Ga naar de inhoud

Foto-expositie: Gedroomde stadsnatuur

Als je gaat struinen in de buitenranden van Rotterdam, is er een grote kans  dat je de volkstuinparken ontdekt, de groene longen van de stad. Duizenden  Rotterdammers huren hier een tuin waarin zij werken, onthaasten en  genieten. In hun paradijsjes ontvangen zij familie, vrienden en  buurtbewoners, want iedereen is welkom om te komen wandelen, tuinieren  of relaxen. 

Meer informatie over dit evenement

Datum

17 januari 2023 t/m 11 april 2023 om 00:00

Sterke stadsnatuur garandeert een leefbare stad 

Volkstuinparken leveren een grote bijdrage aan de biodiversiteit – een gezonde  zachte bodem en soortenrijkdom van planten en dieren – en het tegengaan van  hittestress en droogte. Het zijn plekken waar mensen met diverse culturele  achtergronden, van jong tot oud en arm tot rijk, elkaar ontmoeten en  inspireren. 

De gemeente Rotterdam hecht veel waarde aan een stad waarin stadsnatuur  en ecologisch evenwicht sterk zijn vertegenwoordigd. Toch worden  volkstuinparken nog niet gezien als gebied met een beschermde status. Het ziet  er naar uit dat verschillende parken in de komende jaren moeten plaatsmaken  voor nieuwe woonwijken en wegen. 

Platform Rotterdamse Volkstuinen 

Volkstuinparken zijn een essentiële schakel in de stad van morgen. Het  Platform Rotterdamse Volkstuinen maakte de Rotterdamse Volkstuinen Visie  die op 1 december 2022 werd aangeboden aan de gemeente. Het platform wil 

Foto-expositie Gedroomde Stadsnatuur 17 januari tot 11 april 2023 Bibliotheek Charlois

graag samenwerken en zijn kennis over het aanleggen en beheren van parken  inzetten, zodat Rotterdam zich kan ontwikkelen tot een duurzame bio inclusieve stad, die ruimte maakt voor stadsnatuur. 

Politieke opgave tot een leefbare stad 

Op dinsdag 10 januari werd de Rotterdamse volkstuingemeenschap overvallen  met 17 documenten, waaronder een nieuw huurcontract. De nieuwe  regelgeving dicteert een onmogelijke bekostigingssystematiek en maakt een  einde aan de verworven rechten van tuinverenigingen en hun huurders,  waardoor het ondoenlijk wordt om de volkstuinparken in stand te behouden. Met deze beleidswijziging lijkt de gemeente het voortbestaan van de  Rotterdamse Volkstuincultuur flink onder druk te willen zetten. 

De volkstuinparken hebben een essentiële en noodzakelijke functie binnen een stad met maatschappelijke opgaves op het gebied van biodiversiteit, ecologie,  klimaatadaptatie, gezondheid, welzijn, sociale redzaamheid en inclusiviteit,  zoals staat beschreven in de Rotterdamse Volkstuinen Visie. De tuinparken  vormen een groenstructuur die de dichtbevolkte stad leefbaar houdt. 

Maken Rotterdamse volkstuinen plaats voor beton en asfalt?

Door verdichting zal de behoefte aan groen zeker verder toenemen en is het  juist logisch om extra volkstuinparken te ontwikkelen. Een transformatie van  volkstuinparken naar stadstuinparken die vorm krijgt in samenspraak met  landschapsarchitecten en ecologen, past binnen het concept van de zich  vernieuwende stad. 

Het kamikaze-beleid van de gemeente drijft de volkstuinverenigingen in het  nauw en maakt de toekomst van de volkstuincultuur buitengewoon onzeker,  terwijl Rotterdam al op de laatste plaats van de ‘gezonde stad index’ staat en  elke kans ten bate van vergroening van haar imago zou moeten grijpen. De  Rotterdamse volkstuinverenigingen doen daarom een dringend beroep op de  gemeenteraad om een aanpak te ontwikkelen die megalomane bouwambities  vermijdt en voorkomt dat de groene verblijfsruimte wordt ingeruild voor een  verstikkende overdaad aan beton en asfalt. 

Deze fotoserie is mogelijk gemaakt door het Steunfonds Freelance Fotografen en wordt betrokken in het project ‘Van Volkstuincomplex naar Stadstuinpark’  van Dérive, ontwerppraktijk van Hedwig van der Linden en Kevin Westerveld.

Gerelateerde inhoud