaal netwerk van toonaangevende musea, maar is ook nauw verbonden met Rotterdam, een stad met 660.000 inwoners en 175 talen.

 • Als stagiair(e) Marketing & Communicatie ondersteun je de afdeling op verschillende vlakken en krijg je een breed pakket aan taken en werkzaamheden.

 • WAT DOE JIJ ALS FRACTIECOÖRDINATOR? 

  Als coördinator vervul je een belangrijke rol in en rond de fractie van GroenLinks PvdA Zuid-Holland. Je biedt praktische ondersteuning aan statenleden, volgt de  (politieke) actualiteit, coördineert politieke activiteiten en zorgt ervoor dat de  fractie haar relaties onderhoudt. De functie biedt een interessante plek om je  verder in provinciale politiek te verdiepen.

 • Bekijk alle vacatures