Advertentie

VB – vacaturebank – banners – Hardwerkende – klik hier! – 1456×180
Voor de harddenkende Rotterdammer
Tweebosbuurt Hilledijk 2020 05 16 foto Joke Schot (2)
Beeld door: beeld: Joke Schot

Tussen de Toeslagenaffaire, waarover het kabinet deze week aftrad, en onze Tweebosbuurt zijn meerdere overeenkomsten. Maar de belangrijkste is dat de burger en bewoner niet gehoord en niet serieus genomen wordt. 

Je zou verwachten dat de lessen uit de landelijke Toeslagenaffaire zich inmiddels als een olievlek richting de lagere overheden zouden hebben verspreid. De problemen binnen dit systeem van de Belastingdienst zijn immers niet pas recentelijk boven water gekomen. Maar het tegendeel is waar. Overheden zijn hardleers. Druk ze met de neus op de feiten en nog wensen zij de andere kant op te kijken. Het is struisvogelpolitiek. 

Zoals het indienen van een WOB-verzoek in de Toeslagenaffaire voor verrassingen zorgde, kan zo’n verzoek over de Tweebosbuurt ook nog wel eens verrassingen opleveren. 

Het Rotterdamse college inclusief Leefbaar Rotterdam dat de herstructurering van onze buurt steunt,  houdt namelijk standvastig vast aan besluiten waaraan onjuiste en onvolledige informatie ten grondslag heeft gelegen. Zo informeerde het college meerdere keren de gemeenteraad onvolledig en onjuist. Het meest recente voorbeeld is de brief van 24 november 2020 (inzake het stopzetten van de procesbegeleiding door Vestia) van het college aan de gemeenteraad zonder daarbij wederhoor te hebben toegepast. Zelfs als de oppositie de wethouder vraagt waarom hij de kant van de bewoners niet aangehoord heeft, geeft hij aan dat dat niet nodig was. Het zou ons echt werkelijk niet verbazen als de brief van het college aan de raad door een medewerker van Vestia geschreven is. 

Kunnen wij met z’n allen nog steeds volhouden dat sommige ambtenaren niet liegen? Binnenkort zullen wij een lijst met grove fouten, minder grove fouten en blunders in deze Tweebos-‘affaire’ publiceren. Op voorhand kunnen wij melden dat deze lijst lang zal zijn.

Binnenkort zullen wij een lange lijst met grove fouten en blunders in deze Tweebos-‘affaire’ publiceren

Kwijtgeraakt

Wat moet er gebeuren willen de coalitiepartijen inclusief Leefbaar Rotterdam onze signalen serieus nemen? In de laatste commissievergadering van 13 januari (Bouwen, Wonen en Buitenruimte) hebben zij hier weinig blijk van gegeven. Net als in de Toeslagenaffaire worden onze ingediende stukken door de collegepartijen niet gelezen, zo bleek uit de vragen die zij stelden, met uitzondering van de ChristenUnie. 

Aangevraagde gesprekken met de wethouder worden niet gehonoreerd. Sterker nog: onze e-mails aan de wethouder (inclusief herinneringsmail) zijn eerst “kwijtgeraakt” en vervolgens is niet het kwijtraken van de e-mails de reden voor de zeer late reactie (negen weken na verzending) maar het ontbreken van tijd. Ons vertrouwen was al tot een dieptepunt gedaald, maar dit soort antwoorden dragen niet bij aan herstel van het vertrouwen van de burger in zijn overheid. 

De sterke sociale cohesie en de leefbaarheid staan in onze zaak al niet meer op het spel. Die zijn namelijk al bijna vernietigd, door een overhaast herstructureringsproject waarbij geld belangrijker werd gevonden dan de mensen die de buurt maken en hebben opgebouwd. Wat staat er dan nog wel op het spel? Naast een betaalbaar dak boven onze hoofden, ook ons gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen. En niet te vergeten: de toekomstige positie van onze eigen kinderen. Wat moeten wij onze kinderen vertellen als zij vragen waarom wij gedwongen worden om te verhuizen? Dat papa en mama niet genoeg geld verdienen? Dat iemand anders daarom meer recht heeft om in onze buurt te wonen, omdat zij meer verdienen dan papa en mama? 

De door bewoners gewonnen rechtszaken weerhouden de gemeente en Vestia er niet van om alvast een sloopdatum vast te stellen: op dezelfde brief van 24 november van het college aan de raad wordt op de laatste pagina een sloopdatum genoemd, die blijkbaar achter de rug van bewoners om beklonken is. Terwijl in deze Rechtszaken nota bene aan de Grondwet getoetst wordt.

Oogkleppen

Wat is de democratie nog waard als Vestia en het gemeentebestuur met oogkleppen wensen te opereren? De sloopwoede is blijkbaar sterker dan het respect voor het democratisch proces.

De sloopwoede is sterker dan het respect voor het democratisch proces

Want ons democratisch proces is vanaf het begin tot en met het heden stelselmatig geschonden. Het begon met een besluit van het vorige college, dat een dergelijke beslissing tot sloop van een hele buurt met 600 woningen, nooit letterlijk een paar dagen voor de installatie van het nieuwe college zou mogen nemen. Niet over je graf heen regeren is kennelijk niet in Rotterdam doorgedrongen. Alleen al om die reden had de huidige gemeenteraad dat besluit moeten terugdraaien. 

Het hele proces is ook niet conform de wet verlopen: Een woningcorporatie hoort de bewoners eerst te informeren, met hen in gesprek te gaan, en hen daarna de gelegenheid te geven om een advies uit te brengen. In ons geval heeft Vestia in juni 2018 een besluit genomen en dat direct aan het vorige college voorgelegd. Na het besluit van het college is de gedwongen verhuizing als voldongen feit in een brief aan de bewoners verzonden. Een schending van de rechten van onze buurtbewoners. Dit is dan ook door de kantonrechters in hun oordeel opgenomen.

