Advertentie

VB – vacaturebank – banners – Hardwerkende – klik hier! – 1456×180
Voor de harddenkende Rotterdammer

Dit artikel in het kort:

  • Uit zorg voor de gevolgen van de lockdown op onderwijsprestaties ontstaat bij gemeente en politiek in mei 2020 het plan voor een zomerschool.
  • De gemeente gunt de opdracht voor 2,4 miljoen aan de nieuwe Stichting Zomercampus Rotterdam; uitgangspunt is dat het ministerie van Onderwijs de helft bijdraagt.
  • Schoolbesturen zien geen heil in extra onderwijs in de zomer en stellen geen docenten en gebouwen beschikbaar.
  • Door tijdsdruk en het ontbreken van heldere doelstellingen raken de leerachterstanden steeds verder uit zicht.
  • Een tweede zomerschool kan de hoge verwachtingen van wethouder en gemeenteraad slechts gedeeltelijk waarmaken.

Een duidelijke probleemanalyse ontbreekt eind april 2020, toch is de oplossing al snel in zicht. Het is het begin van de pandemie, de scholen in Rotterdam zijn dicht en de zorgen over de leerachterstanden nemen toe. Het thuisonderwijs maakt de kansenongelijkheid groter, waarschuwen deskundigen. Op de Coolsingel denkt de afdeling Onderwijs na over de tijd na de lockdown. Er zijn plannen voor een zomerschool om de leerkloof te dichten, een wens die ook blijkt te leven bij de gemeenteraad.

Die zomerschool komt er in 2020, de grootste zomercampus van Nederland zelfs. Zo’n 4500 kinderen, voornamelijk basisscholieren, doen mee aan een programma met sport, cultuur en taal. Maar ondanks de grote ambities haalt Rotterdam er met name wat betreft de leerachterstanden niet alles uit wat erin zit, blijkt uit een evaluatie aan het einde van 2020. Lof is er in het evaluatierapport voor de korte tijd waarin het programma in elkaar is gezet en het grote bereik. De onderzoekers constateren dat veel kinderen in de basisschoolleeftijd “een inspirerende en uitdagende” invulling van een deel van de zomervakantie hadden. Een bijdrage van de zomerscholen aan het wegwerken van onderwijsachterstanden vond Sardes echter niet. 

Wat ontbrak was een duidelijke doelstelling, volgens de evaluatie cruciaal voor het slagen van een zomerschool. “De kwaliteit van het programma en de uitvoering hadden hoger kunnen zijn”, luidt de conclusie van de onderzoekers. 

Het programma bestond uit tien dagdelen, waarbij in de ene helft werd gewerkt aan een schoolkrant en de andere helft bestond uit lessen sport en cultuur. Voor dat programma werden onderwijssubsidies1 gebruikt van gemeente én het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). 

De steun van OCW was nadrukkelijk bedoeld voor het inhalen van verloren leertijd. Aan deze vereiste kwam het programma niet tegemoet. Waarom verdwenen de leerachterstanden, ondanks de forse geldinjectie, uit zicht? 

Vers Beton en OPEN Rotterdam doken in notulen van gemeenteraads- en commissievergaderingen, brieven aan en van de wethouder en de evaluatie van eind 2020 door onderzoeksbureau Sardes. Ook spraken we met diverse onderwijsaanbieders en onderwijsdeskundigen. We kregen toelichting van de gemeente en de organisatie van de zomerschool. Alleen de Rotterdamse schoolkoepel Fokor, die de schoolbesturen vertegenwoordigt, wilde niet reageren. De reconstructie laat zien dat zowel de scholen als onderwijsdeskundigen geen rol hadden bij de invulling van het onderwijsgedeelte van het programma. Door het ontbreken van consensus bij gemeente, schoolbesturen en gemeenteraad over het doel van de zomerschool raakte het inhalen van de onderwijsachterstanden steeds meer uit zicht.

