Voor de harddenkende Rotterdammer

AI kan een geweldig instrument zijn, maar het kent ook gevaren. Om te kunnen navigeren in deze nieuwe werkelijkheid is de dialoog en het uitstippelen van de route naar Responsible Applied AI urgenter dan ooit. Met 30 lezingen en een AI Expo is deze dag voor iedereen die benieuwd is naar het AI-gerelateerd onderzoek dat plaats vindt op de Hogeschool Rotterdam.

De Dag van Praktijkgericht Onderzoek heeft dit jaar als thema: Responsible Applied AI. Artificial Intelligence biedt enorme kansen in bijvoorbeeld de zorg en geneeskunde of in zaken rondom veiligheid en sociale vraagstukken. Daartegenover staat het oprukkende gebruik van algoritmes en industriële grootmachten die ons met AI steeds meer in hun macht hebben, vrijheid inperken en de grenzen van onze privacy opzoeken.

In drie verschillende zalen en op de AI Expo presenteren meer dan 30 onderzoekers, docent-onderzoekers, lectoren over AI-gerelateerde onderzoek dat zij doen voor de Hogeschool Rotterdam. Per programma werken verschillende kenniscentra van Hogeschool Rotterdam zaal samen voor dit uitgebreide programma. De dag wordt afgesloten met een feestelijke borrel.