Ga naar de inhoud

Betaalbaar wonen in Rotterdam: hoe dan?!

Hoge prijzen en weinig aanbod: het einde van de wooncrisis lijkt nog lang niet in zicht. Op landelijk niveau is er weer een ministerie van Volkshuisvesting, op lokaal Rotterdams niveau maakt de stad zich op voor nieuw woonbeleid met een nieuwe Woonvisie die op 14 maart door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Meer informatie over dit evenement

Datum

7 maart 2024 van 19:30 – 21:30

Locatie

Keilepand M4H
Keilestraat 9F
3029 BP Rotterdam

Tickets / kosten

Gratis toegang, aanmelden verplicht; kosten: 0,00
Foto: Marco de Swart

De nieuwe Woonvisie heeft betaalbaarheid als een van de belangrijkste speerpunten, maar geeft weinig concrete instrumenten om dit te bereiken. Welke kansen biedt deze Woonvisie ten opzichte van de vorige uit 2016? Hoe wordt de visie vertaald naar de praktijk en specifieker, hoe wordt betaalbaar écht betaalbaar?

Met nog één week te gaan tot de nieuwe Woonvisie wordt vastgesteld, organiseren AIR, Platform Woonopgave, Recht op de Stad en KeileCollectief op 7 maart een avond over betaalbaar wonen in Rotterdam. In panelgesprekken met diverse deskundigen onderzoeken we wat de woonvisie precies inhoudt en betekent, of betaalbaar ook werkelijk betaalbaar is en welke instrumenten de gemeente zou kunnen inzetten om hier vervolgens op te sturen. De panelleden gaan in op de thema’s: betaalbare huurwoningen, betaalbare koopwoningen, alternatieve woonvormen en grondbeleid.

We sluiten de avond af met het aanbieden van kant- en-klare moties aan de gemeenteraadsleden, die zij een week later kunnen indienen als de Woonvisie in de raad besproken wordt. De moties hebben tot doel de Woonvisie aan te scherpen tot een sociaal en rechtvaardig woonbeleid! Kom je ook?

Programma

  • 19.00 – 19.30 inloop
  • 19.30 – 19.35 opening door moderator Siobhan Burger
  • 19.35 – 19.50 inleiding Woonvisie door Joke van der Zwaard (Recht op de Stad)
  • 19.50 – 20.05 inleiding betaalbaarheid door Sanne van Manen (Platform Woonopgave)
  • 20.05 – 20.15 muzikale intermezzo door Keimpe de Jong
  • 20.15 – 21.15 panelgesprek bruikbare instrumenten op thema’s betaalbare huurwoningen, betaalbare koopwoningen, alternatieve woonvormen en grondbeleid met Miriam Hoekstra (Woonstad), Hedy van den Berk (Havensteder), Sjoerd Kuiper (gemeente Maassluis), Daan Bossuyt (Universiteit Utrecht) en Arie Lengkeek (ERA-contour) en reacties uit de zaal
  • 21.15 – 21.30 afsluiting en muziek door Keimpe de Jong

Gerelateerde inhoud