De schoolbesturen doen niet mee

“Gemeente, neem de regie bij het aanpakken van onderwijsachterstanden.” De oproep van de PvdA aan het college liegt er op 15 mei 2020 niet om. De Rotterdamse fractie ziet met lede ogen hoe de kansenongelijkheid door corona alleen maar groter wordt. De partij ziet een zomerprogramma voor zich door “onze eigen Rotterdamse leraren, voor een mooie vergoeding”. Daarnaast is volgens de partij een rol weggelegd voor ouders, huiswerkclubs, sportverenigingen en musea. Om het geld hoeft de gemeente het niet te laten: op 15 mei 2020 maakt OCW miljoenen vrij voor zogenoemde inhaal- en ondersteuningsprogramma’s2 (IOP). 

De schoolbesturen in het primaire onderwijs zijn over een onderwijsprogramma in de zomer niet direct enthousiast, schrijft voorzitter Ton Groot Zwaaftink van de verenigde schoolbesturen (Fokor) op 23 april 2020 aan wethouder Said Kasmi (D66) van Onderwijs. Dat de taal- en rekenboekjes niet helemaal uit zijn aan het einde van het schooljaar zegt niet dat er sprake is van onderwijsachterstanden, stelt hij. Na de drukke coronatijd snakt het onderwijs naar rust. In plaats van inhaalprogramma’s kan de gemeente zich beter richten op het welbevinden van leerlingen en leraren. Als er een zomerschool moet komen, dan alleen voor sport en cultuur. Hij waarschuwt bovendien dat het de schoolbesturen zijn die over de onderwijsinhoud gaan; de gemeente is er slechts voor de ondersteuning.

Het onderwijs snakt naar rust. De gemeente kan zich beter richten op het welbevinden van leerlingen en leraren

De gemeente heeft inmiddels diverse partijen in de welzijns- en evenementensector benaderd om de zomerschool te organiseren. Vanwege de korte voorbereidingstijd zien zij het niet zitten, meldt de afdeling Onderwijs desgevraagd. Eén partij blijkt met dezelfde plannen als de gemeente rond te lopen: het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Normaal vergoedt het lessen sport en cultuur voor kinderen uit arme gezinnen, maar ook die gaan door corona niet door. Het fonds kan hierdoor vijf ton beschikbaar stellen, meldt voorzitter Samuel Schampers (oud-fractievoorzitter D66) op de website van het Jeugdfonds. Daarnaast kan de voorzitter 150 duizend aan sponsorgeld inleggen. “Onze doelstelling is het bevorderen van kansengelijkheid door kinderen de kans te geven mee te doen aan sport en cultuur”, zegt initiatiefnemer Samuel Schampers op de website. “Ik heb de gemeente gevraagd of we dat ruimer mochten interpreteren door educatie toe te voegen. Dat was akkoord en daarmee hadden we ruimte de Zomercampus010 te starten.”

Gemeente en Jeugdfonds besluiten om de handen ineen te slaan en samen de organisatie op zich te nemen. Hiervoor wordt op 15 juni 2020 de Stichting Zomercampus Rotterdam opgericht. Op 10 juni 2020 kondigt burgemeester Aboutaleb de plannen aan in een brief aan de gemeenteraad. De gemeente mikt op 6000 kinderen op basisscholen, voortgezet onderwijs en mbo, uiteindelijk worden dat er vanwege de geringe animo van oudere kinderen 4500. Naast de OCW-subsidies en de inleg van het Jeugdfonds en andere fondsen (650 duizend) draagt de gemeente 650 duizend euro bij. 

ZS1
Impressie van Zomertalent010 (zomer 2021) Beeld door: beeld: Open Rotterdam

In totaal staat het college garant voor een bedrag van 2,4 miljoen euro. Op dat moment lijkt het gemeentebestuur daarbij nog uit te gaan van 1,1 miljoen van OCW, uiteindelijk komt via deze steunregeling volgens de jaarrekening van Zomercampus slechts 850 duizend euro binnen. Onduidelijk is waarom de scholen een lager bedrag hebben afgedragen dan de gemeente heeft begroot.

