Voor de harddenkende Rotterdammer

“Ik denk dat ik de kinderbescherming bel. Dan gaat mijn zoon naar een pleeggezin, kan ik werken en mijn schuld aflossen.” In haar keurige flat kijkt Sarina haar begeleider Sharon een beetje moedeloos aan. “Ik weet het anders ook niet meer.”
Sharon valt even stil. “Waar komen die gedachten vandaan?”
“Als ik geen kind meer heb, laat de gemeente me met rust en dan is het tenminste klaar.”

“Maar Sarina”, zegt Sharon. “Kijk eens wat je allemaal hebt bereikt. Vorig jaar durfde je niet eens je bewindvoerder te mailen. Nu stap je zelf uitzendbureaus binnen om je in te schrijven voor werk.”
“Alles loopt en dan gebeurt er iets en is alles verpest.”
“Nee, dat is niet zo. Dat denk je alleen maar. Dat weet je toch hè.”

Sarina is even stil en aait dan haar zoontje over zijn krullenbol. “Hij is echt een lieve jongen.” Het jochie kijkt op van zijn Thomas de trein-klok. Een cadeautje van Frontlijn, want: “Sarina staat onder bewind. Ze leeft al drie jaar van hooguit 80 euro per week.” Een paar maanden geleden heeft Sharon een werktraject geregeld voor Sarina. Op die manier kan ze zelf de kost verdienen, wat haar positie een stuk steviger maakt. Maar Sarina heeft stress van de banenjacht, want het gaat niet zo soepel als ze had gewild. De banen die er zijn, kan ze niet combineren met de zorg voor haar zoontje.

Daarbovenop kreeg haar kind de griep. Na een paar nachten slecht slapen, ziet Sarina door de bomen het bos niet meer. Uit wanhoop zegt ze dan dat ze haar kind weg wil doen. Of dat ze zich van kant wil maken. “Gedrag verander je niet in een paar maanden. Dat duurt lang en de kans op terugval is groot. Daarom volgen we deze vrouwen zo lang”, zegt Sharon. “We volgen Sarina nu drie jaar, terwijl we officieel twee jaar na de geboorte van het kind moeten stoppen. Sarina heeft grote stappen gemaakt op veel vlakken, maar ze is er nog niet. Haar nu loslaten, is zonde.”

Van baarmoeder tot peutertijd

Verder lezen?

Word lid van Vers Beton voor €7,50 per maand. De eerste maand lees je gratis!

