Ga naar de inhoud

Willekeur bij Jeugdfonds met vergoeding sport- en cultuurlessen kansarme kinderen — betaald artikel

Dit artikel is voorzien van een blokkade in verband met betaalde toegang, waardoor een gedeelte van de inhoud pas leesbaar is wanneer je bent ingelogd en beschikt over een geldig abonnement.

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur moet kansarme kinderen ondersteunen, maar werpt met nieuwe regels juist extra drempels op, blijkt uit onderzoek van Vers Beton en OPEN Rotterdam. Bovendien dreigt sport- en muziekles aan honderden kinderen uit arme gezinnen nu te vervallen. 


Salih_Kilic_0001

 

beeld: Salih Kiliç

Dit artikel in het kort:

 • Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Rotterdam stopte in het najaar van 2020 de vergoeding bij meerdere aanbieders van sport- en cultuurlessen voor kansarme kinderen, omdat het geld op zou zijn.
 • In de nieuwe spelregels staat te lezen dat ouders per 2021 “een evenredig deel” van de contributie moeten bijdragen. Dit is in strijd met het armoedebeleid van de gemeente Rotterdam dat wil dat ieder kind kan meedoen.
 • Het bestuur mag bovendien aanvragen zonder opgaaf van reden weigeren. Hierdoor ligt willekeur op de loer.
 • Aanvragen voor muzieklessen bij Stichting Maeh en voor sportlessen via Rotterdamse Sporticonen worden niet meer vergoed. Zij bereikten eerder samen honderden kinderen.

Al 7 reacties — discussieer mee!

 • Dit artikel van Vers Beton is gestoeld op een aantal foute aannames en onwaarheden. Vers Beton heeft het Jeugdfonds om een reactie gevraagd. Wij hebben veel opmerkingen gemaakt, waarin we wezen op feitelijke en verifieerbare onwaarheden. Wij betreuren het dat Vers Beton niets heeft gedaan met deze wederhoor. Het Bestuur van het Jeugdfonds Sport en Cultuur Rotterdam is het ten zeerste oneens met de stellingen in dit artikel en de suggestie die daarin gewekt wordt. Lees hieronder de reactie van Jeugdfonds op de aannames in het artikel van Vers Beton.

  Het Jeugdfonds Sport en Cultuur is opgericht om een bijdrage te leveren aan kansengelijkheid, door middel van het (financieel) toegankelijk maken van sport- en culturele activiteiten. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Rotterdam draagt een dure verplichting om toe te zien op een doelmatige en rechtmatige besteding van publieke gelden.

  Samuel Schampers,
  Voorzitter van het Jeugdfonds Sport en Cultuur Rotterdam,
  namens de Raad van Bestuur van het Jeugdfonds Sport en Cultuur Rotterdam

 • Stelling 1: Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Rotterdam stopte in het najaar van 2020 de vergoeding bij een aantal aanbieders van sport- en cultuurlessen voor kansarme kinderen, omdat het geld op zou zijn.

  Het Jeugdfonds S&C is opgericht om een bijdrage te leveren aan kansengelijkheid, door middel van het (financieel) toegankelijk maken van sport- en culturele activiteiten. Het Jeugdfonds S&C behandelt jaarlijks zo’n 8.000 aanvragen. Er zijn zo’n 32.000 kinderen in Rotterdam die baat zouden kunnen hebben bij een vergoeding vanuit het Jeugdfonds. Het is dan ook onze nadrukkelijke doelstelling en wens om zoveel mogelijk van deze kinderen te bereiken. Juist vanuit deze doelstelling en de verantwoordingsplicht naar de gemeente Rotterdam en private sponsors heeft het Jeugdfonds de afgelopen jaren een professionaliseringsslag gemaakt. We willen transparant, rechtmatig en doelmatig werken. Zodat zoveel mogelijk kinderen van sport & cultuur kunnen genieten in Rotterdam én zodat kinderen, aanbieders en financiers weten wat zij van het Jeugdfonds kunnen verwachten. Het Jeugdfonds draagt bij aan diverse initiatieven in de stad om sport en cultuur toegankelijker te maken en drempels weg te nemen voor Rotterdamse kinderen voor wie sport en cultuur niet vanzelfsprekend is. Regelmatig met succes, soms met minder succes. De overwegingen die het Fonds maakt zijn altijd gericht op het belang van de kinderen die daar belang bij hebben. Er is nooit sprake geweest van een gebrek aan middelen of de aanwezigheid van middelen. Het Jeugdfonds heeft en had voldoende middelen om alle aanvragen die binnenkomen te honoreren en om alle initiatieven om sport- en cultuur dichter bij de jeugd te brengen voor wie sport- en cultuurparticipatie niet vanzelfsprekend is te financieren.