Alhoewel er grote bedragen mee zijn gemoeid, wordt de opdracht niet aanbesteed. Er was geen tijd om alle termijnen te doorlopen, verklaart de afdeling Onderwijs. Ook met de vijf ton van het Jeugdfonds is iets aan de hand, ontdekten Vers Beton en OPEN Rotterdam in een eerder onderzoek. Dit geld was bestemd voor aanbieders van muzieklessen en sport maar die krijgen te horen dat de subsidiepot leeg is. Het gebrek aan transparantie van het Jeugdfonds komt de verantwoordelijke wethouder Michiel Grauss (CU/SGP) van welzijn te staan op verschillende moties in de gemeenteraad. Na tussenkomst van een bemiddelaar moet het fonds de benadeelde aanbieder alsnog betalen.

Kasmi blijft hopen dat Rotterdamse docenten alsnog aanhaken. Op 6 juni 2020 meldt hij in de raadscommissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS) dat hij in gesprek is met scholen over een vrijwillige deelname van docenten. Hij wijst daarbij op het feit dat docenten in de zomer zeven weken verlof hebben. “Hun vakantie komt dus niet in gevaar.” Maar de schoolbesturen houden voet bij stuk: door het lerarentekort willen ze niet het risico lopen van verdere overbelasting van leraren. Ze stellen geen personeel en geen gebouwen voor de zomerschool beschikbaar.

Het meningsverschil tussen schoolbesturen en gemeente blijft niet zonder gevolgen. Want hierdoor is de organisatie aangewezen op externe partijen. Voor de docenten wordt de hulp ingeroepen van uitzendbureau Daan, waarover later meer. Nu er geen klaslokalen openblijven wordt een beroep gedaan op sportkantines en buurthuizen, die niet altijd geschikt zijn voor meer schoolse activiteiten. Een reden voor Vakmanstad, een organisatie die lesprogramma’s ontwikkelt, om te bedanken voor de opdracht. Het onderwijsprogramma, dat bestaat uit het maken van een schoolkrant, komt daardoor voor rekening van Schoolpoort, een partij die normaal zorg draagt voor onderwijs-ICT.

Geen deskundigen aan boord

Onderwijswetenschapper Brian Godor van de Erasmus Universiteit kent de Rotterdamse onderwijswereld goed. Hij deed, samen met zijn collega Ruth Van der Hallen, recent onderzoek onder zevenhonderd basisschoolkinderen in de regio naar veerkracht. Ook adviseert hij voetbalclubs in verschillende Europese steden, waaronder Feyenoord, over maatschappelijke programma’s voor de jeugd.

Hij volgt de ontwikkelingen rond de zomerscholen met verbazing. “Het is raar dat we het wegwerken van leerachterstanden in Rotterdam overlaten aan niet-onderwijsmensen”, zegt hij. “Neem deskundigen aan boord die de praktijk en de empirie kennen.” Met dat laatste doelt hij op de evidence-based methodes, werkwijzen die wetenschappelijk bewezen nuttig zijn. Er is namelijk al veel bekend over wat wel en niet werkt in kortdurende programma’s als zomerscholen.

Het is raar dat we het wegwerken van leerachterstanden in Rotterdam overlaten aan niet-onderwijsmensen

Zo startten wetenschappers van de Universiteit van Maastricht EducationLab, een initiatief dat in kaart brengt wat wetenschappelijk bewezen werkt bij zomerscholen. Stel eerst goed vast wat het probleem is, adviseren ze organisators van zomerscholen. Werk in kleine groepen van maximaal vijf leerlingen en sluit aan bij het lesprogramma van de school. Als er al wordt gewerkt met externen dan moeten deze intensief worden getraind. Maar volgens projectleider Arjen Scholten van Vinci, een organisatie die programma’s ontwikkelt voor achterstandsleerlingen, worden dit soort onderzoeksresultaten in de praktijk zelden toegepast. Onder het mom van achterstandenbestrijding wordt er in veel zomerprogramma’s maar wat aangerommeld. “Goed bedoeld, dat wel, maar tot structurele opbrengsten zullen deze initiatieven niet leiden.”