 1. Gemiddeld sterven 7,8 van de duizend kinderen voor ze geboren worden. Bron: Perinatale Registratie Nederland. ↩︎
 2. Over het precieze bedrag doet Stichting De Verre Bergen geen uitspraken. Wel schrijft SDVB in het directieverslag over 2017 (het meest recente) dat het vervolginvesteringen gedaan heeft in de volgende programma’s: Moeders van Rotterdam, Het Peutercollege, Challenge010 en de Academische Werkplaats bij De Nieuwe Kans. In totaal heeft SDVB in 2017 langjarige toezeggingen gedaan ter grootte van 18.606.176 euro. ↩︎
 3. Moeders van Rotterdam is één van de projecten die door Frontlijn is bedacht en uitgewerkt in het Rotterdamse hulpverlenersveld die is aangemeld ter beoordeling bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). Het NJI is een onafhankelijk kenniscentrum dat onder het motto ‘weten wat werkt’ bewezen effectieve jeugdhulpverlening (‘interventies’ in vaktaal) duidt, verrijkt en deelt. Frontlijn-project Samen Leren kreeg in maart 2016 NJI-erkenning op het eerste niveau: ‘theoretisch goed onderbouwde interventie’. Amigo’s werd in september 2016 ingediend voor erkenning op het tweede niveau: ‘goed onderbouwde interventie’. Amigo’s wordt momenteel beoordeeld op geschiktheid voor opname in de databank, meldt de NJi-website. Over Moeders van Rotterdam heeft het NJI nog geen oordeel geveld. ↩︎
 4. Destijds leefden 120.000 Rotterdammers onder de armoedegrens, waarvan 38.500 kinderen. 17,2 procent moet rondkomen van een laag inkomen, 6 procent al langer dan vier jaar. Bron: Evaluatie Bureau Frontlijn, Ecorys, 2015. ↩︎
 5. Aanvankelijk was Bureau Frontlijn onderdeel van het beleid van Veiligheid en Handhaving. In 2013 werd het bij het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling ondergebracht, omdat Frontlijn met name actief was in het sociale domein.
  Bron: Evaluatie Bureau Frontlijn, Ecorys, oktober 2015
  ↩︎
 6. De opdracht bestond uit vier gelijke delen:
  1. Verbeter processen in en tussen organisaties aan de frontlijn
  2. Voer ingewikkelde interventies eerst zelf uit
  3. Innoveer en ontwikkel nieuwe methodieken
  4. Biedt gevraagd en ongevraagd advies
  (Bron: Toetscommissie Interventies Jeugd, Weet wat werkt!, juli 2017)
  ↩︎
 7. Nu zegt Barend Rombout dat Nataly inderdaad werd begeleid door een professional, maar dat in haar vakantie één keer een student naar dit gezin is gestuurd. Dat ging tegen de procedures in.
  Hierbij dient vermeld te worden dat Rombout in oktober 2017 werd ontslagen en momenteel in een arbeidsconflict met de gemeente verwikkeld is.
  ↩︎
 8. Het rapport werd in het voorjaar van 2015 geschreven, een aantal maanden na de dood van Efe. ↩︎
 9. Dit is een gemeentelijke toetsingscommissie, die oordeelt over het gemeentelijke projectbureau Frontlijn. "TIJ is zorgvuldig, transparant en onafhankelijk van politiek en organisatiebelangen", staat op de website van de gemeente Rotterdam. ↩︎
 10. In de evaluatie door Ecorys uit 2015 staat die spagaat in de samenvatting ook al te lezen: "Een deel van de geïnterviewde professionals is kritisch over de grootschalige inzet van studenten, vooral bij complexe problemen. Vanuit Bureau Frontlijn en ook vanuit professionals van andere organisaties wordt erop gewezen dat de studenten vooral lichtere taken uitvoeren, onder begeleiding en verantwoordelijkheid van de professionals van Bureau Frontlijn." ↩︎
 11. Want: “Mijn hbo-instelling is voor de vele stageplekken van Frontlijn afhankelijk.” Alle namen van de geciteerde begeleiders, supervisors en coördinatoren zijn bij de (hoofd-)redactie bekend. ↩︎
 12. Reactie Hogeschool Rotterdam: "Dit herkennen wij niet. Studenten gaan nooit alleen naar gezinnen, zij gaan óf met een professional óf met een koppelpartner (medestudent), die (soms) een halfjaar langer ervaring heeft. Dat vervangt echter niet het inwerkprogramma." ↩︎
 13. Want: “Ik wil niet dat bij een sollicitatie mijn naam in verband met kritiek op Frontlijn in Google verschijnt. Bijna iedereen heeft weleens wat voor Frontlijn gedaan.”
  Bij de (hoofd-)redactie zijn alle studenten met naam en toenaam bekend. Zij liepen allen in 2016 stage, het jaar waarin de hogescholen hun sociale opleidingen transformeerden in de huidige leerwerkgemeenschappen van Social Work.
  ↩︎
 14. Frontlijn bestaat momenteel uit 105 medewerkers (75 fte) en 85 studenten. ↩︎
 15. Studenten kunnen kiezen tussen drie afstudeerprofielen: welzijn, zorg en jeugd. Op dit moment volgen 248 derdejaarsstudenten en 117 vierdejaars aan de Hogeschool Rotterdam het profiel jeugd. Hoeveel van deze studenten precies stagelopen bij Frontlijn, wil de Hogeschool uit privacyoverwegingen niet zeggen. ↩︎
 16. Culturele en maatschappelijke vorming, maatschappelijk werk en dienstverlening, pedagogiek en sociaal-pedagogische hulpverlening ↩︎
 17. Aldus de Hogeschool zelf in reactie op dit artikel: “De studenten leren in een rijke en complexe, grootstedelijke context, waarbinnen zij in jaar drie en vier op eindniveau hbo moeten kunnen functioneren, wat gelijk is aan een startbekwame professional”, mailt de manager externe betrekkingen van de Hogeschool Rotterdam. “Dit is soms best pittig voor studenten, maar het is de verantwoording van een hbo-opleiding om studenten op hbo-niveau te laten leren, zodat zij na diplomering ook die complexe context binnen het sociaal domein ‘aankunnen’. Tijdens de studie is de praktijkorganisatie te allen tijde eindverantwoordelijk voor het handelen van de student. De student draagt nooit eindverantwoordelijkheid. De kwaliteit van de stage en de begeleiding van onze studenten moet van hoog niveau zijn, dat is de norm. Wij voeren voortdurend het gesprek met onze praktijkpartners om die kwaliteit te waarborgen, dat doen we ook intensief met Bureau Frontlijn.” ↩︎
 18. Waar Bureau Frontlijn in 2015 tien projecten had lopen in Rotterdam, zijn dat er anno 2019 nog maar vier: Moeders van Rotterdam, Amigo’s, Samen Leren en Talent (on)Bekend. ↩︎
 19. Een van de grootste spelers in het Rotterdamse welzijnsveld is met 172 stagiairs in 2017 inmiddels een nog grotere stageverlener dan Frontlijn. ↩︎
 20. Daarin verschilt dit project van andere Frontlijnprojecten en van de gangbare aanpak binnen welzijn. ↩︎
 21. De meeste vrouwen melden zich namelijk zelf bij Moeders van Rotterdam. Dat wil volgens de projectleider en interimmanager zeggen dat Moeders van Rotterdam goed ‘landt’ bij de doelgroep: "Blijkbaar zeggen ze tegen elkaar: daar moet je zijn, want je wordt er goed geholpen." ↩︎
Jeugdzorgjungle
Margot Smolenaars

Margot Smolenaars

Margot Smolenaars (1976) voelt zich al veertien jaar Rotterdammer, maar dan wel eentje met een zachte g. Studeerde journalistiek in Tilburg, begon als archetypische krantenjournalist (d’r héén!), evolueerde tot chef redactie in de bladen en is nu onderzoeksjournalist.
[email protected]

Profiel-pagina
GeisjevanderLinden.versbetonkopie

Geisje van der Linden

Fotograaf

Geisje van der Linden (Rotterdam, 1985) werkt als documentaire fotograaf aan langlopende foto projecten. In haar werk onderzoekt ze hoe grote veranderingen, vaak van maatschappelijke aard, het leven van mensen en hun omgeving beïnvloedt en hoe zij zich hieraan zowel bewust als onbewust op aanpassen. Dit jaar publiceert ze haar eerste fotoboek met de titel, Stella Maris. Over Oost-Europese gastarbeiders in Nederland. Naast haar eigen projecten werkt ze in opdracht.

Profiel-pagina
mariekeveere-versbeton

Marieke Veere Vonk

Illustrator

Marieke Veere is een Rotterdamse ontwerper en illustrator. Ze studeerde illustratie en gamification aan de Willem de Kooning Academie en de University of the West of England in Bristol. Marieke Veere werkt graag in verschillende stijlen waarbij ze zich laat inspireren door de natuur en alles wat leeft.

Profiel-pagina