 • Stelling 2: Ook moeten ouders per 2021 “een evenredig deel” van de contributie bijdragen. Dit is in strijd met het armoedebeleid van de gemeente Rotterdam dat wil dat ieder kind kan meedoen.

  Het Jeugdfonds vergoedt momenteel jaarlijks per kind tot maximaal 280 euro sportcontributie en 500 euro cultuurlessen. Dit is in de regel voldoende om de gehele contributie of het lesgeld te betalen. Een eigen bijdrage van ouders is nooit voorwaardelijk voor het goedkeuren van de aanvraag. Een feitelijke onjuistheid die in het gesprek met Vers Beton ook uitgebreid is besproken en verifieerbaar is.

 • Stelling 3: De nieuwe spelregels van het bestuur maken het voor het Jeugdfonds eenvoudig om aanvragen zonder opgaaf van reden te weigeren. Hierdoor ligt willekeur op de loer.

  Onderdeel van de professionaliseringsslag die het Jeugdfonds de afgelopen jaren heeft gemaakt, is de fusie tussen Jeugdfonds Sport en het Jeugdfonds Cultuur. Het bestuur van het Jeugdfonds vond dit een logisch moment om spelregels in de werkwijze van het Jeugdfonds bij te stellen. Het doel van de spelregels was en is het bestendigen van de werkwijze die altijd al werd gehanteerd. De spelregels zullen periodiek worden herijkt, waarbij input van aanbieders wordt meegenomen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan deze spelregels, mede op basis van feedback vanuit de gemeente. Het bestuur van het Jeugdfonds verwacht de verduidelijkte spelregels op korte termijn weer online te zetten. Vanzelfsprekend zullen aanbieders en overige stakeholders hiervan op de hoogte worden gesteld door middel van mails, nieuwsbrief en plaatsing informatie op website.
  In de spelregels is ook opgenomen dat het Jeugdfonds zonder opgave van reden aanvragen mag weigeren. Vooropgesteld moet worden dat dit niet het uitgangspunt van het Jeugdfonds is en ook nooit zal zijn. Wij zullen altijd in overleg met aanbieders treden wanneer daar aanleiding toe is. Het Jeugdfonds had bovendien altijd al de juridische mogelijkheid om aanvragen zonder opgave van reden te weigeren. Het toevoegen van deze (standaard)bepaling aan de spelregels verandert in die zin niets aan de juridische mogelijkheden van het Jeugdfonds.

 • Stelling 4: Aanvragen voor muzieklessen van Stichting Maeh en voor sportlessen via Rotterdamse Sporticonen worden niet meer vergoed. Zij bereikten eerder samen honderden kinderen.

  Tot op heden is er geen enkele aanvraag van Stichting Maeh afgekeurd. Ten aanzien van één aanvraag heeft het Jeugdfonds nog geen juiste factuur ontvangen. Wanneer deze binnen is, zal tot betaling worden overgegaan. Het project met opdrachtnemer Sporticonen is in overleg met Sporticonen stopgezet. Sporticonen blijft een partner om onze gemeenschappelijke doelstelling; voor alle Rotterdamse kinderen sport en cultuur toegankelijk en bereikbaar maken, te realiseren.

 • Dit extreem lange artikel laat na de eerste zes alinea’s nog steeds niet zien waar het nou precies over gaat. Het lijkt eerder geschreven door een geïrriteerde betrokkene dan door een journalist. Kom op zeg, wat is nou de strekking van het artikel? Is het een meningsverschil tussen één aanbieder en een stichting of is het een enorm geschil waarbij iedereen in de stad onder een tram gegooid wordt? Het lijkt mij het vooral het eerste en dat is Vers Beton onwaardig.