Hij voegt er direct aan toe dat van een week zomeronderwijs sowieso geen wonderen kunnen worden verwacht. “Taalachterstanden zijn fundamenteel. Om die om te buigen is een jarenlange impuls nodig.” Ook Brian Godor gelooft meer in langerlopende onderwijsprogramma’s, waarbij zomerscholen een onderdeel zijn. Maar het belangrijkste euvel is volgens hem dat de doelstellingen niet scherp worden geformuleerd. “Juist bij zomerscholen zit de duivel in de details. Wat beoog je, hoe ga je dat aanpakken en hoe getraind is de staf die het uitvoert? Zonder een scherpe doelstelling krijg je goodwill en hardwerkende mensen, meer niet.”

Race tegen de klok

Uit de evaluatie van Sardes blijkt dat in juni 2020 voor de organisatie de tijd begint te dringen. Er zijn 91 docenten nodig en 202 studentmentoren, die in allerijl worden aangetrokken bij recruiter Daan en huiswerkinstituut Leren voor de Toekomst. Ook de werving van deelnemers verloopt niet vlekkeloos. Scholen zijn verantwoordelijk voor het aanmelden van de kinderen en het aanvragen van de subsidie. Maar door geringe interne communicatie van Zomercampus hebben zij op veel vragen van de ouders over het programma geen passend antwoord. Een aantal keer wordt de aanmeldingsdatum verlengd, uiteindelijk staat de teller op ruim vijfduizend kinderen. Met name de aanmeldingen in het voortgezet onderwijs vallen tegen: in plaats van 1500 zijn het er slechts 291, waarvan er uiteindelijk slechts 151 komen opdagen.

Strikt genomen verandert daarmee de Zomercampus in een programma voor voornamelijk basisscholieren in groep 3 tot en met 7. Zo verschuiven er meer zaken in de laatste weken voor de start. 

ZS2
Impressie van Zomertalent010 (zomer 2021) Beeld door: beeld: Open Rotterdam

 

Zonder dat de 89 scholen ervan op de hoogte zijn, wordt bijvoorbeeld de onderwijsdoelstelling losgelaten. Zij horen hier pas later over, bij de evaluatiegesprekken met Sardes. Ook ontwikkelaars, aanbieders en uitvoerders zijn niet exact op de hoogte van het uiteindelijke doel, meldt het rapport. Bij de evaluatie blijkt dat sommige partijen de indruk hadden dat het inhalen van leerachterstanden nog wel degelijk onderdeel was van het doel. Anderen wisten dat dit was geschrapt, maar waren niet op de hoogte wat het doel dan wel was. 

In plaats daarvan richt de organisatie zich op het nieuwe motto: “zelfvertrouwen genereren, het verbreden van de horizon en nieuwe vrienden maken” “Gezien de korte tijd liepen doelen stellen en de uitvoering gelijk op”, legt de woordvoerder van wethouder Kasmi desgevraagd uit. Niet de ideale manier van werken, want hoe zorg je dat doelen en programma aansluiten?

Als op 20 juli 2020 de Zomercampus in 28 wijken van start gaat, zijn er nog veel losse eindjes. Sardes noemt het “een logistieke krachttoer” om kinderen op tijd te koppelen aan 91 leraren en 202 mentoren. Kinderen van onder- en bovenbouw komen hierdoor onbedoeld in dezelfde groep van maximaal 15 kinderen terecht. Hierdoor is het voor de oudere kinderen niet te doen om het programma op het eigen niveau te volgen. Ook was niet elke docent gewend aan de doelgroep. “Er waren kinderen bij die geen woord Nederlands spraken.”

