Ga naar de inhoud

Wat zeggen de partijen over de energietransitie?

Vers Beton spitte alle partijprogramma’s door en vatte samen hoe de verschillende partijen de energietransitie willen aanpakken. En wat dat betekent voor Rotterdammers en hun huizen, wijken en portemonnee.

Vers Beton – Mark van Wijk – Energietransitie
beeld: Mark van Wijk

Meerdere partijen, zoals bijvoorbeeld Volt, Bij1, PvdA of Christenunie, zien de energietransitie expliciet als een middel tegen energiearmoede. Bij1 stelt bijvoorbeeld dan ook de stad moet investeren in groene energie en zonnepanelen, en energiearmoede moet bestrijden door de kosten voor energietransitie voor huishoudens te vergoeden.

“Rotterdam zet zich pro-actief in om groepen zoals jongeren, mensen met een migratieachtergrond en laaggeletterde mensen, beter te betrekken in het participatieproces van de energietransitie”, stelt Partij voor de Dieren, waarin zij zich bij Bij1 aansluiten. Ook de SP vindt het belangrijk dat iedereen moet kunnen profiteren van de overgang naar duurzame energie. De partij wil dat woningcorporaties hun huizen beter gaan isoleren en waar mogelijk voorzien van zonnepanelen, zodat niet alleen huiseigenaren van de voordelen van verduurzaming genieten maar ook huurders. Vrijwel alle partijen noemen trouwens betere isolatie van woningen als speerpunt. 

Socialisten010 wil een socialistische energietransitie, die we “niet overlaten aan bedrijven die winstmaximalisatie als doel hebben”. Hier vindt de partij steun van Denk en Bij1. De partijen zijn voor meer zeggenschap van Rotterdammers: over hun woningen, energievoorziening, logistiek en haven. Socialisten010 wil bijvoorbeeld opnieuw een eigen energiebedrijf oprichten en een groots energiebesparend offensief: met wijkgerichte energiebesparingsteams jaarlijks 10.000 woningen verduurzamen. Bij1 vindt ook dat nutsbedrijven in publieke handen moeten komen en keurt de recente verkoop van Eneco af. “Publiek aandeelhouderschap is nodig om de energietransitie aan te jagen bij nutsbedrijven.” Ook Denk wil dat Rotterdammers meer inspraak en zeggenschap krijgen in beleid voor de energietransitie en stelt voor om het warmtenet te socialiseren om zo energie-onrechtvaardigheid (grote verschillen in tarieven om woningen te verwarmen) uit te bannen.

Gerelateerde inhoud

Wil je dit soort artikelen blijven lezen?

Vers Beton kan niet bestaan zonder haar leden. Lees onbeperkt artikelen op Vers Beton voor € 7,50 per maand, de eerste maand is gratis.

Misschien vind je dit ook interessant

De agenda die je aan het denken zet

 • Tijdens de eerste edtie Extra Space op 14 maart luister je vanaf 19:00 naar de…

  Venue: Leeszaal Rotterdam West
  Datum:
 • De Rotterdamse woningmarkt is krap en de prijzen zijn hoog. De nieuwe Woonvisie, die op 14 maart 2024 wordt vastgesteld, belooft verandering. Maar hoe wordt écht betaalbaar wonen in Rotterdam gerealiseerd? Op 7 maart organiseren AIR, Platform Woonopgave, Recht op de Stad en KeileCollectief het stadsgesprek ‘Betaalbaar wonen: hoe dan?!’Onderwerp van gesprek zijn de nieuwe Woonvisie, de knelpunten in de praktijk en mogelijke oplossingen. De avond wordt afgesloten met het aanbieden van kant-en-klare moties aan Rotterdamse gemeenteraadsleden, die ze op 14 maart kunnen indienen.

  Venue: Keilepand M4H
  Datum:
 • Bubbeldenken geeft geen oplossingen. Steeds weer dezelfde statements en dezelfde “deskundigen”…brrrr, herhaling van zetten. Daarom op zoek naar verrassend andere meningen.

  Venue: Rotterdamse Salon
  Datum:
 • Bekijk de agenda

De leukste vacatures in en om Rotterdam