Voor de harddenkende Rotterdammer
All Cops Are Bastards
Beeld door: beeld: Borus Fortuin

Het politiegeweld tijdens de Woonopstand van 17 oktober 2021 is een vorm van staatsterreur die eigen is aan de liberaal-kapitalistische orde. Ondanks het idee dat aandacht voor het politiegeweld de aandacht van het onderwerp wonen afleidt, lijkt het me toch cruciaal aandacht te hebben voor de overdrijving die de staat op dat issue produceert. Een overdrijving die typerend is voor de staat. Of wellicht moeten we zeggen: de staat is een overdrijving van wat ervoor nodig is om samen te leven, precies omdat de staat onderschat op welke manieren we allemaal samen zouden kunnen leven. De staat is een overdreven onderschatting. Een naam voor ‘alle gevolgen van dien’ van een inschattingsfout. 

Wie met een schijnbaar onschuldige actie geweld oproept, moet erkennen dat er niets onschuldigs aan die actie is. Dat je kennelijk ergens op drukt waar het pijn doet. Niets rechtvaardigt het politiegeweld van 17 oktober, maar er is, in de huidige orde, ook niets onschuldigs aan het verkondigen van een recht op wonen, want het legt de bijl aan de wortel van die door bezit bezeten orde. Ongetwijfeld stond niet iedereen die zondag op het Afrikaanderplein met het idee dat de Woonopstand een fundamentele breuk met de bestaande orde in zich draagt, maar duidelijk is dat de orde het als zodanig ervoer. En dat besef is ook een opening naar het meest basale en tegelijk het meest radicale: huizen voor mensen.

Verder lezen?

Word lid van Vers Beton voor €7,50 per maand. De eerste maand lees je gratis!

  1. Een bekende retorische figuur: zeggen dat het, bijvoorbeeld bij rellen, vooral mensen van buiten zijn die dat doen. Martin Luther King werd bijvoorbeeld zo genoemd toen hij in het zuiden van de VS aan protesten deelnam. ↩︎
  2. Commodificatie is het proces waarbij steeds meer aspecten van het leven worden uitgedrukt in een geldwaarde, en gedefinieerd worden in termen van vraag en aanbod. ↩︎
Foto WS 1

Willem Schinkel

Willem Schinkel is hoogleraar sociale theorie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Profiel-pagina
portrait

Borus Fortuin

Illustrator

Borus Fortuin is een Rotterdamse illustrator die zich richt op sociale onderwerpen zoals identiteit, gender en de relatie tussen mens en technologie. Hij heeft het tot zijn missie gemaakt een ander soort man op papier te laten zien dan de macho Hollywood-versie en dat dringt door zelfs tot in de lijn waarin hij werkt. Een gevoelige, zelfs kwetsbare lijn afgewisseld met stevige composities en thema’s.

Profiel-pagina