  Daarnaast… 500 aanvragen voor €500. Dat is €250.000. Lijkt me nogal een fiks salaris voor een buitenschools project. Ik zou daar graag wat meer informatie over lezen.

 • Wat goed dat jullie dit uitgezocht hebben @VersBeton! In tegenstelling tot de eerste reageerder vind ik het geen extreem lang artikel en ook niet onduidelijk. Een kwetsbare groep kinderen krijgt niet de muziek- en sportlessen die hen goed doen én die waardevol zijn voor hun ontwikkeling. Lessen waarvoor budget beschikbaar zou moeten zijn, maar door verschillende oorzaken geen budget meer beschikbaar (meer) is. Ik zie dat het Jeugdfonds Sport & Cultuur uitgebreid reageert. Hopelijk weten dit fonds en de andere betrokkenen elkaar te vinden om tot praktische oplossingen te komen, zodat die kids gewoon weer kunnen muziek maken en sporten. Ik heb het van dichtbij gezien, juist in gezinnen waar ze het niet breed hebben, betekent muziek en sport zoveel voor kids. Dus kom op mensen en regel het voor die kinderen.

Schrijf hier je reactie

Heb je geen account? Maak hier een gratis reageerdersaccount aan. En bekijk hier de huisregels van dit forum.

Gerelateerde inhoud

Wil je dit soort artikelen blijven lezen?

Vers Beton kan niet bestaan zonder haar leden. Lees onbeperkt artikelen op Vers Beton voor € 7,50 per maand, de eerste maand is gratis.

Misschien vind je dit ook interessant

 • De kracht van stilte tijdens de rouwmars Samen voor Palestina

  • Politiek

  Met het lawaai van ronkende motoren, vuurwerk en leuzen begon Rotterdam op 22 oktober luid te protesteren tegen de aanvallen op Gaza. Maar er is ook stil protest. Zo kleurde woensdag de Hofpleinfontein rood en was er de week ervoor een rouwmars voor de slachtoffers. Loulou Drinkwaard liep mee.

 • Big Brother in de bijstand 3: Zullen ze het ooit leren?

  • Politiek

  De negatieve ervaringen van bijstandsgerechtigden drongen nauwelijks tot het grote publiek door. Totdat de gemeenteraad wethouder Richard Moti tot de orde riep. Luister nu deel 3 van de podcast Big Brother in de bijstand.

 • Big Brother in de bijstand 2: Over dieven en kleuters

  • Politiek

  “Tijdens heronderzoeken werden bijstandsontvangers als een dief of kleuter behandeld”, zegt onderzoeker Margot Kersing van de Erasmus Universiteit. Luister naar deel 2 van de podcast Big Brother in de bijstand.

 • Alle artikelen

De agenda die je aan het denken zet

 • Het kabinet viel, demissionair premier Rutte kondigde zijn vertrek aan en een reeks politici verlaten…

  Venue: Debatpodium Arminius
  Datum:
 • On Monday 11 December, Rotterdam based platform for metropolitan issues De Dépendance and Lighthouse Reports welcome economist Jennifer Clapp, one of the world’s leading authorities on food systems, in BlueCity. 

  Venue: BlueCity
  Datum:
 • Bekijk de agenda

De leukste vacatures in en om Rotterdam

 • Als stagiair(e) Marketing & Communicatie ondersteun je de afdeling op verschillende vlakken en krijg je een breed pakket aan taken en werkzaamheden.

 • WAT DOE JIJ ALS FRACTIECOÖRDINATOR? 

  Als coördinator vervul je een belangrijke rol in en rond de fractie van GroenLinks PvdA Zuid-Holland. Je biedt praktische ondersteuning aan statenleden, volgt de  (politieke) actualiteit, coördineert politieke activiteiten en zorgt ervoor dat de  fractie haar relaties onderhoudt. De functie biedt een interessante plek om je  verder in provinciale politiek te verdiepen.

 • Vers Beton zoekt een stagiair vanaf januari 2024. We begeleiden je om je eigen leerdoelen te halen en zelf journalistieke producties te maken voor Vers Beton.

 • Bekijk alle vacatures