Advertentie

VB – vacaturebank – banners – Hardwerkende – klik hier! – 1456×180
Voor de harddenkende Rotterdammer
VERS-BETON-KAPPEN-LAGE-BERGSE-BOS-ROTTERDAM-JUNI-2019-LISA-DIEDERIK-C-19
Beeld door: beeld: Lisa Diederik

“Het massale kappen van de bomen in het stadsbos bij Hillegersberg door Staatsbosbeheer staat lijnrecht tegenover de strategie die de stad Rotterdam zelf voert rondom zieke essenbomen”, opent Pieter Bolle. Hij is bestuurslid van de Rotterdamse Bomenridders en heeft hiervoor 40 jaar ‘in de bomen’ gewerkt binnen de gemeente Rotterdam.

“Ze kappen hele hectares bos tegelijk1, omdat er zieke essen te zien zijn. Het is net een woestijn, waar zij gerooid hebben, en met zeer grof materieel [aan de Bleiswijkse zoom, red].” Het protocol van essentaksterfte dat Rotterdam in de stad hanteert is genuanceerder. “Dat schrijft voor elke essenboom per stuk te beoordelen of ‘ie aangetast is en eventueel weg te halen”, weet Bolle.

De Stichting Bomenridders ontstond in 1997 nadat een bewoner van Hoogvliet in ridderkledij protesteerde tegen de kap van bomen voor een winkelcentrum. Al snel werden ze gevreesd door de ambtenaren, zoals Bolle toen zelf was. Toen hij zes jaar geleden met pensioen ging, sloot hij zich aan bij de Bomenridders. “Ik vond daarvoor al vaak dat ze eigenlijk wel gelijk hadden”, vertelt hij. “Waarom moet een monumentale boom wijken voor een winkelcentrum?”

Verder lezen?

Word lid van Vers Beton voor €7,50 per maand. De eerste maand lees je gratis!