Leraren staan onvoorbereid voor de klas en hebben soms geen ervaring in het basisonderwijs

Leraren van Daan uitzendbureau en (student-)mentoren van Leren voor de Toekomst weten soms tot het laatst niet wat ze moeten doen, blijkt verder uit de evaluatie. Ze staan onvoorbereid voor de klas en hebben in een aantal gevallen geen tot nauwelijks ervaring in het basisonderwijs, constateert Sardes. Terwijl die voorbereiding cruciaal is. “Als zomerschooldocent heb je geen aanloop, je moet er direct staan”, zegt een organisator van zomerscholen in Amsterdam-West in 2020 in een artikel over het belang van bevoegde docenten in het Onderwijsblad.

Twijfels over vervolg

De adviezen in het evaluatierapport van Sardes voor een volgende zomerschool zijn helder. Werk voortaan met een duidelijke doelgroep en doelen, blijf dat wijkgericht doen, zorg voor rendabele tarieven voor de aanbieders en werf geen leraren meer via uitzendbureaus. Dit laatste is ook een wens van de schoolbesturen in het basisonderwijs. 

Als er al een vervolg moet komen, want daarover is het onderzoeksbureau na het spreken van alle betrokken partijen in politiek, bestuur en onderwijswereld sceptisch. “Er zijn zo veel belangen in Rotterdam dat het lastig zal worden om consensus te bereiken.” Ook vanwege het lerarentekort twijfelen de onderzoekers of een vervolg wenselijk is. “Het is raadzaam dat initiatieven zoals Zomercampus010 geen concurrenten worden van onderwijs en kinderopvang als het gaat om het werven van personeel.”

Het is raadzaam dat initiatieven zoals Zomercampus010 geen concurrenten worden van onderwijs en kinderopvang als het gaat om het werven van personeel

Net als indertijd bij de leertijduitbreiding in Rotterdam-Zuid, waarover Vers Beton en OPEN Rotterdam eerder berichtten, zorgen de onderwijssubsidies voor achterstanden voor een nieuwe markt voor welzijnspartijen en bijlesinstituten. Deze trend was in februari 2021 voor Amsterdamse en Rotterdamse schoolbesturen in het voortgezet onderwijs aanleiding voor een brandbrief aan minister Slob waarin ze vragen om rust voor de scholen om de problemen zelf op te lossen. De schoolleiders zijn kritisch over de zomer- herfst en winterscholen die worden georganiseerd. Ze spreken van “het lonkende perspectief van een zak met geld” waarvoor instituten hun leerlingen tegen betaling van “vermeende achterstanden” willen afhelpen. “Alle goede bedoelingen ten spijt, het is wat ons betreft niet de goede weg.”

Directeur van Stichting Zomercampus Rotterdam Mandy Leenpoel zegt in een reactie blij te zijn met het rapport van Sardes. “De kinderen zijn bezig geweest met verrijkende activiteiten en hebben kennis gemaakt met de buurt”, citeert ze de evaluatie. “Dat zijn waardevolle opbrengsten, die grotendeels overeenkomen met de doelen.” Ze onthoudt zich van commentaar of daar onderwijsachterstandsgelden voor moeten worden gebruikt. “Het is niet aan ons om een mening te hebben over de besteding van financiële middelen door onderwijsinstellingen.” Zomercampus heeft zich inmiddels doorontwikkeld. Nog steeds biedt de stichting herfst- en lentecampussen aan op Rotterdamse basisscholen. 

De gemeenteraad komt met nieuwe wensen

Als in maart 2021 de evaluatie van Sardes in de raadscommissie wordt behandeld, is de reactie van de raadsleden ambivalent. Enerzijds is er kritiek op de gebrekkige organisatie, anderzijds klinkt er bewondering voor de snelheid en omvang van de campus. Raadslid Jimmy Smets werkt zelf in het onderwijs en leest het rapport als “Twaalf ambachten, dertien ongelukken’’ maar is tegelijkertijd tevreden over de inzet van de organisatie. Hij maakt vooral een punt van het feit dat kinderen van het speciaal onderwijs niet kunnen meedoen.

