Advertentie

VB – vacaturebank – banners – Hardwerkende – klik hier! – 1456×180
Voor de harddenkende Rotterdammer

Al 22 jaar woonde Tamina, die oorspronkelijk uit Azerbeidzjaan komt, in Nederland. Het gezin is blij, want eindelijk krijgen zij en haar moeder officieel het Nederlands staatsburgerschap. “Wij waren al kaaskop, maar half. Nu worden wij echte kaaskoppen”, lacht Tamina op weg naar de uitreiking op het stadhuis.

Bron: beeld: www.youtube.com

Toch is er een maar. De man van Tamina, Rauf, die geen papieren heeft, kan zich nog altijd niet op het adres bij zijn vrouw en kind inschrijven. Want als hij dat doet, verliest Tamina ondanks haar Nederlandse papieren, alsnog haar recht op zorgtoeslag of kinderbijslag. Dat komt door code 98.

Code 98 in Rotterdam

Uit cijfers van de gemeente Rotterdam blijkt dat 944 mensen deze code achter hun naam hebben gekregen, door de Immigratie en naturalisatiedienst (IND). Dat zorgt dat zij, maar óók hun (Nederlandse) gezinsleden geen recht hebben op toeslagen.

Rotterdam kan een belangrijke rol spelen voor gezinnen als Tamina en Rauf, maar doet dit nauwelijks. Dat blijkt uit onderzoek van Vers Beton, OPEN Rotterdam en KRO-NCRV Pointer:

Vers Beton – Bo Yuan – Code 98 – 2022

Lees meer

Slachtoffer van een code: omdat Rose geen papieren had werden ook haar man en kinderen gestraft

Onderzoek naar hoe Nederlandse partners en kinderen de dupe worden van 'code 98'

Andere steden

Ook Amsterdam heeft net als Rotterdam een grote groep inwoners zonder legale verblijfsstatus. Maar binnen de kaders van dezelfde landelijke wetgeving, zijn er grote verschillen tussen steden, in de manier waarop beide steden met deze groep inwoners omgaan:

Vers Beton – Bo Yuan – Ongedocumenteerden – 2022

Lees meer

Rotterdam behandelt ongedocumenteerden strenger dan andere steden

Onderzoek naar hoe Rotterdam met ongedocumenteerden omgaat ten opzichte van andere steden

Je kunt deze banner wegklikken!

... maar je kunt ook lid worden van Vers Beton voor € 7,50 per maand. De eerste maand lees je gratis.

Nee, ik lees eerst het stuk verder

  1. Annotatie: Zolang de bovengenoemde Dublin-claim nog gold kon Camilla op geen enkele grond een asielaanvraag in Nederland doen (alleen in Italië), dus ook niet op grond van partnerschap. ↩︎
  2. De ABRvS (De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de hoogste algemene bestuursrechter in Nederland) heeft met een uitspraak in oktober 2014 geoordeeld dat de Belastingdienst/Toeslagen bij het intrekken of terugvorderen van toeslagen als gevolg van geen verblijfsstatus meer, rekening moet houden met de gevolgen die de herziening kan meebrengen. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2014:3788 ↩︎
  3. Op het moment dat de ouder zonder verblijfsstatus zou moeten vertrekken uit Nederland en dit zou leiden tot een gedwongen vertrek van het Nederlands kind uit de Europese Unie, komt de ouder op basis van het EU-recht en de uitspraken van het EU-Hof van Justitie een verblijfsrecht in Nederland toe. Dit volgt uit de uitspraak van het EU-Hof in de eerdergenoemde zaak Chavez. ↩︎
  4. Volgens de Nederlandse Vreemdelingenwet moet iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft, ongeacht de reden en de verblijfsduur, een geldig visum of een verblijfsvergunning hebben om in Nederland legaal te kunnen verblijven. Volgens de gangbare definitie is iedereen die langer dan drie maanden in Nederland verblijft zonder een geldige verblijfsvergunning zogenoemd illegaal, ofwel: ongedocumenteerd. ↩︎
  5. Ongedocumenteerde migranten in Nederland kunnen zonder reden worden vastgezet. In de grensdetentie (Schiphol) of in verschillende locaties voor vreemdelingenbewaring. ↩︎
  6. de IND is het onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid dat zorg draagt voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid en alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. ↩︎
  7. Er zijn vijf pilots gestart waarvan een in R’dam en een in A’dam. ↩︎
  8. Het koppelingsbeginsel, neergelegd in artikel 10 Vreemdelingenwet 2000, bepaalt dat verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen aan vreemdelingen zoals bijstand, zorgverzekering, zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderbijslag en maatschappelijke ondersteuning worden gekoppeld aan de rechtmatigheid van hun verblijf, behalve waar het gaat om onderwijs aan minderjarigen, medisch noodzakelijke zorg of rechtsbijstand. ↩︎
  9. Andere steden met een eigen ID-kaart zijn onder andere San Francisco, Oakland, Richmond, Newark, Detroit en Chicago. In Europa hebben onder meer Parijs, Barcelona en Madrid een stads-ID, en ook Zürich heeft dit aangekondigd.https://en.wikipedia.org/wiki/City_identification_card ↩︎
ava Willemijn Sneep

Willemijn Sneep

Adjunct-hoofdredacteur en eindredacteur

Willemijn Sneep is na wat omzwervingen en een master Journalistiek in het schattige Leiden weer terug in de enige wereldstad die Nederland rijk is. Als freelance journalist kan ze zich geen betere thuisbasis wensen. [email protected]

Profiel-pagina
Open  Rotterdam

Open Rotterdam

Profiel-pagina
Nog geen reacties

Om te reageren moet je ingelogd zijn. Inloggen kan je hier. Als je nog geen account hebt meld je nu aan als supporter of maak hier een gratis reageerdersaccount aan.