Voor de harddenkende Rotterdammer

Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Het moment om aan de verschillende politieke partijen in Rotterdam te vragen hoe zij zich de komende jaren gaan inzetten om het landschap om de stad te beschermen. En, hoe zij al het eten dat daar geproduceerd wordt, beschikbaar maken voor haar eigen inwoners. 

Rond de stad liggen duizenden hectares plattelandsgebied waar honderden boeren zuivel, fruit, groenten, vlees en granen produceren. Met ruim 600.000 inwoners is de stad een grote afzetmarkt en kan de gemeente Rotterdam haar verantwoordelijkheid nemen om haar platteland om de stad heen te beschermen. 

Want de toekomst voor veel boeren is onzeker, de vogels en bijen op het platteland verdwijnen en de stedeling weet niet meer waar de melk vandaan komt. 

Dit terwijl er zoveel kansen liggen om deze problemen te tackelen en weer hoop te bieden aan de boeren en de natuur rondom de stad en daarmee voor de Rotterdammers. 

Na het debat weet jij precies welke partijen inzetten op het stimuleren van ‘de korte keten’, streven naar het goedkoopste voedsel, kiezen voor produceren met meeste bijen of juist voor de hoogste opbrengst.

Vanuit de locatie Weelde leggen we stellingen voor aan de kandidaat-raadsleden én aan het publiek. We krijgen een inzicht in wat de politieke partijen vinden, nemen een inspirerend kijkje in het buitenland en horen de bestuurders van omliggende gemeenten, hoe zien zij de toekomst? 

Aanmelden is gratis

meer info & aanmelden