Voor de harddenkende Rotterdammer

Koen Van Bockstal (BULK architecten/ Universiteit Antwerpen) licht recent eigen werk toe aan de hand van een aantal speerpunten en fascinaties. BULK bedenkt robuuste en toekomstbestendige woonensembles, die een actieve bijdrage leveren aan de stad en de samenleving. Door een duidelijke structuur worden bewoners uitgedaagd en wordt ruimte gelaten voor voor interpretatie en overmaat. In hun visie vormen zulke dierbare gebouwen een mogelijk antwoord op acute en actuele vraagstukken. 

Willemijn Wilms Floet (TU Delft) is expert op het gebied van (historische) hofjes. Zij licht in deze lezing het wonen binnen het bouwblok als eigentijdse ontwerpgave uit en verkent de aanknopingspunten voor het M4H gebied: het hofje en hoven als oases in de stad in het perspectief van de ontwikkeling van architectuur en het wonen.

Voorafgaand aan de lezing is er de mogelijkheid van een tour met Willemijn Wilms Floet door de door haar gecureerde tentoonstelling ‘Oases in de stad’ – onderdeel van de expo: ‘HOE WILLEN WIJ WONEN M4H 2020’ in de KeileZaal)

Aanmelden kan gratis via de website van het KeileCollectief

meer info en reserveren