Voor de harddenkende Rotterdammer

In ‘Neoliberalisme: Een Nederlandse geschiedenis‘ prikken onderzoekers de mythe door van neoliberalisme als Amerikaans importproduct uit de jaren tachtig. Het marktdenken landde al veel eerder in Nederland en is veel nauwer verweven met onze instituties. Ze tonen een verborgen verleden waarin na de Tweede Wereldoorlog politici, ambtenaren en wetenschappers in stilte hun neoliberalisme aan de man brachten en het plaatsten in het hart van de Nederlandse politiek. Hoe Nederlands is neoliberalisme? Kunnen we nog een Nederland inrichten zonder het marktdenken?

“een mustread voor Mark Rutte – en voor iedereen die meer wil begrijpen van de huidige politiek” (De Volkskrant).