Voor de harddenkende Rotterdammer
VB_mveere_proloog
Beeld door: beeld: Marieke Veere Vonk

Laat begeleiders een contract tekenen dat ze jongeren ten minste vijf jaar zullen begeleiden, ook al wisselt die jongere van locatie en/of instelling. Begeleiders die langere tijd bij een jongere blijven, krijgen een financiële bonus.”

Het staat er echt. Een financiële bonus om jongeren in jeugdzorg stabiliteit te bieden, is één van de aanbevelingen uit Het is mijn toekomst! waar wachten we op? van de gemeentelijke kinderombudsvrouw. Dit rapport is het resultaat van een open oproep van kinderombudsvrouw Stans Goudsmit aan alle kinderen die met jeugdzorg te maken hebben1. Tussen 1 november en 6 december zette zij haar e-mail, telefoon, en kantoor open om een gesprek aan te gaan.

Aanleiding: een groeiend aantal signalen dat jongeren in jeugdzorg niet de hulp krijgen die ze nodig hebben, omdat er niet genoeg plekken zijn. Doel van het onderzoek: achterhalen welke effecten het uitblijven van de juiste hulp heeft op jongeren en henzelf vragen naar oplossingen.

Verder lezen?

Word lid van Vers Beton voor €7,50 per maand. De eerste maand lees je gratis!

 1. In deze periode deden 35 mensen een melding bij de kinderombudsvrouw over 55 kinderen. ↩︎
 2. Ze wachten op het kennismakingsgesprek, dan het onderzoek, daarna op de behandeling. Dit trio wachttijden herhaalt zich als de jongere bij de verkeerde instelling is aangemeld. Moet een kind naar het speciaal voortgezet onderwijs, dan is het eerst wachten op de afgifte van toelaatbaarheidsverklaring, en daarna op een plek in het speciaal voortgezet onderwijs. ↩︎
 3. Dit zijn de belangrijkste conclusies van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd:
  - Na crisishulp is er onvoldoende continuiteit in de hulp en onvoldoende zicht op de jeugdigen en diens veiligheid door wachtlijsten.
  - Er is sprake van visieverschil tussen JBRR en Enver over de oplossingsrichting om de veiligheid te verbeteren en veiligheidsrisicos weg te nemen, waardoor het belang van de jeugdigen en diens ouders onvoldoende centraal staat.
  - De gemeente Rotterdam draagt geen eenduidige visie uit en geeft vanuit haar opdrachtgeverschap onvoldoende richting aan de hulpverlenende organisaties in het jeugdhulpnetwerk.
  - Het aanbod van wijkteams onderling verschilt zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin. Het aanbod is niet gebaseerd op clientbehoefte, maar op bezetting en expertise van de aanwezige medewerkers in het wijkteam.
  ↩︎
Jeugdzorgjungle
Margot Smolenaars

Margot Smolenaars

Margot Smolenaars (1976) voelt zich al veertien jaar Rotterdammer, maar dan wel eentje met een zachte g. Studeerde journalistiek in Tilburg, begon als archetypische krantenjournalist (d’r héén!), evolueerde tot chef redactie in de bladen en is nu onderzoeksjournalist.
[email protected]

Profiel-pagina
mariekeveere-versbeton

Marieke Veere Vonk

Illustrator

Marieke Veere is een Rotterdamse ontwerper en illustrator. Ze studeerde illustratie en gamification aan de Willem de Kooning Academie en de University of the West of England in Bristol. Marieke Veere werkt graag in verschillende stijlen waarbij ze zich laat inspireren door de natuur en alles wat leeft.

Profiel-pagina