Co Engberts (PvdA) noemt het “een ongelofelijke puinbak” maar geeft tegelijkertijd aan dat hij er liever anders naar kijkt. “Ongelofelijk wat er uit de grond is getrokken, we zijn er uiteindelijk positief over.” Tjalling Vonk (CU/SGP) maakt “een diepe buiging” voor het lef van het college en de motivatie van de organisatie. Maar hij is ook kritisch. Hij wijst op een lage ouderbetrokkenheid en het geringe enthousiasme van de kinderen (iets meer dan de helft) voor een vervolg. Bovendien is van het wegwerken van leerachterstanden niets terecht gekomen.

De wethouder belooft in een volgende editie de doelen scherper te formuleren en meer aandacht te schenken aan  achterstanden in taal en rekenen. Ook komt er een speciaal programma voor de kinderen in het speciaal onderwijs. Later die maand, in de gemeenteraad, komen daar vanuit verschillende fracties nog meer wensen bij. Er worden moties aangenomen voor lessen democratie (D66), een gezond ontbijt en lunch (DENK) en meer ouderbetrokkenheid (ChristenUnie/SGP). Er zijn inmiddels plannen voor een vervolg, waarbij OCW-gelden niet meer worden aangesproken. De kosten worden in eerste instantie geraamd op 1,2 miljoen euro voor 1600 leerlingen, meer geld dus per leerling. Als blijkt dat deze aantallen (veel) te ambitieus zijn, worden deze bijdrage uit het gemeentebudget bijgesteld naar 650 duizend euro.

Beperkte opkomst ouders en kinderen bij tweede zomerschool

De tweede zomerschool die op 26 juli 2021 van start gaat, is soberder van opzet. Niet Zomercampus maar welzijnsinstelling Samen ondernemend Leren (SoL) wint in mei 2021 de aanbesteding, die deze keer wel wordt georganiseerd. Zomertalent010 is er alleen nog voor groepen 6, 7 en 8, het programma van twee weken legt meer nadruk op taal en wordt deze keer ontwikkeld door een ervaren partij. Ook van recruiter wordt gewisseld, nu wordt zaken gedaan met het door de schoolbesturen goedgekeurde onderwijsuitzendbureau Dit is wijs.

Maar voor de editie 2021 blijven de aanmeldingen fors achter. In plaats van de beoogde zestienhonderd weet de stichting slechts vijfhonderd kinderen te bereiken. Deze keer moeten de ouders de kinderen zelf aanmelden, maar die zijn niet vertrouwd met het nieuwe verschijnsel Zomertalent. Ook zijn veel gezinnen, nu de coronaregels versoepelen, volgens de organisatie besluiteloos over de invulling van de zomervakantie. Ze willen zich niet twee weken vastleggen. Wanneer het aantal aanmeldingen in juni blijft steken rond de driehonderd wordt het zomerprogramma opengesteld voor alle Rotterdamse kinderen. Voor het programma voor de ouders, met workshops over taal en financiën, melden zich maar vijftig deelnemers in plaats van de beoogde driehonderd tot vijfhonderd ouders.

Ook de organisatie van een programma voor tachtig kinderen van het speciaal basisonderwijs verloopt niet vlekkeloos. Opnieuw willen schoolbesturen in de zomerweken geen docenten beschikbaar stellen, terwijl deze kinderen hier wel baat bij hebben. Besloten wordt de groepen te verkleinen, het aantal begeleiders te verdubbelen en het programma aan te passen, meldt Kasmi op 16 juni 2021 aan de commissieleden.

Nieuwe subsidies, nieuwe kansen

Sardes gaat de tweede zomerschool opnieuw evalueren. De verwachting is dat het rapport in december 2021 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Inmiddels heeft OCW nieuwe gelden beschikbaar gesteld voor onderwijsachterstanden door corona, het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Voor deze geldinjectie van 8,5 miljard in de komende twee jaar zijn de criteria veel strenger. Zowel gemeenten als scholen kunnen geld krijgen voor ondersteuning van kinderen met een “vertraagde leergroei”. Nu moeten scholen in opdracht van OCW alsnog eerst de achterstanden per kind in kaart brengen. Voorwaarde voor de subsidie is verder dat er wordt gewerkt met methodes die volgens wetenschappers echt werken. 