 1. In 2018 zijn er ongeveer 3000 bomen aan de Bleiswijkse zoom gekapt (blok 1). Vervolgens zijn er eind januari tot half maart al 3176 bomen verwijderd. Hiervan waren er 1899 essen en de andere bomen waren populier, wilg, berk, beuk, eik en els. 
  Na het broedseizoen (medio augustus tot eind oktober) wordt blok 2 vervolgd met nog eens 3429 bomen. Hiervan zijn er 2232 essen en de andere bomen waren populier, wilg, berk, beuk, eik en els.
  Daarna staan nog blok 3 tot en met 6 op de planning.
  ↩︎
 2. De rijksweg A16 Rotterdam komt in een half verdiepte tunnel door het Lage Bergse Bos te liggen. De beplanting, paden en recreatieve voorzieningen kunnen zo afgestemd worden op de inrichting van het groene tunneldak. Het klaarmaken van het tracé is in volle gang. ↩︎
 3. Uit jaarverslag 2018: Het recreatieschap wil de directe inpassing van de A16 aangrijpen om te komen tot een zo optimaal mogelijke herinrichting van het gehele Lage Bergse Bos. Deze toekomstbestendige herinrichting bevat daarmee ook – bovenwettelijke - maatregelen die niet op Rijkswaterstaat kunnen worden verhaald. Uitgaande van bekostiging van de wettelijk inpassingskosten door Rijkswaterstaat heeft het Algemeen Bestuur in de vergadering van 2 november 2016 ingestemd met een bestemmingsreserve van maximaal € 2,5 miljoen voor de financiering van de bovenwettelijke maatregelen voor dit gebied. Begin 2017 heeft het Algemeen Bestuur besloten een krediet te vormen van € 50.000 vanuit deze bestemmingsreserve dat ingezet wordt voor de ontwikkeling van een visie voor het Lage Bergse Bos, een uitvoeringsagenda en een investeringsagenda. Dit krediet is op 9 april 2018 met € 100.000 verhoogd en op 9 juli 2018 met € 50.000 verhoogd waarmee een totaal krediet van € 200.000 beschikbaar is. Inmiddels is externe expertise ingehuurd en in nauwe samenwerking met de gemeenten Lansingerland en Rotterdam gestart met het ontwerp- en participatieproces. De planning is dat begin 2019 een voorlopig ontwerp van het totale Lage Bergse Bos gereed ↩︎
 4. De essentaksterfte wordt veroorzaakt door een schimmel die zich via West Europa over heel Nederland verspreid heeft. Via het blad dringt het schimmelweefsel de takken binnen en van daaruit verder de boom in. Vooral jonge takken worden aangetast. Als de aantasting zich uitbreidt, sterft het topdeel van de tak af. Bij aanhoudende en zware aantasting sterft de boom, zo staat op de website van Staatsbosbeheer. Hij besmet alleen de es. ↩︎
 5. Het verschil is bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar aan de rand van Hillegersberg, op de hoek van de H. Bosmans en de H. Andriessenlaan, waar een grote essenlaan fier overeind staat, zo vertelt Bolle: enkele tientallen meters verder, de grens van het Lage Bergse Bos over, zijn niet alleen hele velden, maar ook losstaande, monumentale essen op voorhand gekapt. ↩︎
 6. Hij stelde met de internationale experts gezamenlijke richtlijnen op voor de omgang met de essentaksterfte. Bijvoorbeeld voor het beoordelen van de gezondheid van een es in het straatbeeld en bij welke mate van aantasting de boom zwak of gevaarlijk kan worden. ↩︎
 7. Naar aanleiding van de forse bomenkap in het Recreatieschap Rottemeren zijn de raadsleden vrijdag 31 mei uitgenodigd door bewoner Tineke van der Knaap voor een rondleiding in het Recreatieschap. De raadsleden stellen vast dat professionals verschillend denken over de wijze en omvang van de aanpak van het Planmatig Beheer Bos en Aanpak Essentaksterfte in het Recreatieschap Rottemeren. Bij de Merenweg in Bleiswijk wordt, nadat een grote groep ongeruste inwoners van Lansingerland zich georganiseerd heeft, een onafhankelijk bureau ingeschakeld voor een schouw (tussen medio juli en augustus). Het opnameprotocol Essentaksterfte zal hierbij gebruikt worden (toezegging van AB/DB lid wethouder Simon Fortuyn). Als er een grote afwijking is van het advies dat uit de schouw naar voren komt ten opzichte van het uitvoeringsplan van Staatsbosbeheer, stellen wij voor dat ook elders in het Recreatieschap wordt geschouwd door dezelfde groep die ook bij de Merenweg heeft geschouwd. ↩︎
 8. In de jaarrekening wordt inzicht verstrekt gegeven in de voortgang van het realiseren van de doelen en prestaties uit de programmabegroting 2018 en de Najaarsrapportage 2018. Daarnaast wordt inzicht geboden in de realisatie van additionele projecten. Financiële verantwoording vindt plaats op product- en projectniveau. In de gerapporteerde overschrijding ad. € 170.000 is de opbrengst verrekend met alle kosten (ook de kosten van bijvoorbeeld herplant en het herstellen van paden) die in 2018 gemaakt zijn voor het planmatig bosbeheer en de aanpak van de essentaksterfte, zo luidde de formulering van de bestuurssecretaris van het Recreatischap Rottemeren. ↩︎
 9. In het Algemeen Bestuur zit daarnaast de Rotterdamse wethouder Sven de Langen, plus mw K. Arends namens Lansingerland en dhr. J Hordijk namens Zuidplas. ↩︎
 10. Staatsbosbeheer reageerde hierop het volgende: https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/nieuws/2019/02/reactie-op-kritiek-op-ons-bosbeheer ↩︎
 11. Staatsbosbeheer heeft volgens Van Beusekom al meermaals de grootte van kapvlaktes overschreden ten opzichte van wat mag volgens de FSC-normen en al helemaal volgens de eigen richtlijnen. ↩︎
 12. Uit de overeenkomst van deze regeling: De dagelijkse leiding over de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst (tussen Staatsbosbeheer en het recreatieschap, red.) berust bij de secretaris van het Bestuur van de Recreatieschap Rottemeren (Frans van der Meer, red.) en de door Staatsbosbeheer aan te wijzen verantwoordelijk manager. Deze functionarissen komen op gedurende de looptijd van deze overeenkomst tweemaal samen en rapporteren over de uitvoering van de overeenkomst en de voortgang van de samenwerking tussen het Recreatieschap Rottemeren en Staatsbosbeheer aan het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Rottemeren, respectievelijk de directie van Staatsbosbeheer.

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-3827.html ↩︎

 13. Vanaf ongeveer 10.30: https://rotterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/569990/Gemeenteraad%2027-06-2019#ai_4766331 ↩︎
ava Willemijn Sneep

Willemijn Sneep

Adjunct-hoofdredacteur en eindredacteur

Willemijn Sneep is na wat omzwervingen en een master Journalistiek in het schattige Leiden weer terug in de enige wereldstad die Nederland rijk is. Als freelance journalist kan ze zich geen betere thuisbasis wensen. [email protected]

Profiel-pagina
LISA-DIEDERIK-PORTRET-2019

Lisa Diederik

Fotograaf

Het werk van Lisa Diederik (1990) draait om het tonen van authenticiteit en andere werelden. Daarin ziet zij het als uitdaging het uitzonderlijke in het gangbare weer te geven, het liefst met een vleugje humor. Ze studeerde aan de Willem de Kooning en is sindsdien naast fotograaf ook werkzaam in de Rotterdamse kunstwereld.

Profiel-pagina