Vestia die het erkennen van onze bewonerscommissie vanaf het begin frustreert.  Bijvoorbeeld door onze adviezen ongemotiveerd naast zich neer te leggen of gevraagde informatie niet te leveren. Dit is wederom een schending van een goed en zorgvuldig democratisch proces.

Alle uitvoeringsplannen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) nemen als uitgangspunt het democratisch proces, waarbij huidige bewoners centraal staan en invloed kunnen uitoefenen. In de praktijk komt daar niets van terecht. Bewoners zijn niet alleen overvallen door het besluit: veel bewoners zijn nadien ook onder druk gezet om mee te werken aan een besluit dat voor de meesten negatief uitpakt. We spreken hier niet over een inclusieve maatschappij maar over een exclusieve maatschappij, omdat bewoners buiten het proces worden gehouden en bepaalde bevolkingsgroepen niet eens gehoord worden.

Tweede parallel

Dat laatste vormt een andere parallel met de Toeslagenaffaire: namelijk de kwestie van de nationaliteit van de gedupeerden. Het imago van onze wijk wordt – om met de woorden van Vestia en het NPRZ te spreken – negatief geassocieerd met ‘allochtonen’. Discriminatie wordt niet meer verborgen gehouden, maar durft men zelfs op te schrijven. Het wordt door Vestia richting het Gerechtshof in Den Haag als argument gebruikt voor de ontbinding van onze huurcontracten.

Tweebosstraat 2019 foto Joke Schot

Lees meer

In de Tweebosbuurt word ik ook gediscrimineerd op mijn inkomen

Nieuwe columnserie door Mustapha Eaisaouiyen over het verzet tegen de sloop van zijn buurt

Wat zijn de lessen die uit de Toeslagenaffaire getrokken kunnen worden in relatie tot de Tweebosbuurt? Dat zijn de menselijke kernwaarden waar het kabinet nu de mond vol van heeft: mensen met respect behandelen, hun eigenwaarde laten behouden, hen serieus nemen en samen zoeken naar oplossingen. Deze waarden worden door het college en Vestia nog steeds heel makkelijk van tafel geveegd. Sociaal-economische motieven zoals het gemiddeld inkomen, de WOZ-waarde zijn blijkbaar belangrijker. 

Wij worden weliswaar niet als fraudeurs bestempeld, maar wij zijn wel tot persona non grata gebombardeerd. Vanaf het begin zijn wij vogelvrij verklaard: alle middelen mochten ingezet worden om ons uit onze woningen en geliefde buurt te verjagen. Ook middelen als liegen, onder druk zetten, frustreren en obstructie worden hierbij niet geschuwd. 

Nederland is volgens columnist Lotfi El Hamidi een werkwoord rijker, namelijk ‘tweebossen’.  Het werkwoord wordt als volgt gebruikt: ‘de overheid is van plan de wijk te tweebossen’. Naar voorbeeld van het Rotterdamse voornemen om de Tweebosbuurt te slopen, waar arme bewoners gedwongen ruimte moeten maken voor rijkere burgers. Maar het is geen woord waar de gemeente Rotterdam trots op kan zijn.

De locoburgemeester van Rotterdam, de heer Wijbenga, erkende in een onlangs verschenen radio-uitzending van de BBC en dat wij inderdaad pijn mogen en moeten lijden voor het groter goed. Daarmee impliceert hij dat wij het kleiner goed zijn. Wij waarderen zijn eerlijkheid, maar een nare nasmaak houden wij er wel aan over.

Wij vragen ons af wat er wel nodig is om gehoord te worden? Misschien biedt onafhankelijk onderzoek ooit uitkomst. Er worden in heel veel wijken in Rotterdam nog in totaal 13.500 woningen gesloopt, op de lijst staan concreet: de Gerdesiaweg (Kralingen-West), ’t Patrimoniumshof (Bloemhof), Veldstraat en de Wielewaal. Voor ons is het al bijna te laat maar voor andere Rotterdammers wellicht nog niet. 

Lees meer columns van Ahmed Abdillahi en Mustapha Eaisaouiyen

Kijk hier

Verder lezen?

Word lid van Vers Beton voor €7,50 per maand. De eerste maand lees je gratis!

Nee, ik lees eerst het stuk verder

PHOTO-2020-07-23-11-21-22

Ahmed Abdillahi

Ahmed Abdillahi (Somalië, 1980) is postbezorger. Hij woont sinds 1998 in Rotterdam. Hij is een geëngageerde burger met een groot hart voor Rotterdam-Zuid.
Profiel-pagina
image(1)

Mustapha Eaisaouiyen

Mustapha Eaisaouiyen (Marokko, 1974) is eerst Rotterdammer en dan pas al die andere identiteiten. Zijn werk bestaat voornamelijk uit vrijwilligerswerk en mantelzorg.
Profiel-pagina
Joke Schot foto Roland Huguenin 2016 (4) (1) 72 dpi

Joke Schot

Fotograaf

Joke Schot (Rotterdam, 1958) voer als schippersdochter over de Europese binnenwateren. Experimenterend ontdekte zij de basisprincipes van de fotografie. Vanaf 1985 werkt ze in opdracht. Naast muziek- en theaterfotografie richt ze zich via reportages op verhalen achter mensen in hun omgeving. De stad is haar favoriete werkterrein, haar context altijd sociaal-maatschappelijk.

Profiel-pagina
Nog geen reacties

Om te reageren moet je ingelogd zijn. Inloggen kan je hier. Als je nog geen account hebt meld je nu aan als supporter of maak hier een gratis reageerdersaccount aan.