Rotterdamse schoolbesturen vrezen onderwijl opnieuw voor ongewenste neveneffecten. Bestuurder Renata Voss van BOOR (besturen openbaar onderwijs Rotterdam) waarschuwt dat de uitvoering van het nieuwe programma gevaar loopt door het lerarentekort. “De extra formatie die nu vrijkomt, zorgt voor een leegloop bij scholen met een complexe leerlingenpopulatie”, schrijft ze in het Onderwijsblad van september 2021. 

Een derde zomerschool?

De eindafrekening van Zomercampus (totale kosten: 2,5 miljoen euro) voor 2020 is nog steeds niet in de gemeenteraad besproken. Lange tijd was onduidelijk op welk subsidiebedrag van OCW de organisatie kon rekenen. Daarom kon er voor de jaarrekening van Zomercampus geen accountantsverklaring worden afgegeven. De scholen, die €300 per kind hadden aangevraagd, wilden in eerste instantie de rekening voor de zomerschool niet betalen. De bedragen waren door OCW nog niet definitief vastgesteld, ze vreesden achteraf alsnog te moeten terugbetalen. Een vrees die niet terecht lijkt: een woordvoerder van OCW meldt dat bij de definitieve toekenning in 2022 alleen wordt gekeken of 85 procent van de kinderen is komen opdagen. Een kwaliteitstoets doet het ministerie niet, dat is volgens de woordvoerder aan de scholen zelf.

Inmiddels blijkt uit cijfers van OCW dat na anderhalf jaar corona de gemiddelde achterstand op basisscholen tien weken is voor rekenen en zeven weken voor begrijpend lezen. Hoe lager het opleidingsniveau van de ouders, hoe groter de leervertraging. Voor het vmbo – de groep met een teleurstellende opkomst bij de eerste zomerschool – bedraagt de achterstand in leesvaardigheid zelfs een jaar. Op 22 december 2021 bespreekt de raadscommissie ZOCS zowel de eindafrekening van Zomercampus als de evaluatie van Zomertalent. 

Vers Beton en OPEN Rotterdam zullen het dossier blijven volgen. Heb je tips of informatie, mail naar [email protected]

Dit onderzoek is een samenwerking van OPEN Rotterdam en Vers Beton en wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

  1. Scholen met veel leerachterstanden konden voor maximaal 20 procent van de leerlingen € 300 euro aanvragen voor deelname aan een zomerschool. In totaal vroegen 76 basisscholen voor 4.400 Rotterdamse kinderen aan, blijkt uit cijfers van OCW. Dit komt neer op een bedrag van ruim een miljoen, de helft van het budget voor de Zomercampus. Volgens de organisatie is hiervan uiteindelijk maar 850 duizend door scholen afgedragen. Voor het voortgezet onderwijs deden 151 leerlingen mee. Onduidelijk is of voor hen subsidie is aangevraagd omdat het niet altijd om scholieren met een onderwijsachterstand ging. ↩︎
  2. Landelijk is er 244 miljoen beschikbaar voor alle onderwijsniveaus, maar verreweg de meeste aanvragen (183 miljoen) zullen in vijf subsidierondes worden gedaan door basisscholen. ↩︎
sk

Saskia Klaassen

Chef onderzoeksredactie

Saskia Klaassen (1966) is na omzwervingen langs verschillende media en maatschappelijke organisaties terug op de plek waar ze als journalist begon: Rotterdam.

[email protected]

Profiel-pagina
IMG_2371

Joost Baumgardt

Trainee onderzoek

Joost Baumgardt (1995) woont in Rotterdam-West en werkt als freelance journalist voor onder andere het AD Rotterdams Dagblad en NRC. Hij maakt daarnaast tekeningen van krijt. Als hij niet met verhalen bezig is, luistert hij muziek of rijdt hij op zijn skateboard door de stad.

Profiel-pagina