Advertentie

VB – vacaturebank – banners – Hardwerkende – klik hier! – 1456×180
Voor de harddenkende Rotterdammer
Vers Beton – Bo Yuan – Ongedocumenteerden – 2022
Beeld door: beeld: Bo Yuan

Het is eind maart en een groep van zo’n vijftien mensen loopt door Rotterdam West met een koptelefoon op hun hoofd. In hun oren klinkt geen muziek, maar het verhaal van Adam. Adam woont al dertig jaar in Rotterdam zonder papieren. Met de audiotour, gemaakt door de Pauluskerk en theaterorganisatie Formaat uit Delfshaven, ervaren luisteraars in anderhalf uur de stad door zijn ogen. “Een vriend van mij werkte hier als sloper. Zonder masker om hem te beschermen tegen het kalkstof, want daar betaalde de baas niet voor. ‘s Avonds hoestte hij vaak bloed. Ik maakte me zorgen”, klinkt de stem van Adam voor een huis in de Josephstraat. 

Naar schatting wonen volgens de Pauluskerk zo’n 10.000 mensen zonder verblijfsvergunning in Rotterdam, van de 40.000 die expertisecentrum Pharos in heel Nederland schat. Andere schattingen van de Universiteit Utrecht, gaan uit van 15.000 tot 38.000 mensen landelijk. Tot deze groep behoren onder meer afgewezen asielzoekers, illegale arbeidsmigranten, mensen die zich hier bij hun familie hebben gevoegd, terwijl ze geen (recht op een) verblijfsvergunning hebben en mensen die niet uitgezet kúnnen worden.

Verder lezen?

Word lid van Vers Beton voor €7,50 per maand. De eerste maand lees je gratis!

  1. Volgens de Nederlandse Vreemdelingenwet moet iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft, ongeacht de reden en de verblijfsduur, een geldig visum of een verblijfsvergunning hebben om in Nederland legaal te kunnen verblijven. Volgens de gangbare definitie is iedereen die langer dan drie maanden in Nederland verblijft zonder een geldige verblijfsvergunning zogenoemd illegaal, ofwel: ongedocumenteerd. ↩︎
  2. Ongedocumenteerde migranten in Nederland kunnen zonder reden worden vastgezet. In de grensdetentie (Schiphol) of in verschillende locaties voor vreemdelingenbewaring. ↩︎
  3. de IND is het onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid dat zorg draagt voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid en alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. ↩︎
  4. Er zijn vijf pilots gestart waarvan een in R’dam en een in A’dam. ↩︎
  5. Het koppelingsbeginsel, neergelegd in artikel 10 Vreemdelingenwet 2000, bepaalt dat verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen aan vreemdelingen zoals bijstand, zorgverzekering, zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderbijslag en maatschappelijke ondersteuning worden gekoppeld aan de rechtmatigheid van hun verblijf, behalve waar het gaat om onderwijs aan minderjarigen, medisch noodzakelijke zorg of rechtsbijstand. ↩︎
  6. Andere steden met een eigen ID-kaart zijn onder andere San Francisco, Oakland, Richmond, Newark, Detroit en Chicago. In Europa hebben onder meer Parijs, Barcelona en Madrid een stads-ID, en ook Zürich heeft dit aangekondigd.https://en.wikipedia.org/wiki/City_identification_card ↩︎
ava Willemijn Sneep

Willemijn Sneep

Adjunct-hoofdredacteur en eindredacteur

Willemijn Sneep is na wat omzwervingen en een master Journalistiek in het schattige Leiden weer terug in de enige wereldstad die Nederland rijk is. Als freelance journalist kan ze zich geen betere thuisbasis wensen. [email protected]

Profiel-pagina
Runnin(crop3)

Bo Yuan

Illustrator

Bo Yuan is een illustrator uit Rotterdam met een specialisatie in digitale kunst. Via dit medium creëert hij werelden en karakters met een focus op kleur en atmosfeer. Naast commercieel werk houdt Bo zich bezig met persoonlijke projecten waarbij hij gevoelens omtovert tot beeld dat surrealistisch, maar toch herkenbaar is. 

Profiel-pagina